bài trình bày bằng Latex

Bài. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Bài. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
... BIỂU ĐỒ: a Chọn dạng biểu đồ: Chọn nhóm biểu đồ Chọn dạng biểu đồ nhóm Nháy Next để sang bước TẠO BIỂU ĐỒ: • b Xác định miền liệu: Chọn dãy liệu cần minh họa theo hàng hay cột Kiểm tra miền liệu ... lưu biểu đồ Nháy Finish để kết thúc CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ: • a Thay đổi vị trí biểu đồ: • Để thay đổi vị trí biểu đồ, em nháy chuột biểu đồ để chọn kéo thả chuột tùy ý • b Thay đổi dạng biểu đồ: ... tên để mở bảng chọn Chọn kiểu biểu đồ thích hợp CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ: c Xóa biểu đồ: • Nháy chuột biểu đồ chọn Delete d Sao chép biểu đồ vào văn Word: Nháy chuột biểu đồ nháy nút lệnh Copy Mở văn...
 • 9
 • 542
 • 12

Bài soạn Bai 24-Trinh bay bang tinh-Dinh dang o

Bài soạn Bai 24-Trinh bay bang tinh-Dinh dang o
... khung cho bảng FormatCellBorder IV Thực hành Chọn mẫu đờng kẻ, chọn khung,, OK Bài 1: - T o màu nền: Trình bày trang tính đờng kẻ biên FormatCellPatters màu nền, gộp ô với bảng tính: So diem Chọn ... chuột bấm v o biểu tợng công cụ Để tách ô gộp ta thực - Chọn ô cần tách FormatCellAlignment Bỏ chọn Meger Cell Tách ô Khi không muốn gộp ô ta thực nh Hoặc thực Bẫm chuột v o biểu tợng n o? công cụ ... màu FormatCellPatterns Để tô màu ta thực nh n o? - Chọn màu thích hợp để tô màu OK - Có thể sử dụng công cụ: Có thể sử dụng công cụ để thực +Chọn ô cần tô màu hiện? + Sử dụng chuột bấm v o biểu...
 • 4
 • 335
 • 2

Slide tin học 7 bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồ _H.T.T Ngần

Slide tin học 7 bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồ _H.T.T Ngần
... dụng biểu đồ - Biết số dạng biểu đồ thông thường - Biết bước cần thiết để tạo biểu đồ từ bảng liệu - Biết thay đổi dạng biểu đồ tạo, xoá, chép biểu đồ vào văn Word MỤC TIÊU BÀI HỌC Kĩ năng: Tạo biểu ... tục! Xóa Xóa Biểu đồ cách minh họa liệu trực quan, giúp người học dễ so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu Những loại biểu đồ phổ biến: biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn ... vẽ biểu đồ: - Chọn dạng biểu đồ - Xác định miền liệu - Cung cấp thông tin giải biểu đồ - Xác định vị trí đặt biểu đồ trang tính Khi liệu thay đổi, biểu đồ tự động cập nhật Ngoài ra, chương trình...
 • 27
 • 129
 • 0

Bài thực hành 6. TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM

Bài thực hành 6. TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM
... phần lại Thực hành số VI RÚT KINH NGHIỆM Tiết: 40 Tuần: 21 Ngày soạn: 08/12/2011 Bài Bàithực thựchành hành6 :6: TRÌNH TRÌNHBÀY BÀYBẢNG BẢNGĐIỂM ĐIỂMLỚP LỚPEM EM( tt) (tt) ... ?Ta cần làm để Bang - Hàng có ô từ A1:G1 diem lop em lưu gộp thành ô nội dung TH5 định (Bảng điểm lớp 7A) dạng giống Bang diem giữa, màu màu xanh lop em hình 66 Sgk trang dương nhạt 57 - Dòng ... 3: Bài tập (20’) - GV: y/c HS đọc yêu cầu - HS đọc Bài tập 1: tập SGK Trang 57 - GV: y/c HS mở Bang - Nháy chuột vào nút lệnh diem lop em lưu công cụ để mở tập thực hành tin Bang diem lop em...
 • 5
 • 621
 • 0

Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc

Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc
... 08 Nội dung Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 08 Kết cấu Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 Phương pháp lập Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 IV NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ... kết tổng hợp Bảng cân đối tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo báo cáo III KHÁI QUÁT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Mục đích, ý nghĩa Bảng CĐKT tổng hợp Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) tổng ... (năm, quý) Phương pháp lập bảng cân đối kế toán tổng hợp a Nguyên tắc lập trình bày Bảng CĐKT tổng hợp - Đơn vị kế toán cấp lập Bảng CĐKT tổng hợp phải vào Bảng CĐKT tất đơn vị kế toán trực thuộc...
 • 32
 • 1,642
 • 5

Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp.

Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp.
... (năm, quý) Phương pháp lập bảng cân đối kế toán tổng hợp a Nguyên tắc lập trình bày Bảng CĐKT tổng hợp - Đơn vị kế toán cấp lập Bảng CĐKT tổng hợp phải vào Bảng CĐKT tất đơn vị kế toán trực thuộc ... kết tổng hợp Bảng cân đối tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo báo cáo III KHÁI QUÁT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Mục đích, ý nghĩa Bảng CĐKT tổng hợp Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) tổng ... Kết cấu Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 Phương pháp lập Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 IV NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỪ 11 Các tiêu liên quan đến Bảng Cân đối...
 • 32
 • 538
 • 9

Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp

Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp
... 08 Nội dung Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 08 Kết cấu Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 Phương pháp lập Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09 IV NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ... kết tổng hợp Bảng cân đối tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo báo cáo III KHÁI QUÁT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Mục đích, ý nghĩa Bảng CĐKT tổng hợp Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) tổng ... (năm, quý) Phương pháp lập bảng cân đối kế toán tổng hợp a Nguyên tắc lập trình bày Bảng CĐKT tổng hợp - Đơn vị kế toán cấp lập Bảng CĐKT tổng hợp phải vào Bảng CĐKT tất đơn vị kế toán trực thuộc...
 • 32
 • 241
 • 0

III.Đặc tính phương hướng của Anten chấn tử đối xứng trình bày bằng Matlab

III.Đặc tính phương hướng của Anten chấn tử đối xứng trình bày bằng Matlab
... hướng - Phương pháp cấp điện cho Anten: Anten đối xứng Anten không đối xứng b.Một số Anten thông dụng Trong thực tế có số loại Anten thông dụng sau: Anten Dipole Dipole Hình nón Anten Khung Anten ... Anten làm nhiệm vụ cho phát thu - Dải tần công tác Anten: Anten sóng dài, Anten sóng trung, Anten sóng ngắn Anten sóng cực ngắn - Cấu trúc Anten: - Đồ thị phương hướng Anten: Anten hướng Anten ... số Anten Để đánh giá, lựa chọn sử dụng tốt anten phải dựa đặc tính tham số Dưới đặc tính tham số anten a Hàm tính hướng Hàm tính hướng hàm số biểu thị phụ thuộc cường độ trường xạ anten theo hướng...
 • 7
 • 2,145
 • 54

Bài trình bày rất hữu hích & xúc tích của Philip Kotler

Bài trình bày rất hữu hích & xúc tích của Philip Kotler
... VÀI NÉT VỀ PHILIP KOTLER Philip Kotler giáo sư lỗi lạc Tiếp thị Quốc tế trường Quản trị Kellogg thuộc Đại học Northwestern ... tính liệu •Mang tính hành động •Mang tính phân tích •Thuộc trực giác •Thích lập kế hoạch •Thích hành động •Hoạt động theo nhóm •Hoạt động cá nhân •Có trình độ MBA •Những người nhanh nhẹn, không ... (amazon, netflix, zagat, planetfeedback, epinions) Podcasts (file âm tải & nghe nhiều loại thiết bị) Webcasts (bài trình bày trực tiếp internet) Wikipedia (bách khoa toàn thư)- Flickr (trang Web...
 • 76
 • 536
 • 8

Thiết kế bài trình bày

Thiết kế bài trình bày
... LONG AN Thiết lập hiệu ứng trình diễn Tạo hiệu ứng cho đối tượng: -Nhấp vào đối tượng -Chọn Custom Animation -Chọn Add Effect : Entrance Emphasis Exit Motion Paths DUC HOA - LONG AN 8 TRÌNH DIỄN ... DUC HOA - LONG AN 8 TRÌNH DIỄN THỬ -Nhấn View - Slide Show F5 DỪNG TRÌNH DIỄN QUAY VỀ SOẠN THẢO Nhấn phím phải chuột hình trình diễn Chọn End Show DUC HOA - LONG AN Ghi lưu : Nhấn File chọn...
 • 11
 • 210
 • 0

bài 9. Tạo một bài trình bày Web

bài 9. Tạo một bài trình bày Web
... trình bày một trang Web Để lưu và xuất bản một bài trình bày một trang Web: Trên trình đơn File, nhấ p Save as Web Page Trong hô ̣p văn bản File name, gõ tên trang Web Trong hô ̣p Save ... lầ n nữa Xem trước Bài trình bày một Trang Web Để xem trước một bài trình bày là một trang Web: Trên trình đơn File, nhấ p Web Page Preview Cuô ̣n xuố ng danh sách các tiêu ... điề u hướng đế n vi ̣trí mà ba ̣n muố n xuấ t bản bài trình bày Bấ m Publish Bấ m Web page options Bấ m Publish ...
 • 5
 • 93
 • 0

