Tiet 5 khai niem phep doi hinh va 2 hinh bang nhau

Khái niệm phép dời hình hai hình bằng nhau

Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau
... phương án a) Phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách phép dời hình b) Phép quay, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm c) Phép biến hình biến đường ... án câu sau ? a) Phép dời hình biến đoạn thẳng b) Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với c) Phép dời hình biến tứ giác thành tứ giác d) Phép dời hình biến đường tròn ... đường tròn phép dời hình d) Phép biến hình biến tam giác thành tam giác phép dời hình Bài tập: Trong mặt phẳng Oxy, cho véctơ v = (2;0) điểm M(1; 1) a) Tìm toạ độ điểm M ảnh M qua phép dời hình có...
 • 15
 • 894
 • 1

KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH HAI HÌNH BẰNG NHAU

KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
... có phép dời hình phép đối xứng tâm O biến hình thang AEOB thành hình thang CFOD Vậy hai hình thang Hoạt động 9: Củng cố toàn Định nghĩa phép dời hình Tính chất phép dời hình Định nghĩa hai hình ... ta chứng minh với hai tam giác có phép dời hình biến hình thành Học sinh ghi chép hình - Giáo viên gọi học sinh đọc định nghĩa: Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình - Giáo viên nêu ... ( C ) = D Vậy ảnh ∆OAB qua phép dời hình cho ∆EOD Hoạt động 7: .Khái niệm hai hình - Giáo viên phát vấn: Theo em hiểu, hai gọi nhau? - Giáo viên nêu: Ta biết phép dời hình biến tam giác thành tam...
 • 3
 • 677
 • 3

Chương 5: Khái niệm chung về hình cắt-mặt cắt

Chương 5: Khái niệm chung về hình cắt-mặt cắt
... Chương V : HèNH CắT - MặT CắT 5.1 - Khái niệm chung hình cắt - mặt cắt 5.1.1 - Khái niệm chung : ối với nhng vật thể có cấu tạo bên phức tạp, dùng nét khuất để thể hình vẽ không ... mặt phẳng cắt, ta hình biểu diễn gọi hình cắt (Hình 5.1.2a) - Nếu vẽ phần vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt mà không vẽ phần vật thể phía sau mặt phẳng cắt hình biểu diễn gọi mặt cắt (Hình 5.1.2b) ... rõ ràng Vì để biểu diễn hình dạng bên vật thể người ta dùng loại hình biểu diễn khác hình cắt - mặt cắt 5.1.2- Nôi dung phương pháp hình cắt mặt cắt : - ể biểu diễn hình dạng bên vật thể ta...
 • 8
 • 1,052
 • 7

Tiết 5: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Tiết 5: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
... thể tích khối đa diện? Phải thể tích khối đa diện số đo độ lớn phần không gian mà chiếm chỗ? A B A C D B B’ A’ D C’ D’ C Khái niệm thể tích khối đa diện: Chúng ta thừa nhận khối đa diện (H) tích ... trụ có diệnthể Định lý: Thể tích khối lăng trụ Vậy tích tích khối lăng trụ cao h là:như nào? đáy B chiều tính B V=B.h C E D B’ c b A’ a E H C ’ D III THỂ TÍCH KHỐI CHÓP: ĐỊNH LÍ: Thể tích khối ... Gọi V thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ C A a/ củaTính thể tích khối chóp C.ABFE theo V b/Gọi khối đa diện (H) phần lại khối lăng trụ ABC.A’B’C’ sau cắt bỏ khối chóp C.ABFE Tính tỉ số thể tích...
 • 13
 • 273
 • 0

nghiên cứu didactic việc dẫn nhập khái niệm phép biến hình ở trường phổ thông trong môi trường tích hợp phần mềm cabri

nghiên cứu didactic việc dẫn nhập khái niệm phép biến hình ở trường phổ thông trong môi trường tích hợp phần mềm cabri
... không nêu khái niệm như: ánh xạ, biến hình, tích phép biến hình, phép biến hình đảo ngược, xác định phép dời hình đồng dạng” [P2, tr.12] Chính CT 2000 không đưa vào khái niệm thuật ngữ Phép biến CT ... trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay phép biến hình mà giải thích Khái niệm ảnh hình qua phép biến hình định nghĩa, Tập hợp tất ảnh điểm hình H tạo thành hình H' Như để hiểu khái niệm ... chế I3 khái niệm PBH hay không? Việc tìm kiếm yếu tố để trả lời cho câu hỏi này, phần câu hỏi Q1, tiến hành phần phân tích SGK 1.2 KHÁI NIỆM PHÉP BIẾN HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA Việc nghiên cứu PBH...
 • 78
 • 341
 • 0

Bài giảng các quá trình cơ học chương 5 khái niệm thuyết đông dạng phương pháp phân tích thư nguyên

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên
... Định số đồng dạng hình học chiều dài k =  MH kA A TB = A MH ; Định số đồng dạng diện tích hình học VTB kV = ; Định số đồng dạng thể tích hình học VMH Giữa định số đồng dạng hình học có mối quan ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN  Định lý Pie “Quan hệ hàm số n biến số tượng, mà biến số chứa m thứ nguyên, biểu diễn hiệu số (n – m) tạo nhóm đại lượng không thứ nguyên, cân hết thứ nguyên ta ... nghĩa: Là tập hợp đại lượng có thứ nguyên tác động vào tượng vật lý để tạo thành đại lượng không thứ nguyên gọi chuẩn số đồng dạng Tác giả tìm chuẩn số đồng dạng chuẩn số mang tên tác giả 1.2.1...
 • 10
 • 232
 • 0

Bài giảng Hình học 11 chương 1 bài 6 Khái niệm về phép dời hình hai hình bằng nhau

Bài giảng Hình học 11 chương 1 bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
... (M) y = y = M1 ( 1; 1) M1 M r x M' = x M + x v = r Ta coự : M'= Tv (M1 ) y = y + x r = M' ( 1; 1) M' M v Vaọy M' ( 1; 1) I KHI NIM V PHẫP BIN HèNH II TNH CHT (Sgk) Phộp di hỡnh: 1) Bin ba im ... du1ù Hỡnh 1. 39 b) Hỡnh 1. 42 Hỡnh 1. 41 Vớ d r Trong mp Oxy ,cho v ( 2;0 ) v im M (1; 1) Tỡm to ca im M l nh ca im M cú c r bng cỏch thc hin liờn tip ẹoy vaứ Tv Gii: { { x M1 = x M = Goùi M1 =ẹoy ... cỏch gia hai im bt kỡ Nhn xột: 1) .Cỏc phộp ng nht,i xng trc,i xng tõm v phộp quay u l phộp di hỡnh 2) Phộp bin hỡnh cú c bng cỏch thc hin liờn tip hai phộp di hỡnh cng l mt phộp di hỡnh NX1NX2 I...
 • 17
 • 246
 • 0

Slide tóan 11 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH HAI HÌNH BẰNG NHAU _Hải Lý

Slide tóan 11 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU _Hải Lý
... BÀI I KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH 1 Định nghĩa KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU Nhận xét Định nghĩa Phép dời hình phép biến hình bảo toàn khoảng cách hai điểm Gọi F phép dời hình ... NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU CỦNG CỐ I Khái niệm phép dời hình II Tính chất phép dời hình III Định nghĩa hai hình Câu 2: Trong phép biến hình sau, phép phép dời hình? A) Phép chiếu ... ý III.KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU Định nghĩa Ví dụ KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU Định nghĩa Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình Ví dụ HOẠT ĐỘNG Cho hình chữ...
 • 28
 • 182
 • 0

KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI VỀ PHÂN SỐ ppt

KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ VÀ MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI VỀ PHÂN SỐ ppt
... 6 Phân số tối giản phân số mà mẫu số tử số không chia hết cho số tự nhiên khác 0; Quy đồng mẫu số nhiều phân số biến đổi phân số cho phân số có mẫu số cho giá trị phân số cho không đổi Muốn ... 74 d) Phân số tối giản là: ; e) Quy đồng mẫu số phân số: ; ; 12 36 20 30 = ; = ; = 60 12 60 60 Bài a) Phân số thay đổi giảm mẫu số tử số không đổi ? b) Phân số thay đổi tăng tử số lên mẫu số không ... không đổi ? Bài giải: a) Giả sử phân số a (có a tử số, b mẫu số) Nếu b giảm mà b a không đổi lúc phân số có giá trị là: a b hay a : = x b a b Vậy Phân số không đổi phân số cho giảm mẫu số tử số...
 • 5
 • 404
 • 0

Tài liệu địa chất - Đới trượt - Khái niệm, đặc điểm hình thái bản chất pot

Tài liệu địa chất - Đới trượt - Khái niệm, đặc điểm hình thái và bản chất pot
... văn liệu đưa định nghĩa hay mô tả đặc điểm hình thái chất đới trượt cách đầy đủ Bài báo tóm tắt khái niệm đới trượt 32 yếu tố đặc điểm hình thái chất hoạt động chúng, nhằm góp phần làm sáng tỏ chất ... nhiên, khái niệm đới trượt đặc điểm chúng khái niệm tương đối mẻ nước ta việc gọi tên đới trượt thiếu thống (chẳng hạn đới trượt, đới cắt [12, 19], đới trượt cắt [28], đới cắt trượt, đới xiết ... chất loại hình cấu tạo vỏ Trái Đất, phục vụ việc nghiên cứu địa chất luận giải cấu trúc - kiến tạo Việt Nam II ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA ĐỚI TRƯỢT Khái niệm đới trượt Trong báo này, đới trượt (shear...
 • 11
 • 220
 • 0

Dạy học Luyện từ câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Dạy học Luyện từ và câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH
... thành khái niệm kiểu câu thành phần câu khối lớp 4,5 2.1 Hệ thống học hình thành khái niệm kiểu câu thành phần câu 2.1.1 Kết thống kê phân loại nội dung học Ngay từ lớp 2,3 học sinh đợc làm quen ... trình dạy học kiểu lí thuyết phân môn Luyện từ câu Bởi giống nh khái niệm khoa học khác, khái niệm câu thành phần câu kết hoạt động nhận thức, t trừu tợng Tiếp thu khái niệm thành phần câu kiểu câu ... khác câu qua dạng tập: đặt câu theo mẫu, xếp từ thành câu, viết tiếp câu, trả lời câu hỏi dựa vào kiểu câu cho trớc Lớp 3: học sinh đợc củng cố hiểu biết kiểu câu thành phần câu đợc học lớp Ôn...
 • 60
 • 930
 • 8

Tiểu luận khái niệm về sở hữu chế độ sở hữu sự hình thành, phát triển biến đổi của sở hữu là 1 quá trình lịch sử tự nhiên

Tiểu luận khái niệm về sở hữu và chế độ sở hữu sự hình thành, phát triển và biến đổi của sở hữu là 1 quá trình lịch sử tự nhiên
... sở hữu phong phú Ngoài sở hữu t liệu sản xuất sở hữu vốn, sở hữu công nghệ, sở hữu thị trờng Vậy, nói hình thành, phát triển biến đổi sở hữu trình lịch sử tự nhiên? Nh phần làm rõ khái niệm sở ... ta thấy hình thành, phát triển biến đổi sở hữu trình lịch sử tự nhiên, phát triển lực lợng sản xuất định Do lực lợng sản xuất phát triển dần từ thấp đến cao nên quan hệ sở hữu dẫn phát triển từ ... lại kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất Mặt khác, lực lợng sản xuất vận động phát triển nên hình thành, biến đổi phát triển sở hữu trình lịch sử tự nhiên Tơng ứng với hình thức sở hữu thành phần...
 • 17
 • 173
 • 0

Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học nội dung Phép dời hình phép đồng dạng trong mặt phẳng, Hình học 11 nâng cao trường trung học phổ thông

Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học nội dung Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, Hình học 11 nâng cao trường trung học phổ thông
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––– VŨ VĂN CÔNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC NỘI DUNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO TRƯỜNG TRUNG ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - VŨ VĂN CÔNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC NỘI DUNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO ... đến nội dung Phép dời hình phép đồng dạng 7.2 Điều tra, quan sát Dự giờ, vấn, thu thập ý kiến GV HS thực trạng dạy học nội dung Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng” (Hình học 11 nâng cao, trường...
 • 211
 • 845
 • 13

Vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chƣơng phép dời hình phép đồng dạng trong mặt phẳng

Vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chƣơng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
... hin mi: - Hóy nờu nh ngha phộp bin hỡnh mt phng? - Trong cỏc quy tc sau, quy tc no l phộp bin hỡnh? (1) Cho trc s dng (2) Trong mt phng (3) Trong mt phng a, v im M cho ng thng d v cho im I bt ... Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Hỡnh 1.b Hỡnh 1.c (4) Trong mt phng cho (5) Trong mt phng cho (6) Trong mt phng vect v v mt im M, on thng AB, xỏc nh cho hai im O v M xỏc nh ... Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn thng cỏc cõu hi Trong nhiu trng hp vic phỏt hin v gii quyt ca hc sinh din ch yu l nh cỏc cõu hi m thy t Trong m thoi phỏt hin, h thng cõu hi ca giỏo viờn gi...
 • 114
 • 531
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm về hai hình bằng nhaukhái niệm phép siêu hìnhsơ đồ khái niệm trao đổi chất và năng lượngkhái niệm phép biện chứng và nguồn gốc của phép biện chứngtruyền tải và phân phối điện năng tiết 14 khái niệm về truyền tải và phân phối điện năngbài 6 khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhaukhái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau sách giáo khoa ban cơ bản lớp 11khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhaubai giang khai niem cac phep doi hinhkhái niệm lịch sử hình thành và đối tượng nghiên cứu xã hội học đô thịkhái niệm về đối tượng tính toán và mô hìnhkiến thức hs nắm được khái niệm tâm đối xứng hs nắm được tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứngcâu 5 khái niệm hình thức và yêu cầu phương pháp thuyết phục đề xuất biện pháp vận dụng phương pháp thuyết phục trong thực tiễn hiện nay vdphep doi hinh va phep dong danggiải bài tập phép dời hình và hai hình bẳng nhau8. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanhTài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet10. Mau So yeu ly lich7. Thu ung cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 8 - thuthuatphanmem.vn1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired)bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 4 - thuthuatphanmem.vnMau bia 6 - thuthuatphanmem.vn2016 6 BCTC kiem toan2016 8 TT cp lua chon2016 9 TT ke hoach TC quy Kh2016 10 TT ds lua chon dv KtMau bia Giao an tuyet depB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 20132017 03 09 1154 UBCK xac nhan ket qua phat hanh2017 04 28 BC kq gd cp PGD NGHAI2017 3 17 Giay chung nhan DKCK lan 3Quy chế, thể lệ và biểu mẫu