Câu hỏi môn mạng và truyền thông

câu hỏi thi mạng truyền thông ppsx

câu hỏi thi mạng và truyền thông ppsx
... ngăn Mỗi trạm có thi t bị nghe tín hiệu đờng truyền (tức cảm nhận sóng mang) Trớc truyền cần phải biết đờng truyền có rỗi không Nếu rỗi thi đợc truyền Khi phát xung đột, trạm phải phát lại Có ... ngừng việc truyền, nhờ mà tiết kiệm đợc thời gian giải thông, nhng tiếp tục gửi tín hiệu thêm thời gian để đảm bảo tất trạm mạng "nghe" đợc kiện này.(nh phải tiếp tục nghe đờng truyền truyền để ... hẳn truyền mà đợi khoảng thời gian lại tiếp tục thực việc truyền với xác suất lại q=1-p Để phát xung đột, CSMA/CD bổ xung thêm quy tắc sau : Khi trạm truyền liệu, tiếp tục "nghe" đờng truyền...
 • 24
 • 586
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn mạng truyền thông có hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn mạng và truyền thông có hướng dẫn trả lời
... điểm? - Truyền thông chuyển mạch kiênh nghĩa đường truyền thông dành riêng trạm thu phát Đường truyền chuỗi liên - - kết nút Tại liên kết, kênh logic dành riêng cho kết nối Truyền thông chuyển ... gian xử lý • Đóng gói: PDU không chứa liệu mà thông tin điều khiển Thậm chí số chứa thông tin điều khiển mà không chứa liệu Thông tin điều khiển thuộc vào loại: thông tin địa chỉ, mã phát lỗi ... cập môi trường truyền dẫn. : khôg trog tầg truyền thôg Đối với tầng LLC, tồn số lựa chọn cho MAC Câu 8: Các topology thông dụng mạng LAN? Thiết bị phương thức truy cập đường truyền? Dạng tuyến...
 • 34
 • 360
 • 2

Lịch trình phương pháp giảng dạy môn mạng truyền thông

Lịch trình và phương pháp giảng dạy môn mạng và truyền thông
... - Đáp ứng yêu cầu đề xuất hệ thống mạng khách hàng - Các nội dung cần thiết tài liệu thiết kế mạng - Lập thiết kế mạng theo yêu Phương pháp giảng dạy Diễn giảng, thảo luận Yêu cầu người học chuẩn ... công nghệ thiết bị cho mạng campus - Lựa chọn công nghệ thiết bị cho mạng Phương pháp giảng dạy Diễn giảng, thảo luận nhóm, PP dạy học dựa case study Yêu cầu người học chuẩn bị - Đọc trước C10, ... kế mạng áp dụng - Tối ưu việc sử dụng băng thông với IP Multicast - Giảm độ trễ truyền tải - Tối ưu hiệu mạng để đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS) - Các tính thiết bị mạng tối ưu hiệu mạng giảng...
 • 5
 • 386
 • 0

Bài Tập Môn Mạng Truyền Thông

Bài Tập Môn Mạng Và Truyền Thông
... [code]Router(arguments)#CODE] Chúng kết thúc dấu (#) gộp vào chế độ đặc quyền Nhiều chế độ có chế độ thân Khi ban vào chế độ đặc quyền, bạn truy cập vào tất thông tin cấu tùy chọn mà IOS cung cấp, trực tiếp ... nối bạn - Bổ sung cho chương trình Học viện mạng, cho phép giảng dạy dễ dàng thể khái niệm phức tạp kỹ thuật thiết kế hệ thống mạng - Môi trường học tập dựa mô giúp học sinh phát triển kỹ kỷ 21 ... cứu tham khảo việc cấu hình router cisco 5.1 Giới thiệu Có vài phương pháp cấu hình router Cisco Có thể thực mạng từ máy chủ TFTP, thực thông qua giao diện menu cung cấp khởi động hay thực từ giao...
 • 21
 • 1,368
 • 1

báo cáo môn mạng truyền thông - đề tài công nghệ bluetooth

báo cáo môn mạng và truyền thông - đề tài công nghệ bluetooth
... Trang Đề tài : Công nghệ Bluetooth CÔNG NGHỆ BLUETOOTH I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BLUETOOTH Khái niệm Bluetooth; BlueTooth công nghệ mạng không dây, cung cấp kết nối trao đổi thông tin ... Trang 22 Đề tài : Công nghệ Bluetooth - Khoảng cách kết nối ngắn so với công nghệ mạng không dây khác - Số thiết bị active, pack lúc mốt piconet hạn chế - Tốc độ truyền mạng Bluetooth So sánh Bluetooth ... tầng giao thức công nghệ Bluetooth: Trang 10 Đề tài : Công nghệ Bluetooth Hình : Chồng giao thức Bluetooth 4.1 Bluetooth Radio: Tầng Bluetooth radio tầng thấp định nghĩa đặc tả Bluetooth Nó định...
 • 28
 • 651
 • 2

Đề cương lý thuyết môn mạng truyền thông

Đề cương lý thuyết môn mạng và truyền thông
... cầu dịch vụ Tầng vật - Giao tiếp vật thiết bị truyền liệu môi trường truyền thông mạng Đặc tính môi trường truyền thông Các mức tín hiệu Tốc độ truyền liệu Sau mô hình kiến trúc giao thức ... với mạng khác Các chức truyền thông xuyên suốt mạng đa kênh Được cài đặt end system router Tầng truy cập mạng - Trao đổi liệu hệ thống đầu cuối mạng Kiểm soát địa đích Yêu cầu dịch vụ Tầng vật ... profile chứa mạng người quản trị mạng thêm thông tin đường dẫn user profile vào tài khoản người dùng để tư động - trì tài khoản người dùng mạng Mandatory profile: người quản trị mạng thêm thông tin...
 • 37
 • 188
 • 1

giáo trình môn mạng truyền thông

giáo trình môn mạng và truyền thông
... dụng phụ thuộc vào loại mạng ví dụ mạng chuyển mạch, mạng chuyển mạch gói, mạng cục Tầng truyền liệu thực trình truyền thông không liên quan tới mạng nằm tầng tiếp cận mạng Tầng truyền liệu không ... thực sau: Ứng dụng gửi chuyển liệu cho chương trình truyền thông máy tính nó, chương trình truyền thông gửi chúng tới máy tính nhận Chương trình truyền thông máy nhận tiếp nhận liệu, kiểm tra trước ... Thêm vào đó, chức tầng tương ứng với luật gọi giao thức (Protocols) Mô hình truyền thông đơn giản tầng Nói chung truyền thông có tham gia thành phần: chương trình ứng dụng, chương trình truyền thông, ...
 • 143
 • 230
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn MẠNG TRUYỀN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn MẠNG và TRUYỀN THÔNG
... truyền thông mạng phải tuân theo để đảm bảo truyền thông tin cách tin cậy Kiến trúc bao gồm Topo mạng giao thức sử dụng hệ thống mạng • Đường truyền vật lý dùng để truyền liệu máy tính Dữ liệu truyền ... có mạng có host mạng con? Host nằm mạng có địa gì? c Địa Broadcast dùng cho mạng đó? d Liệt kê danh sách địa nằm chung mạng với host trên? Bài làm Thế mạng máy tính? Kiến trúc mạng, đường truyền ... Mạng máy tính tập hợp máy tính thiết bị liên quan kết nối với đường truyền vật lý theo kiến trúc • Kiến trúc mạng thể cách nối máy tính với tập hợp quy tắc, quy ước mà tất thực thể tham gia truyền...
 • 2
 • 195
 • 0

Xem thêm