Tạp chí môi trường số 3 2015

tạp chí nhóm toán số 3

tạp chí nhóm toán số 3
... y = z = 2 .3 Ví dụ Cho ba số thực dương a, b, c Chứng minh rằng: NHÓM TOÁN | SỐ 03 (11-2015) 03 a b c + + ≥ 3a + b 3b + c 3c + a Giải Bằng cách thay số (a; b; c) số 1 ; ; a b c ta có toán tương ... với: c a b + + ≤ 3b + a 3c + b 3a + c b c b c a a + + + + + ≤ (∗∗) 3a + b 3b + c 3c + a 3b + a 3c + b 3a + c a b a2 + 6ab + b2 + ≤ Ta có (a − b) ≥ ⇒ ≤ ⇒ 3a + 10ab + 3b2 3a + b 3b + a Thiết lập ... Bài Cho số dương a, b, c Tìm giá trị lớn của: A= a + a+b b + b+c c c+a Bài Cho số dương a, b, c Tìm giá trị nhỏ của: P = (a3 + b3 ) + (b3 + c3 ) + (c3 + a3 ) + b c a + 2+ b2 c a Bài Cho số dương...
 • 35
 • 215
 • 1

bài giảng quy hoạch môi trường bài 3.sở pháp lý phục vụ quy hoạch môi trường- pgs.ts. phùng chí sỹ

bài giảng quy hoạch môi trường bài 3. cơ sở pháp lý phục vụ quy hoạch môi trường- pgs.ts. phùng chí sỹ
... động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi cải thiện môi trường; khai ... động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi cải thiện môi trường; khai ... Những quy định chung (9 điều) Chương II : Phòng, chống suy thoái môi trường, cố môi trường (20 điều) Chương III : Khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường (7 điều) Chương IV : Quản lý...
 • 49
 • 331
 • 0

Bài giảng Cơ sở hóa phân tích môi trường: Chương 3

Bài giảng Cơ sở hóa phân tích môi trường: Chương 3
... pháp chuẩn độ oxy hóa khử 3. 3.1 Nguyên tắc 3. 3.2 Chất thị ox hóa khử 3. 3 .3 Các phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử 3. 3.4 Một số ví dụ VITAMIN C TITRATION Analytical Chemistry 44 3. 3.1 Nguyên tắc  ... Khối lượng mol phân tử lớn tốt để giảm sai số điều chế Ví dụ: H2C2O4.2H2O Analytical Chemistry 3. 2 Phương pháp chuẩn độ acid – baz 3. 2.1 Nguyên tắc 3. 2.2 Chất thị acid - baz 3. 2 .3 Các phương pháp ... 3. 1 Nguyên tắc phương pháp phân tích thể tích  Một số định nghĩa  Các phản ứng dùng pttt  Phân loại pp pttt  Các pp chuẩn độ  Cách tính kết...
 • 74
 • 285
 • 0

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3 doc

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3 doc
... tài liệu quan trọng phục vụ việc quản nhà nước đất đai Cho nên đồ địa quản lý, lưu trữ Sở Tài nguyên Môi trường, phòng Tài nguyên Môi trường Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 2.2 Quản ... nước, đáp ứng nội dung quản nhà nước đất đai Nguyên tắc quản nhà nước đất đai thể chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản mặt đời sống kinh tế, xã hội, có quản đất đai Mục đích cuối Nhà ... chế độ quản nhà nước đất đai Các nội dung quản nhà nước đất đai bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản đất đai tình hình Các quy định biện pháp để thực thi nội dung quản Nhà nước...
 • 116
 • 237
 • 1

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường part 3 doc

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường part 3 doc
... Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4 CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl Làm mềm nước trinatriphophat (Na3PO4) 3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl 3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 3Ca(HPO4)2 + 2Na3PO4 ... 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 3Ca(HPO4)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 3Mg(HCO)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 3. 3 QUÁ TRÌNH OXY HÓA KHỬ Cở sở: Phản ứng oxy hóa khử Ứng dụng - Khử sắt nước ngầm; ... từ trang 3- 3 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com 3. 3.1 Quá Trình Khử Trùng (Disinfection) Quá trình khử trùng trình tiêu...
 • 11
 • 218
 • 1

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 3 ppt

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 3 ppt
... chế ô nhiễm môi trường IV.2.1.2 Sử dụng lượng vấn đề môi trường Việc sử dụng lượng thiết yếu xảy nhiều cố vấn đề môi trường tương lai: - Khai thác dầu thường gây nhiều bất lợi cho môi trường làm ... hình thức giáo dục dân số, SKSS/KHHGĐ, giới giới tính nhà trường Mở rộng nội dung thực đổi phương pháp giáo dục dân số, SKSS/KHHGĐ, giới giới tính nhà trường cấp học ngành học hệ thống giáo dục ... III .3. 2 Gia tăng dân số tài nguyên - môi trường Hiện số lượng dân tỷ trái đất trở nên tải khả cung ứng cuả môi trường tự nhiên Người tăng đất không tăng, khả sản xuất trái đất có hạn, khả môi trường...
 • 19
 • 191
 • 0

ôn tập tài môi trường và con người - 3 doc

ôn tập tài môi trường và con người - 3 doc
... thấp phụ thuộc nhiều vào ý thức môi trường người từ ảnh hưởng đến cách lựa chọn sử dụng Tất nhiên ý thức môi trường nâng lên dần từ kiện môi trường thực tế, giáo dục môi trường góp phần tạo nâng ... Lượng nhiệt làm cho nhiệt độ môi trường tăng lên vượt tiêu chuẩn cho phép Nói chung nhiệt độ môi trường tăng lên 1oC mức độ ô nhiễm môi trường tăng lên 10% • Tiếng ồn : tập hợp âm chói tai, phát ... tiếp vào nguồn nước, tác nhân gây ô nhiễm đáng kể + Ô nhiễm không khí : _ Ô nhiễm không khí có mặt không khí trời hay nhiều chất so với số lượng có tính chất thời hạn nguy hại cho người , tài...
 • 5
 • 187
 • 2

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 3 doc

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 3 doc
... (mg/lCaCO3) OHCO32HCO3P=0 0 T P < T/2 2P T – 2P P = T/2 T-2P P > T/2 2P - T 2(T – P) P=T T 0 -3 3- Phương pháp phân tích tiêu môi trường - ThS Đinh Hải Hà P độ kiềm phenol T độ kiềm tổng cộng OH- (mg/l) ... trắng phương pháp đònh phân chloride? Đònh phân chloride phương pháp Morh thực môi trường trung hoà Giải thích sao? Kết đònh phân chloride thêm lượng thừa chromate? -2 9- Phương pháp phân tích tiêu ... nước 250C Tính hàm lượng CO2 mẫu nước -3 1- Phương pháp phân tích tiêu môi trường - ThS Đinh Hải Hà 2.Nước cấp có hàm lượng HCO 3- 30 mg/ l hàm lượng CO2 30 mg/l Tính pH nước nhiệt độ 250C Nếu...
 • 14
 • 368
 • 1

Một số biện pháp quản lý việc thiết kế và xây dựng trang web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Một số biện pháp quản lý việc thiết kế và xây dựng trang web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
... kế sử dụng trang Web học tập môi trường dạy học đa phương tiện trường cao đẳng Tài nguyên Môi trường Nội - Đề xuất số biện pháp khả thi để quản việc thiết kế sử dụng trang Web học tập môi ... dụng trang Web học tập môi trường dạy học đa phương tiện trường cao đẳng Tài nguyên Môi trường Nội Giả thuyết khoa học Nếu đề biện pháp quản việc thiết kế sử dụng trang Web học tập môi trường ... TÁC QUẢN LÝ VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB HỌC TẬP TRONG MÔI TRƢỜNG DẠY HỌC ĐA PHƢƠNG TIỆN TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 2.1 Một số nét trƣờng Cao đẳng Tài nguyên Môi...
 • 124
 • 193
 • 0

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ 2015

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ 2015
... đai công chức chuyên môn tài nguyên môi trường xã, phường, thị trấn (sau gọi tắt công chức chuyên môn tài nguyên môi trường cấp xã) ; thực việc lập quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông ... vụ lĩnh vực công tác giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Tài nguyên Môi trường 13 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công chức chuyên môn tài nguyên môi trường cấp 14 Quản lý tổ chức máy, thực ... chức địa - xây dựng Công chức địa - xây dựng công chức chuyên môn tài nguyên môi trường cấp xã, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước tài nguyên môi trường địa bàn; chịu hướng...
 • 70
 • 1,365
 • 4

Xem thêm