21 câu hỏi và trả lời ôn tập triết học mác lênin

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi Triết học Mác Lenin

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi Triết học Mác Lenin
... thị nông thôn, v.v Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng không đối kháng có ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không ... trình tích luỹ kinh nghiệm, với phát minh sáng chế kỹ thuật, công cụ lao động không ngừng cải tiến hoàn thi n Chính cải tiến hoàn thi n không ngừng công cụ lao động làm biến đổi toàn tư liệu sản ... cấp trị tư tưởng biểu đối kháng đời sống kinh tế Tất yếu tố kiến trúc thượng tầng nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo, v.v trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào sở hạ tầng, sở hạ tầng định...
 • 21
 • 185
 • 0

Câu hỏi trả lời ôn tập Java

Câu hỏi và trả lời ôn tập Java
... request Câu Hãy trình bày chu kỳ sống servlet Nhóm xxx Page ÔN TẬP JAVA Chu kỳ sống tính từ servlet bắt đầu hệ thống lưu tâm đến (như gọi clinet nạp vào nhớ) bị loại khỏi trình chủ Web server không ... Page ÔN TẬP JAVA JSP - JSP server script chạy JDK 1.3 sau - Hoạt động lớp giao diện trung gian người dùng với server - JSP hỗ trợ phát sinh nội dung động vào tài liệu HTML câu lệnh Java nhúng vào ... có sẵn, biểu tượng cho loại beans hiển thị công cụ Nhóm xxx Page ÔN TẬP JAVA • JavaBeans cấu hình cao, trạng thái bean lưu khôi phục thông qua đăng ký Câu 15 : Phân biệt chế (phương thức) forward()...
 • 12
 • 1,437
 • 15

tổng hợp câu hỏi trả lời ôn tập cuối kì thị trường chứng khoán.doc

tổng hợp câu hỏi và trả lời ôn tập cuối kì thị trường chứng khoán.doc
... thức Câu : Nhận xét thị trường sơ cấp I Khái niệm, chức năng: Khái niệm thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp nơi tập trung diễn trình mua bán lần đầu chứng khoán phát hành Thị trường sơ cấp gọi thị ... trường sơ cấp gọi thị trường cấp hay thị trường phát hành Chức thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp thực chức quan trọng thị trường chứng khoán, huy động nguồn vốn cho đầu tư Thị trường sơ cấp vừa ... Thực công bố thông tin giao dịch chứng khoán, thông tin tổ chức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, thông tin công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng...
 • 30
 • 2,030
 • 7

Câu hỏi trả lời ôn tập quản trị nhân lực

Câu hỏi và trả lời ôn tập quản trị nhân lực
... học nghệ thuật Câu Chức năng, nhiêm vụ Quy mô, quyền hạn phòng quản trị nhân lực Trả lời Chức Lâp kế hoạch nhân lực dựa vào mục tiêu phân tích công việc, xác định nhu cầu nhân lực (là nội dung ... việc Người trả lời hỏi chuyển bảng hỏi trả lời cho người có trách nhiệm thu thập số liệu công việc Tổng hợp số liệu thông tin phân tích công việc máy tínhvv…đưa vào bảng hỏi trả lời ưu điểm ... cá nhân tiền công hay tiền lương lại phụ thuộc vào kết lao động tổ Các chế độ trả công theo sản phẩm Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân Chế độ trả công theo tập thể Chế độ trả công...
 • 24
 • 1,366
 • 23

CÂU hỏi trả lời ôn tập hệ thống thông tin quản lý

CÂU hỏi và trả lời ôn tập hệ thống thông tin quản lý
... sửa CÂU3: Các giai đoạn phát triển trình xử thông tin( XLTT)? +các gđ ptr trình xltt:bao gồm gđ : hệ thống xử thông tin thủ công hệ thống xử thông tin tin học hóa phần hệ thống xử thông ... kỹ thuật công nghệ cho quy trình xử thông tin, sở liệu thông cho toàn hệ thống đc xây dựng đảm bảo k có trùng lặp thông tin hệ thống trc CÂU4: Các thành phần hệ thống thông tin quản lý? +Các ... .giai đoạn tốc độ xử thông tin tăng lên chưa đảm bảo đồng thông tin hệ thống + hệ thống xử thông tin tin học hóa toàn bộ: giai đoạn p.tr cao trình xử thông tin .trong hệ thống, ng` ta sử...
 • 16
 • 851
 • 17

Hơn 40 câu hỏi trả lời ôn tập Kỹ thuật điện cao áp

Hơn 40 câu hỏi và trả lời ôn tập Kỹ thuật điện cao áp
... d) Dương Âm 18) Điện áp phóng điện vầng quang âm so với điện áp phóng điện vầng quang dương a.nhỏ b.bằng c.gần d.lớn 19) Điện áp phóng điện chọc thủng âm so với điện áp phóng điện chọc thủng ... hóa bề mặt 27) Điện áp phóng điện mẫu điện môi thay đổi tác dụng vào dạng điện áp xung AC DC a.xung cao I' b.DC cao I' c.AC cao I' d.AC & DC = 28) trình ion hoá sau xảy bề mặt điện cực a ion ... Một chất lỏng đặt điện áp chiều điện trở cách điện a.giảm b.tăng c.lúc đầu tăng sau giảm d.ko thay đổi 25) Điện áp trì phóng điện chất khí có giá trị so giới điện áp phóng điện a.bằng b.lớn c.nhỏ...
 • 7
 • 2,038
 • 11

HỆ THỐNG câu hỏi TRẢ lời ôn tập THI CÔNG CHỨC

HỆ THỐNG câu hỏi và TRẢ lời ôn tập THI CÔNG CHỨC
... cho tố chức hoạt động hệ thống quan HCNN Hệ thống tổ chức quan HCNN & HĐND cấp Đội ngũ cán bộ, công chức Hệ thống tài công (công sản, công sợ) Trong yếu tố đó, yếu tố đội ngũ cán bộ, công chức ... cán công chức CÂU 18: Công vụ? Nền công vụ gì? Giải thích yếu tố cấu thành công vụ Công vụ dạng lao động XH, mang tính quyền lực-NN, tính fáp lý thực thi đội ngũ cán bộ, công chức để thực chức ... cán công chức không làm: - Cán bộ ,công chức không chây lười công tác,trốn tránh trách nhiệm thoái thác nghiệm vụ, công vụ, không gây bè phái, đoàn kết cục tự ý bỏ việc - Cán bộ, công chức không...
 • 63
 • 1,840
 • 0

câu hỏi trả lời ôn tập môn tương tác người máy

câu hỏi và trả lời ôn tập môn tương tác người máy
... 2.3 .Trả tiền mặt +Điền mã số vào ô điền +Chọn Down Goal: Chèn từ vào +Bản nhạc chuông down máy tính IF: kiểu chèn THEN Chèn từ vào câu *Đặt câu hỏi : IF: kiểu thay THEN Bấm insert Chèn từ vào câu ... Bản chất tự nhiên, cho phép quan sát tương tác hệ thống người dùng, mà ta không quan sát PTN • Do có diện người đánh người dùng tập trung, không tự nhiên Câu hỏi 2.12: Một sân bay quốc tế xem xét ... quan đến vùng đáp ứng đầu Trả lời Câu hỏi 4.4:Bên HTA kịch người rút tiền máy ATM Dựa HTA, xây dựng đặc tả yêu cầu cho hệ thống máy rút tiền ATM • Vùng lưu trữ đầu vào: Người dùng nhìn thấy vị...
 • 7
 • 566
 • 12

8 câu hỏi trả lời ôn thi công chức kho bạc nhà nước mới nhất

8 câu hỏi và trả lời ôn thi công chức kho bạc nhà nước mới nhất
... trước Nhà nước Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân: quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước * Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước ... cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước 7.Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê Nhà nước, công tác tra kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước, công tác giải khiếu ... bộ, công chức, Chính phủ ban hành nghị Ketnooi.com kết nối công dân điện tử định tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức quan nhà nước đơn vị nghiệp, theo đó, việc tuyển dụng công chức phải thông...
 • 49
 • 329
 • 0

Câu hỏi trả lời ôn thi Xã hội học Đông Á

Câu hỏi và trả lời ôn thi Xã hội học Đông Á
... hội học: - hội học khoa học nghiên cứu ngƣời hội (Arce Alberto, Hà Lan) - hội học khoa học nghiên cứu quan hệ hội thông qua kiện, tƣợng trình hội (TS Nguyễn Minh Hoà) - hội học ... học phát triển không ngừng 1.1.2 Định nghĩa hội học Có nhiều cách định nghĩa khác hội học tuỳ thuộc vào hƣớcaanjvaf cấp độ tiếp cận Sau số cách định nghĩa thƣờng hay gặp nghiên cứu hội ... THAM KHẢO Câu hội học ? Tại nói: hội học với tƣ cách phận khoa học thực nghiệm ch đời nƣớc Tây u kỷ XIX? Đối với sinh viên khoa báo chí phải học tập, nghiên cứu môn XHH ? 1.1 hội học gì?...
 • 12
 • 216
 • 0

Câu hỏi trả lời bài tập kiến trúc máy tính ĐH Cần Thơ.

Câu hỏi và trả lời bài tập kiến trúc máy tính ĐH Cần Thơ.
... đọc / ghi vào nhớ trong: a Đọc: 43FH b Đọc: 82AH c Đọc: 915H d Ghi: 08CH e Ghi: B4AH f Ghi: 45DH g Đọc: 5E9H h Ghi: C7AH i Đọc: D85H j Ghi: 92AH k Đọc: 6C5H l Ghi: 458H BÀI GIẢI CHƯƠNG Câu Số nhị ... thập phân 2010 sang số nhị phân tương tự câu trước ta 201010 = 0000 0111 1101 10102 => -201010 = 1000 0111 1101 10102 Kết quả: -201010 = 1000 0111 1101 10102 Bài Biểu diễn số thực số có dấu chấm ... 010111111100100100000002 CHƯƠNG Bài Load R28, (1500) ; Cho biết mã tác vụ Load: 001001 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Op code (6bit) Th/g S.L (5bit) Độ dời có dấu (16bit) Th/g đc (5bit) Bài Load R20, 400(R17)...
 • 17
 • 791
 • 0

MỘT số câu hỏi TRẢ lời THAM KHẢO hóa học ỨNG DỤNG

MỘT số câu hỏi và TRẢ lời THAM KHẢO hóa học ỨNG DỤNG
... tích áp suất riêng phần chất tham gia số, gọi số cân theo áp suất (Kp) Mỗi số hạng có số mũ hệ số tơng ứng phơng trình phản ứng b) Thiết lập quan hệ Kp, Kc, KN + Hằng số cân theo nồng độ mol/l: ... cực oxi hóa - khử: Là hệ điện hóa tạo thành nhúng kim loại trơ (về mặt hóa học) vào dung dịch chứa đồng thời dạng oxi hóa khử cặp oxi hóa khử liên hợp tồn cân bằng: aOx + ne bRed Câu hỏi Viết ... d Câu hỏi Nêu điều kiện xét chiều phản ứng oxi hóa khử ta trộn hai cặp oxi hóa khử lại với nhau? Khi phản ứng oxi hóa khử đạt trạng thái cân bằng? Hãy thiết lập biểu thức tính số cân phản ứng...
 • 16
 • 163
 • 0

Câu hỏi trả lời môn quản trị học

Câu hỏi và trả lời môn quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 18
 • 247
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi trả lời lịch sử các học THUYẾT KINH tế

NGÂN HÀNG câu hỏi và trả lời lịch sử các học THUYẾT KINH tế
... - Nghiên cứu ván đề kinh tế tuý, phủ nhận thuật ngữ kinh tế trị học Montchretien Mà kinh tế học Câu 23 Lý thuyết can thiệp Nhà nước vào kinh tế Keynes (câu1 7) * Hạn chế lí thuyết Keynes: - Trong ... tiết kinh tế tôn trọng quy luật kinh tế kết kinh tế tập thể Câu Vai trò Nhà nước kinh tế hỗn hợp Samuelson Trả lời - Nguyên nhân: chế tập thể tồn khuyết tật vốn có ô MT mà doang nghiệp trả giá ... cấu kinh tế từ kinh tế huy theo chế tập thể có quản lí Nhà nước -) cấu cộng sản để bảo vệ tự kinh tế Câu Keynes người sáng lập lí thuyết kinh tế vĩ mô đại Dùng lí thuyết việc làm để chứng minh Trả...
 • 22
 • 342
 • 0

Xem thêm