Những trận hải chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai dưới góc nhìn địa chính trị

vai trò của mặt trận đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai

vai trò của mặt trận đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai
... h ố ố ố - Anh - - Italia ố ố ố ố ố ố phát xít H ố ố ố ố ố H ố ổ ố 10 ũ CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN ĐỒNG MINH CHỐNG PHÁT XÍT TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) 2.1 Va ò Mặ ậ Đ B m h ... Mặ Ý h h ậ Đ h ập Mặ m h ậ Đ m h 10 CHƯƠNG : VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN ĐỒNG MINH CHỐNG PHÁT XÍT TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) 11 Va ò Mặ ậ Đ m h ph xí Đ Va ò Mặ ậ Đ m ... ậ Đ h (1939 - 1945) ậ Đ m h h m h ph Ch xí CHƯƠNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẶT TRẬN ĐỒNG MINH TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 9 - 1945) 1.1 N h Ch a h h h ổ ổ ố ố ố D ũ ố 19 - 1933 B ố ố 19...
 • 36
 • 1,052
 • 1

NHỮNG ẢNH HƯỞNG của QUAN hệ QUỐC tế đến CÁCH MẠNG VIỆT NAM từ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI đến năm 1991 TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

NHỮNG ẢNH HƯỞNG của QUAN hệ QUỐC tế đến CÁCH MẠNG VIỆT NAM từ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI đến năm 1991 TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... trào cách mạng Việt Nam gắn liền với phong trào cách mạng giới, gắn với biến động mối quan hệ quốc tế Nhận thức mối quan hệ lịch sử giới lịch sử dân tộc, lịch sử Việt Nam với mối quan hệ quốc tế, ... liên quan, ảnh hưởng đến vận động Cách mạng tháng Tám 1939-1945 - Mâu thuẫn cách nhận xét, đánh giá số kiện lịch sử giới quan hệ, ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam (Chiến tranh giới thứ hai nổ làm ... II Những ảnh hưởng quan hệ quốc tế đến lịch sử Việt Nam 194 51991 Năm 1945 – Cách mạng tháng Tám thành công nước Cách mạng tháng Tám 1945 thành công nước, kết đấu tranh giành độc lập nhân dân Việt...
 • 17
 • 348
 • 0

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ I(1914-1918)

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ I(1914-1918)
... TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH Trong chiến tranh phong trào đấu tranh giai cấp , tầng lớp diễn nào? TT Phong Đòa bàn trào Hình thức đấu tranh Thành phần Chủ yếu Kết 1 .Việt Nam Quang ... thông vận tải Việt Nam có phát triển trước • Tình hình phân hóa xã hội       Hoạt động Những sách Pháp biến đổi kinh tế việt nam tác động đến xã hội Việt Nam nào? Trong chiến tranh gần 10 ... TẾ-XÃ HỘI Những biến đổi kinh tế  Em cho biết ý đồ Pháp thuộc đòa, để thực ý đồ Pháp thực sách, biện pháp gì?  - Âm mưu Pháp với Việt Nam?  + Pháp thiệt hại nặng nề Chiến tranh giới thứ nhất,...
 • 18
 • 793
 • 4

Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hoá giáo dục ở việt nam từ những năm cuối thế kỷ XIX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất

Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hoá  giáo dục ở việt nam từ những năm cuối thế kỷ XIX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất
... chủ yếu đề tài là: Cuộc đấu tranh mặt trận văn hoá - giáo dục Việt Nam từ năm cuối kỷ XIX đến trớc chiến tranh giới thứ Cuộc đấu tranh mặt trận văn hoá - giáo dục đấu tranh lâu dài phức tạp chống ... thầy cô bạn để luận văn đợc hòanchỉnh Lịch sử vấn đề "Cuộc đấu tranh mặt trận văn hoá - giáo dục Việt Nam từ năm cuối kỷ XIX đến trớc chiến tranh giới thứ nhất" phận hữu đấu tranh nhân dân ta Mặc ... nhiều tri thức bổ ích việc giảng dạy trờng phổ thông sau Với lý trên, chon đề tài: "Cuộc đấu tranh mặt trận văn hoá- giáo dục Việt Nam từ năm cuối kỷ XIX đến trớc chiến tranh giới thứ nhất" Mặc...
 • 97
 • 451
 • 1

giáo án bài 24 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 24 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... - Việt Nam thuộc địa thực dân Pháp không tránh khỏi bị tác động, ảnh hưởng chiến tranh Để hiểu chiến tranh giới thứ tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội Việt Nam tìm hiểu 24: Việt Nam năm ... tháng mười Nga → tư tưởng Người biến đổi Sơ kết học -Củng cố: - Trong chiến tranh giới thứ nhất: tác động chiến tranh sách khai thác, bóc lột riết thực dân Pháp làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam ... công nghiệp giao thông vận tải Việt Nam Giáo viên cho gọi học sinh đọc phần chữ nhỏ sách giáo khoa để thấy phát triển công nghiệp Việt Nam chiến tranh 1914 - 1918 - Giáo viên cung cấp thêm cho học...
 • 15
 • 8,759
 • 5

Báo cáo " QUÁ TRÌNH CHUYẾN HÓA CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KỂ TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY " potx

Báo cáo
... 17 Quá trình chuyển hóa Mi quan tõm ch yu ca cỏc quc gia, nht l nhng quc gia mi ginh c c lp, l phi nhanh chúng khụi phc v phỏt trin kinh t sau chin tranh, thỳc y ci cỏch th ... 100 nc nm 1960, 127 nc nm 1970, 153 nc nm 1980, 160 nc nm 1990 v 189 nc nm 2000 Quá trình chuyển hóa Vi s u tranh quyt lit ca cỏc nc ang phỏt trin v s ln mnh ca Phong tro Khụng liờn kt (NAM) ... thua sỳt 25 Quá trình chuyển hóa so vi cỏc nh ch b phng Tõy thao tỳng nh WB, IMF, nht l thp k mt mỏt ca cỏc nc ang phỏt trin (nhng nm 80) III Giai on 1990 n Vi s chm dt ca Chin tranh Lnh v th...
 • 19
 • 512
 • 1

Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
... 1 Vo bi: 1p chiến tranh Giỏo viờn dn dt vo bi mi giới thứ 1914 - Hc sinh lng nghe 1918: chiến tranh đế quốc phi nghĩa lôi kéo 33 nớc giới vào vòng khói lửa chiến tranh - Việt Nam thuộc địa ... động, ảnh hởng chiến tranh - Giáo viên yêu cầu Ging bi mi: 10p học sinh đọc sách I Tình hình kinh tế - xã hội giáo khoa để thấy đ1 Những biến động kinh tế ợc: * m mu Pháp với Việt Nam  + ý đồ ... thành giai cấp II Phong trào đấu tranh vũ trang chiến tranh Tờn ptrao - Việt Nam Quang phục hội a b n Hỡn h thc Thn h phn Kt qu nông nghiệp, công thơng nghiệp? - Giáo viên dẫn dắt: Hc sinh theo...
 • 4
 • 363
 • 1

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) potx

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) potx
... hưởng chiến tranh Để hiểu Chiến tranh giới thứ tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội Việt Nam tìm hiểu 24: Việt Nam năm Chiến tranh giới thứ Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV ... đường cứu nước cho Việt Nam - Dặn dò: Ôn tập phần lịch sử Việt Nam từ 1858 - 1918 - Bài tập: Trong thời gian Chiến tranh giới thứ nhất, công thương nghiệp giao thông vận tải Việt Nam có điều kiện ... nước cho dân tộc Việt Nam Sơ kết học - Củng cố: Trong Chiến tranh giới thứ nhất, tác động chiến tranh sách khai thác, bóc lột riết thực dân Pháp làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều biến...
 • 11
 • 568
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 24 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

bài giảng lịch sử 11 bài 24 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
... TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH TT Phong trào - Việt Nam Quang phục hội - Cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên Trần cao Vân Địa bàn - Dọc đường biên giới Việt Trung - Trung kì - Thái Nguyên - ... ngắn - Vũ trang Thành phần chủ yếu - Công nhân viên chức, hoả xa - Nhân dân binh lính, có lãnh đạo vua Duy Tân - Tù trị binh lính người Việt - Dân tộc thiểu số - Tây Nguyên - Nam - Vũ trang - ... Nguyên - Khởi nghĩa - Khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên -Tây Bắc vũ trang đồng bào dân tộc thiểu số - Đông Bắc - Phong trào hội kín Nam Kì Hình thức đấu tranh - Vũ trang - Khởi nghĩa - Khởi nghĩa lật...
 • 14
 • 1,445
 • 0

Bài 24 - LS 11 CB: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Bài 24 - LS 11 CB: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
... Bài 24 (Tiết 32) VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918) I NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Những biến động kinh tế: - Âm mưu Pháp: Vơ vét ... tranh pháp gì? Những sách kinh tế Pháp chiến tranh tác động đến kinh tế Việt Nam ? I NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Những biến động kinh tế: - Âm mưu Pháp; - Chính sách kinh tế Pháp; - ... động Nguyễn Ái Quốc (1 911 1918) Buổi đầu hoạt động Nguyễn Ái Quốc (1 911 1918): - Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19 05 1890, gia đình trí thức yêu nước, Nam Đàn, Nghệ An - Người sớm có tinh thần...
 • 11
 • 303
 • 0

Những phụ nữ xuất chúng trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.PDF

Những phụ nữ xuất chúng trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.PDF
... thing 11/1994, la nir tdng thong dau lien eiia Xri Lan-ea Bd eiia ba lii Ihii lir.'mg thir nhai Hi sau Xn Lan-ea doe lap, bii da ed htm nam ndm quydn Me eiia ba da timg lam ihii tudng + Tdng ... 10 ngutti bj giet hai, lai ba vii em gii Iboal nan vi dang d nude ngoiii Nam 1980, ba trd vd nude lanb dao lien minb nbin dan da'u tranb va trd Ibanh nir thii tin'tng thir hai b qude gia + Tbii ... ba lai gifr ghe ihii tin'tng Nam 78 tudi, mtti nfr tbii lui'mg ed ludi eao nhat Mot qude gia ma hai me la tdng thd'ng vii thii luting + Bang-la-ttdl, nu thii tin'tng la Ha-xi-na, nam 52 tudi,...
 • 2
 • 145
 • 0

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài “Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)” ở lớp 11, chương trình chuẩn

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài “Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)” ở lớp 11, chương trình chuẩn
... biến cố hay tượng lịch sử Để phát huy tính tích cực học sinh dạy học “Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945)” trường trung học phổ thông, sử dụng số câu hỏi nêu vấn đề câu hỏi gợi mở sau: Tên mục ... pháp dạy học nhằm phát triển tư độc lập học sinh Trong trình lên lớp, nhiều giáo viên dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, khai thác sâu kiến thức, đặc biệt thường xuyên thiết kế sử ... hình thức lên lớp, phương tiện dạy học Nội dung dạy học nặng nề, nhiều kiện, tượng học lịch sử dẫn đến tình trạng dạy học nhồi nhét Cơ sở vật chất đảm bảo cho học sinh phát huy lực học tập lịch sử...
 • 23
 • 578
 • 4

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) lớp 11 chương trình chuẩn.

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) lớp 11 chương trình chuẩn.
... luận học II CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) Ở TRƯỜNG THPT Để phát huy tính tích cực học sinh, ... Xuất phát từ thực tế đó, mạnh dạn trình bày số biện pháp để Phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) lớp 11, chương trình chuẩn mong ... phát huy tính tích cực học sinh dạy bài: Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) trường THPT - Đối tượng thực nghiệm: Học sinh lớp 11C1, trường THPT Nguyễn Thị Lợi –Thanh Hoá năm học 2010-2011...
 • 16
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thiệt hại trong chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918nhung chinh sach khai thac thuoc dia trong chien tranh the gioi thu nhat da tac dong den cac tang lop xa hoi viet namtieu luan quan he quoc te trong chien tranh the gioi thu hainhững câu chuyện trong chiến tranh thế giới thứ 2những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhấttìm hiểu tầm quan trọng của liên xô trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm 19391945một số nhân vật nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ haibài 24 tiết 32 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918bài 24 việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918bài tập câu 1 em hãy rút ra nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai câu 2 e m có nhận xét gì vai trò của anh mỹ và liên xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít nêu tính chất của chiến tranhchiến tranh thế giới thứ hai 1939nước mỹ sau chiến tranh thế giới thứ haitrật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ haisau chiến tranh thế giới thứ hainước mĩ sau chiến tranh thế giới thứ haiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 48. Quả