Tiet 10 on tap chuong i

Tiết 10: ÔN TẬP CHƯƠNG I

Tiết 10: ÔN TẬP CHƯƠNG I
... kh i chóp S.DBC B i gi i a)Tính tỉ số thể tích: Vẽ hình chóp tam giác S G i H hình chiếu S lên (ABC) ,H có đặc i m tam giác ABC? HS:H trọng tâm tam giác ABC D Dựng giao i m D 600 Học sinh gi i ... +c a B i : (B i SGK) Cho hình chóp tam giác i u S.ABC Các cạnh bên SA,SB,SC tạo v i đáy góc 600.G i D giao i m SA v i mặt phẳng qua BC vuông góc v i SA a)Tính tỉ số thể tích hai kh i chóp S.DBC ... giác ABC? Vì mặt bên tạo v i đáy góc nên H tâm đường tròn n i tiếp tam giác ABC Tính diện tích đáy: C J A E H F B HD:Khi biết cạnh bên tam giác dựa vào công thức tính dt tam giác đó? S HS:Công...
 • 14
 • 376
 • 7

Tiết 10 - Ôn tập chương I (tiếp)

Tiết 10 - Ôn tập chương I (tiếp)
... bổng B i 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m gì? dao động Khi phát âm, vật đều…………… III Vận dụng? * Lần lượt th i mạnh miệng vào ống nghiệm nghe ... NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m gì? dao động Khi phát âm, vật đều…………… III Vận dụng? C6: Em làm cho số vật tờ giấy, chu i Phát âm không? C7: ... nghiệm giống đến mực nước khác (hình 10. 4) * Dùng thìa gõ nhẹ vào ống nghiệm nghe âm trầm, bổng khác B i 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m...
 • 10
 • 194
 • 0

tiết 23 ôn tập chương I công nghệ 10

tiết 23 ôn tập chương I công nghệ 10
... phân bón thông thường Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón i u kiện phát sinh, phát triển sâu, bệnh h i trồng BẢO VỆ CÂY TRỒNG Phòng trừ tổng hợp dịch h i trồng Ảnh hưởng xấu thuốc hoá ... thể sinh vật MT Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ trồng - Phân nhóm HS, giao n i dung cần thảo luận cho nhóm (2 câu/nhóm) (Gồm câu h i b i, từ câu - 12) - Thảo luận n i dung ... cương - Chuẩn bị thực hành: M i tổ nhóm tìm tư liệu đoạn phim ảnh hưởng thuốc hóa học đến m i trường quần thể sv đoạn phim công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học ...
 • 2
 • 1,135
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 307
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,401
 • 15

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 556
 • 2

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)
... B1 C1 i xng vi ABC qua ng thng a b, V A2 B2 C2 i xng vi ABC qua ng thng a A1 A B B1 C C2 B2 A2 C1 a B - BI TP B i tập 88 tr 111 /SGK Cho t giác ABCD G i E,F,G,H theo thứ tự trung i m AB, ... cỏc hỡnh thoi l hp ca hp cỏc bỡnh hnh, hỡnh thang hỡnh C,Giao ca hp cỏc HCN v hp cỏc hỡnh thoi l Vuụng hp cỏc hỡnh B - BI TP Bi : Cho ABC , mt ng thng a tu ý v mt im nm ngoi tam giỏc a, Hóy ... CD = DA ễn chng I ; T giỏc B - BI TP Bi 67 tr 111/SGK: Cho s biu th quan h gia cỏc hp hỡnh thang, hỡnh bỡnh hnh, hỡnh ch Nht , hỡnh thoi , hỡnh vuụng Nh hỡnh bờn Da vo s ú hóy in vo ch trng...
 • 9
 • 210
 • 0

Tiết 17: Ôn tập chương I & II

Tiết 17: Ôn tập chương I & II
... Bi táûp I: Bi âạp ạn c Bi âạp ạnb Bi âạp ạn c II/ Bi táûp II: -Hs lm vo våí bi táûp -Gv gi1säú hs lãn bng lm bi táûp,Hs nháûn xẹt &gv chỉỵa hs theo di Niªn ® i: Ù Sỉû kiãûn Thãú k VII TCN Nàm ... vàn hoạ trãn Bi 2:Thnh Cäø Loa âỉåüc xáy dỉûng vo: a/ Thãú k III TCN b/ Thãú k III - II TCN c/Thãú k II TCN â/ Thãú k I TCN Bi táûp 3: Sau dnh âỉåüc âäüc láûp, Trỉång Vỉång â: a.Giỉỵ ngun cạc ... HS: Än cạc bi â hc, lm 1säú bi táûp Gv â hỉåïng dáùn åí tỉìng tiãút hc D/ Tiãún trçnh lãn låïp: I/ ÄØn âënh låïp: II/ Kiãøm tra bi c: Kãút håüp åí pháưn bi táûp III/ Triãøn khai bi táûp: Hoảt...
 • 6
 • 285
 • 0

Tiết 14: Ôn tập chương I

Tiết 14: Ôn tập chương I
... B i toán 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? a O b Hai góc đ i đỉnh - Định nghĩa: Hai góc đ i đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đ i cạnh góc - Tính chất: Hai góc đ i đỉnh x A I B y A a b B ... v i đường thẳng B i toán 2: i n từ vào chỗ trống: 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? ………………………………………………………………… a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tiatính vuông gócgóc Quan hệ đ i cạnh v i ... ……………………………………………………………………………… a//b a//b B i toán 3: Chọn câu đúng, sai: Hai góc đ i đỉnh Đúng Hai góc đ i đỉnh Sai Hai đường thẳng vuông góc cắt Đúng Hai đường thẳng cắt vuông góc Sai Đường trung trực đoạn thẳng...
 • 9
 • 459
 • 1

tiết 16: ôn tập chương I (đại số9)

tiết 16: ôn tập chương I (đại số9)
... tiếp tục ôn tập chương i 1.Tip tc ụn lý thuyt v cỏc cụng thc bin i cn thc ễn cỏc bi ca cỏc dng toỏn + Chng minh ng thc (Bi 75 SGk Bi 98;105 sỏch bi tp) + Gii phng trỡnh vụ t.( Bi 74 SGK; Bi 102 ... Chúc em có tiết học thành công I S Giỏo viờn: nguyễn hưởng A Lý thuyết Câu h i 1: Nêu i u kiện để x cn bậc hai số học số a không âm? x x = a ( vớia 0) x2 = a B i tập trắc nghiệm a) Nếu CBHSH ... Tin hnh quy ng rỳt gn, kt hp vi iu kin ca bi kt lun Bc 4: Lm cỏc cõu hi ph theo yờu cu ca bi toỏn + Tuõn + Kt th nghiờm ngt cỏc phộp bin i phng trỡnh, bt phng trỡnh hp cht ch vi iu kin ca bi...
 • 18
 • 4,606
 • 9

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I
... riêng Vật chìm FA < P dl < dV Vật FA > P dl >dV Vật lơ lửng FA = P dl = dV Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chương: Cơ học Phần Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Ba i taọp : Một ngư i ... H I ệ U S C U C H A ấ B ả O T đ U N T ố ấ G L O I T ỏ N G N Ôn tập l i kiến thức ôn tập, hoàn thành tập tập Xem trước chất cấu tạo thể Các n i dung chương em tiếp tục học chương trình vật ... luật công: Không máy đơn giản cho ta l i (1) Về(2) lực Về công Được l i lần.thì thiệt (3) nhiêu lần đường ngược l i Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Tìm từ thích hợp i n vào ô trống...
 • 19
 • 1,162
 • 4

Đại 9 :Tiết 16: Ôn tập chương I (tiết 1 )

Đại 9 :Tiết 16: Ôn tập chương I (tiết 1 )
... 64.343 64. 49 8.7 56 = = = = 567 567 81 9 d/ = 640 34,3 567 21, 6 810 11 2 − 21, 6. 810 ( 11 + )( 11 ) = 216 . 81. 16.6 = 1 296 . 81. 16 = 36 .9. 4 = 1 296 Phần 2: Ôn luyện số dạng toán B i tập 71( a, c) Tr 40 ... TIẾT 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I (t 1) N I DUNG ÔN TẬP Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Phần2: Luyện tập số dạng toán chương Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Câu1: Nêu i u kiện để ... tập chương I 2.Lí thuyết ôn tiếp tục câu 4, SGK công thức biết đ i 3.B i tập : + Hãy phân dạng tập hướng dẩn +Làm tập 73; 75 Tr 41- 42 SGK + Làm tập 10 0; 10 1; 10 5; 10 7 Tr 19 -20 SBT ...
 • 11
 • 943
 • 9

ĐẠI SỐ 9: TIẾT 16 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

ĐẠI SỐ 9: TIẾT 16 - ÔN TẬP CHƯƠNG I
... TIẾT 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I (t1) N I DUNG ÔN TẬP Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Phần2: Luyện tập số dạng toán chương Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Câu1: Nêu i u kiện để ... bậc hai số học số a không âm?Cho ví dụ *B i tập trắc nghiệm: a/ Nếu bậc hai số học số số là: A 2 b/ B 8; C Không có số a = −4 a bằng: Câu2: Chứng minh a = a A 16; B -1 6; C Không có số v i giá trị ... trị a *B i tập 71(SGK) Rút gọn: 0,2 ( - 10) + ( 3− )2 Câu3: Biểu thức A ph i thoả mản i u để A xác định? *B i tập trắc nghiệm: a/Biểu thức - 3x xác định v i giá trị x: A x ≥ ; - 2x b/ Biểu thức...
 • 11
 • 1,867
 • 8

Tiết 16 Ôn tập chương I

Tiết 16 Ôn tập chương I
... tam giác đó b) Ho i rằng i ̉m M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm đường nào? d A M 4,5 C K M H 7,5 B d’ Hướng dẫn học ở nhà: 1/ Ôn la i các kiến ... chương I phần tóm tắt kiến thức cần nhớ (SGK/92) 2/ Xem la i các ba i tập đã chữa 3/ Làm các ba i tập còn la i phần ôn tập chương 4/ Chuẩn bị bảng số, máy tính bỏ tu i ... ABC vuông ta i A a/ Hãy viết các công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và các tỷ số lượng giác b/ Hãy viết công thức tính mô i cạnh góc vuông theo cạnh...
 • 8
 • 276
 • 0

TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I

TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I
... c a Hai đường thẳng vuông góc đường thẳng thứ ba Hình i n vào chỗ trống câu sau : Mi cnh gúc ny l tia i a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có mt cnh gúc ca b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường ... Hình cho biết kiến thức ? c a b Hình c a b Một đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng song song Hình Hình cho biết kiến thức ? m a b Hình m a b Tiên đề Ơclit Hình Hình cho biết kiến thức ? ... đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b hai góc so le Ta i n sau : đ a) Hai góc đ i đỉnh s b) Hai góc đ i đỉnh đ c) Hai đường thẳng vuông góc cắt s d) Hai đường thẳng cắt vuông góc s e) Đường...
 • 28
 • 244
 • 0

Xem thêm