tIET 56 luyen tap

Tiết 56 Luyện Tập

Tiết 56 Luyện Tập
... giác Tiết 56 I/ Lý thuyết : 1/ LUYỆN TẬP Ba đường phân giác tam giác qua điểm Điểm cách ba cạnh tam giác 2/ Trong tam giác đều, ba đường trung tuyến ba đường phân giác tam giác II/ Bài tập : ... ôn lại lí thuyết tính chất ba đường phân giác tam giác, tam giác •* Xem lại tập làm •* Làm tập :48, 49, 50, 51 / sách tập / trang 29 •* Xem trước “ Tính chất đường trung trực đọan thẳng” chuẩn ... ADC (đđ) AD = DA1 (gt) ⇑ · · BAD = BA1 D ⇑ · · BAD = CAD · · BA D = CAD ( ∆ADC = ∆A DB ) 1 Bài tập 42 / SGK / trang 73 hứng minh đònh lí :Nếu tam giác có đường trung tuyến đồng thời C đường phân...
 • 10
 • 394
 • 10

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx
... nhân, điền kết vào ô trống( bảng phụ) số Thừa H+G: Nhận xét, đánh giá số Tích H: 2HS nêu yêu cầu tập Bài 2: Tìm x a) x: = 212 x : = 141 - Nhắc lại cách tìm SBC - Cả lớp làm vào - 2HS lên bảng thực ... Phân tích, tóm tắt toán : kẹo ? - Cả lớp làm vào H: 1HS lên bảng thực G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 5: Viết theo mẫu H: Nêu yêu cầu BT H: Nêu cách thực Số cho Gấp lần 6x3=18 Giảm lần 6:3=2 12 ... H: Lên bảng làm bài( bảng phụ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Viết vào G: Nhận xét chung học G: HD tập VBT ...
 • 3
 • 166
 • 0

tiết 56 - Luyện tập

tiết 56 - Luyện tập
... 5x2 - 6x +1 = Tiết 56: Luyện tập Dạng 1: Xác định số nghiệm phơng trình bậc hai Dạng 2: Giải phơng trình bậc hai Dạng 3: Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô ngiệm Tiết 56: : Luyện tập ... va - ri - zmi ví dụ Ông nhà thiên văn học, nhà địa lý học tiếng Tiết 56: Luyện tập Dạng Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô nghiệm Bài 5: BT 24 (SGK - 50) Cho phơng trình (ẩn x): x2 - ... giải a, 7x2 - 4x +5=0; b, x 2-6 x+9=0 ' c, x + x = a, 7x2 4x + = ( a = 7; b = -2 ; c = 5) '= (-2 )2 7.5 = 35 = -3 1 < nên phơng trình vô nghiệm b, x2 6x + = (a = 1; b = -3 ; c = 9) '= (-3 )2 9=...
 • 16
 • 216
 • 0

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx
... tra bi c- t chuyn tip vo bi mi: (5 7) Phỏt biu nh lý thun v o v tớnh cht tia phõn giỏc ca mt gúc Cha bi 33 b,c (Tr 70 - SGK) Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 99 Giáo án Hình học Trường ... nh: (1) ddddddddddd Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 98 Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Ngy son:06/2/20 07 Ngy ging: 10/02/20 07 Tit 57: Luyn I Mc tiờu: Hc sinh ... Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim trung tuyn ca mt tam giỏc (5 7) Hot ng 2: Tớnh cht ba trung tuyn ca tam giỏc (5 7) Hot ng 3: Luyn (5 7) ...
 • 8
 • 392
 • 0

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt
... Luyện tập Bài tập 21 ( sgk - 49 ) a) x2= 12x + 288 Hoạt động 2: (30 phút)  x2 - 12x - 288 = ( a = ; b = -1 2  b’ = - ; c - GV tiếp tập = - 288 ) 21 ( sgk - 49 ) yêu Ta có ’ = b’2 - ac = ( -6 )2 - ...  19  x  x  228 12 12 phiếu cá nhân GV thu nhận xét - NHóm ; - Làm ýa - Nhóm ; - làm ý b  x2 + 7x - 228 = ( a = ; b = ; c = - 228 ) Ta có :  = b2 - 4ac = 72 - 4.1.( -2 28 )   = 49 + 91 2 ... ) Ta có : ’ = b’2 - ac ’ tập 20 ( sgk - 49 = ( 3)2  4.(1  3)     (  2) ) - GV tập gọi  HS đọc đề sau Vậy phương trình cho có nêu cách làm > hai nghiệm phân biệt - Pt phương trình...
 • 9
 • 319
 • 0

Tiết 56 : Luyện Tập

Tiết 56 : Luyện Tập
... phương trình ? Bài làm : a =k; b=k+1; c=1 *)TH 1: Nếu :a=0 => k=0 (*)  x+ 1=  x=-1 *)TH2 : Nếu : a ≠ ⇒ k ≠ 0(**) Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : ∆ = b2 – 4ac = (k ... bµi cò Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: HS1 : 25 x − 16 = HS 2: 2x2 + = HS 3: 4,2x2+ 5,46x = HS 3: Hãy điền vào trống để cơng thức nghiệm tổng qt phương trình Phương trình: ax2 + bx + c = (a ≠ 0) Số nghiệm ... tham số Bài tập Cho ph¬ng tr×nh (Èn x ): k ≠ 0(**) x2 - 2(m - 1)x + m2 = (1) x=-1 Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : Bài tập Cho phương trình (ẩn x ) : kx2 + (k +...
 • 16
 • 162
 • 0

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon
... nghiệm kép? Vơ nghiệm? H­íng dÉn vỊ nhµ * Häc thc n¾m vững + C«ng thøc nghiƯm, c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai; n¾m ch¾c c¸ch gi¶i tõng d¹ng bµi tËp; xem l¹i c¸c bµi ®· giải...
 • 10
 • 208
 • 0

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)
... Làm tập lại sách giáo khoa - Xem trước HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG •An Khô - va – ri – zmi (780 – 850) nhà toán học tiếng người Bát - đa (I-rắc thuộc Trung á) Ông biết đến cha đẻ môn Đại số Ông...
 • 9
 • 502
 • 0

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập
... chào mừng ngày kỷ niệm 26 - III.Hing dẫn ôn nhà: - Ôn lại học lớp - Giải tập lại SGK - Giải thêm tập 19 đến 23 SBT toán tập II - Đọc trớc Đa thức trang 36 SGK Thi đua lập nhiều thành tích chào ... niệm 26 - Dang 2: Tính tổng (hoặc hiệu) đơn thức Bài tập 20 Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y tính tổng bốn đơn thức Bài tập 21 Tính tổng đơn thức: 2 xyz ; xyz ; xyz 4 Thi đua ... ú Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 26 - Dạng Các tập áp dụng quy tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng Bài tập 23 Điền đơn thức thích hợp vào ô vuông: a) 3x2y + b) -5x2 c) 5x5 =...
 • 17
 • 205
 • 0

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập
... vào ô trống: a) x y + x y = x y b) 5x c) 3x 2 2x = 7x + 2x ( + 4x ) = x Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Dạng 2: Tính giá trị biểu thức: Bài 3(Bài 19-SGK-36 ): Tính giá trị biểu thức sau: a) 16 x y ... cú : = 16.(0,5) ( 1) 2(0,5) (1) = 16.0,25 ( 1) 2(0,125) = (0,25) = 4,25 1 1 2 b) xyz + xyz + xyz = ( + + ).xyz 4 4 = xyz 2 = 1.2.(1) = Thay s ta cú : Dạng 1: Tính giá trị biểu thức: Dạng 2: Tính ... ; xy ; x y ; - x y ; - xy 5 Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Bài 1(Bài 21-SGK-36 ): Tính tổng đơn thức: a) xyz ; xyz ; 2 xyz 1 2 xyz + xyz + ( xyz ) = ( + ).xyz L : 4 4 = xyz b) x y 2 3 ; xy ; x y...
 • 12
 • 157
 • 0

tiết 56 luyện tập

tiết 56 luyện tập
... f(x2) < hàm số y=f(x) R hàm số y=f(x) nghịch biến R Hãy điền vào chỗ trống để có câu trả lời Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán:( SGK- 46) Một xe ô tô chở khách từ bến xe ... (km) Sau t giờ, ô tô đợc : 50.t (km) Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội : s = 50.t +8(km) Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km ?2 Tính giá ... giờ, 3giờ, giải thích đại lợng s hàm số t t s=50t+8 58 108 158 208 Hàm số bậc có dạng nh nào? Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km t s=50t+8...
 • 11
 • 84
 • 0

Tiet 56: Luyen tap

Tiet 56: Luyen tap
... > nªn ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm 50 40 30 20 10 HÕt Start giê TiÕt 56: Lun tËp Chó ý: a.c < ⇒ ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm ph©n biƯt TiÕt 56: Lun tËp D¹ng 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i ... ∆ '= 0: Ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp: x1= x2 = -b’/a NÕu NÕu ∆ < 0: Ph­¬ng tr×nh v« nghiƯm ' TiÕt 56: : Lun tËp 1.D¹ng : X¸c ®Þnh sè nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i: B­íc 1: X¸c ... ' ) B­íc 3: ¸p dơng c«ng thøc nghiƯm hc c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai TiÕt 56: Lun tËp D¹ng Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bµi 2: BT 20 (SGK - 49) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh: (Thảo...
 • 17
 • 87
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 382
 • 0

Xem thêm