Sự đổi mới cách nhìn về con người trong tiểu thuyết người cùng quê của phan tứ

sự đổi mới cách nhìn về con người trong tiểu thuyết người cùng quê của phan tứ

sự đổi mới cách nhìn về con người trong tiểu thuyết người cùng quê của phan tứ
... biểu (trong phạm vi tiểu thuyết) 34 Chương SỰ ĐỔI MỚI CÁCH NHÌN VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 41 2.1 Con người cá nhân 41 2.2 Con người ... tình yêu hạnh phúc Chương 3: Sự đổi cách nhìn người tiểu thuyết Người quê từ phương diện nghệ thuật Cùng với đổi cách nhìn người, tiểu thuyết Người quê nhà văn Phan Tứ sử dụng biện pháp nghệ thuật ... thực người dòng văn học có vận động đổi 41 Chương SỰ ĐỔI MỚI CÁCH NHÌN VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG Có thể nói, chuyển dịch nhìn từ người sử thi sang người...
 • 140
 • 162
 • 2

Sự đổi mới quan niệm về con người trong văn học việt nam mười năm cuối thế kỉ XX

Sự đổi mới quan niệm về con người trong văn học việt nam mười năm cuối thế kỉ XX
... mạnh mẽ Việt Nam sau Đổi Mới Với liên hệ trình bày, theo quan sát bước tiến đổi quan niệm người lĩnh vực văn học nghệ thuật bộc lộ qua khía cạnh sau : I Con người nhìn nhận từ góc độ sự, đời ... lịch sử Quan niệm người năm cuối kỷ, quan sát qua bình diện văn học, thấy có đổi vừa sâu rộng vừa toàn diện hơn, thừa nhận tôn trọng người ba khía cạnh : một, người chủ thể độc lập Hai, người sinh ... Việt Nam nhiều phương diện có mở rộng tầm nhìn hội giao lưu đa chiều cho người Việt Nam đại Con người Việt Nam đại ( chủ trương phát triển Chính phủ lĩnh vực : giao thông, hợp tác lao động, học...
 • 13
 • 229
 • 1

Con người trong tiểu thuyết người cùng quê của phan tứ (LV01811)

Con người trong tiểu thuyết người cùng quê của phan tứ (LV01811)
... phóng quê hương cách trực tiếp" [23; 527] Người quê với mong muốn đền ơn, trả nghĩa với đồng bào, đống chí, với quê hương cưu mang, đùm bọc ông Nhưng Phan Tứ viết chưa xong ông ngày 17/4/1995 tiểu ... vấn đề đặt người nghệ sĩ Con ngi sáng tác Phan Tứ có nhiều viết khác tác giả giới thiệu, phân tích, chứng minh cho điều Chúng xin đưa số viết sau đây: Nguyễn Văn Sĩ - Chương 18 - "Phan Tứ - Văn ... Phan Tứ, Tập thảo ấy, trích từ "về vùng văn học", Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam Đà Nẵng, 1983 4 Phan Tứ, Nhật ký trích từ "Mẫn sống mãi", Nxb niên, Hà Nội 2001 Mai Hương- "Lê Khâm, Phan Tứ...
 • 86
 • 277
 • 0

Luận văn Con người trong tiểu thuyết Người cùng quê của Phan Tứ

Luận văn Con người trong tiểu thuyết Người cùng quê của Phan Tứ
... niệm người tiểu thuyết Người quê Phan T ứ 14 CHƯƠNG KHÁM PHÁ VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ CỦA PHAN TỨ 20 2.1 Con người bền bỉ chiến đ ấu .26 2.2 Con người ... nhà văn cho văn học nước nhà 10 NỘIDUNG • CHƯƠNG CON NGƯỜI VÀ s ự ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ CỦA PHAN TỨ 1.1 Quan niệm nghệ thuật người Con người sống người ... tượng nghiên cứu Luận văn sâu nghiên cứu người tiểu thuyết Người quê dài ba tập Phan Tứ Trong trường hợp cần thiết luận văn ý tiểu thuyết khác nhà văn nhà văn thời để làm rõ luận điểm 4.2 Phạm...
 • 85
 • 32
 • 0

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx
... biến đổi quan niệm người văn chương Tìm hiểu quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận biểu thay đổi quan niệm thẩm mĩ người thời kì đầu trình đại hóa NỘI DUNG 2.1 Sự kế thừa quan niệm ... nhận vấn đề mà người trở nên bi quan, tuyệt vọng Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh tin vào luật nhân quả, vào quan niệm thiện thắng ác Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận diện ... phù hợp với thời đại Quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể rõ đặc điểm nói Dù theo quan niệm nhà nho Hồ Biểu Chánh đổi thay định có nhìn mẻ, Hồ Biểu Chánh lại người tỏ tình nghĩa...
 • 12
 • 504
 • 0

Phân tích nhân vật Thuý Kiều để thấy được quan niệm nghệ thuật mới tiến bộ về con người, cá nhân của Nguyễn Du.

Phân tích nhân vật Thuý Kiều để thấy được quan niệm nghệ thuật mới tiến bộ về con người, cá nhân của Nguyễn Du.
... hội nên lạ giàu tính nhân đạo Nó cho thấy Nguyễn Du quan tâm tới tầng lớp xã hội không tầng lớp Không phải người hoàn cảnh xấu xấu Đó quan điểm nghệ thuật tiến người, nhân Nguyễn Du Bên cạnh ... phúc Tiếng nói nhân đạo toát lên từ hình tượng nhân vật Thuý Kiều truyện Thuý Kiều Thuý Kiều thân đau bất hạnh Nàng người gái tài sắc, giàu tình cảm bị xã hội phong kiến vùi dập, đoạ đày Nhân vật ... học, Nguyễn Du sáng tạo kiệt tác độc vô nhị văn học trung đại Việt Nam Qua hình tượng Thuý Kiều, quan điểm nghệ thuật người nhân Nguyễn Du bộc lộ rõ nét Ông đề cao, cảm thông sâu sắc sống người,...
 • 6
 • 811
 • 5

tiểu thuyết về nông thôn sau đổi mới (qua mảnh đất lắm người nhiều ma của nguyễn khắc trường và dòng sông của đào thắng)

tiểu thuyết về nông thôn sau đổi mới (qua mảnh đất lắm người nhiều ma của nguyễn khắc trường và dòng sông của đào thắng)
... thực nông thôn muôn mặt sống 2.2 Về hai tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma Dòng sông mía 2.2.1 Về tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trƣờng) * Vài nét tác giả Nhà văn Nguyễn Khắc Trường ... Thắng hai tiểu thuyết viết nông thôn xuất sắc văn học Việt Nam sau đổi Mảnh đất người nhiều ma tiểu thuyết đặt cách sáng rõ nhìn nông thôn soi chiếu nhiều chiều, Dòng sông mía đưa đến cho người đọc ... nông thôn sau thời kỳ đổi mới, loại văn xuôi lớn tiểu thuyết Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Vấn đề người nông thôn qua hai tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma (Nguyễn Khắc...
 • 116
 • 342
 • 2

Quan điểm của triết học Max về con người vàvai trò của con người trong sự phát triển của xã hội

Quan điểm của triết học Max về con người vàvai trò của con người trong sự phát triển của xã hội
... quan hệ với hội quan hệ với thân người Cả ba mối quan hệ đó, suy đến mang tính hội, quan hệ hội người với người quan hệ chất, bao trùm tất mối quan hệ khác hoạt động chừng mực liên quan ... cộng đồng hội Cuối cùng, Max cho : “ Con người chủ thể hội Quan điểm tâm khách quan cho rằng, lực lượng siêu tự nhiên, Thượng đế định mục đích, cứu cánh hội Quan điểm tâm chủ quan lại ... hướng người tới hoạt động vật chất Đó biện chứng mối quan hệ người hoàn cảnh giai đoạn lịch sử hội loài người b- Quan điểm triết học Max giải phóng người Nghiên cứu người bỏ qua quan điểm giải...
 • 13
 • 247
 • 0

SỰ VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY
... vận dụng vào phát triển nguồn nhân lực chương chương 2, để phát triển nguồn nhân lực việc vận dụng quan niệm người triết học Mác- Lênin tác giả nêu lên thực trạng nguồn nhân lực huyện, đưa số ... Mác- Lênin vào phát triển nguồn nhân lực huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An nay tác giả có kết cấu hợp lý Chương tác giả nêu lên quan điểm người triết học nhằm làm sở lý luận đề tài để từ vận dụng vào ... huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An - Nhận xét: Như phạm vi giới hạn nghiên cứu tác giả nghiên cứu quan niệm người trong triết học Mác – Lênin từ vận dụng vào phát triển nguồn nhân lực huyện Con Cuông...
 • 15
 • 284
 • 0

Sự vận động quan niệm về con người của Nguyễn Minh Châu từ cửa sông đến cỏ lau

Sự vận động quan niệm về con người của Nguyễn Minh Châu từ cửa sông đến cỏ lau
... thuật người Nguyễn Minh Châu tiểu thuyết truyện ngắn tiêu biểu ông trước sau 1975 qua đề tài: Sự vận động quan niệm người Nguyễn Minh Châu từ Cửa sông đến Cỏ lau Lịch sử vấn đề Nguyễn Minh Châu ... trình hình thành quan niệm nghệ thuật người Nguyễn Minh Châu 1.2.2 Những kiến giải nghệ thuật Nguyễn Minh Châu 25 29 Chương Sự vận động quan niệm người Nguyễn Minh Châu từ trước 1975 đến sau 1975 ... Chương SỰ VẬN ĐỘNG CỦA QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI CỦA NGUYỄN MINH CHÂU Là bút trưởng thành kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà văn - người chiến sĩ - Nguyễn Minh Châu thành tâm hoà lớp người...
 • 129
 • 297
 • 1

Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người” tại Công ty Đầu Phát Triển nhà Đà Nẵng.doc

Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người” tại Công ty Đầu Tư Phát Triển nhà Đà Nẵng.doc
... KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG: Vấn đề khai thác sử dụng hợp nguồn lực nhằm mục tiêu phát triển nghiệp thu hút quan tâm nhiều Công ty ... định, bền vững Công ty Đầu Phát Triển nhà Đà Nẵng phải phát huy sử dụng đắn vai trò nguồn lực người Để khai thác sử dụng hợp nguồn lực người cần thực giải pháp sau: Giải pháp phát huy tính ... PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI I - CÁC KHÁI NIỆM : Khái niệm quản nguồn nhân lực : Quản trị nguồn nhân lực hệ thống triết , sách hoạt động...
 • 29
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới cách nhìn hiện thực và cuộc sống trong sáng tác của nguyễn minh châucách nhìn nhận con ngườiđổi mới cách kiểm tra đánh giá trong giáo dụcquan niệm của các nhà xã hội học về con người xã hội của auguste comtecách đánh giá con người qua khuôn mặt nhân tướng họcnét đổi mới về nghệ thuật trong tiểu thuyết thiên thần sám hối của tạ duy anhvận dụng sự đổi mới công tác dạy và học trong việc giúp đỡ học sinh yếuniệm của hcm về con người quan điểm của chủ nghĩa mác lênin quan điểm của hồ chí minhluật hấp dẫn chịu trách nhiệm về con người hiện tại của bạnmối quan hệ giữa con người và các thành phần môi trườngcảm nhận về nhan vật trong tieu thuyet nhung nguoi khon khovẻ đẹp của người phụ nữ trong tiểu thuyết nửa chừng xuân của khái hưngcon người bản năng trong tiểu thuyết rừng na uy của haruki murakamiphan tich doi moi quan ly nhan luc khcn trong to chuc nc amp pt cua nha nuoc da dien ra o vncấu hình không gian nghiên cứu về sự phân bố không gian của các nguyên tử hay các nhóm nguyên tử xung quanh trung tâm không trùng vật ảnh hay phần cứng nhắc của phân tửQuyết định 1783 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà NamQuyết định 44 2016 QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên BáiQuyết định 3970 QĐ-BNV năm 2016 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017Quyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnCircular No. 11 2015 TT-BKHDT guiding the request for proposals in case of direct contracting and competitive offeringCircular No. 12 2015 TT-BKHDT guiding on professional regulation for judicial expertise activities; proceduresQuyết định 6174 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiQuyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà NẵngDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesDecree No. 76 2015 ND-CP guiding a number of articles of the Law on Real Estate TradingDecree No. 79 2015 ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on vocational educationLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (2110 0511)LT DuocKế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhChỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangThong tu quy dinh ve quy hoach sinh khoi Da kyChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long AnChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang