Slide Nghiên cứu marketing

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 3: NGHIÊN NGHIÊN CỨU MARKETING pps

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 3: NGHIÊN NGHIÊN CỨU MARKETING pps
... Ch .3: NGHIÊN CỨU MARKETING A Khái niệm phạm vi nghiên cứu marketing I Khái niệm II Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu marketing triển khai bình diện rộng (Philip Kotler sở khảo sát hoạt động nghiên cứu ... Ch .3: NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu công tác định giá - Phân tích chi phí - Phân tích lợi nhuận - Phân tích định giá cạnh tranh Nghiên cứu công tác phân phối - Nghiên cứu thành tích kênh - Nghiên ... Nghiên cứu tầm hoạt động kênh Nghiên cứu công tác cổ động tuyên truyền - Nghiên cứu hiệu qủang cáo - Nghiên cứu hình ảnh công chúng - Nghiên cứu chế độ thù lao cho lực lượng bán hàng Nghiên cứu...
 • 23
 • 637
 • 1

slide bài giảng marketing căn bản chương 4 nghiên cứu marketing

slide bài giảng marketing căn bản chương 4 nghiên cứu marketing
... Máy Bản câu hỏi (mở, đóng) Kế hoạch chọn mẫu nghiên cứu XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 3- TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Nội dung chủ yếu kế hoạch nghiên cứu: Vấn đề cần giải nghiên cứu Mục tiêu nghiên ... TIÊU CỦA CHƯƠNG Phân tích tầm quan trọng nghiên cứu marketing Mô tả qui trình nghiên cứu markting Giới thiệu nguồn thông tin phương pháp thu thập thông tin KHÁI NIỆM • Theo AMA: Nghiên cứu marketing ... hoạch nghiên cứu: Thu thậpTT, Xử lý & Phân tích TT Phân tích & báo cáo kết nghiên cứu XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Defining Problem and Objectives XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ cần giải nghiên cứu: ...
 • 11
 • 606
 • 0

slide bài giảng marketing căn bản chương 4 nghiên cứu marketing

slide bài giảng marketing căn bản chương 4 nghiên cứu marketing
... Mục tiêu chương Giới thiệu nghiên cứu marketing vai trò đònh marketing doanh nghiệp Giới thiệu loại hình nghiên cứu marketing Mô tả qui trình nghiên cứu marketing 4. 1 Khái niệm nghiên cứu marketing ... lẻ tháng, q, năm 10 4. 3 Qui trình nghiên cứu marketing Xác đònh vấn đề & mục tiêu Nghiên cứu 2.Xây dựng 3.Thực kế hoạch Nghiên cứu kế hoạch Nghiên cứu 4. Báo cáo kết Nghiên cứu 11 Bước 1: Xác đònh ... Khái niệm nghiên cứu marketing Nghiên cứu Marketing trình thu thập phân tích có hệ thống liệu vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing (AMA) Nghiên cứu (NC) marketing bao gồm: NC thò trường,...
 • 21
 • 193
 • 0

slide bài giảng marketing căn bản chương 3. nghiên cứu marketing

slide bài giảng marketing căn bản chương 3. nghiên cứu marketing
... thức: nghiên cứu bàn nghiên cứu thị trường - Theo đặc điểm thông tin: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng - Theo mức am hiểu thị trường: nghiên cứu khám phá, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu ... tượng nghiên cứu qua vấn, điều tra, đóng giả Điều tra vấn bảng câu hỏi ( Questionnairy) 4.3 Nguồn “Eye Vision” III Các loại hình nghiên cứu Marketing - Theo mục tiêu: nghiên cứu nghiên cứu ứng ... II Đối tượng nghiên cứu Marketing: 1 .Nghiên cứu người tiêu dùng : Nhằm tìm đặc tính người tiêu dùng sở thích, thói quen,thái độ họ trước kích thích Marketing Nghiên cứu thị trường:  Nhằm...
 • 11
 • 182
 • 0

slide bài giảng marketing chương 4 nghiên cứu marketing

slide bài giảng marketing chương 4 nghiên cứu marketing
... Kế hoạch chọn mẫu nghiên cứu XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 3- TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Nội dung chủ yếu kế hoạch nghiên cứu: Vấn đề cần giải nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Loại liệu Nguồn ... TIÊU CỦA CHƯƠNG Phân tích tầm quan trọng nghiên cứu marketing Mô tả qui trình nghiên cứu markting Giới thiệu nguồn thông tin phương pháp thu thập thông tin KHÁI NIỆM • Theo AMA: Nghiên cứu marketing ... hoạch nghiên cứu: Thu thậpTT, Xử lý & Phân tích TT Phân tích & báo cáo kết nghiên cứu XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Defining Problem and Objectives XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ cần giải nghiên cứu: ...
 • 11
 • 194
 • 0

Nghiên cứu Marketing - Slide bài giảng

Nghiên cứu Marketing - Slide bài giảng
... phút Chương 1: Tổng quan nghiên cứu marketing Nội dung Yêu cầu(Bloom) I- Nghiên cứu marketing gì? 2: Hiểu II- Vai trò nghiên cứu marketing 2: Hiểu III-Ứng dụng nghiên cứu marketing hoạt động kinh ... hoạch nghiên cứu đề cương nghiên cứu Nội dung Mục tiêu I- Kế hoạch nghiên cứu ý nghĩa việc lập kế hoạch Hiểu nghiên cứu II- Nội dung kế hoạch nghiên cứu Vận dụng III- Đề cương nghiên cứu yêu cầu ... mô hình nghiên cứu Hiểu II- Nội dung mô hình nghiên cứu Hiểu III- Các loại mô hình nghiên cứu Đánh giá IV- Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu Áp dụng I- Khái niệm, ý nghĩa mô hình nghiên cứu • Khái...
 • 183
 • 198
 • 0

Slide môn marketing căn bản: Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

Slide môn marketing căn bản: Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing
... TIN V NGHIấN CU MARKETING Nội dung nghiên cứu - Hệ thống thông tin Marketing - Quá trình nghiên cứu Marketing Hệ thống TT NC Marketing Nguyên nhân dẫn đến hình thành MIS - Phạm vi hoạt động Marketing ... quyt nh marketing Hệ thống thông tin Marketing Sơ đồ MIS doanh nghiệp TT MKT MT Marketing: KH - Thụng tin v mụi trng marketing vi mụ - Thụng tin v mụi trng marketing vi mụ - Hệ thống thông tin HT ... bán thông tin Hệ thống thông tin Marketing Các phận cấu thành MIS - Hệ thống nghiên cứu Marketing: Nghiên cứu Marketing việc phác thảo thực kế hoạch thu thập, phân tích, ghi chép có hệ thống...
 • 25
 • 259
 • 0

Hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty Liên doanh Đức Việt TNHH – thực trạng và giải pháp.doc.DOC

Hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty Liên doanh Đức Việt TNHH – thực trạng và giải pháp.doc.DOC
... quan công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Chương II: Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh Đức Việt TNHH Chương III: Giải pháp hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh ... THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU MARKETING TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỨC VIỆT TNHH I Thực trạng hoạt động marketing công ty Vai trò marketing công ty Nhận thức đầu tư cho marketing công ty Công ty Liên ... đến thực trạng hoạt động công ty trình bày phần Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty Hệ thống thông tin marketing hoạt động nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin công ty Đức Việt...
 • 75
 • 548
 • 10

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 1

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 1
... viết trình bày báo cáo Nghiên cứu marketing ứng dụng cụ thể nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu phân phối, nghiên cứu giá cả, nghiên cứu quảng cáo hoạt động bán hàng, nghiên cứu ... biến số vấn đề nghiên cứu để đề giải pháp giải vấn đề Tương ứng với mục tiêu nghiên cứu này, có dạng nghiên cứu marketing: nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu mô tả nghiên cứu nhân Nghiên cứu thăm dò ... cần nghiên cứu tổ chức nghiên cứu để nhà nghiên cứu có thời gian rộng rãi thực việc nghiên cứu xác định thời gian kết thúc chương trình nghiên cứu Những nhiệm vụ khác người đặt hàng nghiên cứu...
 • 16
 • 1,488
 • 23

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 2

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 2
... tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thiết giới hạn nghiên cứu yếu tố liên quan việc xác định vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu rõ thông tin mà nghiên cứu nhằm đạt Các câu hỏi nghiên cứu ... vấn đề Câu hỏi nghiên cứu Mô hình nghiên cứu Giả thuyết Thiết kế nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Trên sở câu hỏi giả thiết đặt ra, người nghiên cứu cần phải ... đề nghiên cứu? Sự khác câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu? Bạn có dự án nghiên cứu thoả mãn khách hàng dịch vụ bảo hành sản phẩm Samsung Hãy đưa câu hỏi nghiên cứu phù hợp với vấn đề nghiên...
 • 11
 • 768
 • 24

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 3

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 3
... nghiên cứu định tính nghiên cứu marketing giúp xác lập vấn đề nghiên cứu nhà nghiên cứu chưa có ý niệm cách thiết lập vấn đề” Bạn nghĩ quan điểm Những ưu điểm hạn chế vấn nhóm nghiên cứu định ... chức nghiên cứu Marketing chuyên nghiệp… Dữ liệu sơ cấp thu thập phương pháp nghiên cứu khác Mỗi phương pháp có ưu điểm hạn chế định, phù hợp với dự án nghiên cứu định Các phương pháp nghiên cứu ... hợp vậy, người nghiên cứu phải tự giả định từ kinh nghiệm Mặc dù việc sử dụng biến cố giả định làm giảm giá trị chương trình nghiên cứu, công cụ đắc lực đem lại cho người nghiên cứu khả tiếp thu...
 • 20
 • 745
 • 23

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 4

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 4
... lường nghiên cứu marketing trình gắn số biểu tượng đặc tính vật, tượng nghiên cứu theo nguyên tắc xác định để đánh giá, so sánh phân tích chúng Không phải vật đo lường mà người nghiên cứu đo ... câu hỏi trả lời - Người nghiên cứu cần tiên lượng xem phản ứng thái độ người trả lời có khác biệt không họ biết mục đích nghiên cứu, biết quan bảo trợ công trình nghiên cứu - Thử nghiệm trước ... người nghiên cứu xác định, xếp hạng thứ tự, so sánh khoảng cách hay khác biệt cho phép tính toán tỷ lệ giá trị thang đo Người nghiên cứu nói đến khái niệm gấp đôi, nửa thang đo Trong nghiên cứu...
 • 17
 • 596
 • 31

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 5

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 5
... muốn hỏi (hay thông tin yêu cầu đạt được) vào câu hỏi; sau trình vấn, đòi hỏi người nghiên cứu phải có thông tin theo mục tiêu nghiên cứu - Giúp người vấn hiểu biết rõ ràng câu hỏi - Khuyến khích ... người nghiên cứu Do vậy, xây dựng câu hỏi, cần cân nhắc tiêu chuẩn sau: Câu hỏi đặt có cần thiết hay không? Mỗi câu hỏi đưa người nghiên cứu cần phải tự hỏi câu hỏi có đóng góp làm rõ mục tiêu nghiên ... tự, hình thức cách trình bày, lời dẫn Người trả lời chọn điều tra thử phải nằm tổng thể nghiên cứu điều tra thức để bảo đảm tính không sai biệt hai điều tra nội dung nghiên cứu Chỉnh sửa câu...
 • 14
 • 656
 • 20

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 6

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 6
... liệu ban đầu trình bày chương III, phần tập trung vào việc phác thảo quy trình thực phương pháp thu thập liệu định lựa chọn dự án nghiên cứu Quan sát Chương trình quan sát: Chương trình quan sát ... việc nghiên cứu thư tín phụ thuộc vào hai yếu tố: - Bản câu hỏi soạn thảo thông tin hướng dẫn - Sự giám sát nhà nghiên cứu Những sai lầm thường xảy nghiêm cứu thực địa Hai mục tiêu nghiên cứu ... riêng biệt với tạo nên tổng thể nghiên cứu Tuy nhiên, không giống nhóm, cụm tạo nên phần tử dị biệt, không đồng nhất, nhóm đặc trưng tổng thể nghiên cứu Ví dụ, nghiên cứu sinh viên trường đại học,...
 • 16
 • 1,097
 • 29

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 7

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 7
... (di-D)2 73 69 0,340 27 50 54 -4 55,00694 83 82 5,840 27 78 67 11 57, 50694 56 60 -4 55,00694 74 73 5,840 27 74 75 -1 19,50694 87 78 31, 173 61 69 64 2,50694 10 72 72 11, 673 61 116 11 77 70 12,84028 12 75 ... ) − 0, 075 (1 − 0, 075 ) 0, 072 (1 − 0, 072 ) + 2, 575 ≤ ( Px − Py ) 1000 1000 ( Px − Py ) ≤ (0, 075 − 0, 072 ) + Suy 0, 075 (1 − 0, 075 ) 0, 072 (1 − 0, 072 ) + 2, 575 1000 1000 -0,0 27...
 • 33
 • 543
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: slide môn nghiên cứu marketingnghiên cứu marketingnghiên cứu marketingbáo cáo nghiên cứu marketingquá trình nghiên cứu marketingnghiên cứu marketing trực tuyếnđế án nghiên cứu marketingluận văn nghiên cứu marketingvai trò của nghiên cứu marketingnghiên cứu marketing ngân hàngtiến trình nghiên cứu marketingbáo cáo nghiên cứu marketing ước đoán khả năng chấp nhận của thị trường về sản phẩm mới cà phê lon sản phẩm của trung nguyêndự án nghiên cứu marketing nghiên cứu hành vi tiêu dùng về thương hiệu kem đánh răng dạ lan của công ty hóa mỹ phẩm quốc tếicc tại thị trường đà nẵngphương pháp nghiên cứu marketingtài liệu nghiên cứu marketingMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràBài 8. Trọng lực - Đơn vị lựcSlide Hiện tượng Đa Cộng TuyếnRèn luyện kỹ năng tư duy qua các bài tập có liên quan đến đồ thị của vật lí lớp 12Sử dụng phần mềm resysphyteach phân tích video giờ học để hỗ trợ việc đánh giá, rút kinh nghiệm một số tiết dạy vật lí ở trường trung học phổ thôngTạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng quang họcBài tập lớn về kết cấu thépXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU RÂU mèo Orthisiphons spiralisThủ thuật lắp đặt và sử dụng cầu dao đảo pha một phaVận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpXây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy vật lí lớp 10XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU THUỐC DÒI Pouzolzia zeylanicaPhương pháp giải bài toán liên quan đến thí nghiệm thực hành luyện thi trung học phổ thông quốc giaPhương pháp giải bài toán về sóng ánh sáng trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THPTPhương pháp khảo sát các mạch điện một chiều RC, RL trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 11 THPTRèn luện kỹ năng sống cho học sinh thông qua câu hỏi và bài tập vật lý định tínhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Kinh nghiệm giải bài toán vân trùng phần giao thoa ánh sángKinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT thọ xuân 5 cách phân dạng theo phương pháp chuẩn hóa trong mạch RLC có tần số thay đổi