đề cương chi tiết học phần mô hình toán kinh tế

đề cương chi tiết học phần phổ tu điền kinh

đề cương chi tiết học phần phổ tu điền kinh
... n kinh Chương Phương pháp t ch c thi u tr ng tài 5.1 Phương pháp t ch c thi u i n kinh 4.1.3, 4.2.2 5.2 Phương pháp tr ng tài i n kinh 4.2.3; 4.2.4 4.1.5; 4.1.6 Chương Tóm t t lu t thi u i n kinh ... kinh C u trúc n i dung h c ph n: 6.1 Lý thuy t N i dung S ti t M c tiêu 4.1.1; 4.1.2 Chương Gi i thi u môn h c i n kinh 1.1 Khái ni m phân lo i 4.2.3; 4.2.4 1.2 Sơ lư c s phát tri n môn i n kinh ... môn i n kinh 4.3.1; 4.3.2 V trí, tác d ng c a môn h c i n kinh h 1.3 th ng GDTC Vi t Nam 4.1.2; 4.13 Chương Nguyên lý k thu t môn i n kinh 2.1 Nguyên lý k thu t môn i b 4.2.1; 4.2.2 2.2 Nguyên...
 • 5
 • 426
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN : Điền kinh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN : Điền kinh
... Các học phần tiên quyết: Chạy, Thể dục, Cầu lông Các học phần kế tiếp: Nhảy xa, nhảy cao, Bóng đá Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: tiết + Thảo luận: 10 tiết + Thực hành: 18 tiết + Tự học: ... tiết + Tự học: 90 tiết + Tư vấn: 03 tiết + Kiểm tra: Địa môn phụ trách học phần: Bộ môn Điền kinh- Khoa GDTCNhà Đa năng- Trường Đại học Hồng Đức Mục tiêu học phần: 3.1 Mục tiêu chung: Nắm vững ... đấu môn Bóng chuyền Nội dung chi tiết học phần PHẦN NỘI DUNG Ý nghĩa tác dụng, lịch sử phát triển môn bóng chuyền Lý thuyết Các kỹ thuật môn Bóng chuyền Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền...
 • 25
 • 134
 • 0

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật truyền hình pdf

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật truyền hình pdf
... n hình s 4.3.1 Truy n hình cap 4.3.2 Truy n hình s m t t 4.3.3 Truy n hình v tinh 4.4 Truy n hình s m t t 4.4.1 Tiêu chu n DVB 4.4.2 Tiêu chu n ATSC 4.4.3 Tiêu chu n DIBEG 4.5 Máy thu hình s Tài ... hi u hình toàn ph n (t ng h p) 1.3.1 c i m c a tín hi u hình t ng h p 1.3.2 Hình nh tín hi u t ng h p 1.3.3 T n s tín hi u hình 1.3.5 S lư ng ph n t nh 1.3.6 Thành ph n m t chi u tín hi u hình ... sai pha máy thu 2.5.4 Gi i mã 2.6 Máy thu hình màu 2.6.1 Sơ ch c 2.6.2 èn hình màu Chương 3: S hóa tín hi u truy n hình 8t – 4b 3.1 Khái ni m v truy n hình s 3.2 Bi n i A/D D/A 3.2.1 L y m u tín...
 • 5
 • 884
 • 18

Đề cương chi tiết học phần kinh tế i

Đề cương chi tiết học phần kinh tế vĩ mô i
... 3BT )I Những đặc i m biến động kinh tếII hình tổng cầu tổng cung Tổng cầu kinh tế Tổng cung kinh tế Xác định sản lượng mức giá cân III Gi i thích biến động kinh tế, trình tự i u chỉnh sách ... h i đo i danh nghĩa tỷ giá h i đo i thực tế (Quy luật giá PPP)III Thị trường ngo i h i Cung ngo i tệ Cầu ngo i tệ Xác định tỷ giá h i đo i Các nhân tố ảnh hưởng đến thay đ i tỷ giá h i đo i IV Các ... tệ- hình cung tiền- Các công cụ i u tiết cung tiền ngân hàng trung ương.III Cầu tiềnIV Xác định l i suất ( cân thị trường tiền tệ) Chính sách tiền tệ B i 8: Lạm phát (5LT+2BT+1TL) I II III...
 • 4
 • 332
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Automat và ngôn ngữ hình thức

Đề cương chi tiết học phần Automat và ngôn ngữ hình thức
... niệm ngữ pháp phi ngữ cảnh, ngôn ngữ phi ngữ cảnh, dẫn xuất 8.7/ Xây dựng ngữ pháp phi ngữ cảnh cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh Hiểu sử dụng phương pháp rút gọn luật sinh Xác định ngôn ngữ không phi ngữ ... tiên đề Turing, ngôn ngữ đệ qui kể , ngôn ngữ đệ qui, ngữ pháp không giới hạn, ngữ pháp cảm ngữ cảnh 8.12/ Hiểu liên hệ ngữ pháp không giới hạn ngôn ngữ đệ qui kể Hiểu liên hệ ngữ pháp cảm ngữ ... ngôn ngữ phi ngữ cảnh đơn định, Ngữ pháp cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh đơn định Nội Dung (ND) lớp: + Automat đẩy xuống không đơn định + Ngôn ngữ chấp nhận Automat đẩy xuống + Automat đẩy xuống ngôn ngữ...
 • 8
 • 545
 • 2

Đề cương chi tiết học phần kinh tế II

Đề cương chi tiết học phần kinh tế vĩ mô II
... ngành Kinh tế Quốc tế • 09/03/2010 16:25 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi I • 09/03/2010 16:23 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế I • 09/03/2010 16:20 - Đề cương chi tiết học phần ... 09/03/2010 16:09 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế học quốc tế II • 09/03/2010 16:04 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế phát triển • 09/03/2010 16:03 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế công cộng ... Kinh tế học quốc tế I • 09/03/2010 16:17 - Đề cương chi tiết học phần Phương pháp lượng trong… Tin đưa: • 09/03/2010 16:09 - Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi II • 09/03/2010 16:09 - Đề...
 • 4
 • 110
 • 1

đề cương chi tiết học phần bê tông cốt thép cho ngành công trình thủy

đề cương chi tiết học phần bê tông cốt thép cho ngành công trình thủy
... khoa học kỹ thuật) Sàn tông cốt thép toàn khối (GS TS Nguyễn Đình Cống, 1998 Nhà xuất khoa học kỹ thuật) Kết cấu tông tông cốt thép Quy phạm Anh quốc BS 8110-1997 Thiết kế kết cấu tông ... phạm Anh quốc BS 8110-1997 Thiết kế kết cấu tông tông cốt thép Tiêu chuẩn xây dựng Nhà xuất xây dựng Tiêu chuẩn kết cấu tông cốt thép TCVN 365:2005 ... khối có kê cạnh 8.4 Sàn sườn lắp ghép PHÂN PHỐI SỐ TIẾT LT BT TH KT 1 1 2 1 1 1 1 2 1.1.8 Giáo trình tài liệu tham khảo: Kết cấu tông cốt thép (Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân...
 • 2
 • 1,131
 • 6

Đề cương chi tiết học phần toán rời rạc

Đề cương chi tiết học phần toán rời rạc
... chuyên môn Hiệu trưởng 18 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: PPDH Đại Cương Môn Tin Học học phần: 105039 Số đơn vị học trình: ĐVHT (24LT+6BT) ... chuyên môn Phòng Đào tạo Hiệu trưởng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: Tin học sở Mã học phần: 105035 Số đơn vị học trình :2 Mục tiêu: − Cung cấp ... môn Toán, … Trưởng khoa Tổ trưởng chuyên môn Phòng Đào tạo Hiệu trưởng 19 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: PPDH Các Nội Dung Môn Tin Học học phần: ...
 • 36
 • 1,169
 • 4

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản
... khoa học/ học vị) Môn giảng dạy Đơn vị công tác Tin học TK CNTT - Trường TS Vũ Thanh Nguyên Th.S Huỳnh Minh Trí Tin học Th.S Nguyễn Trần Kỹ Tin học GV thỉnh giảng CN Nguyễn Tấn Quốc Tin học Khoa ... CNTT CN Phan Long Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Vũ Huyền Trang Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Hữu Tuấn Tin học Khoa CNTT CN Ngô Quốc Thanh Tin học Khoa CNTT CN Hoàng Công Trình Tin học Khoa CNTT 10 ... dung chi tiết môn học A – Lý thuyết STT TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY BÀI 1: NHẬP MÔN MÁY TÍNH Các Khái niệm : Thông tin, Tin học, xử lí thông tin, Dữ liệu, loại liệu Các thiết bị sản phẩm tin học...
 • 12
 • 655
 • 2

Đề cương chi tiết học phần môn quản trị chất lượng

Đề cương chi tiết học phần môn quản trị chất lượng
... niệm tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng số tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng phổ biến Các nguyên lý vận hành hệ thống quản chất lượng 1.12 Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ... động chất lượng tìm nguyên nhân gây vấn đề chất lượng 3.6 Có khả đánh giá chất lượng sản phẩm từ liệu thu thập 3.2 3.3 Hình thức tổ chức dạy - học Lịch trình chung Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn ... Thanh Quản trị chất Tâm lượng theo tiêu chuẩn quốc tế TạThị Kiều Quản trị chất An lượng Nguyễn TQM ISO Quang 9000 Toản Năm xuất Nhà xuất ĐHQGTPHCM ĐHKTTPHCM Địa khai Mục đích sử dụng Tham Học khảo...
 • 3
 • 1,585
 • 11

Đề cương chi tiết học phần phương pháp dạy học tin 1

Đề cương chi tiết học phần phương pháp dạy học tin 1
... Đề cương môn PPDH1, Trang 12 Nội dung chi tiết học phần: Chương : Mở đầu (6) I Đại cương phương pháp dạy học môn Khái niệm phương pháp dạy học môn Hệ thống dạy học Những thành tố phương pháp ... quát dạy học môn Tin Phân loại phương pháp dạy học môn Phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực Một số kiểu dạy học Nhóm phương pháp dùng lời Nhóm phương pháp ... hoạt động dạy học Chương : Phương pháp dạy học môn Tin học (18 ) I Những vấn đề chung Khái niệm phương pháp dạy học (PPDH) Những chức điều hành trình dạy học Hiện trạng việc dạy học Tin học nước...
 • 3
 • 835
 • 8

Đề cương chi tiết học phần tin học đại cương

Đề cương chi tiết học phần tin học đại cương
... trình: 10% - Thi học phần (thực hành): 20% - Thi kết thúc học phần (trắc nghiệm): 60% 12 Thang điểm: 10 (Theo học chế tín chỉ) 13 Nội dung chi tiết học phần: Ngày (số tiết) Ngày (4 tiết LT) Nội dung ... Người học thực thao tác trang trí với đối tượng Người học nắm nâng cao Word Người học nắm tính tiết TH) Ngày (4 tiết LT + tiết TH) Ngày (4 tiết LT + tiết TH) Ngày (4 tiết LT + tiết TH) Ngày (4 tiết ... người học nắm khái niệm tin học Thuyết trình phần Lịch sử phát triển MVT Thuyết trình mạng Internet: lịch sử, dịch vụ Đọc Phần 2, chương 1, giáo trình Bài tập Microsoft Outlook STK MOS Đọc Phần...
 • 3
 • 1,688
 • 42

Đề cương chi tiết học phân

Đề cương chi tiết học phân
... VIII- Làm vi c v i IX- Công c th 8t Chương 2: Phân tích d li u v i Microsoft Excel I- Phân tích th ng kê II- T i ưu III- Ki m soát ch t lư ng IV- Phân tích kinh t k thu t Chương 3: Ph n m m Lindo...
 • 2
 • 267
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường
... Bố trí kiểu bình phương Latin Thí nghiệm hai nhân tố 4.1 Bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên 4.2 Bố trí lô phụ Chương 5: Phương pháp hồi qui tương quan ứng dụng Mở đầu Vấn đề liên quan đến nghiên ... phi tuyến tính đa biến 6.1 Tuyến tính hóa cách tạo biến 6.2 Sử dụng phương pháp tìm thông số cho hồi qui phi tuyến tính Tài liệu học phần Moore, Paul, 1998 Introductory statistics for environmentalists ... lý thuyết ước lượng điểm ước lượng khoảng tin cậy 2.1 Ước lượng điểm 2.2 Tính toán cỡ mẫu cần thiết thăm dò ngẫu nhiên đơn giản 2.3 Ước lượng khoảng tin cậy Trắc nghiệm thông số thường gặp 3.1...
 • 3
 • 626
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần triết học mác lêninhướng dẫn viết đề cương chi tiết học phầnhướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết học phần nguyên lý kế toánđề cương chi tiết học phần quản trị sản xuấtđề cương chi tiết học phần thương mại điện tửđề cương chi tiết học phần kỹ thuật điệnđề cương chi tiết học phần luật quốc tếđề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệpđề cương chi tiết học phần quản trị doanh nghiệpđề cương chi tiết học phần là gìmẫu đề cương chi tiết học phầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây