TIET 40 luyen tap

Tiết 40: Luyện Tập

Tiết 40: Luyện Tập
... ó cho cú mt nghiờm l : (x;y) = ( 1; -1) Tit 40: LUYN TP V CC PP GII H Bài tập 3: Giải hệ PT: 2.(x- 2)+ 3.(1+ y )= -2 3.(x - 2) -2.(1+y) = -3 Tit 40: LUYN TP V CC PP GII H Hng dn bi 3: Giải hệ ... Tit 40: LUYN TP Hot ng nhúm: Bi 2: Cho h phng trỡnh: 2x + 3y = -1 3x - 2y = +Hỡnh thc: Tho lun theo tng bn +Thi gian: phỳt + Ni dung: Tỡm phng phỏp gii hp lý nht Gii h phng trỡnh ú Tit 40: LUYN ... nghim nht a b a b -H (I) vụ nghim a b c = a b c -H (I) cú vụ s nghim a b c = = a b c Tit 40: LUYN TP Bi 1: Gii h phng trỡnh sau bng PP th v PP cng : 4x + 3y = 2x + y = b, Gii bng PP cng...
 • 15
 • 162
 • 0

Tiết 40. Luyện tập

Tiết 40. Luyện tập
... 10 Luyện tập Đồng hồ chỉ: A B C D 1 giờ giờ 50 25 25 10 phút phút phút phút Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2009 Toán Bài Bài Bài Bài 1: 2: 3: 4: x Luyện tập Tìm Tính Giải toán Xem đồng hồ: Tiết ... 70 62 31 2 x 26 x 104 80 20 0 Luyện tập 32 x 128 99 33 9 20 x 140 77 7 11 7 Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2009 Toán x Bài 1: Tìm Bài 2: Tính Bài 3: Giải toán Luyện tập Trong thùng có 36l dầu Sau ... phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bò chia chia cho thương Luyện tập Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2009 Toán Bài 1: Tìm x Luyện tập a) x + 12 = 36 b) x x = 30 c) x - 25 = 15 d) x : = e) 80...
 • 9
 • 167
 • 0

Bài soạn Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9

Bài soạn Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9
... có nghiệm ( x ; y ) = ( -1 ; -4 ) Bài tập 26 sgk (T 19) a) Vì đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (2;- ) B( -1 ; ) nên thay toạ độ điểm A B vào công thức hàm số ta có hệ phơng trình : a = = ... pháp cộng đại số - Xem lại ví dụ tập chữa , ý toán đa dạng hệ phơng trình bậc hai ẩn số - Giải tập SGK ( BT 22 ; 23 ; 25; 26 ; 27 ) phần lại - làm tơng tự nh phần chữa Chú ý nhân hệ số hợp lý ... ta giải hệ nh nào? 1 x=2 x=2 giải phơng pháp cộng đại số x y = x = ? x y = x y = 3.( ) y = y = 13 - GV cho HS làm sau trình bày lời ...
 • 3
 • 201
 • 0

Gián án Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9

Gián án Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9
... pháp cộng đại số - Xem lại ví dụ tập chữa , ý toán đa dạng hệ phơng trình bậc hai ẩn số - Giải tập SGK ( BT 22 ; 23 ; 25; 26 ; 27 ) phần lại - làm tơng tự nh phần chữa Chú ý nhân hệ số hợp lý ... dõi gợi ý HS làm - GV đa đáp án lên bảng để HS đối chiếu kết cách làm Vậy hệ phơng trình có nghiệm ( x ; y ) = ( -1 ; -4 ) Bài tập 26 sgk (T 19) a) Vì đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (2;- ... ta giải hệ nh nào? 1 x=2 x=2 giải phơng pháp cộng đại số x y = x = ? x y = x y = 3.( ) y = y = 13 - GV cho HS làm sau trình bày lời ...
 • 3
 • 297
 • 0

Tài liệu Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9

Tài liệu Tiết 40- Luyện tập- Đại số 9
... pháp cộng đại số - Xem lại ví dụ tập chữa , ý toán đa dạng hệ phơng trình bậc hai ẩn số - Giải tập SGK ( BT 22 ; 23 ; 25; 26 ; 27 ) phần lại - làm tơng tự nh phần chữa Chú ý nhân hệ số hợp lý ... nghiệm ( x ; y ) = ( -1 ; -4 ) Bài tập 26 sgk (T 19) a) Vì đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (2;- ) B( -1 ; ) nên thay toạ độ điểm A B vào công thức hàm số ta có hệ phơng trình : a = = a.2 + b ... ta giải hệ nh nào? 1 x=2 x=2 giải phơng pháp cộng đại số x y = x = ? x y = x y = 3.( ) y = y = 13 - GV cho HS làm sau trình bày lời ...
 • 3
 • 313
 • 0

Tiết 40: LUYỆN TẬP pot

Tiết 40: LUYỆN TẬP pot
... giá H: Cả lớp làm vào 3HS lên bảng chữa H: Chữa vào H+G: Nhận xét, đánh giá 2.Bài tập 3: Giải toán H: Nêu yêu cầu tập H+G: Phân tích, tóm tắt toán Số dầu thùng lại là: 36 : = 12( lít) Đáp số: 12 ... Củng cố, dặn dò: ( phút ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu lại ND học G: Nhận xét chung học G: HD tập tập ... vào chữ đặt trước câu H: lớp làm vào 1HS lên bảng thực G: Nhận xét, đánh giá H: 1HS nêu yêu cầu tập trả lời G: Giúp HS nắm vững yêu cầu BT H: Suy nghĩ nêu miệng kết C 25 phút - Lên bảng thực yêu...
 • 3
 • 169
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 383
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 307
 • 0

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC
... Là tượng dùng hai từ ngữ mà từ ngữ biết: tượng chứa đựng nghĩa từ ngữ trùng nghĩa? * Lưu ý: Việc xác định chuẩn ngôn ngữ công việc không đơn giản Với tượng trùng nghĩa, trường hợp nêu luyện tập ... học xong này? - Thế trùng nghĩa, tượng dùng từ ngữ mà từ ngữ chứa đựng nghĩa từ ngữ - Có ý thức dùng từ, tránh tượng trùng nghĩa - Nhưng có trường hợp khác, tượng trùng nghĩa xã hội chấp nhận, ... vào nghĩa từ "nắng" cách dùng từ ngữ đoạn văn em tượng trùng nghĩa ví dụ sau: - GV chiếu ví dụ: - HS tượng trùng nghĩa: "Ánh nắng mặt trời" - Tại sử dụng cụm "Ánh nắng mặt trời" lại trùng nghĩa? ...
 • 6
 • 1,077
 • 9

tiết 23 luyện tập

tiết 23 luyện tập
... Tiêt 23 Luyện tập bước vẽ đồ thị hám số y = ax ? Lời giải: -Bước 1: Cho x = y = 0, đồ thị hàm số qua A(0 ... số cần vễ A 1: vẽ đồ thị hàm số y = x +3 Hàm số có hệ số : a= b= B -3 -2 -1 x Tiêt 23 tập Hàm số y = x +1 Luyệnhệ số : bước vẽ đồ thị hám=số1 = ax ? y a= b -Bước 1: Cho x = -x + = 0, đồcáchàm ... y = x + ta y = Vậy toạ độ C (1; 2) y K y= C A A(-1; 0) -3 B(3 ; 0) -2 M -1 +1 x B H x Tiêt 23 Luyện tập Lời giải: - Vẽ đồ thị hàm số y = 2x : 3: Cho x = y = , đồ thị hàm số qua Cho x = y = ,...
 • 8
 • 343
 • 0

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập
... (km/h) t (h) 10 10 25 50 Đại số: T29 Hàm số 2/ Khái niệm hàm số: ? Qua ví dụ cho biết đại lượng y gọi hàm số Nếu đại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x đại lượng x cho với giá ... f(3) = Đại số: T29 Hàm số Bài tập 24/ tr63 SGK: Các giá trò tương ứng hai đại lượng y x cho bảng sau: x -4 -3 -2 -1 y 16 1 16 Đại lượng y có phải hàm số đại lượng x không? ? Cho ví dụ hàm số cho ... 1= + 1= f(3) = 32 + 1= 27 + 1= 28 Hướng dẫn nhà: - Nắm vứng khái niệm hàm số, vận dụng điều kiện để y hàm số x - Bài tập nhà: 26; 27; 28; 29; 30 tr 64 SGK Đại số: T29 Hàm số KÝnh chóc søc kh c¸c...
 • 9
 • 443
 • 1

Hình 7 Tiết 13 Luyện tập

Hình 7 Tiết 13 Luyện tập
... O3+ O2 (3) (Căn vào (1), (2)) => O = O (Căn vào (3)) HÌNH HỌC: Tiết 13: LUYỆN TẬP BT1: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đònh lý? Nếu đònh lý minh hoạ hình vẽ viết giả thiết, kết luận a) Qua điểm đường ... câu hỏi ôn tập chương I (tr 102; 103 SGK) - Làm tập số 54; 55; 57 tr 103, 104 SGK; số 43, 45 tr 81; 82 SBT - Hướng dẫn 57 tr 104 SGK: Vẽ đường thẳng song song với a qua O a 380 x? O 132 0 b KÝnh ... tiến hành bước sau: + Vẽ hình minh hoạ đònh lý + Dựa theo hình vẽ viết giả thiết, kết luận kí hiệu + Nêu bước chứng minh Mỗi bước gồm khẳng đònh khẳng đònh - E Bài tập: Cho hình vẽ: D Trong đó: M...
 • 12
 • 897
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHTài liệu ôn thi môn chủ nghĩa tư bản hien daiKinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nayBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHĐạo thiên chúa hay đạo công giáoNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (FULL TEXT)Cách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngHỏi đáp 2 và diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra saoHiệu quả chế độ dinh dưỡng giàu lipid trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thở máy (FULL TEXT)Elementery number theoryTHIẾT KẾ MÁY BAY TRỰC THĂNG MÔ HÌNH 4 CÁNH QUẠT ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNHThế giới thay đổi, toàn cầu hoá và xã hội tri thứcCÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LÀM CÂM GEN Ở MỘT SỐ NẤM GÂY BỆNH CÂY TRỒNGXÁC ĐỊNH HÀNH VI TIÊU DÙNG GẠO GAP CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠGiáo trình Office 2013 nâng caoQUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030Vi sinh ký sinh trùng sách dùng cho các trường trung học y tếKhoa học hành vi và giáo dục sức khỏe sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng