Biện pháp rèn luyện và phát huy năng lực tưởng tượng cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản “tràng giang”, “đây thôn vĩ dạ”

biện pháp rèn luyện phát huy năng lực tưởng tượng cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản “tràng giang”, “đây thôn dạ”

biện pháp rèn luyện và phát huy năng lực tưởng tượng cho học sinh trong dạy học đọc  hiểu văn bản “tràng giang”, “đây thôn vĩ dạ”
... Chương BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯỞNG TƯỢNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN THƠ TRỮ TÌNH Ở THPT 42 2.1 Cơ sở việc xây dựng biện pháp rèn luyện phát huy lực tưởng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Cúc BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯỞNG TƯỢNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN “TRÀNG GIANG”, “ĐÂY THÔN VĨ ... môn Văn học là: Biện pháp rèn luyện phát huy lực tưởng tượng cho học sinh dạy học đọc - hiểu văn Tràng giang, Đây thôn Dạ ” Lịch sử vấn đề Việc nghiên cứu, vận dụng yếu tố tưởng tượng vào...
 • 153
 • 411
 • 1

biện pháp rèn luyện phát huy năng lực tự học cho học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản “chiếu dời đô” “hịch tướng sĩ” ở lớp 8

biện pháp rèn luyện và phát huy năng lực tự học cho học sinh trong giờ đọc  hiểu văn bản “chiếu dời đô” và “hịch tướng sĩ” ở lớp 8
... CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC- HIỂU “CHIẾU DỜI ĐÔ” VÀ “HỊCH TƯỚNG SĨ” 44 2.1 Các biện pháp bồi dưỡng ý thức tự học Văn cho học sinh lớp ... đề tài: Biện pháp rèn luyện phát huy lực tự học cho học sinh Đọc- hiểu văn “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ” lớp 8 Mục đích đề tài là: đề biện pháp rèn luyện phát huy lực TH cho HS Đọc- hiểu tác ... HS tự học hai văn Chiếu dời đô Hịch tướng sĩ 43 CHƯƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC- HIỂU “CHIẾU DỜI ĐÔ” VÀ “HỊCH TƯỚNG SĨ” 2.1 Các biện pháp...
 • 138
 • 343
 • 0

Ren luyen va phat trien nang luc chung minh cho hoc sinh ppt

Ren luyen va phat trien nang luc chung minh cho hoc sinh ppt
... v cú th hc sinh nng lc chng minh Toỏn hc to iu kin cho hc sinh phỏt trin nng lc chng minh, ta cú th dng cỏc t tng ch o ca quan im hot ng nh: Gi ng c chng minh Tp luyn cho hc sinh nhng hot ... vi nhng bi toỏn ó cho hoc l nhng bi toỏn tng quỏt hn bi toỏn ó cho, hoc l trng hp c bit ca bi toỏn ó cho, hoc nhng bi toỏn liờn quan cha ng mt phn tớnh cht ca bi toỏn cn chng minh Nghi n nhng ... Muụn chng minh NPB = MQC ta chng minh ã ã QPA = MQC (1) Muụn chng minh (1) ta chng minh ã QPA = NMO ã ã ã MQC = MNO (2) Muụn chng minh (2) ta chng minh ON//QC v OM//AB (3) Muụn chng minh (3)...
 • 74
 • 334
 • 2

skkn rèn luyện phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trung học cơ sở trong giờ ngữ văn

skkn rèn luyện và phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trung học cơ sở trong giờ ngữ văn
... ' 'Rèn luyện phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng học sinh Trung học sở ngữ Văn có khả giải vấn đề thường gặp thăng tiến sống II Phạm vi đề tài: ' 'Rèn luyện phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng ... nói, lực trí tuệ tâm hồn quan trọng mà ' 'Rèn luyện phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng học sinh Trung học sở ngữ Văn người thầy giáo dạy Vănn cần thường xuyên rèn luyện cho học sinh để em học ... cho học sinh nghe, nhấn mạnh, hướng dẫn em chép vào sổ tay văn ' 'Rèn luyện phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng học sinh Trung học sở ngữ Văn học tư liệu bút lớn, vừa để nuôi hứng thú cho học sinh...
 • 9
 • 394
 • 2

Sử dụng phương pháp dạy học “tự phát hiện” theo hướng rèn luyện phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh lớp 5 qua nội dung dạy học số thập phân

Sử dụng phương pháp dạy học “tự phát hiện” theo hướng rèn luyện và phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh lớp 5 qua nội dung dạy học số thập phân
... Sử dụng phương pháp dạy học “Tự phát hiện” theo hướng rèn luyện phát triển lực toán học cho học sinh lớp qua nội dung dạy học số thập phân Mục đích nghiên cứu - Rèn luyện phát triển lực ... 33,06m; b 33 ,52 m; c 169,41kg; d 87 ,56 5kg; 13 Chương II SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “TỰ PHÁT HIỆN” NHẰM RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA NỘI DUNG DẠY HỌCSỐ THẬP PHÂN Ví ... điểm phát triển học sinh Tiểu học Vậy làm để rèn luyện phát triển toán học học sinh giỏi Theo sử dụng phương pháp dạy học phương pháp dạy học theo hướng “ Tự phát ” kết hợp cho học sinh làm...
 • 63
 • 485
 • 0

Rèn luyện phát triển năng lực chứng minh của học sinh thông qua dạy hình học

Rèn luyện và phát triển năng lực chứng minh của học sinh thông qua dạy hình học
... Rèn luyện phát triển lực học sinh Chương 2: - Phát triển lực chứng minh cho học sinh thông qua dạy hình học 11 Đề cương nội dung chương đề tài Chương 1: - Rèn luyện phát triển lực học sinh ... tài: “RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHỨNG MINH CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC” Mục tiêu nghiên cứu Nhằm tìm biện pháp chủ yếu có tính khả thi việc phát triển lực chứng minh cho học sinh ... xét dạy học Toán trường phổ thông 1.9.Các phương pháp chứng minh 1.10.Các bước giải toán hình học Chương 2: Phát triển lực chứng minh cho học sinh thông qua dạy hình học 2.1 Phát triển lực chứng...
 • 9
 • 2,171
 • 42

Rèn luyện phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian
... phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian - Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy ... biện pháp Rèn luyện phát triển sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian + Vận dụng biện pháp vào thực tiễn dạy học tập hình học không gian cho học sinh phổ thông Khóa ... Rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian tác giả dựa vào số sở sau: Mục đích dạy học tập hình học không gian phổ thông Đặc điểm chức tập hình...
 • 74
 • 7,938
 • 111

luận văn: RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN docx

luận văn: RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN docx
... Rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian tác giả dựa vào số sở sau: Mục đích dạy học tập hình học không gian phổ thông Đặc điểm chức tập ... sáng tạo học sinh trung học phổ thông cần thiết phải rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian - Đề xuất biện pháp cần thiết để rèn luyện phát ... luyện phát triển sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian + Vận dụng biện pháp vào thực tiễn dạy học tập hình học không gian cho học sinh phổ thông Với hai đóng...
 • 69
 • 1,250
 • 10

bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề để khơi dạy, rèn luyện phát triển năng lực tự học, tự nghiện cứu.

bồi dưỡng cho học sinh năng lực và tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề để khơi dạy, rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự nghiện cứu.
... Trong bài, học sinh đợc học phân môn đan xen để đảm bảo tính tích hợp Tất tri thức kỹ năngcủa phân môn tập trung hình thành rèn luyện cho học sinh lực đọc văn, làm văn Bên cạnh cấu trúc học khác ... 60% - Năm học 2004-2005: Học sinh đạt yêu cầu 70% - Năm học 2005-2006: Học sinh đạt yêu cầu 75% II Những sáng kiến đợc áp dụng trình giảng dạy II.1 Để phát huy tính tích cực học sinh học: Chuẩn ... tiêu học: Hoạt động học sinh cần thực kiến thức kỹ h/s đạt đợc sau học - Phơng tiện dạy học có sách giáo khoa - Hoạt động lớp giáo viên học sinh Vì tiết học giới hạn 45 phút nên chọn vấn đề cho học...
 • 12
 • 540
 • 3

rèn luyện phát triển năng lực suy luận quy nạp cho học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông

rèn luyện và phát triển năng lực suy luận quy nạp cho học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông
... tiếp mà xin vào việc rèn luyện lực quy nạp cho học sinh qua giải tập toán - trường phổ thông, dạy toán hoạt động toán học cho học sinh, giải toán hình thức chủ yếu Do giảng dạy tập toán có vị ... đích dạy học toán 13 Sơ lược tình hình rèn luyện quy nạp cho học sinh phổ thông 14 5.1 Sách giáo khoa với việc rèn luyện lực quy nạp cho học sinh 14 5.2 Sơ lược tình hình rèn luyện ... phục vụ cho công tác xã hội sau nên chọn đề tài: Rèn luyện phát triển lực suy luận quy nạp cho học sinh dạy học toán trường phổ thông Mục đích nghiên cứu - Cố gắng làm rõ phương pháp quy nạp thể...
 • 88
 • 523
 • 0

rèn luyện phát triển năng lực tư duy

rèn luyện và phát triển năng lực tư duy
... có Vì vậy, việc phát triển logic gắn liền với việc rèn luyện ngôn ngữ xác Thứ hai phát triển khả suy đoán ng ng Tác dụng phát triển môn toán hạn chế rèn luyện logic mà phát triển ... toán học: logic hình thức, biện chứng, quản lý, kỹ thuật, kinh tế, thuật toán, hình ng III Rèn luyện phát triển cho học sinh phổ thông qua dạy học môn Toán 3.1 Năng ... pháp Phương pháp đổi mới, nâng cao để làm công cụ rèn luyện phát triển lực Tất nhiên, phương thức tồn lại tách rời nội dung biện chứng Năng lực không lực hình thức mà chủ yếu lực...
 • 94
 • 311
 • 1

Luận văn tốt nghiệp đại học sư phạm toán- rèn luyện phát triển năng lực suy luận quy nạp

Luận văn tốt nghiệp đại học sư phạm toán- rèn luyện và phát triển năng lực suy luận quy nạp
... tài:“ Rèn luyện phát triển lực suy luận quy nạp cho học sinh dạy học toán truờng phổ thông” Quy nạp nhắc đến dây quy nạp không hoàn toàn, suy luận có lí Mục đích việc rèn luyện quy nạp cho học ... diễn suy luận quy nạp ( xem [13]) 1.2 Suy luận suy diễn Suy luận suy diễn cách suy luận từ tổng quát đến riêng, từ quy luật phổ biến đến trường hợp cụ thể Do kết luận Chẳng hạn quy tắc suy luận ... lược tình hình rèn luyện quy nạp cho học sinh phổ thông 14 5.1 Sách giáo khoa với việc rèn luyện lực quy nạp cho học sinh 14 5.2 Sơ lược tình hình rèn luyện lực quy nạp cho học sinh trường...
 • 77
 • 643
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không giantài liệu bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề để khơi dậy và rèn luyện và phát triển năng lực tự học tự nghiên cứurèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm tích phâncác biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của hscác biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của hs trong dạy học vật lí 10 19 21 24phương pháp rèn luyện và phát triển tư duyskkn các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu họcxây dựng hoàn thiện và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinhphát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4 5 thông qua việc phân tích và sửa chữa các sai lầm của học sinh khi giải toán có lời văntài liệu về phát huy năng lực sáng tạo của học sinh thcs thông qua kiểm tra đánh giáđánh giá định tính để tổ chức dạy học theo hƣớng phát huy năng lực nhận thức của học sinhphát triển năng lực nhận thức cho học sinhphát triển năng lực sáng tạo cho học sinhsử dụng bài tập để phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học phần vô cơ lớp 12sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh thông qua bài dạy học đọc hiểu văn bản thơ trữ tìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018