tIET 69 70 DH hso lgiac

Gián án tiết 69-70

Gián án tiết 69-70
... GV: Em lấy ví dụ thực tế phải dùng phân số để biểu thị Học sinh ví dụ bánh chia thành phần lấy phần Ta nói ''đã lấy 3/4 bánh'' Giáo viên : Phân số 3/4 coi thương phép chia cho Vậy với việc dùng ... lại chia thành phần tô màu phần Rút nhận xét phần tô màu hai bìa trên? Rút kinh nghiệm sau dạy Tiết 70 §2 PHÂN SỐ BẰNG NHAU I Mục tiêu: * Kiến thức: - HS nhận biết hai phân số * Kỹ năng: - Học ... (H.2) bìa HS2: Phần tô màu hai bìa GV: Em cho biết phần tô màu (H.1) chiếm phần bìa ? GV: Em có so sánh phần tô màu bìa trên? Giáo viên nhận xét, điều chỉnh ghi tóm tắt lên bảng 3.Bài mới: GV: Ta...
 • 10
 • 133
 • 0

Tiết 69,70

Tiết 69,70
...
 • 3
 • 43
 • 0

GA 11-TIET 69-70

GA 11-TIET 69-70
... Điểm 1: Làm sơ lược,không có ý đáng kể Điểm 0: Không làm Viết lung tung NGỮ VĂN 11-CƠ BẢN TIẾT 69-70 ...
 • 2
 • 88
 • 0

bai giang sinh 9 tiet 69,70

bai giang sinh 9 tiet 69,70
... nhóm sinh vật Các nhóm SV Virut Vi khuẩn Nấm Đặc điểm chung Kích thước nhỏ, chưa có cấu tạo tế bào, sống kí sinh Kích thước nhỏ, có cấu trúc tb chưa có nhân hoànchỉnh, sống hoại sinh sinh ... bào, sinh sản bào tử, sống dị dưỡng Vai trò Kí sinh gây bệnh Phân hủy chất hữu cơ, Kí sinh gây bệnh, gây ô nhiễm MT Phân hủy chất hữu Dùng làm thuốc, thức ăn Gây bệnh gây độc Thực vật Cơ quan sinh ... Đặc điểm Là TV bậc thấp, chưa có rễ thân Sinh sản sinh dưỡng hữu tính, sống hầu hết nước Là Thực vật bậc cao, thân cấu tạo đơn giản, chưa có rễ thức, sinh sản bào tử, sống nơi ẩm ướt Điển hình...
 • 17
 • 170
 • 0

Tiết 69 70. Tổng kết chương trình toàn cấp

Tiết 69 70. Tổng kết chương trình toàn cấp
... Cảm giác, tiết, điều hoà thân nhiệt bảo vệ thể Thần kinh giác uan Điều khiển, điều hoà phối hợp hoạt động quan, bảo đảm cho thể thể thống toàn vẹn Tuyến nội tiết Sinh sản ĐIều hoà trình sinh ... lượng TB Tổng hợp chất hữu (quang hợp) Tổng hợp Pr Không bào Chứa dịch TB Nhân Chứa vật chất di truyền (ADN, NST), điều khiển hoạt động sống tế bào Bảng 65.4 Các hoạt động sống tế bào Các trình ... Các hoạt động sống tế bào Các trình Vai trò Quang hợp Tổng hợp chất hữu Hô hấp Phân giải chất hữu giải phóng lượng Tổng hợp Pr Tạo Pr cung cấp cho tế bào Bảng 65.5.Những điểm khác nguyên phân...
 • 26
 • 150
 • 0

Tiết 68,69,70- Lịch sử địa phương lớp 7

Tiết 68,69,70- Lịch sử địa phương lớp 7
... nói phÝa B¾c DiƯn tÝch: 3823 ,7 km2 D©n sè: 1. 471 .556 ng­êi Yªn ThÕ T©n Yªn Lơc Ng¹n L¹ng giang HiƯp hoµ Thµnh ViƯt Yªn B¾c Giang Yªn dòng Lơc nam S¬n ®éng TiÕt 68; 69; 70 Bắc Giang kỉ nguyên độc ... tơc qy rèi sau l­ng ®Þch - §ã lµ chiÕn th¾ng trªn s«ng Nh­ Ngut cđa Lý Th­êng KiƯt TiÕt 68; 69; 70 Bắc Giang kỉ nguyên độc lập (Từ kỉ X đến kỉ XIX) I/ Những trận chiến chiến lược đất Bắc Giang ... cđa Quang Trung nh©n d©n B¾c Giang ®· ®ãng gãp to lín vµo chiÕn th¾ng vang déi ®ã TiÕt 68; 69; 70 Bắc Giang kỉ nguyên độc lập (Từ kỉ X đến kỉ XIX) I/ Những trận chiến chiến lược đất Bắc Giang...
 • 10
 • 3,913
 • 16

Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70

Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70
... cầu giáo viên, hai học sinh lên bảng GV: Chữa bài, nhấn mnahj cách chình bày nh áp dụng định nghĩa vào chứng minh hai phân số GV: Treo bảng phụ ghi [?1], yêu cầu học sinh lần lợt làm ý toán HS: ... GV: Cho HS nhận xét, GV đánh giá chốt lại định nghĩa phân số Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động (12 phút): Định nghĩa 1.Định nghĩa GV: Cho hai phân số xét hai phân số này? HS: Suy ... phụ ghi [?1], yêu cầu học sinh lần lợt làm ý toán HS: Thực theo yêu cầu giáo viên, lần lợt học sinh lên bảng theo hớng dẫn giáo viên, học sinh làm ý GV: Tổ chức cho học sinh chữa bài, kết luận...
 • 7
 • 379
 • 0

tổng kết kinh nghiệm biện pháp thực hiện tốt các tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69,70 ở chương trình sinh học lớp 7

tổng kết kinh nghiệm biện pháp thực hiện tốt các tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69,70 ở chương trình sinh học lớp 7
... tham quan thiên nhiên (tiết 68, 69, 70 chương trình sinh học lớp ) II .Biện pháp thực tốt tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69, 70 chương trình sinh - trang Chuẩn bị giáo viên - trang Chuẩn bị học ... I Thực trạng dạy học tiết TQTN II III Biện pháp thực tốt tiết TQTN tiết 68, 69, 70 chương trình sinh học Chuẩn bị giáo viên Chuẩn bị học sinh Giáo án tiết TQTN tiết 68, 69, 69 chương trình sinh ... GIÁO ÁN TIẾT THAM QUAN THIÊN NHIÊN TIẾT 68, 69, 70 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP : Sau xin trình bày tiết dạy TQTN lớp cụ thể lớp trường THCS hoàng Hoa Thám –năm học 20052006 : Tiết 68, 69, 70 Bài...
 • 29
 • 373
 • 0

Giáo án nghệ tin học THCS - Tiết: 66, 67,68,69,70,71 Thực hành doc

Giáo án nghệ tin học THCS - Tiết: 66, 67,68,69,70,71 Thực hành doc
... T ng s 10C 41 Học 44 sinh 46 quan sát 10 14 15 Khá 10 Trung bình 16 12 10 Kém thực 11 máy 12 Học sinh thực máy Yêu cầu học sinh định dạng mẫu Học sinh Tính tổng rút kinh nghiệm Giáo viên nhận ... Kiểm tra sĩ số học sinh Lớp trưởng báo cáo sĩ Phân máy cho học sinh số Học sinh nhận máy thực Ho t ng 2: Ti n trình th c h nh hành Chiếu văn mẫu B ng th ng kê h c l c thực Ch tiêuL dạng A ... Tính tổng rút kinh nghiệm Giáo viên nhận xét phần trình bày máy Ho t ng 3: Học c sinhd theo n dò - C ng v quan sát -Nhắc lại thao tác việc dõi, định dạng văn III Rút kinh nghiệm: ...
 • 4
 • 359
 • 1

giáo án toán học: hình học 9 tiết 68+69+70 pot

giáo án toán học: hình học 9 tiết 68+69+70 pot
... kiếm tra - đánh giá tình hình học tập lớp GV thông qua kết kiểm tra Lớp Giỏi Khá TB Yếu 9A2 11 8 22 9A3 9A4 17 10 GV tuyên dương HS làm tốt Lường Thị Diễm Dung lớp 9A4 Lò Thị An lớp 9A2 3.Lò Việt ... TIẾT 69 : ÔN TẬP CUỐI NĂM I – Mục tiêu : - Tiếp tục ôn tập kiến thức góc với đường tròn - Rèn luyện cho HS kỹ phân tích, tổng hợp, trình bày c/m hình rèn luên tư lo gíc toán học II – ... đọc đề  góc EIF = góc ACB = 90 0  góc EIF = 90 0 ? Bài toán cho biết ? yêu   IEF vuông I cầu ? HS trả lời ? Nêu cách vẽ hình ? HS nêu cách vẽ GV yêu cầu HS vẽ hình vào ghi gt – kl Bài tập 15:...
 • 12
 • 634
 • 3

Tiết 68,69,70: Tổng kết chương trình toàn cấp

Tiết 68,69,70: Tổng kết chương trình toàn cấp
... 25/04/2011 Ngày giảng: 28/04/2011 Tiết 69: Tổng kết chơng trình toàn cấp ( ) I.Muc tiêu : Học xong học sinh phải: - Hệ thống hoá đợc kiến thức sinh học toàn cấp THCS - Biết vận dụng lí thuyết ... 25/04/2011 Ngày giảng: 28/04/2011 Tiết 70: Tổng kết chơng trình toàn cấp ( ) I.Muc tiêu : Học xong học sinh phải: - Hệ thống hoá đợc kiến thức sinh học toàn cấp THCS - Biết vận dụng lí thuyết ... Tuyến nội tiết Sinh sản Cảm giác, tiết điều hoà thân nhiệt bảo vệ thể Điều khiển, điều hoà phối hợp hoạt động quan, bảo đảm cho thể thể thống toàn vẹn Điều hoà trình sinh lí thể, đặc biệt trình trao...
 • 10
 • 184
 • 0

Tiết ct 69 70 Thực hành XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ THẤU KÍNH PHÂN KÌ

Tiết ct 69 70 Thực hành XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ THẤU KÍNH PHÂN KÌ
... ảnh, thấu kính hội tụ, thấu kính phân C thấu kính hội tụ, vật, thấu kính phân kì, hứng ảnh Giáo viên : Phạm Ngọc Thảo Trang Trường THPT Nguyễn Thái Bình Tiết CT : 69- 70 Giáo án vật lí 11 D thấu ... tiến hành đo d, tính giá trị f ta cần lưu ý điều Đáp án câu 1: SGK - Câu : Trong thí nghiệm xác định tiêu cự thấu kính phân kì, thứ tự xếp dụng cụ giá đỡ A vật, thấu kính phân kì, thấu kính hội ... Bình Tiết CT : 69- 70 Giáo án vật lí 11 GV:Giới thiệu cho học sinh dụng cụ cần cho ảnh.Do không xác định tiêu cự thực hành thấu kính HS:Quan sát, ghi nhận - Để khắc phục, ta ghép đồng trục thấu kính...
 • 3
 • 1,146
 • 1

Sinh 9 tiết 68,69,70

Sinh 9 tiết 68,69,70
... dẫn học sinh ôn tập kiến thức học chơng trình sinh học THCS, theo 65 C.Hệ thống hoá kiến thức qua bảng I Phần III: Sinh học thể : - Học sinh thảo luận theo nhóm để thống - GV yêu cầu học sinh tìm ... tục ôn tập hoàn thành bảng nội dung 65 Tiết 69: Ngày 09/ 05/2011 Tổng kết chơng trình toàn cấp ( ) A.Muc tiêu : 1, Kiến thức: - Hệ thống hoá đợc kiến thức sinh học toàn cấp THCS - Biết vận dụng ... tợng thai sinh nuôi sữa mẹ; ĐV nhiệt Hoạt động II: Tiến hoá thực vật động vật Phát sinh phát triển thực vật : Gv hớng dẫn học sinh điền số vào sơ đồ hình 64.1 Sự tiến hoá giới động vật Học sinh hoàn...
 • 8
 • 131
 • 0

Xem thêm