tinh toan bs luoi kinh vi

Nghiên cứu ứng dụng tính toán mạng lưới tại Việt Nam dựa trên máy tính cá nhân

Nghiên cứu ứng dụng tính toán mạng lưới tại Việt Nam dựa trên máy tính cá nhân
... 'k'k'k'k'k'k’ kyc'k TÊN ĐÈ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI TẠI VIỆT NAM DựA TRÊN MÁY TÍNH CÁ NHÂN • • • MÃ SỐ: QT-08-69 CH Ủ TRÌ ĐÈ TÀI: T hS T rịn h T hị T h ú y G ian g CÁN B ộ THAM GIA: ThS ... NỘI - 2008 BÁO CÁO TÓM TẮT T ên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tính toán mạng lưới Việt Nam dựa máy tính nhân; m ã số: QT-08-69 C h ủ trì đề tài: ThS Trịnh Thị Thúy Giang Các cán tham gia: - ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN « • • • TÊN ĐÈ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI TẠI VIỆT NAM DựÁTRÊN MÁY TÍNH CÁ NHÂN • • • MÃ SÓ: QT-08-69 CHỦ TRÌ ĐÈ TÀI: ThS Trịnh Thị Thúy...
 • 56
 • 329
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lựa chọn vị trí và dung lượng bù kinh tế trong lưới điện phân phối, ứng dụng tính toán cho lưới điện lộ 473 trạm 110 35 22 giai phạm yên mỹ

Nghiên cứu phương pháp lựa chọn vị trí và dung lượng bù kinh tế trong lưới điện phân phối, ứng dụng tính toán cho lưới điện lộ 473 trạm 110 35 22 giai phạm yên mỹ
... m: + L i ủi n cú cỏc c p ủi n ỏp 110/ 35 kV ; 110/ 22 kV; 110/ 15kV ; 110/ 10 kV ; 110/ 6 kV + Hay l i ủi n cú cỏc c p ủi n ỏp 35/ 6 kV ; 35/ 10 kV ; 35/ 15 kV ; 35/ 22 kV Phng th c cung c p ủi n c a ... Tớnh toỏn ch ủ xỏc l p cho l i ủi n l 473 tr m 110/ 35/ 22 E28.5 56 4.4 ng d ng ph n m m Conus tớnh toỏn l a ch n v trớ v dung l ng bự h p lý cho l i ủi n l 473 tr m 110/ 35/ 22 E28.5 67 4.5 ... u phng phỏp l a ch n v trớ v dung l ng bự kinh t l i ủi n phõn ph i, ng d ng tớnh toỏn cho l i ủi n l 473 tr m 110/ 35/ 22 E28.5 Giai Ph m Yờn M ủó ủ c hon thnh Trong th i gian th c hi n ủ ti,...
 • 101
 • 463
 • 0

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
... thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong Khê - Bớc đầu tính toán hiệu kinh ... trạng hệ thống thu gom chất thải rắn Phong Khê 3.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn xã 3.1.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn chung xã Hiện nay, xã Phong Khê, ngoại trừ thôn Dơng ổ có tổ thu gom ... Trong việc đánh giá hiệu việc thiết lập tuyến thu gom chất thải rắn cho làng nghề giấy Phong Khê, chuyên đề xin đa số chi phí lợi ích sau: 3.1 Chi phí cho hệ thống thu gom 3.1.1 Chi phí thu gom...
 • 85
 • 397
 • 1

Tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong

Tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong
... đủ tuỳ thu c vào chủng loại bia đặc tính kỹ thu t thiết bị Trong môi trờng giàu nớc hợp chất thấp phân tử có sẵn nguyên liệu hoà tan vào nớc trở thành chất chiết dịch đờng sau Các hợp chất chứa ... động, chúng thu phân chất đạm trữ hạt, chất cao phân tử hợp chất thấp phân tử nh Pepton, Peptit, axít Amin đợc chuyển đến mầm dới dạng chất hoà tan nớc, song song với tợng thu phân chất đạm trữ ... khả thu phần hầu nh toàn hợp chất cao phân tử nội nhũ hạt thành chất chiết dịch đờng Ngoài đại mạch có chứa nhiều chất khác có ảnh hởng đến công nghệ sản xuất bia nh chất lợng bia nh hợp chất...
 • 36
 • 321
 • 0

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
... thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong Khê - Bớc đầu tính toán hiệu kinh ... giá hiệu việc thiết lập hệ Thống thu gom chất thải rắn 2.1 Nội dung đánh giá hiệu Thiết lập phạm vi xã Phong khê hệ thống thu gom chất thải rắn, chủ yếu bao gồm rác thải sinh hoạt chất thải rắn ... giá việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn Cho xã Phong Khê .52 I Đề xuất việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn cho xã Phong Khê 52 1.1 Sơ đồ tuyến thu gom...
 • 89
 • 296
 • 0

tính toán hiệu quả kinh tế - giá thành xây dựng mạng lưới cấp nước

tính toán hiệu quả kinh tế - giá thành xây dựng mạng lưới cấp nước
... II GIÁ THÀNH XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP Bao gồm: + Giá thành xây dựng trạm bơm giếng + Giá thành xây dựng hạng mục công trình trạm xử lý + Giá thành xây dựng trạm khử trùng + Giá thành xây dựng ... Tổng giá thành xây dựng mạng lưới: Ta có tổng giá thành xây dựng mạng lưới: Gxdml = Gxdo + Gxdđài + Gxdbc + GxdtbcII Trong đó: Gxd0: giá thành xây dựng đường ống, Trang 103 PHẦN III: TÍNH TOÁN HIỆU ... HIỆU QUẢ KINH TẾ Gxd0 = 62544000(VND) Gxdbc: giá thành xây dựng bể chứa, Gxdbc =58500000 (VND) Gxdđài: giá thành xây dựng đài nước, Gxdđài = 21600000 (VND) GxdtbcII: giá thành xây dựng trạm bơm cấp...
 • 17
 • 583
 • 2

"Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh".

... thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong Khê - Bớc đầu tính toán hiệu kinh ... trạng hệ thống thu gom chất thải rắn Phong Khê 3.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn xã 3.1.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn chung xã Hiện nay, xã Phong Khê, ngoại trừ thôn Dơng ổ có tổ thu gom ... Trong việc đánh giá hiệu việc thiết lập tuyến thu gom chất thải rắn cho làng nghề giấy Phong Khê, chuyên đề xin đa số chi phí lợi ích sau: 3.1 Chi phí cho hệ thống thu gom 3.1.1 Chi phí thu gom...
 • 87
 • 192
 • 0

bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy phong khê, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy phong khê, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong Khê - Bớc đầu tính toán hiệu ... thu gom chất thải rắn Cho xã Phong Khê I Đề xuất việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn cho xã Phong Khê 1.1 Sơ đồ tuyến thu gom Thu gom rác địa bàn xã việc cần thiết rác thải đợc thải khắp ... trạng hệ thống thu gom chất thải rắn Phong Khê 3.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn xã 3.1.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn chung xã Hiện nay, xã Phong Khê, ngoại trừ thôn Dơng ổ có tổ thu gom...
 • 72
 • 233
 • 0

bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy phong khê, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy phong khê, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong Khê - Bớc đầu tính toán hiệu ... làng nghề xã Phong Khê 41 Chơng III Đề xuất đánh giá việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn Cho xã Phong Khê I Đề xuất việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn cho xã Phong Khê 1.1 ... trạng hệ thống thu gom chất thải rắn Phong Khê 3.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn xã 3.1.1 Hiện trạng thu gom chất thải rắn chung xã Hiện nay, xã Phong Khê, ngoại trừ thôn Dơng ổ có tổ thu gom...
 • 66
 • 192
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ độ làm VIỆC của lưới PHÂN PHỐI

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ độ làm VIỆC của lưới PHÂN PHỐI
... thái lưới điện vận hành CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính toán chế độ làm việc lưới phân phối tính dòng công suất dòng điện qua nhánh lưới phân ... lưới phân phối hở biết phụ tải thời điểm 1 -Phương pháp cộng phụ tải: Phương pháp cộng phụ tải phương pháp gần đúng, đơn giản để tính lưới phân phối với sai số chấp nhận *Nội dung phương pháp sau: ... 3.2 .Tính so sánh phương pháp cộng phụ tải phương pháp N-R 3.2.1 .Tính lưới điện 22 kV a Tính lưới điện 22 kV theo phương cộng phụ tải Tổn thất điện áp lớn là: 8.50% nút : 31 a theo phương pháp...
 • 18
 • 166
 • 0

Đánh giá hiệu quả bù kinh tế trong lưới điện phân phối xét đến khả năng điều chỉnh dung lượng bù, ứng dụng tính toán cho lưới điện chi nhánh điện gia bình, bắc ninh

Đánh giá hiệu quả bù kinh tế trong lưới điện phân phối xét đến khả năng điều chỉnh dung lượng bù, ứng dụng tính toán cho lưới điện chi nhánh điện gia bình, bắc ninh
... ƠN Sau thời gian thực luận văn, ñến ñề tài “ðánh giá hiệu kinh tế lưới ñiện phân phối xét ñến khả ñiều chỉnh dung lượng bù, ứng dụng tính toán cho lưới ñiện chi nhánh Gia Bình Bắc Ninh ñã ñược ... nút 2.3 tối ưu công suất phản kháng lưới phân phối 2.3.1 ðánh giá hiệu nút lưới ñiện phân phối Trước giải toán xác ñịnh vị trí dung lượng tối ưu cần thực toán ñánh giá hiệu nút cho LðPP ... Xác ñịnh hiệu cho tất nút, thực chất tính biểu thức (2.4) ứng với dung lượng ñã có thiết bị Chọn N nút có hiệu cao 2) Thực tính toán xác ñịnh dung lượng kinh tế tương tự toán (trong...
 • 83
 • 109
 • 1

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phon

Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy Phon
... m t t thu gom rác sinh ho t cho thơn T thu gom rác sinh ho t g m ng đ y tay d c theo đ 65% L i, thu gom rác sinh ho t b ng xe ng làng Hi u su t thu gom th p, ch kho ng ng nhân viên thu gom 400.000 ... n tr ng thu gom ch t th i r n thơn D ng  Thu gom rác sinh ho t Nh nói, thơn D ng thơn nh t xã có m t t thu c hình thành nhu c u thu gom ch t KIL OBO OKS CO M gom rác sinh ho t T thu gom rác ... Trên c s h th ng thu gom đ xu t, tính tốn chi phí đ v n hành n thu gom nh ng l i ích mà ho t đ ng c a n thu gom có th mang l i T đó, đánh giá hi u qu kinh t c a h th ng thu gom đ a đ xu t c ng...
 • 82
 • 66
 • 0

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC
... A = 569,9 = 175,5 l/s.ha 4.3.2 Tính Toán Thủy Lực Mạng Lưới Thoát Nước Mưa Mạng lưới thoát nước bên xưởng sản xuất thiết kế hệ thống mương hở hình chữ nhật, thu nước mưa từ sân phơi, mái nhà: ... tích thoát nước: F = Fbản thân + Fchuyển qua = 5000 + = 5000 m2 Vận tốc dự tính: Vdự tính = 0,93 m/s (Sau tính toán, so sánh với Vthực sai số < ± 15% chấp nhận được) Thời gian mưa tính toán: ... 4.2 Trên mương thu nước thải lắp đặt lưới chắn rác đậy bề mặt mương, kích thước khe hở lưới chắn rác cm Tổn thất áp lực đoạn mương hở – 3: tính toán tương tự đoạn – 2, kết tính toán thủy lực đoạn...
 • 8
 • 3,610
 • 105

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA
... án mạng lưới thoát nước SVTH: Phạm Thị Tuyết Nhung tm: thời gian tập trung nước mưa bề mặt từ điểm xa đến rãnh, phụ thuộc vào diện tích, cường độ mưa bề mặt lớp che phủ Trong khu phố rãnh thoát ... khu phố rãnh thoát nước mưa tm = 10 phút tr: thời gian nước chảy rãnh, địa hình rãnh nên tr = phút to: thời gian nước chảy ống đến diện tích tính toán to = M × lo vo Tính toán cụ thể cho tuyến ... đồ án mạng lưới thoát nước SVTH: Phạm Thị Tuyết Nhung Với độ dốc dọc đường nhỏ vận tốc dự kiến là: v = 1,6 m/s Thời gian nước chảy cống t o =1,2 × 477 = 5,96 (phút) 1,6 ×60 Thời gian tính toán: ...
 • 4
 • 14,987
 • 307

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN TUYẾN TRUYỀN DẪN VIBA SỐ THỰC TẾ

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN TUYẾN TRUYỀN DẪN VIBA SỐ THỰC TẾ
... đòi hỏi cơng việc quan trọng thiết kế tuyến truyền dẫn Viba số Khi thiết kế ta phải tìm dung lượng cần thiết kế qúa lớn dẫn đến tình trạng q lãng phí khơng kinh tế Còn dung lượng qúa nhỏ khơng ... việc cho tuyến thiết kế quan tâm sau: Hiện băng tần vơ tuyến 1,5GHz sử dụng số tần số vùng mà sóng tuyến thiết kế truyền qua Theo cục quản lý tần số đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhóm thực phép chọn ... KHẢO SÁT VÀ TÍNH TỐN ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN I.KHẢO SÁT TUYẾN TRUYỀN DẪN VIBA SỐ 1.Xác nhận vị trí hai trạm tuyến đồ - Sử dụng đồ thành phố loại có tỉ lệ 1:40000 xác định hai điểm đặt trạm tuyến đồ...
 • 38
 • 1,092
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tính toán chỉ tiêu kinh tế của lưới điệnlưới kinh vĩ tuyếntính toán mạng lưới cấp nướcmạng lưới kinh vĩ tuyếntính toán thiết kế trục víttính toán hiệu quả kinh tế của dự ántính toán hiệu quả kinh doanhtính toán hiệu quả kinh tế dự ántính toán hiệu quả kinh tếtính toán kế hoạch kinh doanhtính toán phương án kinh doanhtính toán chi phí kinh doanhbài tập tính toán mạng lưới cấp nướctính toán mạng lưới cấp thoát nướctính toán chỉ số kinh tếbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học