Vat Ly 10 bai3 bien doi deu

Bài tập vật 10 chuyển động thẳng đều

Bài tập vật lý 10  chuyển động thẳng đều
... đạo chuyển động thẳng đường thẳng B.Tốc độ thẳng trung bình chuyển động thẳng đềutrên đoạn đường C.Trong chuyển động thẳng đều, qng đường vật tỉ lệ thnvới khoảng thời gian chuyển động D .Chuyển động ... động lại pittơng xilanh chuyển động thẳng Câu 13: Vận tốc vật chuyển động thẳng có giá trị âm hay dương phụ thuộc vào: A chiều chuyển động B chiều dương chọn C chuyển động nhanh hay chậm D câu ... trình chuyển động xe là: A x1 = 30t ; x2 = 10 + 40t ( km ) B x1 = 30t ; x2 = 10 - 40t ( km ) C x1 =10 – 30t ; x2 = 40t (km ) D x1 =10 + 30t ; x2 = 40t (km ) Câu 18:Điều sau sai với vật chuyển động...
 • 3
 • 370
 • 0

Vật lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) doc

Vật lý lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) doc
... - Tốc độ trung bình gì? Chuyển động thẳng gì? - Viết công thức tính quãng đường phương trình chuyển động thẳng Bài mới: 29 phút Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng viên Hoạt động ... C2 - Ghi nhận định với độ lớn vận tốc tức thời theo - Nêu phân tích định nghĩa: CĐTBĐĐ, tỉ lệ xích nghĩa: CĐTBĐĐ, CĐTNDĐ CĐTCDĐ Chuyển động thẳng biến đổi CĐTNDĐ đều: CĐTCDĐ - Chuyển động thẳng ... thẳng biến đổi chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có độ lớn vận tốc tức thời tăng đều, Hoạt động 2: Tìm hiểu - Xác định độ biến thiên giảm theo thời gian gia tốc vận tốc công thức tính - Chuyển động...
 • 6
 • 1,057
 • 2

Vật lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) pps

Vật lý lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) pps
... quãng đường chuyển động thẳng biến đổi đều; phương trình chuyển động chuyển động thẳng biến đổi - Làm tập 9, 11, 12, 13, 14, 15 trang 22 SGK - Đọc phần “Em có biết?” - Chuẩn bị sau ... chuyển động chuyển động thẳng nhanh dần đều: CĐTNDĐ - Ghi nhận quan hệ Xét chất điểm M chuyển động -Lưu ý mối quan hệ gia tốc, vận tốc đường không phụ thuộc thời gian gia tốc, vận tốc đường - ... at - thời gian CĐNDĐ vận tốc - thời gian CĐCDĐ - Xây dựng công thức - Gợi ý HS xây dựng đường phương trình công thức đường chuyển động phương trình chuyển -Xây dựng phương trình động CĐCDĐ chuyển...
 • 6
 • 2,878
 • 3

Vật lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pot

Vật lý lớp 10 cơ bản - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pot
... phương trình chuyển động đơn - Ghi lại kết thí nghiệm rút giản nhận xét chuyển động - tiến hành thí nghiệm bi - Hoạt động ( phút): Xây dựng công thức CĐ TN D Đ Hoạt động Học sinh - Xây dựng công ... - ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu : HS chuẩn bị sau ( Tiết ) Hoạt động ( phút): Xây dựng công thức CĐT N Đ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - ... tức thời - TL : C1, C2 - Ghi nhận định nghĩa : CĐT BĐ Đ, CĐT ND Đ CĐT CD Đ - Nêu phân tích định nghĩa :CĐT BĐ Đ, CĐT ND Đ CĐT CD Đ Hoạt động ( phút): Tìm hiểu gia tốc chuyển động thẳng nhanh...
 • 7
 • 521
 • 1

Vật lớp 10 căn bản - Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều pot

Vật lý lớp 10 căn bản - Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều pot
... chuyển động: vt (m/s) vt - Trong chuyển động thẳng v0 đồ thị vận tốc đường thẳng O song song với trục Ot - đồ thị hướng lên: chuyển động nhanh dần - đồ thị hướng xuống: chuyển động chậm dần - ... qua gốc toạ độ: chuyển động vận tốc đầu - Hai đồ thị song song : hai chuyển động với gia tốc Củng cố Dặn dò: t (s) t Chuyển động nhanh dần Đường chuyển động biến đổi A YÊU CẦU: - Giúp học sinh ... quãng đường vật vật chuyển động thẳng biến đổi thời điểm t Xác định dấu ý nghĩa đại lượng B LÊN LỚP: Ổn định: Kiểm tra cũ: Bài mới: Đường đồ thị vận tốc v a Trong chuyển động thẳng đều, đường...
 • 5
 • 471
 • 2

Vật lớp 10 căn bản - Phương trình của chuyển động biến đổi đều docx

Vật lý lớp 10 căn bản - Phương trình của chuyển động biến đổi đều docx
... Ổn định: Kiểm tra cũ: Bài mới: vận tốc đặc trưng cho chuyển động nhanh hay chậm gia tốc đặc trưng cho chuyển động thay đổi vận tốc vật chuyển động đường đặc Công thức liên hệ a, v, s Công thức ... rơi tự Sự rơi tự vật tuân theo quy luật nào? Định luật rơi tự a Phương rơi: phương thẳng đứng b Tính chất chuyển động rơi: chuyển động nhanh dần c Gia tốc rơi: Ở nơi trái đất, vật rơi tự với gia ... g có phương thẳng đứng, hướng Khi vật ném lên thẳng đứng xuống với vận tốc ban đầu vo vật Giá trị g thay đổi theo chuyển động chậm dần với độ cao, theo vĩ độ phân gia tốc g Sau dừng lại, vật rơi...
 • 6
 • 1,340
 • 2

Vật 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx

Vật lý 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx
... động xe -Vẽ đồ thị vận tốc chuyển động thẳng biến đổi theo thời gian b) Định nghĩa *-Nêu câu hỏi C1 trường hợp v khác dấu a H 4.5 Chuyển động thẳng biến đổi chuyển động thẳng -Yêu cầu HS so -Trả ... thời chuyển động thẳng Hướng dẫn Hoạt động HS Nội dung GV -Nêu câu hỏi -Lấy ví dụ Gia tốc chuyển động -Gợi ý: Các chuyển chuyển động thẳng động cụ thể vận tốc thay đổi *Đại lượng vật đặc ... - GV soạn câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra cũ đặc điểm chuyển động thẳng - Lập bảng so sánh chuyển động thẳng chuyển động thẳng biến đổi - Mô cách vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng...
 • 9
 • 2,906
 • 11

Vật 10 nâng cao - BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps

Vật lý 10 nâng cao - BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps
... thị vận tốc (H 7.1) -Gợi ý cho HS phân tích kết rút -Hoạt động nhóm: vào đồ thị, kết luận mô tả chuyển động vật: Từ -Mô chuyển động vật ném đến vật đến độ cao rơi xuống Hoạt động ( phút): Tìm hiểu ... Giáo viên - Các đề tập SGK - Biên soạn câu hỏi kiểm tra công thức chuyển động thẳng biến đổi dạng trắc nghiệm - Biên soạn sơ đồ bước để giải tập Học sinh - Tìm hiểu cách chọn hệ quy chiếu - Xem lại ... để giải -Yêu cầu: HS xem đồ thị, trình bày toán? đáp án Mô lại chuyển động vật - ành giá nhận xét kết dạy bài? Ghi nhận: Các bước giải, cách khảo sát chuyển động thẳng biến đổi Hoạt động ( phút):...
 • 5
 • 6,754
 • 32

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 3 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) pptx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 3 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) pptx
... 1 .Giáo viên: -Các kiến thức phương pháp dạy học đại lượng vật 2.Học sinh: Ôn kiến thức chuyển động thẳng III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định: 2.Kiểm tra c : 3. Hoạt động dạy - học: Hoạt động 1: ... tức thời: Hoạt động HS Trợ giúp GV Nội dung Xét xe chuyển động không Trả lời câu hỏi giáo viên I Vận tốc tức thời Chuyển động thẳng đường thẳng, chiều biến đổi đều" chuyển động chiều dương 1) Độ ... Trong chuyển động thẳng muốn biết vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì? Nhưng CĐTBĐ vận tốc nào? Thảo luận hoành thành câu hỏi II .Chuyển động thẳng nhanh dần đều: 1) Gia tốc chuyển động thẳng...
 • 9
 • 269
 • 0

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) doc

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) doc
... (1) vào (2) - Phương trình chuyển động tổng quát cho chuyển động l : 5.Phương trình chuyển động CĐTND : Xây dựng x = x0 + s PTCĐ x  x  v t  at 2 Hãy xây dựng PTCĐ CĐTNDĐ III Chuyển động chậm ... 2 Kiểm tra: ? chuyển động thẳng biến đổi đều, viết công thức tính vận tốc chuyển động thẳng NDĐ rõ đại lượng công thức ? TiÕn tr×nh dạy học Hoạt động: Xây dựng công thức CĐTNDĐ Hoạt động Trợ giúp ... CĐTND : a dấu v0 CĐTCD : a ngược dấu v0 Củng cố, dặn dò - Công thức tính đường đi, công thức liên hệ vận tốc, gia tốc quãng đường, phương trình chuyển động , dấu gia tốc chuyển động thẳng biến đổi...
 • 6
 • 226
 • 0

Giáo án Vật lớp 10: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU doc

Giáo án Vật Lý lớp 10: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU doc
... dẫn giáo viên Hoạt động học sinh Các trắc nghiệm Bài 6/15 Chọn đáp án D Hãy giải thích phương án Bài 7/15 trả lời Chọn đáp án DBài 6/15 Chọn đáp án D Bài 8/15 Chọn đáp án A Bài 9/22 Chọn đáp án ... Bài 9/22 Chọn đáp án D Bài 10/22 Chọn đáp án C Bài 11/22 Chọn đáp án C Các tập tự luận Giải SGK a, Áp dụng công thức tính gia tốc theo Bài 12 tr22 đ/n Yêu cầu hs đọc tóm tắt bài, gv ghi bảng a= ... t c, t’ = ? V = 60km/h Yêu cầu hs đổi đơn vị tính thời gian sang giây, vận tốc sang m/s nêu công thức t = V /a= 0,185/(16.67-11,11) = 30s Đ/S tính gia tốc Bài 13/22 Giải Tóm tắt: áp dụng công...
 • 5
 • 9,882
 • 15

Giáo án Vật lớp 10: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (tiếp) ppt

Giáo án Vật Lý lớp 10: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (tiếp) ppt
... gia tốc chuyển động thẳng, biến đổi Viết phương trình chuyển động chuyển động thẳng Bài Hướng dẫn giáo viên Hoạt động học sinh d) Vận tốc tức thời chuyển - Học sinh ghi phần bảng động thẳng nhanh ... a V công thức câu hỏi giáo viên đặt g) Xây dựng phương trình chuyển động chuyển động - Hoạt động nhóm: thẳng nhanh dần Các nhóm thực theo yêu - Ghi đề mục lên bảng cầu giáo viên, bàn bạc, thảo ... V - Đọc mục Chiều dương chiều chuyển động vật Gốc thời gian thời điểm t0 - Đặt vấn đề: công thức chuyển động thẳng chậm dần có thay đổi gì? - Thực theo yêu cầu giáo - Ghi đề mục III.1 a.b lên...
 • 8
 • 759
 • 0

Giáo án Vật lớp 10: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ppt

Giáo án Vật Lý lớp 10: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ppt
... tốc độ trung bình chuyển động thẳng, đơn vị Nêu định nghĩa, công thức quảng đường chuyển động thẳng Viết phương trình chuyển động chuyển động thẳng Bài Hướng dẫn giáo viên Hoạt động học sinh 1) ... thay đổi Như chuyển động thẳng biến đổi đều, muốn xem xe chạy nhanh ta phải dùng đại lượng để so sánh c) Gia tốc, vectơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần - Ghi đề mục I.1.a lên bảng Ta biết chuyển ... to trước lớp - Yêu cầu học sinh lên bảng biểu diễn vectơ vận tốc tức thời theo ví dụ mà giáo viên cho thêm b) Chuyển động thẳng biến đổi đều: - Yêu cầu học sinh nhắc lại chuyển động thẳng - Đặt...
 • 5
 • 1,081
 • 8

VẬT 10 - PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps

VẬT LÝ 10 - PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps
... trình gọi phương trình chuyển động thẳng biến đổi GV : ĐỖ HIẾU THẢO GA VL 10 BAN TN - 19 VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI b) Đồ thị phương trình chuyển động thẳng biến đổi GV : Từ phương trình ... lập phương trình chuyển a) Thiết lập phương trình chuyển động động thẳng biến đổi thẳng biến đổi GV : Ta xét chất điểm M bắt đầu  Tại thời điểm ban đầu t = 0, chất điểm chuyển động thẳng biến đổi ... gian t = t - t0 , ta coi chuyển  Từ   , ta có phương trình chuyển động thẳng biến đổi : x = x0 + v0t + at  Công thức  gọi phương trình chuyển động thẳng biến đổi động chất điểm thẳng với...
 • 8
 • 404
 • 0

bài giảng vật 10 bài 3 chuyển động thẳng biến đổi đều

bài giảng vật lý 10 bài 3 chuyển động thẳng biến đổi đều
... thời vật điểm véc tơ có gốc vật chuyển động, có hướng chuyển động có độ dài tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỉ xích Chuyển động thẳng biến đổi Chuyển động thẳng biến đổi chuyển động thẳng ... 2m/s Chuyển động thẳng biến đổi đều: Chuyển động nhanh (chậm) dần chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tức thời tăng (giảm) theo thời gian II-CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU Gia tốc chuyển động thẳng ... tốc tức thời vật điểm quỹ đạo chuyển động vC vật Chuyển động thẳng biến đổi: quỹ đạo đường thẳng, độ lớn vận tốc tức thời biến đổi Em có nhận xét biến đổi độ lớn vận tốc tức thời vật ? Biết đoạn...
 • 26
 • 1,436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap vat ly 10 chuyen dong thang deubài 53 hãy vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị vận tốc thời gian của hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo chiều dương trong trường hợp saubài 56 một vật chuyển động thẳng biến đổi đều và qua a với vận tốc v1 qua b với vận tốc v2 tính vận tốc trung bình của vật khi chuyển động giữa hai điểm a và bbài 57 phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như saubài 68 một vật chuyển động thẳng biên đổi đều với phương trình chuyển động làbài 77 một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng làbài 78 một vật chuyển động thẳng biến đổi đều khởi hành lúc t 0 tại điểm a có tọa độ xa 5m đi theo chiều dương với vận tốc 4m s khi đến gốc tọa độ o vận tốc vật là 6m s tínhbài 80 một vật chuyển động thẳng biến đổi đều cóvật lý lớp 10 cơ bản chuyển động thẳng biến đổi đều tiết 2 tr5ang 15đáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềuvật lý 10 nâng cao bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều ppshuong dan giai bai tap vat li bai chuyen dong thang bien doi deu lop 10giai bai tap ly 10 chuyen dong thang bien doi deuđề kiểm tra 15 phút môn vật lí lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đềubai tap vat ly chuyen dong thang bien doi deuChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Cataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔITiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravitySẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Hướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNC