Biện pháp nâng cao hứng thú học tập học phần “phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học” cho sinh viên sư phạm mầm non trường đại học an giang

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lợng cho trẻ 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lợng cho trẻ 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
... tác giáo dục trẻ nên suy nghĩ tìm Một số biện pháp nâng cao chất lợng cho trẻ tuổi làm quen với văn học II Giải vấn đề : Từ hạn chế việc thực chuyên đề cho trẻ làm quen với văn học lớp ... việt nam Độc lập Tự Do Hạnh phúc o0o sáng kiến kinh nghiệm số biện pháp nâng cao chất lợng cho trẻ5 tuổi làm quen với văn học Họ tên: Nguyễn Thị hậu Đơn Vị : Trờng Mầm non Trung ... chất lợng giáo dục trẻ tuổi làm quen với tác phẩm văn học thân rút đợc số kinh nghiệm cho nh sau : - Tôi phải thực tốt kế hoạch chuyên đề mà nhà trờng xây dựng đồng thời xác định cho trẻ tuổi làm...
 • 7
 • 615
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy bộ môn hóa họctrường THPT

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy bộ môn hóa học ở trường THPT
... trình dạy học hóa học trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Việc nâng cao hứng thú học tập môn hóa học trường THPT Phạm vi nghiên cứu Trong luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú ... tạo hứng thú cho em hóa học, đồng thời giúp em hiểu nhanh, khắc sâu nhớ lâu kiến thức Chƣơng 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HÓA HỌC TRƢỜNG THPT ... cứu sở lý luận, tìm hiểu chất qui luật việc nâng cao hứng thú dạy học hóa học - Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú dạy học hóa học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu -...
 • 90
 • 592
 • 2

nâng cao hứng thú học tập môn tiếng anh ở học sinh lớp 6 thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học

nâng cao hứng thú học tập môn tiếng anh ở học sinh lớp 6 thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học
... TÀI: NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC SINH LỚP THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Hiện trạng: Hiện môn Tiếng Anh không xa lạ với học sinh tiểu học phần lớn trường tiểu học ... tập nhân lên Qua thời gian vận dụng việc đổi phương pháp dạy học lớp, thái độ học tập học sinh chuyển biến rõ rệt, em bắt đầu hứng thú với việc học môn Tiếng Anh GV tạo hội để học sinh giao tiếp, ... quản lý Việc đổi phương pháp dạy học giúp học sinh học tập tích cực hơn, chủ động, sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị dạy học đặc...
 • 11
 • 1,025
 • 2

Sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý như một phương pháp nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn Tâm lý học đại cương

Sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý như một phương pháp nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn Tâm lý học đại cương
... phan nang cao hiing thu hoc tap mon hoc cho sinh vien Vi nhirng ly tren, toi da lua chon de tai: "SU dung mot so trac nghiem Tam ly nhu mot phuffng phap nang cao hiing thii hoc tap cho sinh vien ... tap cho hge sinh thi viec luon doi mdi phuang phap giang day, hay sir dung phoi hgp nhieu phuong phap khac de tao hiing thii hge tap cho hoc sinh la dieu het siic can thiet III MOT SO LLOJ y KHI ... qua cao han Dac biet, cac tuu tam ly hge (ca nude va nude ngoai) cung deu khang dinh: hiing thii cua hge sinh duac phdt trien tily thuoc vao 243 ngi dung vd phuang phdp day hge Vi vay, de nang cao...
 • 11
 • 380
 • 1

Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử

Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử
... nghiệm Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử thấy rằng: Sử dụng câu chuyện, giai thoại lịch sử dạy học lịch sử điều thực cần thiết, có ý nghĩa lớn phương ... tượng lịch sử, rút học lịch sử 3.2 Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện dạy học lịch sử Trường THPT 3.2.1 Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử nội khoá * Thứ nhất: sử dụng câu chuyện, ... thu hút học sinh có hứng thú chuyên tâm học môn lịch sử? Xuất phát từ thực tế thiết đó, mạnh dạn lựa chọn đề tài Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử Qua...
 • 22
 • 963
 • 5