Bài Trình bày vấn đề - NC - 10

Bài Trình bày vấn đề - NC - 10
... việc trình bày vấn đề? - Những yêu cầu trình bày vấn đề? Trình bày vấn đề dùng ngôn ngữ nói nhằm truyền đạt thông tin, nêu lên suy nghó bày tỏ thái độ, tình cảm trước người vấn đề đặt sống Trình ... nhóm, chọn đề tài, thiết kế trình bày cho vấn đề sau: Đóng vai trình bày vấn đề ”Thần tượng tuổi học trò” Đóng vai trình bày vấn đề ”Thời trang tuổi học trò” Đóng vai trình bày vấn đề ”An tồn ... quan trọng bước chuẩn bò để trình bày vấn đề Khi trình bày vấn đề, ta cần ý đến người nghe ’ ? hợp, Việc trình bày thích có sức thuyết phục, lôi đạt hiệu Trình bày vấn đề ứng xử văn hóa tôn trọng...
 • 40
 • 237
 • 0

Tạo bài trình bày với power point

Tạo bài trình bày với power point
... trình bày 91 Thêm thích vào m t trình bày 91 iii T o trình bày v i Microsoft PowerPoint G i trình bày t qua th i n t 93 S d ng Pack and Go Wizard 94 Trình chi u b ng PowerPoint ... Kh i ng Microsoft PowerPoint Quen thu c v i thành ph n c a c a s PowerPoint Ch n ph ng pháp b t u trình bày Dùng công c h tr t o trình bày L u gi trình bày V i Microsoft® PowerPoint®, b n có th ... t t p tin PowerPoint cung c p nh ng công c m nh giúp t ng b c t o t ch c trình bày Kh i ng PowerPoint Sau cài 't PowerPoint, b n ã s n sàng b)t u ch y PowerPoint C*ng nh v i ch ng trình khác,...
 • 103
 • 271
 • 0

kinh nghiem Li thuyet Trinh bay bang

kinh nghiem Li thuyet Trinh bay bang
... học thiếu tính thẩm mỹ - Sau tiết dự thường trọng góp ý rút kinh nghiệm nội dung, hình thức tổ chức hoạt động mà qn việc góp ý rút kinh nghiệm cho việc thiết kế bảng lớp phù hợp với nội dung ... lớp - Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Linh hoạt việc sử dụng phương pháp dạy học hình thức tổ chức hoạt động học lớp - Tiết kiệm, sử dụng, phân bố thời gian lớp cách hợp lí linh động - Nắm nội dung, kiến ... tay vạch hay xóa bảng - Chữ viết phải rõ ràng, … IV/KẾT LUẬN: Chun đề dược thực thời gian ngắn, kinh nghệm chưa nhiều nên có nhiều thiếu sót Các mẫu thiết kế mang tính tham khảo mẫu thơng dụng...
 • 8
 • 233
 • 2

GIỚI THIỆU CỬA SỔ CHƯƠNG TRÌNH, QUẢN LÝ TỆP TIN, NHẬP, TÍNH TOÁN VÀ TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH

GIỚI THIỆU CỬA SỔ CHƯƠNG TRÌNH, QUẢN LÝ TỆP TIN, NHẬP, TÍNH TOÁN VÀ TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH
... Vd: Ô A1: Cột A Hàng Quản tệp tin (Xem chương trình Word bản) Nhập Dl Tính toán bảng tính a Nhập Dữ liệu - Dữ liệu Excel nhập vào ô Bảng Để nhập Dl vào ô ta kích chuột vào ô nhập từ bàn phím ... giá trị dừng c Các tính toán bảng tính - Mọi phép tính bảng tính Excel bắt đầu dấu (=) dấu cộng (+) - Khi tính toán Excel thường dùng hai loại công cụ tính toán sau: + Các phép toán số học (+,-, ... *, /,…) + Các hàm số - Một số toán tử tính toán toán tử so sánh thường dùng Excel: + Các toán tử tính toán: + Cộng Trừ * Nhân / Chia % Phần trăm ^ Luỹ thừa + Các toán tử so sánh: = Bằng Không...
 • 7
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồbai thuc hanh 6 trinh bay bang diem lop emde kiem tra 15 phut tin hoc 6 bai trinh bay co dong bang banghình thức trình bày bảng đánh gíatrình bày bằng power pointtạo bài trình bàytrình bày bằng powerpointcách trình bày bảng tínhcách trình bày bảng tính trong excelcách trình bày bảng tính excelgiáo án bài trình bày và in trang tínhgiáo án bài trình bày một mẫu số liệuphương pháp trình bày bảngtạo bài trình bày với microsoft powerpointphương pháp trình bày bảng đenTHINK critically 2nd edition facione test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankTHINK psychology 1st edition baird test bankThe living world 7th edition johnson test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTrigonometry 10th edition lial test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankUnderstanding and managing organizational behavior 6th edition george test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding business strategy concepts plus 3rd edition ireland test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human sexuality CANADIAN EDITION 5th edition hyde test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bank