TIET 20 lUYEN TAP hai mp song song

Tiết 26 luyện tập đường thẳng song song đt cat nhau

Tiết 26 luyện tập đường thẳng song song đt cat nhau
... Cho hai hàm số (d): y = ax + b (a 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’ (d) cắt (d’) a a’ (d) song song (d’) a = a’ b b’ d) trùng với (d’) a = a’ b = b’ 0) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ôn lại :Cơng thức...
 • 10
 • 175
 • 0

BAI TAP HAI MP SONG SONG

BAI TAP HAI MP SONG SONG
... (x>0) Chứng minh rằng: MP song song với mặt phẳng (α) cố định Tìm giao điểm I MP mp(SBD) Gọi (β) mặt phẳng qua M; (β)//(α) Mp( β) cắt BD τại J Chứng minh rằng: IJ song song với đường τhẳng cố ... τhang không? Tại sao? Bài 15: Cho τứ diện ABCD cạnh a M, P hai điểm di động τrên cạnh AD BC cho AM=CP=x, (0...
 • 5
 • 94
 • 1

tiet 2 - Luyen tap hai goc doi dinh

tiet 2 - Luyen tap hai goc doi dinh
... với yÔz độ: 0 A.45 ; B.90 ; C 135 ; D.180 Hướng dẫn nhà: -Học lại lí thuyết hai góc đối đỉnh - Làm 4, 5, 6, (tr 74-sbt) - ọc trước bài: Hai đường thẳng vuông góc ... = O3 = 47 ( Tính chất hai góc đối đỉnh) + O = 180 O1 (Hai góc kề bù) = 180 O = 180 47 = 1330 O2 = O = 1330 Vậy: O4 ( Tính chất hai góc đối đỉnh) Bài tập 7(tr83-sgk)( Hoạt động nhóm học ... 70 Bài tập 9(tr83-sgk)( Hoạt động cá nhân) viết vào tập số Vẽ góc vuông xAy Vẽ góc xAy đối đỉnh với góc xAy Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh y x A y x + Bài tập 10 (tr83-sgk)( Hoạt động...
 • 7
 • 3,589
 • 3

Đị 9-TIẾT 20-LUYỆN TẬP

Đị 9-TIẾT 20-LUYỆN TẬP
... hàm số? - Thế đồ thị hàm số? - Khi hàm số đồng biến? Nghịch biến? - Làm tập sgk V Dặn dò - Nắm vững kiến thức học - Xem kĩ tập làm - Chuẩn bị cho tiết sau học bài: “Hàm số bậc nhất” Giáo viên: ... GV: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x y = x trục toạ độ ? A B HS: Thực GV: Hãy vẽ đường thẳng // với Ox Xác định điểm A, B C HS: Thực D GV: Viết công thức tính chu vi tam giác AOB? HS: Thực GV: Trên hệ Oxy,...
 • 2
 • 202
 • 0

TIẾT 20 LUYỆN TẬP (tt) HÓA 10CB

TIẾT 20 LUYỆN TẬP (tt) HÓA 10CB
... Bài 1: Nguyên tử nguyên tố nhận electron tham gia phản ứng hóa học ? A Na (Z = 11) B He (Z=2) C C Cl Cl (Z=17) D O (Z=8) Bài 2: Dãy chu kì gọi chu kì nhỏ? ... 2, 3, B B 1, 2, C 4, 5, 6, D 1, 3, Bài 3: Nguyên tử nguyên tố nhường electron tham gia phản ứng hóa học? A A Li (Z=3) Li (Z=3) B Al (Z=13) C Cl (Z=17) D O (Z=8) Bài 4: Yếu tố sau không biến đổi ... tăng dần điện tích hạt nhân? A A Số lớp electron Số lớp electron B Tính kloại, tính pkim ngtố C Hóa trị cao với oxi D Số electron lớp Bài 5: Trong nhóm VIIA, xét nguyên tố sau: A 9F, 17Cl, 35Br,...
 • 21
 • 184
 • 0

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pdf

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pdf
... I .Sự cần thiết việc tóm tắt VB tự HS đọc tình a b c Tình HS thảo luận nhóm người : 2/ a Tóm tắt phim Câu hỏi a,b b Tóm tắt VB c Tóm tắt Tác phẩm Trình bày nhận xét Nhận xét a Cần tóm tắt VB tự ... Các tình cần tóm tắt HS nêu số tình cần phải - Lớp trưởng báo cáo vụ vi phạm nội quy tóm tắt VB tự - Chú đội kể chuyện bắt tên trộm xe - Công tố viên tóm tắt án phiên → Việc tóm tắt gần gũi cần ... đích yêu cầu việc tóm tắt VB đọc, người nghe nắm nội dung VB tự ? VB tóm tắt phải nêu cách ngắn gọn đầy đủ HS trả lời việc NV chính, phù hợp với VB tóm tắt HS đọc ghi nhớ III Luyện tập HS làm việc...
 • 4
 • 2,381
 • 2

