Tiet 65 luyan tap

tiết 65: Luyên tập

tiết 65: Luyên tập
... -26 -1 x3 = -27 = (-3)3 Vậy x = -3 Hướng dẫn nhà: *Soạn đầy đủ tập phiếu học tập *Làm tập 143,147,148,149 trang 72,73 sách tập *Bài tập mới: 1/Tìm x biết:2x =16 2/Tính:(-2)3.32.(-5)3 *Chuẩn bị ... [(-2) 5] 26 = (-1000).(-10) 26 = 260 000 b) 47.(-5) + 15 47 = 47 (-5 + 15) = 47.10 = 470 Tiết 65: So sánh: a) A= (-28).2005.(-12).(-7).(-9) với b) B= 17.(-29).(-18).(-6).24 với Giải: a) Vì...
 • 13
 • 207
 • 0

Tiết 65. Ôn tập chương 4_ĐS 7

Tiết 65. Ôn tập chương 4_ĐS 7
... thc P(x) hay khụng ta lm th no? tiết 65 ôn tập chương iv (tiếp) II Bài tập: Bài tập 62: Cho hai đa thức : P(x) = x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 + x2 - Giải: a) P(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x Q(x) = x5 ... Bài tập 63: Cho hai đa thức : M(x) = 5x3 + 7x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + - 4x a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm biến b) Tính M(1) M(-1) c) Chứng tỏ đa thức nghiệm tiết 65 ôn tập chương ... 2.02 - = Nên x = nghiệm P(x) Q(0) = - 05 + 5.04 2.03 + 4.02 - = - 4 Nên x = không nghiệm Q(x) tiết 65 ôn tập chương iv (tiếp) Giải: a) M(x) = x4 + 2x2 + b) M(1) = 14 + 2.12 + = + + = M(-1)...
 • 9
 • 465
 • 2

tiet 65- luyen tap su dung tu

tiet 65- luyen tap su dung tu
... (NP), không sắc thái biểu cảm (STBC), sai tả (CT) Điền kí hiệu vào ô trống để trả lời a) Thơ anh tu i trẻ NP b) Chọn người nối ngôi, vua cha thật hí hửng NG c) Người hàng xóm tốt bụng gia đình...
 • 10
 • 782
 • 10

Tiết 65 BÀI TẬP (tiếp). potx

Tiết 65 BÀI TẬP (tiếp). potx
... Củng cố: Nắm vững dạng tập phương pháp giải III Hướng dẫn học làm tập nhà(1’): - Hoàn chỉnh hệ thống tập - Ôn lại kiến thức tích phân, ý nghĩa hình học đạo hàm - Đọc trước bài: “ứng dụng hình học, ... Do C1=e-2.1=e-2 Bài 6: Tính tích phân 1  I=  e x cos xdx du  e x u  e x Đặt:    v  cos xdx dv  sin x  x  I  e sin x   x  e sin xdx  e   I1 Hs nhận dạng tập nêu Tính I1 ... f(x)=udv ĐA: +Tính v du b b b a + Thay vào công thức:  udv  uv   vdu a a II Bài giảng: Phương pháp Nội dung tg 19 Bài Tính tích phân : Hs nhận dạng tích phân nêu phương pháp tính? học sinh giải?...
 • 6
 • 221
 • 0

Tiết 65 luyên tập

Tiết 65 luyên tập
... cx + d x = 2x Hãy nêu cách giải phơng trỡnh: ax + b = m(m > 0) ax + b = cx + d đại số Tiết 65 Luyện tập Bài 35 : (SGK)Bỏ dấu giá trị tuyệt đối rút gọn a A = x + + x Trong trờng hợp x x>0 b.B ... trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 3.Bài tập : Giải phơng trình: a x + = b x = x + 3.Bài tập : Bài làm x = 2 x + = x = a x + = x + = x = x = Vậy tập nghiệm phơng trình : S = ;2 x ... phơng trỡnh là: = 21 x= Hớng dẫn nhà : -Về nhà học cũ -Xem lại làm -Làm tập lại sách giáo khoa -Chuẩn bị tiết sau luyện tập GI HC KT THC XIN CHN THNH CM N CC EM HC SINH! ...
 • 16
 • 146
 • 0

Tiết 65 Ôn tập cuối học kỳ II

Tiết 65 Ôn tập cuối học kỳ II
... 12x - 45 = D x2 + 12x - 45 = III Phng trỡnh a c v dng ax2 + bx + c = Phng trinh trung phng Co dng ax4 + bx2 + c = Cach gii: t t = x2 (t 0) c phng trinh at2 + bt +c = Gii phng trinh n t rụi thờ ... 22 25 27 28 21 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bài 4: Tập nghiệm phơng trình 2x2 + 5x = A {1 ; 3,5} B {1 ; -3,5} C {-1 ; 3,5} D {-1 ; -3,5} Bài 5: Tập nghiệm phơng trình x2 + 3x + = A {1 ; 2} B {1 ... trờn va ham sụ y = 3x trờn cung mp toa ụ Tim toa ụ giao iờm cua hai ham sụ o II. Phơng trình : ax2 + bx + c = ( a ) Công thức nghiệm tổng quát : = b2 4ac + Nếu < phơng trình vô nghiệm b + Nếu...
 • 14
 • 230
 • 0

Tiết 65: Ôn tập chương IV-ĐS 8

Tiết 65: Ôn tập chương IV-ĐS 8
... Thứ sáu, ngày tháng năm 2010 Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV CHƯƠNG IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bất đẳng thức Bất phương trình bậc ẩn Phương ... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ: - Ôn tập kiến thức bất đẳng thức, bất phương trình bậc ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Tuần sau kiểm tra tiết - BTVN: 38 45 (SGK – Tr 53) Hướng dẫn 42c,d ... >6 c, x -1>0 a, b, 5x + 4y < d, 0x + < Hình Tập nghiệm bất phương trình gì?của bất vẽ sau biểu diễn tập nghiệm phương trình nào? Bất phương trình Tập nghiệm x...
 • 22
 • 417
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 65 LUYỆN TẬP potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 65 LUYỆN TẬP potx
... tích 26 137 = - 237 26 + - Ap dụng tính chất ? 237 (- 26) + 26 137 = 26 (- 237 + 137 ) = 26 (-1 00) = - 260 0 b) 63 (-2 5) + 25 (-2 3) = - 63 25 – 25 23 = 25 ( -6 3 – 23) = 25 (- 86) = - 2150 ... 13 (-2 4) (-1 5) số lẻ thừa số âm (-8 ) < số ? Vì tích số lẻ thừa số âm số âm + Bài tập 98 / 95 : Tính giá trị biểu thức : - Nhận xét áp - Ap dụng tích a) (-1 25) (-1 3) (-a) chất giao hoán với ... Bài tập 97 / 95 : a) (- 16) 1253 (-8 ) - Nhận xét thừa - Học sinh thực (-4 ) (-3 ) > số âm tích số chẳn hay lẻ giải Vì tích số chẳn thích rõ lý thừa số âm số - Học sinh phát biểu dương tích số...
 • 6
 • 785
 • 1

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP ppsx

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP ppsx
... thường xuyên hâm nóng ) - Nấm có ích: nấm mèo, nấm mối, nấm rơm, linh chi - Nấm có hại: nấm móc, nấm độc IV Kiểm tra – đánh giá(2'): Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học: Thực vật phong ... trả lời: Vì thực vật hạt kín có nhiều ưu điểm tiến hoá cụ thể: - quan sinh dưỡng phát triển đa dạng có mạch dẫn hoàn thiện - quan sinh sản đa dạng thích nghi với nhiều lối thụ phấn, hạt bảo vệ ... nêu câu hỏi: - Giới thực vật có chung 5/ Cho biết ý nghĩa nguồn gốc phát sinh giới thực nhiên phát triển tiến vật? hoá theo nhiều hướng khác - Càng lên cao có cấu tạo hoàn thiện 6/ Vì phải tích...
 • 7
 • 1,388
 • 7

Hình học lớp 9 - Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps

Hình học lớp 9 - Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps
... độ dài cạnh AD : (3a - x) Diện tích hcn 2a2 - GV vẽ hình minh hoạ: Ta có pt: x (3a - x) = 2a2  3ax - x2 - 2a2 =  x2 - 3ax + 2a2 =  x (x - a) - 2a (x - a) =  (x - a) (x - 2a) =  x1 = a ; x2 ... TẬP (33 ph) Bài tập 33 - GV vẽ hình bảng phụ - - Quan sát hình cho HS đọc đề biết hình 114 gồm Hình trụ I : r1 = 5,5 cm ; hình ? h2= cm ; - Vậy thể tích chi tiết  VI =  r12 h1 =  ... hình trụ - GV tóm tắt kiến thức cần nhớ công thức vào ô giải thích - GV nhận xét sửa (Từng hình: hình trụ, hình chữa cho nón, hình cầu) Hoạt động LUYỆN TẬP (33 ph) Bài tập...
 • 9
 • 1,347
 • 0

Tiết 65: LUYỆN TẬP pps

Tiết 65: LUYỆN TẬP pps
... (-5) (-14) = -50 chóng tập 5./ Dặn dò : + Bài tập 100 / 95 : Làm thêm tập 139 , 140 , Giá trị m n2 với m = , n = số 141 , 147 , 148 , 149 SBT Toán bốn đáp số A ,B ,C ,D tập đây: A –18 B 18 C ... + Bài tập 95 / 95 : (- 1)3 = (- 1).(- 1).(- 1) = 1.(- 1) = - - Học sinh thực giải Còn hai số nguyên khác 13 = thích rõ lý ; 03 = + Bài tập 96 / 95 : - Nhận xét dấu tích ... dương chẳn số lẻ thừa số âm số b) 13 (-24) (-15) (-8) < ? Vì tích số lẻ thừa số âm số âm + Bài tập 98 / 95 : Tính giá trị biểu thức : a) (-125) (-13) (-a) thay a = vào biểu thức - Nhận xét...
 • 5
 • 196
 • 0

tiet 65 on tap cuoi nam toan 8

tiet 65 on tap cuoi nam toan 8
... Phân thức đại số Bài 1: Tính a.(5 − x) b.(5 x − 1) Bài 2: Tính giá trò biểu thức a).x + x + x = 98 b).x + 3x + x + x = 99 Phép nhân phép chia Phép nhân phép chia a Đơn thức đa thức A( B +C )= AB...
 • 11
 • 288
 • 2

Tiết 65 Ôn tập chương

Tiết 65 Ôn tập chương
... Trò chơi : Đi tìm biển báo giao thông Luật chơi : Đằng sau ô số biển báo hiệu giao thông Bạn chọn ngẫu nhiên trả lời câu hỏi ô số đợc lật mở Nếu trả lời sai ô không đợc lật mở Bạn đoán đợc biển ... có tập nghiệm S = { xx } Biểu diễn tập nghiệm trục số Giải c) Bpt : (x 3)(x + 3) < (x + 2)2 + x2 -9 < x2 +4x+4+3 x2 - x2 -4x < 4+3 +9 4x 16:(4) x > Vậy bất phơng trình có tập ... 4x - 4y x y Đ 40 Câu 2: Phơng trình x = có tập nghiệm A A a > 40 C a 40 C B a < 40 D a 40 B S={5} S = { -5 ; } Câu 3: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm bpt dới A Tốc độ tối đa cho phép ?...
 • 16
 • 159
 • 0

Xem thêm