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong môn giáo dục công dân góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong môn giáo dục công dân góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
... số sử dụng trò chơi giáo viên theo đánh giá học sinh 60% số học sinh cho giáo viên không sử dụng trò chơi dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12, 20% ý kiến học sinh cho việc sử dụng trò chơi giáo ... Sử dụng phương pháp trò chơi môn Giáo dục công dân góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi để nghiên cứu báo cáo với Hội đồng khoa học Sở giáo dục đào ... lớp 12C1 12C15 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Lớp 12C15 lớp thực nghiệm lớp 12C1 lớp đối chứng Lớp thực nghiệm thực hiện: Sử dụng phương pháp trò chơi dạy môn Giáo dục công dân, lớp 12C1 không sử...
 • 78
 • 752
 • 7

Giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn ngữ văn

Giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn ngữ văn
... viên môn Ngữ văn: cần thực đồng giải pháp, tích cực đổi phương pháp để nâng cao hứng thú học tập môn cho học sinh - Đối với nhà trường: tạo điều kiện sở vật chất để giáo viên môn thực tốt giải pháp ... sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn, từ nâng cao chất lượng giảng dạy toàn trường Về phía học sinh, việc áp dụng SKKN vào thực tế làm học sinh có hứng thú môn Văn từ có chuyển ... chuyển biến tích cực kết học tập chung Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến Nếu SKKN áp dụng phổ biến rộng rãi, tác động đến ý thức học Văn học sinh, từ cải thiện chất lượng học tập nói chung em Còn...
 • 3
 • 195
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho học sinh khối 10 trường THPT yên dũng số 3 bắc giang

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho học sinh khối 10 trường THPT yên dũng số 3  bắc giang
... giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho học sinh khối 10 trường THPT Yên Dũng Số - Bắc Giang * Mục đích nghiên cứu Xây dựng số giải pháp để nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho học sinh ... học tập GDTC học sinh khối 10 trường THPT Yên Dũng Số Nhiệm vụ 2: Một số giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho học sinh khối 10 trường THPT Yên Dũng Số - Bắc Giang 2.2 Phƣơng pháp ... 30 39 42 19 37 40 23 33 39 28 33 34 33 36 38 26 35 36 29 37 39 24 37 36 27 34 38 28 30 34 36 25 40 35 27 33 40 35 36 29 30 25 45 15 17 68 12 15 73 cười Luyện tập vất vả Chưa ý thức tác dụng môn...
 • 54
 • 150
 • 0

biện pháp nâng cao hứng thú học tập học phần “phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học” cho sinh viên phạm mầm non trường đại học an giang

biện pháp nâng cao hứng thú học tập học phần “phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học” cho sinh viên sư phạm mầm non trường đại học an giang
... phạm mầm nonTrường Đại học An Giang 75 10 Chương BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC” CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON ... thú học tập cho sinh viên với học phần - Thử nghiệm số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên phạm mầm non với học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Viết Hiền BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC” CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NONTRƯỜNG...
 • 116
 • 331
 • 0

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12
... Hs không hứng thú với môn học 11 Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 12A3 35 42,9% 43% 14,1% 12A10 39 35,7% 40,1% 24,2% 12A11 37 30,3% 36,4% 33,3% 12A12 37 36,2% ... lớp 12 NTH: Nguyễn Quỳnh Mai Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 Sử dụng câu chuyện pháp luật để dạy học Giáo dục công dân lớp 12, giáo viên phải thực theo ... gây hứng thú cho học sinh đề tài thay phần phần giải pháp có chưa mang lại kết tốt NTH: Nguyễn Quỳnh Mai Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 Trước áp dụng...
 • 17
 • 476
 • 1

Phân tích và đề xuất một số giải pháp dạy học di sản văn hóa trong bộ môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập và yêu thích môn Lịch sử trong trường trung học cơ sở hiên nay

