TIET 39 khoang cach

Tiết 47 : Khoảng cách

Tiết 47 : Khoảng cách
... 1 .Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Nêu công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng hình học phẳng?  Cho đt : ax + by + c = điểm M(xM; yM)  Khoảng cách từ M đến : d ( M ; ∆) ... thức , suy công thức tính khoảng cách từ điểm M(xM,yM;zM) đến mặt phẳng (p) : Ax+By+Cz+D=0 không gian ? 1 .Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng M(xM;yM;zM) a)Công thức :Khoảng cách từ điểm M(x M ;y M;zM ... phương pháp tính khoảng cách hai đường thẳng song song? 3 .Khoảng cách đường thẳng chéo Cho đường thẳng chéo  : qua M0 có vtcp u  Δ’ qua M’0 có vtcp u ' Khoảng cách hai đường thẳng l :    [u ,...
 • 8
 • 266
 • 0

Tiết 31: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Tiết 31: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
... Tit 31: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng y Khoảng cách từ điểm M ( x M ; yM ) đến( ): ax + by +c = là: M ( xM ; y M ) d( M; ) = M '( x '; y ') x | axM + by M + c | a +b áp dụng: Tính khoảng ... M(xM;yM) đến đường thẳng ? y M x Tiết học hôm nghiên cứu, tìm công thức tổng quát để giải toán xét số ứng dụng Đ 3: KHOảNG CáCH Và GóC Th ngy 27 thỏng nm 2008 Tit 31: Khoảng cách từ điểm đến đường ... cạnh AC 8.(-7) < ( ) cắt cạnh BC Đ 3: KHOảNG CáCH Và GóC Th ngy 27 thỏng nm 2008 Tit 31: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Bài toán 2: Cho hai đường thẳng cắt có PT: ( 1): a1x + b1y + c1 =...
 • 19
 • 1,558
 • 9

tiet 1- khoang cach- hinh 11 co ban

tiet 1- khoang cach- hinh 11 co ban
... SGK Trang 115 -116 ) Ký hiệu : d (a, ( )) Vậy d(a, ( )) = d (A, ( )); A điểm thuộc a Chú ý: d (a, ( )) A AM A điểm thuộc a; M điểm thuộc mp ( ) V Th Hoa- Thit k bi g ing hỡnh hc 11 a B M ... sgk Trang 116 ) Ký hiệu: d (( ), ( )) Vậy d (( ), ( )) = Chú ý: d (M, ( ) ) với M ( ) d (M, ( ) ) với M M ( ) d (( ), ( )) M M M ( ); M ( ) V Th Hoa- Thit k bi g ing hỡnh hc 11 Trắc nghiệm ... trọng tâm tam giác ACH, BEG Nhóm 2: A Nhóm 4: D V Th Hoa- Thit k bi g ing hỡnh hc 11 V Th Hoa- Thit k bi g ing hỡnh hc 11 ...
 • 8
 • 710
 • 13

Tài liệu Tiết 47 : Khoảng cách

Tài liệu Tiết 47 : Khoảng cách
... 1 .Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Nêu công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng hình học phẳng?  Cho đt : ax + by + c = điểm M(xM; yM)  Khoảng cách từ M đến : d ( M ; ∆) ... thức , suy công thức tính khoảng cách từ điểm M(xM,yM;zM) đến mặt phẳng (p) : Ax+By+Cz+D=0 không gian ? 1 .Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng M(xM;yM;zM) a)Công thức :Khoảng cách từ điểm M(x M ;y M;zM ... phương pháp tính khoảng cách hai đường thẳng song song? 3 .Khoảng cách đường thẳng chéo Cho đường thẳng chéo  : qua M0 có vtcp u  Δ’ qua M’0 có vtcp u ' Khoảng cách hai đường thẳng l :    [ u...
 • 8
 • 169
 • 0

Tiết 47 KHOẢNG CÁCH – BÀI TẬP ppt

Tiết 47 KHOẢNG CÁCH – BÀI TẬP ppt
... II Bài Đặt vấn đề: Bài mới: tiết trước ta nghiên cứu qua hệ đường thẳng, Qh đường thẳng mặt phẳng, ta nghiên cứu khoảng cách chúng PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG TG - Nêu ĐN K/c từ điểm đến mặt phẳng ? Khoảng ... áp dụng công thức khoảng cách đường thẳng chéo ta có: d (,  ')  3.1  (3).(1)  0.(1) (3)  (3) 0 Củng cố: Nắm vững công thức tính khoảng cách từ => muốn tính khoảng cách cần tìm yếu ...  cách hai đường thẳng 18’ 2  32  12 z0  17 14  13 z  78 z  17   13( z  3)2  z  chéo ta phải XĐ 2.0  3.0  z0  17 yếu tố ? Vậy M(0;0;3) Tính khoảng cách từ M0(2;3;1) đến - Điểm cách...
 • 5
 • 105
 • 1

Tiết : 31. KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC pptx

Tiết : 31. KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC pptx
... Bình Điền  HĐ2 Hình thành công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Hoạt động HS Hoạt động GV Nội Dung Hoạt động nhóm theo yêu cầu: Khoảng cách từ điểm đến đường Nghe, hiểu thực - Đọc ... thức tính khoảng Nghiên cứu phần Bài toán cách từ điểm đến đường thẳng Làm HĐ1 a,b - Làm HĐ1 Trình bày lời giải toán Gọi đại diện nhóm trình bày Công thức tính khoảng lời giải toán theo cách từ ... Nhận xét Vậy ta dựa vào điều để nhận Ví dụ biết đường phân giác trong, phân Ghi giác tam giác  HĐ4 Củng cố - Bài tập nhà - Công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng - Cách xác định vị...
 • 5
 • 249
 • 1

Tiết : 32 KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC potx

Tiết : 32 KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC potx
... Bình Điền góc đó? hỏi Gọi HS đọc định nghĩa Gọi HS trả lời ?2 Định nghĩa: Hoạt động cá nhân Suy nghĩ - trả lời câu hỏi - Có nhận xét góc hai đường thẳng quan hệ góc hai đường thẳng với góc hai ... Câu hỏi gợi : - Ta tìm góc hai đường c/ thẳng thông qua góc hai vectơ nào? Trình bày làm Gọi HS làm câu a,b Cho HS xung phong làm câu c Ghi Nhận xét sữa  HĐ4 Củng cố - Bài tập nhà - Góc hai đường ... Làm HĐ4 Nhận xét Trình bày Hệ thống kiến thức   ;  '  450 Nhận xét Ghi  HĐ3 Xây dựng cách tính góc hai đường thẳng Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động nhóm theo yêu Hoạt động nhóm Nội Dung...
 • 3
 • 214
 • 3

TIẾT 42 : KHOẢNG CÁCH docx

TIẾT 42 : KHOẢNG CÁCH docx
... ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=b, AA’=c Tính khoảng cách từ điểm B đến mp(ACC’A’) HĐTP 1: Hãy xác định khoảng cách từ điểm B đến mp(ACC’A’) HĐTP 2: Tính khoảng cách 3: HĐTP 1: Cho đường thẳng a song song với ... học: 2007 - 2008 - Trang Tổ Toán-Trường THPT Vinh Lộc *ĐN: sgk HĐ 4: B HĐTP: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có AB=a Tính khoảng cách mp(AB’C)và (A’C’D) HD: +Nhận xét :( AB’C) // (A’C’D) +Khoảng ... n B' +HS trả lời D l m I C' K' A' D' CỦNG C : Hãy nêu cách tính : -Khoảng cách từ điểm đến mp -Khoảng cách đường thẳng mặt phẳng song song, -Khoảng cách mặt phẳng song song Cho hình chóp S.ABCD...
 • 6
 • 103
 • 1

Tiết 12:KHOẢNG CÁCH pptx

Tiết 12:KHOẢNG CÁCH pptx
... khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, đến mặt phẳng - Thử phát biểu định nghĩa - Cho HS đọc ĐN SGK Yêu cầu HS làm H1 H2 SGK -Yêu cầu HS làm ví dụ 1a trang 115.Từ rút phương pháp dựng khoảng cách ... điểm đến mặt phẳng Hoạt động 2: Khoảng cách đường thẳng mặt phẳng song song, mặt phẳng song song HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Cho HS đo khoảng cách từ mép bàn - HS lên đo, lại quan sát ... nền, từ mặt bàn xuống nhà - Yêu cầu HS thử phát biểu ĐN khoảng cách từ đường thẳng đến mp song - Thử phát biểu ĐN song, khoảng cách mp song song - Yêu cầu HS đọc ĐN SGK - Yêu cầu HS làm H3 H4...
 • 3
 • 66
 • 0

Tiết 47 §8. KHOẢNG CÁCH

Tiết 47 §8. KHOẢNG CÁCH
... Tiết 47 § KHOẢNG CÁCH Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Khoảng cách hai đường thẳng chéo 1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng z ... Ax+By+Cz+D=0 M0 α H O x y Khoảng cách từ điểm M0(x0;y0) đến mặt phẳng (α) tính công thức: d (M ; ( α ) ) = Ax + By0 + Cz0 + D A2 + B + C 2 Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng • Khoảng cách từ điểm M1 đến ... M1, u  Vậy: d (M1 , ∆) =  r  = u Khoảng cách hai đường thẳng chéo z r u M1 M2 Δ M3 M0 M’1 Δ’ M’0 O x Cho hai đường thẳng Δ Δ’ chéo M’2 M’3 y u r u' Khoảng cách hai đường thẳng tính công thức:...
 • 6
 • 205
 • 0

Tiết 39.LUYỆN TẬP GIẢI BẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Tiết 39.LUYỆN TẬP GIẢI BẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
... để phương trình mới, có phương trình mà hệ số hai ẩn (tức phương trình ẩn) 3) Giải phương trình ẩn vừa thu suy nghiệm hệ cho Tiết 39 LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ ... Làm tập: 31, 33 tr9 SBT - Học thuộc nắm vững bước giải tốn cách lập phương trình học lớp (tr 24,26 SGK tập 2) - Đọc trước Giải tốn cách lập hệ phương trình * Học sinh giỏi làm thêm tập sau: 1/ Giải ... Vậy nghiệm hệ phương trình cho là: (81;36) Hướng dẫn nhà: - Nắm vững cách giải phương trình phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương pháp đặt ẩn phụ - Xem lại tập giải, giải tập lại SGK:...
 • 11
 • 5,853
 • 6

Tiết 24: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Tiết 24: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
... hai dây chúng cách tâm Trong hai dây không đường tròn, dây lớn gần tâm dây đ (S) đ Đ Cho hai dây AB CD tương ứng hai đường trò (O) (O) Khi AB = CD khoảng cách từ tâm O đến AB khoảng S cách từ tâm ... HB2 > KD2 HB > KD AB > CD K C D O A H B Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây Định lý 2: Trong hai dây đường tròn : a )Dây lớn dây gần tâm b) Dây gần tâm dây lớn ?3 Cho tam giác ABC , O giao điểm ... D B A ohk B D H B Trường hợp 1dây đường kính Chú ý Trường hợp dây đường kính Kết luận toán dây đường kính hai dây đường kính Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây ? Hãy sử dụng kết toán mục...
 • 20
 • 2,879
 • 13

Tiet 23: Lien he giua day va khoang cach tu tam den day

Tiet 23: Lien he giua day va khoang cach tu tam den day
... dây, so sánh độ dài hai dây hay không? Tiết 23: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY 1.Bài toán: Cho AB,CD hai dây khác đường kính (O,R) OH, OK theo thứ tự khoảng cách từ O đến AB,CD Chứng ... KD2 A H C O K B D Bài làm: toán cho biết gì? Yêu cầu làm gì? Bài Áp dụng định lý pitago vào hai tam giác vuông OHB OKD ta có: OH2 + HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2) Từ (1) (2) => OH2 ... Mµ OK2 + KD2 = R2 =>OH2 + HB2 = OK2 + KD2 OH = OK = 0; HB = KD = R => OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Tiết 23: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY A 1.Bài toán: H OH2 + HB2 = OK2 + KD2 O B C K...
 • 5
 • 641
 • 3

Xem thêm