tiết 43 : luyện tập - Hai tam giác đồng dạng

tiết 43 : luyện tập - Hai tam giác đồng dạng
... Bài mới: Đặt vấn đ : Các em học khái niệm hai tam giác đồng dạng, định lí hai tam giác đồng dạng Để áp dụng định nghĩa định lí vào giải toán nào? Bài học hôm giải vấn đề Triển khai bài: HOẠT ... Hoạt động 1: Dạng 1: Nhận biết hai tam giác đồng dạng Phần giúp em nhận hai tam giác đồng dạng Bài cũ ví dụ, làm thêm khác Bài Bài Cho ∆MNP ∽ ∆EGF Phát biểu sau sai? ˆ ˆ a) M = E - Hs lớp thảo ... b) Hoạt động 2: Dạng 2: Dựng tam giác đồng dạng với tam giác theo tỉ số k cho trước Bài 26 (sgk ): A A’ - Hãy lên bảng dựng ∆ A’B’C’∽ ∆ABC nêu cách dựng? M N B B’ C’ C * Cách dựng: + Dựng M AB...
 • 4
 • 2,305
 • 8

tiet 20 - luyen tap

tiet 20 - luyen tap
... Tiết 20 : Luyện Tập Bài 87(skg) Cho tổng: A=12+14+16+x với xN Tìm x để : a)A chia hết cho b) A không ... tổng a+b chia hết cho 4; 2; c) Nếu a b tổng a+b chia hết cho 6; 3; Bài tập nhà Bài tập 119, 120 (sbt) Đọc hiệu chia hết cho 2, cho ...
 • 6
 • 49
 • 0

Đại số 9 - Tiết 20 LUYỆN TẬP docx

Đại số 9 - Tiết 20 LUYỆN TẬP docx
... ph) Học sinh Hàm số đồng biến , Học sinh 1: Giải tập 1b nghịch biến ? Lấy ví dụ -Học sinh minh hoạ Giải tập ( 45 ) Học sinh Giải tập ( 45 ) Luyện tập Hoạt động 2: (32 phút) Giải tập ( sgk – 45) ... ( 45 ) Luyện tập Hoạt động 2: (32 phút) Giải tập ( sgk – 45) Vẽ đồ thị y = 2x y = -2 x Nêu cách vẽ đồ thị hàm số Cho x =1 y =2 y = ax Điểm A(1;2) thuộc đồ thị O (0;0) ...
 • 2
 • 177
 • 0

Tiết 20 Luyện tập: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC docx

Tiết 20 Luyện tập: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC docx
... ứng tính chất b So sánh tính chất hoá học Mg (Z = 12) vớI Na (Z = 11) Al (Z = 13) Câu 7: a Dựa vào vị trí nguyên tố Br (Z = 35) BTH, nêu tính chất sau: - Tính kim loại hay tính phi kim - Hoá ... tên nguyên tố : Z(HTTH=> tên) Muốn xác định tên nguyên tố cần biết nguyên tố biết hoá trị M nguyên tố chưa biết hoá trị, ta gọi hoá trị nguyên tố x Viết CTTQ, ptpư Tìm mối liên hệ M = f(x) Lập bảng, ... luận làm BT 6,7 Câu 6: Dựa vào vị trí nguyên tố Mg (Z = 12 ) bảng tuần hoàn a Hãy nêu tính chất sau nguyên tố : - Tính kim loại hay tính phi kim - Hoá trị cao hợp chất với oxi - Công thức oxit...
 • 7
 • 545
 • 6

TIẾT 20: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH, TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG doc

TIẾT 20: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH, TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG doc
... b( y – y0) =   : y = k(x – x0) + y0 có hsg k II BÀI GIẢNG MỚI: HOẠT ĐỘNG ( 10') Viết phương trình đường thẳng : a) qua A (3 ; 2) B (- ;- 5)  b) qua A (- ; 4) có VTPT n (4; 1) c) qua A (1 ; ... Hãy làm tương tự  dM : x – y = dN: x + y – 14 = dP: x + 5y – 14 = III LUYỆN VÀ CỦNG CỐ (15’) Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng sau tâm giao điểm (nếu có) chúng a) 2x – 5y + = x + 2y – = b) x ... giải mẫu HOẠT ĐỘNG (10' ) Viết phương trình trung trực  ABC biết trung điểm cạnh M (- 1; - 1) , N (1 ; 9)n P (9 ; 1) Hoạt động thầy Ký hiệu Hoạt động trò B Gọi đường trung trực kẻ từ M, N, P...
 • 4
 • 491
 • 0

Tiết 43:LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG ppsx

Tiết 43:LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG ppsx
... Tiết 43: LUYỆN TẬP tập) Hoạt động 2: (Luyện GV: Cho tam giác tập) Bài tập 26: SGK A' ABC, nêu cách vẽ HS: * Làm tập N' M' vẽ tam giác phiếu học tập (hay A’B’C’ đồng dạng với film trong) tam giác ... (N nằm chứng minh hai tam cạnh AC) giác đồng dạng a Tính tỉ số chu vi AMN ABC * Tỉ số chu vi ( p ) p' b Cho thêm hiệu chu hai tam giác đồng dạng vi hai tam giác tỉ số đồng dạng 40dm Tính chu ... GV chuẩn bị trước) Hoạt động 4: (Củng Bài tập: cố) Cho tam giác ABC Cho tam giác ABC Hoạt động 4: đồng dạng với tam giác đồng dạng với tam giác HS làm tập: MNP, biết MNP, biết - ABC vuông B AB=3cm,...
 • 6
 • 469
 • 2

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx
... vẽ minh trí tương đối hai đường thẳng không gian họa vị trí tương đối hai - HS trả lời đường thẳng không gian HĐTP : Nhắc lại tính chất học hai đường thẳng song song, hai đường - HS chia làm nhóm ... vectơ học lớp 10) - Ba điểm thuộc đường thẳng (giao tuyến hai mặt phẳng) - Chiếu slide kết tập - Nhận xét chung, sửa sai V Củng cố : Thế hai đường thẳng song song không gian ? Nêu định lý giao ... , A' điểm chung + Nhóm : câu 3c hai mp (ABN) (BCD) nên B, M ' , A' thẳng hàng Trong NMM ' , ta có : - Có cách để - Hoạt động nhóm Đại diện chứng minh ba điểm thẳng nhóm trình bày hàng? - Đại...
 • 6
 • 650
 • 3

Luyen tap hai duong thang song song

Luyen tap hai duong thang song song
... thẳng song song với đường thẳng cho trước Một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b hai góc so le Phân giác hai góc kề bù tạo thành góc vuông Qua điểm nằm đường thẳng có hai đường thẳng song song ... thẳng song song với đường thẳng cho trước Một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b hai góc so le ỳng Phân giác hai góc kề bù tạo thành góc vuông Qua điểm nằm đường thẳng có hai đường thẳng song song ... với đường thẳng ỳng (sai) Bài Xét tính (sai) câu sau: Câu Nội dung ỳng (Sai) Hai góc đối đỉnh ỳng Hai góc đối đỉnh Sai Hai đường thẳng cắt vuông góc Đường thẳng qua trung điểm đoạn thẳng đường trung...
 • 11
 • 1,990
 • 12

Bài giảng Hai mp song song tiêt 23-24

Bài giảng Hai mp song song tiêt 23-24
... MN// (SCD) Hóy CM: mp( OMN) // mp( SCD) nh th no? Vo bi Hai mp song song V trớ tng i cựa hai mp phõn bit: N :Hai mp gi l song song nu chỳng khụng cú im chung Nu mp( P) song song vi mp( Q) thỡ ta kớ hiu: ... kin hai mp song song: L1:Nu mp( P) cha t a,b ct v cựng song song vi mp( Q) thỡ (P)//(Q) Tớnh cht: Tớnh cht 1: Qua im nm ngoi 1mp, cú v ch mp song song vi mp ú H qu 1: Nu t a song song vi mp( Q) ... nht 1mp (P) cha a v song song vi (Q) H qu 2: Hai mp phõn bit cựng song song vi mp th ba thỡ song song Nu(P)//(R) v (Q)//( R) thỡ (P)//(Q) Tớnh cht 2: Nu hai mp( P) v (Q )song song thỡ mi mp( R )...
 • 7
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 43 luyện tập hai tam giác đồng dạngtiết 20 luyện tập chungluyện tập hai đường thẳng song song lớp 7luyen tap hai duong thang song songluyện tập hai đường thẳng song song toán 7tiết 11 luyện tập từ vuông góc đến song songIELTS READING PRACTICE1IELTS READING PRACTICE2THÌ HIỆN tại đơnDon xin du thiBÀI tập TIẾNG ANH p2topload grammar 1 3qCác biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTLiên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựPhương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcskkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10skkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnTạo hứng thú học tập cho học sinh khi dạy bài chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 (lớp 11 chương trình chuẩn) thông qua việc sử dụng câu hỏi và khai thác kênh hìnhTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngVận dụng dạy học tích cực nội dung văn học trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường THPT tĩnh gia 5