Phân tích và đề xuất một số giải pháp dạy học di sản văn hóa trong bộ môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập và yêu thích môn Lịch sử trong trường trung học cơ sở hiên nay
... kiến: "Phân tích đề xuất số giải pháp dạy học di sản văn hóa môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn Lịch sử trường trung học sở hiên nay Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Lịch sử ... kiến: "Phân tích đề xuất số giải pháp dạy học di sản văn hóa môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn Lịch sử trường trung học sở hiên nay của mới, chưa bộc lộ công khai văn sách ... nâng cao chất lượng dạy học nói chung môn Lịch sử nói riêng? II Mô tả giải pháp sau có sáng kiến: Đề xuất số giải pháp trọng tâm sử dụng di sản văn hóa nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn...
 • 40
 • 130
 • 0

Phân tích và đề xuất một số giải pháp dạy học di sản văn hóa trong bộ môn lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập và yêu thích môn lịch sử trong trường trung học cơ sở hiên nay

Phân tích và đề xuất một số giải pháp dạy học di sản văn hóa trong bộ môn lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập và yêu thích môn lịch sử trong trường trung học cơ sở hiên nay
... kiến: "Phân tích đề xuất số giải pháp dạy học di sản văn hóa môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn Lịch sử trường trung học sở hiên nay Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Lịch sử ... kiến: "Phân tích đề xuất số giải pháp dạy học di sản văn hóa môn Lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn Lịch sử trường trung học sở hiên nay của mới, chưa bộc lộ công khai văn sách ... nâng cao chất lượng dạy học nói chung môn Lịch sử nói riêng? II Mô tả giải pháp sau có sáng kiến: Đề xuất số giải pháp trọng tâm sử dụng di sản văn hóa nhằm nâng cao hứng thú học tập yêu thích môn...
 • 39
 • 58
 • 0

skkn sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn giáo dục công dân lớp 12

skkn sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn giáo dục công dân lớp 12
... Giải pháp: Cách sử dụng câu chuyện pháp luật để giảng dạy giáo dục công dân lớp 12 a/ Sử dụng câu chuyện pháp luật để giới thiệu NTH: Nguyễn Quỳnh Mai Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng ... iáo dục công dân lớp 12, giáo viên sử dụng câu chuyện pháp luật khác cách sử dụng câu chuyện để dạy học khác iáo viên cần khai thác tối đa để nâng cao hứng thú học tập môn iáo dục công dân lớp ... Mai Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 - Sáng ki n kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật dạy học môn Giáo dục công...
 • 18
 • 237
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh khối lớp 10 trường THPT

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh khối lớp 10 trường THPT
... 12/2014 -Đề xuất ứng dụng số Đến 4/2015 biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh + Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh + Soạn ... chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh khối lớp 10 trường THPT Quảng Oai - Ba Vì - Hà Nội” I.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực ... HỌC TẬP MÔN SINH HỌC CỦA HỌC SINH KHỐI LỚP 10 TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI - BA VÌ - HÀ NỘI II.1.2.1 Vài nét trường THPT Quảng Oai II.1.2.2 Thực trạng hứng thú học tập môn Sinh học học sinh khối lớp 10...
 • 15
 • 2,342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng dạy trẻ 56 tuổi làm quen với tác phẩm văn họcmot so bien phap cho tre 34 tuoi lam quen voi tac pham van hocmot so bien phap cho tre 56 tuoi lam quen voi tac pham van hocsang kien kinh nghiem cho tre mau giao lam quen voi tac pham van hocmột số biện pháp giúp trẻ 34 tuổi làm quen với thế giới thực vậtde tai nghien cuu khoa hoc bien phap nang cao hung thu hoc tap mon vat ly thcsnâng cao hứng thú học tập môn lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sửđề tài nâng cao hứng thú hoc tap môn hoc quốc phongde tai nang cao hung thu hoc tap mon hoc giao duc quoc phongnghiên cuu dac diem hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc va bien phap tam li su pham nang cao hung thu hoc mon toan o cac emnghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các emtro choi van dong trong mon hoc the duc nham nang cao hung thu hoc tap cho hoc sinh thptnâng cao hứng thú học tập môn toán của học sinh lớp 4 tiểu họclựa chọn xây dựng và sử dụng hệ thống hiện tượng thực tiễn vào trong các bài giảng hoá học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinhthiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học nhằm nâng cao hứng thú học tập và hiệu quả dạy học hóa họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại