Kết cấu thơ trữ tình (nhìn từ góc độ loại hình)

kết cấu thơ trữ tình (nhìn từ góc độ loại hình)

kết cấu thơ trữ tình (nhìn từ góc độ loại hình)
... thơ trữ tình 25 1.4 Kết cấu văn ngôn từ thơ trữ tình 41 Chương 2: LOẠI HÌNH KẾT CẤU THƠ TRỮ TÌNH 62 2.1 Khái niệm loại hình kết cấu thơ trữ tình 62 2.2 Loại hình kết ... dân gian, loại hình kết cấu thơ trữ tình cổ điển loại hình kết cấu thơ trữ tình đạị 3.3 Vận dụng lý thuyết loại hình kết cấu thơ trữ tình vào nghiên cứu đặc điểm loại hình kết cấu Thơ 1932-1945 ... hình kết cấu thơ trữ tình dân gian 77 2.3 Loại hình kết cấu thơ trữ tình cổ điển 83 2.4 Loại hình kết cấu thơ trữ tình đại 93 Chương 3: LOẠI HÌNH KẾT CẤU CỦA THƠ MỚI 1932...
 • 186
 • 481
 • 1

Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình

Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình
... cứu Thơ từ góc độ loại hình Chƣơng Vấn đề nghiên cứu loại hình văn học loại hình thơ Chƣơng Loại hình Thơ nhìn từ đặc tính kiểu tư Chƣơng Loại hình Thơ nhìn từ cấu trúc kiểu tư Phụ lục: Thơ bối ... phân loại loại hình có sau đây: - Loại hình tác giả - Loại hình tác phẩm - Loại hình nhân vật - Loại hình kết cấu - Loại hình phong cách - Loại hình trào lưu - Loại hình giọng điệu - Loại hình ... thuật Luận án, Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình tập trung vào khía cạnh loại hình, kiểu/ lối Thơ nhằm tƣ cách loại hình Thơ tƣơng quan với hình thái thơ trƣớc sau Nhƣ thế, vấn đề làm động lực cho...
 • 149
 • 390
 • 1

Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình (tóm tắt + toàn văn)

Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình (tóm tắt + toàn văn)
... đề nghiên cứu Thơ từ góc độ loại hình Chương Vấn đề nghiên cứu loại hình văn học loại hình thơ Chương Loại hình Thơ mới, nhìn từ đặc tính kiểu tư Chương Loại hình Thơ mới, nhìn từ cấu trúc kiểu ... phẩm/ Loại hình nhân vật/ Loại hình kết cấu/ Loại hình phong cách/ Loại hình trào lưu/ Loại hình giọng điệu/ Loại hình âm điệu/ Loại hình nhịp điệu/ Loại hình câu thơ, … 2.3 Nghiên cứu loại hình thơ ... Đặt Thơ tiến trình thơ Việt Nam từ khởi thủy đến đại, nhận diện loại hình Thơ tương sánh với loại hình Thơ trung đại vài hình thái thơ sau Thơ Để khẳng định Thơ loại hình thơ hình thành trục nghiên...
 • 28
 • 119
 • 0

X.A.Exenhin và Nguyễn Bính nhìn từ góc độ loại hình

X.A.Exenhin và Nguyễn Bính nhìn từ góc độ loại hình
... Điều gợi mở điều mẻ nhà thơ Nguyễn Bính đồng thời giúp co cách nhìn cách đánh giá thơ Exenhin góc đọ khác Với đề tài X A Exenhin Nguyễn Bính nhìn từ góc độ so sánh loại hình, nhười viết nét đặc ... nhiều nhà thơ khác giới Với đề tài: X.A.Exenhin Nguyễn Bính nhìn từ góc độ loại hình người viết muốn vài khía cạnh “ lịch sử tâm hồn Nga” nước Nga bước vào “ thời đại bão tát cách mạng đầu ... pháp loại hình khám phá điều độc đáo từ tác phẩm văn học Đi theo hướng có nhiều thuận lợi khó khăn, song điều quan trọng tìm chân lí nghệ thuật Chương 2: X A Exenhim nguyễn Bính nhình từ góc độ...
 • 65
 • 194
 • 0

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (qua việc khảo sát một số tác phẩm những năm gần đây

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (qua việc khảo sát một số tác phẩm những năm gần đây
... hóa tiểu thuyết lịch sử Việt Nam năm gần Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thùy Minh Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể ... trưng thể loại Do lựa chọn đề tài “ Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (Qua việc khảo sát số tác phẩm năm gần đây) ” cho luận văn Chúng tiếp cận đối tượng từ góc độ loại ... trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử: 1.1.2.1 Trước hết, TTLS loại hình thể loại tiểu thuyết nên có đặc trưng thể loại tiểu thuyết Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại ...
 • 100
 • 427
 • 1

Sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình

Sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình
... sâu sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh để thấy đƣợc đặc sắc nội dung nghệ thuật sáng tác Qua luận văn cố gắng cung cấp nhìn hệ thống toàn diện sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh ... thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh (bao gồm thơ văn xuôi) + Qua khẳng định vẻ đẹp giá trị sáng tác văn học dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh + So sánh với sáng tác văn học dành cho thiếu nhi tác ... Sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh nhìn từ góc độ loại hình " 12 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng : Luận văn sâu nghiên cứu tìm hiểu đặc sắc sáng tác thơ văn xuôi viết cho thiếu...
 • 123
 • 332
 • 1

Luận văn thạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình

Luận văn thạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình
... đề tài luận văn là: "Sáng tác version cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh nhìn từ góc độ loại hình " làm đề tài luận văn Lịch sử vấn đề Văn học thiếu nhi Việt Nam khởi nguồn từ nguồn mạch văn học ... dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh (bao gồm thơ văn xuôi) + Qua khẳng định vẻ đẹp giá trị sáng tác văn học dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh + So sánh với sáng tác văn học dành cho thiếu ... NỘI • HỌC • s PHẠM • • TẠ ■ THỊ• HÀ SÁNG TÁC CHO THIỂU NHI CỦA PHẠM HỔ, XUÂN QUỲNH NHÌN TỪ GÓC Đ ộ LOẠI HÌNH Chuyên ngành: L í luận văn học M ã số: 60 22 LUẬN VĂN THẠC Ngôn ngữ văn hóa Việt...
 • 122
 • 300
 • 0

khóa luận tốt nghiệp hôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền con người

khóa luận tốt nghiệp hôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền con người
... chung hôn nhân đồng tính 1.1 Lý luận chung quyền người 1.2 Lý luận chung đồng tính 1.3 Hôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền người Chương 2: Thực tiễn hôn nhân đồng tính 2.1 Hôn nhân đồng tính nước ... 14 1.3 Hôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền người 17 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH 19 2.1 Hôn nhân đồng tính nước giới 19 2.1.1 Các quan điểm hôn nhân đồng tính giới ... hôn nhân đồng tính giới; số quy định pháp luật hôn nhân đồng tính nước giới; thực trạng hôn nhân đồng tính nước giới; - Nghiên cứu vấn đề hôn nhân đồng tính Việt Nam: Các quan điểm hôn nhân đồng...
 • 57
 • 2,306
 • 17

Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... nghệ thuật thơ Thanh Thảo Chương 2: Biểu ng thơ Thanh Thảo Chương 3: Ngôn ngữ giọng điệu Nguyễn Thị Hải Yến 11 Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật Chƣơng ĐẶC TRƢNG TƢ DUY NGHỆ THUẬT ... Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật thật hơn, yêu thương đồng loại Những vần thơ có âm điệu dồn nén tích tụ suy tâm huyết nhà thơ, đời thơ Cái trữ tình thơ Thanh Thảo thời kỳ góp nhìn ... Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài hoạt động nhận thức người, đời sống trí tuệ người bắt nguồn từ tưởng cuối lại tạo tưởng, nói có nghĩa phụ thuộc nhiều vào tư...
 • 122
 • 302
 • 1

Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... diện việc tìm hiểu thơ người nhà thơ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Luận văn Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ nghệ thuật thực sở tìm hiểu thơ hành trình sáng tạo; tìm hiểu hình ng nhân vật trữ ... nghiệt Mặc dù thơ Đinh Hùng chưa cặp mắt xanh Hoài Thanh, Hoài Chân nhìn đến mà tầm vóc tưởng nghệ thuật thơ Đinh Hùng bị giảm sút 1.2.4.2 Sự tiếp nhận thơ Đinh Hùng Sự xuất hai tập thơ “Mê hồn ... miền Bắc Từ sau 1990 đến nay, tác phẩm ông tái tên tuổi ông biết đến chưa nhiều Độc giả nói chung thấy xa lạ với Đinh Hùng, nhà thơ tiền chiến Nghiên cứu thơ Đinh Hùng từ góc độ nghệ thuật, ...
 • 116
 • 250
 • 0

Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... từ góc độ tiểu sử - đời, phong cách, thể loại, để vào giới nghệ thuật, chưa có công trình nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh từ góc độ nghệ thuật cách toàn diện Chính vậy, nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh từ ... cứu thơ Hữu Thỉnh từ góc độ thi pháp học, phong cách học, chưa có công trình tập trung nghiên cứu nghệ thuật thơ Hữu Thỉnh đầy đủ toàn diện Chính vậy, việc nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh góc nhìn ... chương - nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng từ góc độ nghệ thuật thực hướng tiếp cận có chiều sâu, mang tính hệ thống toàn diện cao nghệ thuật hình ng, hay nói cách khác nghệ thuật...
 • 102
 • 322
 • 1

Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... thơ Viễn Phương, luận văn tìm hiểu nghiên cứu vấn đề mới: Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ nghệ thuật nhằm phát tìm tòi, đổi sáng tạo nghệ thuật Viễn Phương, khẳng định phong cách thơ Viễn Phương, ... thống toàn diện thơ Viễn Phương Tìm hiểu thơ Viễn Phương góc độ nghệ thuật nhằm khám phá nét giới nghệ thuật nói chung giới thơ Viễn Phương nói riêng Nghiên cứu thơ qua vận động phát triển ... phẩm thơ Viễn Phương góc độ nghệ thuật Công trình nghiên cứu thơ Viễn Phương chưa nhiều, đặc biệt chưa có tiếp cận thơ ông góc độ nghệ thuật Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu thơ Viễn...
 • 97
 • 479
 • 5

TÍN HIỆU THẨM MỸ MƯA TRONG THƠ HOÀNG CẦM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN

TÍN HIỆU THẨM MỸ MƯA TRONG THƠ HOÀNG CẦM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN
... thuyết Ngôn ngữ học tri nhận vấn đề Tín hiệu thẩm mỹ mưa thơ Hoàng Cầm nhìn từ góc độ ngôn 25 ngữ học tri nhận mà nghiên cứu Làm rõ định hướng: tín hiệu thẩm mỹ ánh sáng Ngôn ngữ học tri nhận, ... thuyết Tín hiệu thẩm mỹ lí thuyết Ngôn ngữ học tri nhận, coi tảng lí luận soi sáng tín hiệu thẩm mỹ mưa thơ Hoàng Cầm nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận Theo đó, nghiên cứu mưa góc độc ý ... tập thơ, thơ, khổ thơ Bản thân nguồn gốc, ý nghĩa tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ tín hiệu thẩm mỹ mưa ý niệm mưa nhận thức, tri nhận Hoàng Cầm Vì thế, nghiên cứu mưa góc độ ý niệm (Ngôn ngữ học...
 • 108
 • 273
 • 1

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính
... quen biết”, Xuân Diệu lại gọi Xuân Hương “nhà thơ dòng Việt”… Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, so với Lưu Hương Ký, văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương nội dung phức tạp Xét tập thơ Hồ Xuân Hương xuất từ trước đến ... thiện tính loài người Như nói phần trên, thơ Nôm Hồ Xuân Hương nghiên cứu nhiều góc độ Riêng vấn đề giới tính nhà nghiên cứu nhìn yếu tố “tục, dâm” thơ Xuân Hương Trước tiếp cận thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... gia thơ Nôm Hồ Xuân Hương cấp nghiên cứu cao Phương pháp nghiên cứu Để triển khai đề tài Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính, vận dụng phương pháp thao tác nghiên cứu chủ yếu sau: Phương...
 • 107
 • 798
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền con ngườithơ trữ tình của tú xươngnhững bài thơ trữ tình của tú xươngthơ lục bát nguyễn duy nhìn từ góc độ ngôn ngữthực trạng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt hiện nay nhìn từ góc độ nhân sinhkhái quát vấn đề phát triển bển vững cháu thố nhìn từ góc độ trầm tích họctôn giáo nhìn từ góc độ xã hộivấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường nhìn từ góc độ triết học doctiền gửi của kho bạc nhà nước tại ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trên phương diện lý thuyếtphân tích truyện ngắn nhìn từ góc độ thể loạitiếp biến văn hoá đông tây đầu thế kỷ xx nhìn từ góc độ báo chí qua trường hợp phan khôiđiểm marketing nhìn từ góc độ 4cs của khách hàngtruyền thông đại chúng là gì nhìn từ góc độ mô tảtruyền thông đại chúng là gì nhìn từ góc độ bản chấtnhìn từ góc độ vĩ mô nên hoàn thiện công tác quản lý của các cơ quan chức năngbài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)Đề Cương Hóa 8phiếu học tập bài 12THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003Đề thi tuyển sinh (mẫu)Đề cương toán 6Đề Cương Toán 7Đạo vănkt t18Kiểm tra 15 phút Ngữ văn 8- phần Tiếng ViệtUnit 4test 1- anh 9 thi diem50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT