Tiet 7 phep vi tu

GIÁO ÁN HỘI GiẢNG Tiết 7. PHÉP VỊ TỰ

GIÁO ÁN HỘI GiẢNG Tiết 7. PHÉP VỊ TỰ
... + Phép vị tự V + V(O, k) : phép vị tự tâm O, tỉ số k 1 O' M = − O' M M2 H2 ON = 2.ON N1 N2 O’ O' N = − O' N O N M H OM = 2.OM H1 M1 II CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP VỊ TỰ Định lí 1: Nếu phép vị tự ... với D Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với Câu 3: Trong phép biến hình sau, phép phép dời hình? A Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng A B Phép đồng C Phép vị tự tỉ ... qua phép đối xứng ĐO M O M’ Bài 7: PHÉP VỊ TỰ 1 ĐỊNH ĐỊNH NGHĨA NGHĨA Cho điểm O cố định số k không đổi, k ≠0 Phép biến hình uuuuur biến uuuu r điểm M thành điểm M’ choOM ' = kOM gọi phép vị tự...
 • 13
 • 98
 • 0

Chương I - Bài 7: Phép vị tự

Chương I - Bài 7: Phép vị tự
... Tiết chương trình 09 B i 06 B i 06 PHÉP VỊ TỰ CH NG TRÌNH 11 NÂNG CAO §6 PHÉP VỊ TỰ Định nghĩa: Cho i m O cố định số thực k ≠ Phép biến hình biến i m M thành i m M’ cho OM’= k OM g i phép vị ... ngo i tiếp O a) Chứng minh V(G, -2 ) biến tam giác A A’B’C’ thành tam giác ABC b)Gi i: minh G, H,O thẳng hàng Chứng C' H B' G a) GA= -2 GA’ ⇒ V(G, -2 ) biến A’ thành A O Tương tự, V(G, -2 ) biến ... 1: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai i m M, N thành M’, N’thì M’N’= k MN , M’N’ = |k|MN Định lí 2: Phép vị tự biến ba i m thẳng hàng thành ba i m thẳng hàng không làm thay đ i thứ tự ba i m thẳng...
 • 10
 • 1,313
 • 5

Tiết 55: PHÉP VỊ TỰ docx

Tiết 55: PHÉP VỊ TỰ docx
... học yêu cầu HS nhà ôn lại phải nắm định nghĩa tính chất phép vị tự, dựng ảnh điểm qua phép vị tự định tâm tỉ số vị tự  Hệ quả: Phép vị tự tâm O tỉ số k biến: + Đường thẳng a thành đường thẳng ... Tương tự phép dời hình phép học để trả lời.(ĐA: Phép vị tự tâm O tỉ số k H '  M '/ Vok : M  M ', M  H k học, cho Vo : M  M ' ta có biến M thành M’ hay M’ ảnh cách nói nào? M qua phép vị tự ... trả lời điểm O giá trị k gọi ? (ĐA: O: tâm vị tự, k: tỉ số vị tự) M M ’ - Phép đặt tương ứng với điểm M điểm M’ cho    OM ' = kOM gọi phép vị tự tâm O tỉ số k k Ký hiệu: Vo  Nhớ lại...
 • 6
 • 173
 • 0

tóan 11 bài 7 phép vị tự _P.N Hưng

tóan 11 bài 7 phép vị tự _P.N Hưng
... thứ tự trung điểm BC, AC, AB G trọng tâm tam giác Tìm phép vị tự biến ABC thành ABC A B C G Bài làm: B A Theo tính chất đờng trung tuyến tam giác có: GA = - GA GB = GB GC = - GC Có phép vị tự ... bin u im M, N tựy ý' theo th t uuu uu r thnh M, N thỡ M ' N ' = k MN v M ' N = k MN M M O N N Tính chất Phép vị tự tỉ số k: a, Biến điểm thẳng hàng thành điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự A điểm A ... GB GC = - GC Có phép vị tự V(G; - ) biến ABC thành A BC C Tâm vị tự hai đờng tròn Định lý : Với hai đờng tròn cho trớc có phép vị tự biến đờng tròn thành đờng tròn * Trờng hợp I trùng I: Trờng...
 • 14
 • 176
 • 0

Giáo án đại số 12: ĐỒNG DẠNG PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN.CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (2 Tiết) ppsx

Giáo án đại số 12: ĐỒNG DẠNG PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN.CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (2 Tiết) ppsx
... -Gv hình thành Đn khối đa diện +Các mặt đa giác có -Chú ý: -Đa diện lồi số cạnh loại đồng +Đỉnh đỉnh dạng chung số cạnh HĐ5:Một số khối đa diện T/g Hoạt động Hoạt động GV HS -Dựa vào định Hs vẽ hình ... 3 /Khối đa diện đồng dạng khối đa Gviên nêu định Học sinh ghi nhận diện : -Khối đa diện nghĩa gọi lồi điểm Avà B điểm đoạn Hs trả lời -Dựa vào Đn trên.Hs trả lời Câu hỏi SGK thẳng AB thuộc khối ... HS hình 1 /Phép vị tự định nghĩa: phép thành Đ/n tính không gian: vị tự tâm tỉ số k mặt phẳng không chất Đn: (SGK) Tính chất:(SGK) gian k=1,k=-1 HS trả lời -Trong trường hợp phép vị tự phép dời...
 • 9
 • 294
 • 0

Giáo án toán 11 tự chọn 7 bài tập PHÉP vị tự

Giáo án toán 11 tự chọn 7 bài tập PHÉP vị tự
... Bài 3: Trong mp tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): 2x+y-4= đường tròn (C) (x – 3)2 + (y + 1)2 = d’ // d a/ Viết pt d’ ảnh d qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = b/ Viết pt (C’) ảnh (C) qua phép vị tự ... Hay A’(-3;8) Bán kính R’ = 2R = Vậy phương trình đường tròn ảnh là: (x + 3)2 + (y – )2 = 36 Củng cố, dặn dò: Nhắc lại cách xác định ảnh điểm, hình qua phép vị tự tâm O, tỉ số k Bài tập nhà: 1.23 ... Nhận xét bán kính R’? Gọi HS lên bảng vẽ hình Gv nhận xét nghĩa: OI ' = k OI OI ' = k OI R’ = 2R R’ = 2R I' O I Hoạt động 3: Viết phương trình ảnh đường qua phép vị tự Hoạt động GV Bài 3: Cho...
 • 3
 • 131
 • 2

Phép vị tự

Phép vị tự
... : Phép vị tự 1) Phép vị tự biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng S 2) Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với 3) Tồn Phép vị tự biến tứ giác thành tứ giác 4) Phép vị tự ... biến đường tròn thành đường tròn có bán kính S 5 )Phép vị tự có tỷ số k =1 phép đồng 6 )Phép vị tự có tỷ số k=-1 phép đối xứng tâm 7) Phép vị tự phép dời hình S Bi Ta cú:V(H; 1/2): bin cỏc im...
 • 20
 • 451
 • 2

Phép vị tự

Phép vị tự
... O N M OM = 2.OM H H1 M1 Nhận xét: 1) Phép vị tự biến tâm vị tự thành 2) Khi k = 1, phép vị tự phép đồng 3) Khi k = -1, phép vị tự phép đối xứng qua tâm vị tự 4) M ' = V( O ,k ) ( M ) ⇔ M = V ... hoạ III) TÂM VỊ TỰ CỦA HAI ĐƯỜNG TRỊN Định lý: Với hai đường tròn ln có phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn * ) Tâm phép vị tự gọi tâm vị tự hai đường tròn Cách tìm tâm vị tự hai đường ... khác I’ R = R’ CỦNG CỐ 1.Hãy nêu ĐN phép vị tự? Nêu cách xác định ảnh điểm qua phép vị tự tâm O tỉ số k? 2.Nêu tính chất phép vị tự? 3.Cách xác định tâm vị tự hai đường tròn? Dặn dò: • Học làm...
 • 17
 • 307
 • 0

Phép vị tự

Phép vị tự
... tìm phép vị tự biến điểm A thành điểm C C B A Bài 2: Cho điểm A, B, C H1 hình vẽ(H2) Hãy tìm phép vị tự biến : a) Điểm A thành B b) Điểm B thành C c) Điểm C thành A B A H2 C Các tính chất phép vị ... A H2 C Các tính chất phép vị tự: Bài tập: Cho phép vị tự tâm O tỉ số k biến hai điểm M N thành hai điểm M N Theo định nghĩa ON = ? OM = ? Định lí 1: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M n thành ... Bài tập: Cho phép vị tự biến điểm A, B, C thành điểm A, B, C Theo định lí thì: BA = ? BC = ? Định lí 2: Phép vị tự biến điểm thẳng hàng thành điểm thẳng hàng không làm thay đổi thứ tự điểm thẳng...
 • 8
 • 390
 • 0

Bài tập: Phép vị tự

Bài tập: Phép vị tự
... Đ a Phép vị tự có điểm bất động b Phép vị tự có điểm bất động c Nếu phép vị tự có hai điểm bất động phân biệt điểm bất động S Đ Tiết 10: BàI TậP PHéP Vị Tự Phép biến hình sau không phép vị tự? ... Tiết 10: BàI TậP PHéP Vị Tự I Câu hỏi trắc nghiệm Cho phép vị tự V O , k ) (M) = M ' ( Tìm mệnh đề sai ? a OM = kOM b OM = kOM c OM = |k|OM d OM = OM k M M O Tiết 10: BàI TậP PHéP Vị Tự Các khẳng ... hình sau không phép vị tự? a Phép đồng b.b Phép đối xứng trục c Phép Phép đối xứng tâm d Phép quay tâm O góc quay p Tiết 10: BàI TậP PHéP Vị Tự II Bài toán: Dạng 1: Bài toán dựng hình Phương...
 • 16
 • 1,541
 • 25

PHÉP VỊ TỰ

PHÉP VỊ TỰ
... OM Vậy thực liên tiếp hai phép vị tự V( O ,k1 ) V( O ,k ) ta phép vị tự V( O , k1k ) Hoạt động 12: Củng cố toàn Định nghĩa phép vị tự, tính chất phép vị tự Tâm vị tự hai đường tròn Dặn dò học ... I tâm vị tự ngoài, tỷ số vị tự k = R = 2R Trang Giáo án Toán học Huỳnh Đại Xuyên - J tâm vị tự trong, tỷ số vị tự k = − R =− 2R Hoạt động 8: Củng cố nội dung lý thuyết Định nghĩa phép vị tự, tính ... Vậy phép vị tự cần tìm V 1 G , −  2  Hoạt động 6: Tâm vị tự hai đường tròn Giáo viên gọi học sinh đọc định lý SGK Học sinh vẽ hình, ghi chép Định lý: SGK M’ ⇒ Tâm phép vị tự gọi tâm vị tự...
 • 5
 • 362
 • 0

phép VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIÊN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (12 NC)

phép VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIÊN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (12 NC)
... đồng dạng khối đa diện Các khối đa diện Hai hình đồng dạng Một số hình ảnh hai hình đồng dạng Phép vị tự đồng dạng khối đa diện Các khối đa diện Phép vị tự đồng dạng khối đa diện Các khối đa diện ... có phép vị tự biến tứ diện ABCD thành tứ diện ABCD ?1: Trong trường hợp phép vị tự phép dời hình? ĐS: k= Phép vị tự đồng dạng khối đa diện Các khối đa diện Giải thích: k=-1 k=1 Phép vị tự đồng ... 1/ b Tâm A, tỉ số vị tự k = c Tâm A, tỉ số vị tự k = -2 Khi phép vị tự biến tứ diện thành tứ diện nó? ĐS: k = Phép vị tự đồng dạng khối đa diện Các khối đa diện Ví dụ Cho tứ diện ABCD Gọi A,B,C,D...
 • 39
 • 863
 • 3

PHÉP VỊ TỰ

PHÉP VỊ TỰ
... thay đổi M’ M1 O1 O M TiẾT §6 PHÉP VỊ TỰ ĐỊNH NGHĨA: CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP VỊ TỰ: ẢNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN QUA PHÉP VỊ TỰ: TÂM VỊ TỰ CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN: ỨNG DỤNG PHÉP VỊ TỰ: S2 ĐỊNH NGHĨA: Cho điểm ... tia thành tia - Phép vị tự tỉ số k biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài nhân lên |k| lần - Phép vị tự tỉ số k biến tam giác thành tam giác với tỉ số đồng dạng |k| - Phép vị tự tỉ số k biến ... 2: HỆ QUẢ : ĐỊNH LÝ 3: Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính |k|R ẢNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN QUA PHÉP VỊ TỰ : * Biểu thức tọa độ phép vị tự: Trong mặt phẳng Oxy,...
 • 15
 • 269
 • 0

Xem thêm