tIET 59 lUYEN TAP

Tiết 59: Luyện Tập (ĐS 8)

Tiết 59: Luyện Tập (ĐS 8)
... 2b – 2a – < 2b – (*,*) Từ (*), (*,*) theo tính chất bắt cầu 2a – < 2b + 1) Sửa tập Bài 8:SGK tr 40 2) Luyện tập Bài tập 1:(bài /SGK tr 40) Cho tam giác ABC Các khẳng sau hay sai: ; a) Sai tổng ... hợp Cho a < b a) Nếu c số thực a +c b+c b) Nếu c > a.c b.c c) Nếu c < a.c d) Nếu c = b.c 2) Bài tập 8/ SGK Tr40 Cho a < b, chứng tỏ : a) 2a – < 2b – b) 2a – < 2b + Giải a) Ta có : a < b Nhân vào ... 1800 c) B + C ≤ 180 ; d)  + B ≥ 1800 ; b) Đúng c) Đúng BÂ+ C < 1800 d) Sai  + B < 1800 Bài tập 2:(bài 12 /SGK tr 40) Chứng minh : a) (-2) + 14 < (-1) + 14 ; b) (-3) + < (-3).(-5) + Giải a)...
 • 12
 • 813
 • 2

Tiết 59: Luyện tập viết tập tin

Tiết 59: Luyện tập viết tập tin
... Tiết 59: Luyện tập viết tin I- Củng cố lý thuyết Khai thác lựa chọn thơng tin Cách viết tin: - Cách đặt tiêu đề tin: nội dung hướng vào thơng tin quan trọng, hình thức ... mò cho người tiếp nhận - Cách mở đầu tin : nêu thơng tin khái qt quan trọng tin - Triển khai chi tiết tin Tiết 59 : LUYỆN TẬP VIẾT BẢN TIN II- Thực hành Bài tập 1/SGK,178 VIỆT NAM ĐỨNG ĐẦU KHU ... thơng tin gì? 2.Hãy viết tin vắn nói nội dung ấy? 1.Những hình ảnh cung cấp cho ta thơng tin gì? 2.Hãy viết tin vắn nói nội dung ấy? 1.Những hình ảnh cung cấp cho ta thơng tin gì? 2.Hãy viết tin...
 • 21
 • 451
 • 0

tiết 59.Luyện tập chương 5

tiết 59.Luyện tập chương 5
... 10 Bài tập nNaCl = 5. 85 / 58 ,5 = 0,1 nAgNO NaCl + AgNO3 0,1 0,1 ( mol ) = 34 / 170 = 0,2 ( mol ) AgCl = 0,1 + NaNO3 0,1( mol ) a mAgCl = 143 ,5 x 0,1 = 14, 35 b CM ( AgNO dư ) = 0,1 / 0 ,5 = 0,2 ... MnO2 = mHCl = MnCl2 + I2 0,1 ( mol ) Cl2 + 2H2O 0,1 ( mol ) 0,4 X 36 ,5 = 14,4 (g ) Bài tập Bài 4: Cho 300 ml dd có hoà tan 5, 85 g NaCl tác dụng với 200 ml dd có hoà tan 34 g AgNO3 , ngư ời ta thu ... hợp clo, trường hợp brom, iôt tương tự Luyện tập chương 3s 2s 1s 2p 3p 3d Trạng thái kích thích E 1s 2s 2p 3p Cấu hinh e clo 3d Trạng thái Luyện tập chương Còn với trường hợp flo 3s 1s 2s 3p...
 • 12
 • 489
 • 0

Tiết 59: LUYỆN TẬP pot

Tiết 59: LUYỆN TẬP pot
... (km) Đáp số: 198km - GV nhận xét cho điểm HS CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau ... trước lớp để chữa Bài - GV gọi HS đọc đề - HS đọc đề trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - HS làm vào tập Sau HS đọc chữa trước lớp Bài giải 000 000cm = 10km Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến ... nêu ví dụ: Đặt tính thực - HS lên bảng đặt tính thực tính 142,57 x 0,1 phép tính, HS lớp làm vào tập 142,57 0,1 14,257 - GV gọi HS nhận xét kết tính bạn - GV hướng dẫn HS nhận xét để rút quy tắc...
 • 4
 • 96
 • 0

tiết 59 luyện tập

tiết 59 luyện tập
... nhà: 1) Nắm vững tính chất liên hệ thứ tự phép cộng, tính chất liên hệ thứ tự phép nhân 2) Bài tập nhà: 10, 12b,13b,d, 14a(sgk) 3) Chứng minh BĐT Côsi ...
 • 8
 • 210
 • 0

Tiet 59 - Luyen tap-Phương trình quy về phương trình bậc hai

Tiet 59 - Luyen tap-Phương trình quy về phương trình bậc hai
... kiện, thay t vào x2 = t 2 ⇔ 2x - 8x = x - x + ⇔ 14 = x - + x + để tìm x ⇔ x2 + x - 20 = ⇔ x - 7x - = ∆ = 12 - 4.1. (-2 0) = 81 > ∆ = 72 - 4.1. (-8 ) = 81 > Các bước giải phương trình chứa ẩn mẫu −1+ ... ba nghiệm: x = -3 , ,- Các bước giải phương b, (x2+2x-5)2 = (x2-x+5)2 trình trùng phương: ax4 + bx2 + c = (a≠0) 2 2 ⇔(x +2x-5) -( x -x+5) = B : Đặt x2 = t ( t ≥ ) ⇔ ((x2+2x-5)+(x2-x+5)) B2: Giải ... luận nghiệm Tiết 59: LUYỆN TẬP Bài 3: Giải phương trình: a, x3 + 3x2 - 2x - = ⇔ x2(x + 3) -2 (x + 3) = ⇔ (x + 3)(x2 - 2) =0 x +3 =  x1 = -3  ⇔ ⇔  x1 = 2 x -2 =  x1 = - Vậy phương trình có...
 • 9
 • 233
 • 1

Tiết 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

Tiết 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
... TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II BÀI TẬP: 1 Viết công thức cấu tạo của: rượu etylic, axit axetic chất béo TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I KIẾN THỨC CẦN ... OH Axit axetic CH3 – COOH Chất béo (R- COO)3C3H5 TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II BÀI TẬP: 2 Hãy chọn từ sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo, benzen để điền vào ... TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Rượu Etylic CTCT Tính chất vật ly Tính chất hóa học Axit axetic Chất béo TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,...
 • 12
 • 531
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 59 : LUYỆN TẬP 12 pot

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 59 : LUYỆN TẬP 12 pot
... tác rút nhận xét : chuyển dấu phẩy sang c) Gợi ý để HS tự bên trái rút quy tắc nhân nhẩm số thập phân HS so sánh kết với 0,1; 0,01; 0,001 … phép tính : 12, 6 x 0,1; 12, 6 x 0,01 12, 6 x 0,001 để ... tỉ số : 000 000 biểu thị tỉ lệ đồ : “1cm Bài : - Ôn tỉ lệ đồ bảng đồ ứng với 000 000cm = 10km thực tế” Suy ra19,8cm đồ ứng với 19,8 x 10 = 198km thực tế 3.Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ... động : Thực hành quy tắc nhân nhẩm Bài : Nhằm vận dụng trực tiếp quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 … HS suy nghĩ, thực lần GV yêu cầu tất HS tự làm sau HS đổi lượt thao tác : Nhắc...
 • 6
 • 1,337
 • 7

Hình học lớp 9 - Tiết 59: LUYỆN TẬP docx

Hình học lớp 9 - Tiết 59: LUYỆN TẬP docx
... - Học sinh : Thước kẻ, máy tính bỏ túi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động ... phút) - HS1: Chữa Bài 7: h = 1,2 m - HS2: Chữa 10 Đường tròn đáy: d = cm = 0,04 m Giải: Diện tích phầ dấy cứng Sxq h2 có đáy hình vuông có cạnh đường kính đường tròn Sxq = 0,04 1,2 = 0, 192 ... đường tròn Sxq = 0,04 1,2 = 0, 192 (m2 ) - HS2: Bài 10: c = 13 cm; h = cm Sxq = ? Diện tích xung quanh - GV nhận xét, cho điểm hình trụ là: Sxq = c h = 13 = 39 (cm2 ) b) r = mm h = mm Tính V ? V...
 • 9
 • 520
 • 0

TIẾT 59: LUYỆN TẬP pptx

TIẾT 59: LUYỆN TẬP pptx
... hai góc tam giác tạo sông hai đường Luyện tập củng cố học: (2’) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 100  Hướng dẫn học sinh học nhà: (1’)  Bài tập 48 đến 51 (Tr 29 - SBT) Hä vµ tªn ... HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GHI BẢNG TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP TẠI LỚP (5’ – 7’) A Bài 40 (Tr 73 - SGK) Kẻ  Yêu cầu học sinh làm AM phân giác 40 (Tr 73...
 • 5
 • 101
 • 0

TIẾT 59 LUYỆN TẬP RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC – CHẤT BÉO pdf

TIẾT 59 LUYỆN TẬP RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC – CHẤT BÉO pdf
... HĐ2(35’)Bài tập Bài tập Viết phương trình phản ứng thực biến hóa sau : etilen -> rượu etylic -> axit axetic -> etyl axetat biết công nghiệp điều (RCOO)3C3 béo H5 Bài tập Bài tập chế rượu etylic cách ... kết Hợp chất Tính Tính chất vật chất hoá lý học C2H5OH … … CH3COOH … … … … Công thức - GV công bố đáp án Rượu - HS nhận xét bổ sung cho etylic - GV nhận xét kết luận chung Axit axetic Chất HĐ2(35’)Bài ... (có xúc tác axit) thực áp suất cao Bài tập Cho hai chất lỏng axit axetic rượu etylic Trình bày hay phương pháp phân biệt chúng phản ứng hóa học a) Nêu phản ứng hóa học chứng tỏ phân tử rượu có nguyên...
 • 4
 • 1,383
 • 2

Tiết 59: LUYỆN TẬP ppt

Tiết 59: LUYỆN TẬP ppt
... thức: Bài tập 54/145 sgk Hoạt động học sinh -Tìm nghiệm f(x),g(x) (nếu có) Hoạt động giáo viên _Cách giải bất phương trình f(x),g(x)>0 _Xét dấu f(x),g(x) suy dấu f(x) ,g(x) f ( x)  tập nghiệm ... sửa tập 55/145sgk a Gọi học sinh đại diện nhóm lên  ...
 • 5
 • 94
 • 0

tiết 59. Luyện tập

tiết 59. Luyện tập
... một số thập phân với một số thập phân Học sinh nhắc lại quy tắc quy tắc 15 phút Luyên tập - Hướng dẫn học sinh nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với số 0,1 ; 0,01...
 • 5
 • 60
 • 0

tiẹt 59 luyen tap

tiẹt 59 luyen tap
... xung quanh (cm2) Th tớch (cm3) r h 2.r r2 10 20 10 10 25 40 100 4 2r.h 32 r2.h 32 LUYN TP TIT 59: * Bài tập 8: (Sgk - 111) - Khi quay hỡnh ch nhật quanh AB ta hỡnh trụ có r = BC = a, h = AB ... -Khi quay hỡnh ch nht quanh BC ta c hỡnh tr cú r = AB = 2a, h = BC = a Vy chọn C V2 = 2V1 Tit: 59 LUYN TP HèNH TR Bi 10 (SGK) : a) Hóy tớnh in tớch xung quanh ca 1hỡnh tr cú chu vi hỡnh trũn ... tớnh din tớch xung quanh, din tớch ton phn v th tớch ca hỡnh tr - Gii cỏc bi cũn li ca bi SGK Tit: 59 LUYN TP HèNH TR Bi tập : Cho ABC vuụng ti A cú AH l ng cao Dng AE AB ti E , AF AC ti F Gi...
 • 11
 • 370
 • 0

Xem thêm