Tìm hiểu các phép biến đổi wavelet ứng dụng trong thủy vân bền vững

Tìm hiểu các phép biến đổi Wavelet ứng dụng trọng thủy vân bền vững

Tìm hiểu các phép biến đổi Wavelet ứng dụng trọng thủy vân bền vững
... 1.2.2.1 Biến đổi Wavelet Haar Biến đổi Haar Wavelet biến đổi đơn giản họ Wavelet Do tính chất đơn giản phép biến đổi Haar, nên phép biến đổi thường ứng dụng nhiều nén ảnh Khi áp dụng phép biến đổi ... sau Thủy vân số Thủy vân bền vững Thủy vân ẩn Thủy vân Thủy vân dễ vỡ Thủy vân ẩn Thủy vân Các kỹ thuật thủy vân theo mô hình phân biệt khác đặc trưng, tính chất kỹ thuật khía cạnh ứng dụng kỹ ... lý tưởng thủy vân bền vững muốn loại bỏ thủy vân có cách phá hủy sản phẩm Thủy vân bền vững lại chia thành hai loại thủy vân ẩn thủy vân Thủy vân loại thủy vân lên sản phẩm người sử dụng nhìn...
 • 66
 • 236
 • 1

tìm hiểu các phép biến đổi ma trận svd, qr và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân

tìm hiểu các phép biến đổi ma trận svd, qr và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân
... khác sử dụng phân tích QR kết hợp với phép biến đổi ma trận khác để xây dựng lược đồ thủy vân Các lược đồ [3] đề xuất sử dụng hàng đầu ma trận R để nhúng thủy vân Lược đồ thứ nhúng thủy vân vào ... ổn định cao, sử dụng chúng để xây dựng lược đồ thủy vân bền vững trước phép công 1.3.3 Phép biến đổi QR Phép biến đổi QR (QR Decomposition: A=Q×R) giống DCT, DWT phép biến đổi ma trận trực giao ... biến đổi ma trận Q, R ma trận A sau : (a )Ma trận Q (b) Ma trận R Hình 3.2 Kết phân tích QR ma trận A Hình 3.1 37 3.2 Lƣợc đồ thủy vân QR- 1 3.2.1 Ý tƣởng thuật toán Lược đồ thủy vân nhúng bít thủy...
 • 71
 • 447
 • 5

Tìm hiểu các phép biến đổi ma trận SDV, QR và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân

Tìm hiểu các phép biến đổi ma trận SDV, QR và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân
... dụng phân tích QR kết hợp với phép biến đổi ma trận khác để xây dựng lược đồ thủy vân Các lược đồ [3] đề xuất sử dụng hàng đầu ma trận R để nhúng thủy vân Lược đồ thứ nhúng thủy vân vào phần tử ... CHƯƠNG : THỦY VÂN TRÊN MIỀN QR Giống phép biến đổi SVD, phép biến đổi QR thường sử dụng lược đồ thủy vân bán dễ vỡ Trong chương trình bay hai thuật toán thủy vân miền biến đổi QR [3], lược đồ QR- 1 ... ổn định cao, sử dụng chúng để xây dựng lược đồ thủy vân bền vững trước phép công 1.3.3 Phép biến đổi QR Phép biến đổi QR (QR Decomposition: A=Q×R) giống DCT, DWT phép biến đổi ma trận trực giao...
 • 69
 • 87
 • 0

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng
... qua phép biến đổi nhận thành phần tương quan yếu Áp dụng phép biến đổi đơn vị nén liệu Phép biến đổi áp dụng tốt nén liệu cần phải giải tương quan, có tốc độ nén nhanh xác Đánh giá: Trong phép biến ... phép biến đổi DCT coi xấp xỉ tốt cho phép KLT dùng theo chuẩn JPEG Nguyên nhân: - Phép biến đổi DCT chia tín hiệu xử theo khối để phù hợp với giả thiết ổn định tương đối khối - Phép biến đổi ... nhiên liên tục Biến đổi KL gọi biến đổi Hoteling hay phương pháp thành phần 6 Phép biến đổi KL phép biến đổi tuyến tính đơn vị dựa vecto riêng giá trị riêng ma trận tương quan phép giảm thứ nguyên...
 • 13
 • 219
 • 0

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu
... audio-video Để hiểu thêm thuyết, kỹ thuật xử nén ảnh nhóm chọn Đề tài 5: Tìm hiểu phép biến đổi xử liệu đa phương tiện ứng dụng Trong đề tài này, nhóm tập trung vào phép biến đổi là: KL, ... Tìm hiểu chung phép biến đổi đơn vị, tính chất chung - Hoàng Đình Hiệp: Tìm hiểu phép biến đổi KL, PCA (Principle Component Analysis) Tìm hiểu phương pháp trích chọn đặc trưng dựa phép biến đổi ... ảnh phổ biến nay, việc sử dụng DCT giúp giảm nhiều chi phí tài nguyên lưu trữ truyền tải Phép biến đổi KL, PCA 2.1 Phép biến đổi KL Khái niệm, sở thuyết phép biến đổi KL Phép biến đổi KL có...
 • 19
 • 1,073
 • 2

Nhóm lie các phép biến đổiứng dụng vào việc giải phương trình vi phân

Nhóm lie các phép biến đổi và ứng dụng vào việc giải phương trình vi phân
... ng dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số vào giải phương trình vi phân cấp I Để giải phương trình vi phân cấp I vi c sử dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số, trước hết ta cần biết nhóm Lie phép biến ... giải phương trình vi phân Nội dung chương trình bày ứng dụng tính đối xứng nhóm Lie phép biến đổi tham số để giải phương trình vi phân cấp ứng dụng đại số Lie để giải phương trình vi phân cấp cao ... liên quan để đọc hiểu trình bày lại cách có hệ thống kết nhóm Lie phép biến đổi ứng dụng kết thu nhóm Lie phép biến đổi để giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao Nội dung...
 • 44
 • 83
 • 0

CÁC PHÉP BIẾN đổi TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG MẠNG NEURAL

CÁC PHÉP BIẾN đổi TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG MẠNG NEURAL
... = Do , biến đổi biến đổi tuyến tính Những biến đổi điển gọi biến đổi affine P6.2 Chúng ta thảo luận chương Phép chiếu có phải biến đổi tuyến tính? Phép chiếu vecto X lên vecto v tính Trong (x,v) ... Các phép biến đổi tuyến tính Chúng ta bắt đầu vơi vài định nghĩa chung ∗ Phép biến đổi tuyến tính Một phép biến đổi tuyến tính gồm phần Một tập thành phần X= ... mạng đơn tầng có chức biến đổi tuyến tính hình P6.1 Liệu biến đổi từ vecto đầu vào đến vecto đầu có tuyến tính? Hình 6.1 Mạng đơn neural Phương trình mạng Để biến đổi tuyến tính cần thỏa mãn: Kiểm...
 • 32
 • 291
 • 0

tiểu luận môn Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình. Đề tài tìm hiểu bộ công cụ Flex, Bison, ứng dụng trong phân tích từ Vựng và phân tích cú pháp của một ngôn ngữ nào đó

tiểu luận môn Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình. Đề tài tìm hiểu bộ công cụ Flex, Bison, ứng dụng trong phân tích từ Vựng và phân tích cú pháp của một ngôn ngữ nào đó
... cách tạo phân tích pháp từ văn phạm ngôn ngữ nguồn Có phương pháp dùng để phân tích pháp theo tập văn phạm định nghĩa: • Phân tích pháp từ xuống (Top-Down Parsing) hay phân tích pháp ... ngôn ngữ nguồn token Trình phân tích từ vựng phân tích pháp Trình phân tích pháp biểu diễn trung gian Phần lại chuyến trước yêu cầu token Bảng danh biểu Hình Vị trí trình phân tích pháp ... ta cố gắng tìm kiếm chuỗi dẫn xuất trái cho chuỗi nhập cách xây dựng phân tích pháp nút gốc • Phân tích pháp từ lên (Bottom-Up Parsing): phân tích pháp chuỗi token cố gắng tìm kiếm luật...
 • 12
 • 408
 • 0

Tìm hiểu phép biến đổi Hough Ứng dụng của phép biến đổi Hough vào nhận dạng biển số xe

Tìm hiểu phép biến đổi Hough Ứng dụng của phép biến đổi Hough vào nhận dạng biển số xe
... Tìm hiểu Phép biến đổi Hough Biến đổi Hough cho đường thẳng  Biến đổi Hough cho đường thẳng tọa độ cực Đường thẳng Hough tọa độ cực  Thọ : Ứng dụng phép biến đổi Hough nhận dạng biển số xe ... mảng lớn 10 II .Ứng dụng Phép biến đổi Hough nhận dạng biển số xe     1.2 Khái niệm nhận dạng biển số xe: 1.2.1 Khái niệm & ứng dụng: a) Khái niệm: Hệ thống nhận dạng biển số xe hệ thống có ... Sử dụng phương pháp phát biên biến đổi Hough Sử dụng hai tính chất biển số xe để xác định xác vùng chứa biển số xe Tiến hành nhận dạng ký tự 16 II .Ứng dụng Phép biến đổi Hough nhận dạng biển...
 • 28
 • 293
 • 0

tìm hiểu các dịch vụ WEB cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ

tìm hiểu các dịch vụ WEB cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ
... Web Service hướng nghiên cứu mang tính chiến lược cho phát triển ứng dụng tương lai Đề tài luận văn chúng em Tìm hiểu dịch vụ web cho ứng dụng GIS xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ ... định chiến lược) Các chuyên gia lĩnh vực nhận thức ưu điểm kết hợp công việc họ GIS Chính thế, việc tìm hiểu dịch vụ web cho ứng dụng GIS xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ không yêu cầu ... Hướng Dịch vụ (SOA – Service Oriented Architecture) triển khai chế Web Service Việc áp dụng giải pháp dịch vụ web cho ứng dụng GIS triển khai ngày rộng rãi Do hoàn toàn giải yêu cầu đặt ứng dụng GIS...
 • 183
 • 233
 • 1

Tìm hiểu về ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực

Tìm hiểu về ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực
... GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỜI GIAN THỰC 1.2.1 Khái niệm Trong tài liệu thực tế, khái niệm thời gian thực hệ thống thời gian thực lúc hiểu cách thống Nhiều người cho hệ thống thời gian thực hệ thống phải ... với thời gian trễ chấp nhận hay nói cách khác, hệ thời gian thực hệ thống có ràng buộc thời gian hành động hệ thống 1.2.2 Đặc điểm hệ thống thời gian thực Tính bị động: hệ thống phải phản ứng ... nên hiểu hệ thống thời gian thực? Hệ thống thời gian thực (RTS – Real Time System) hệ thống mà tính đắn không phụ thuộc vào kết logic tạo mà phụ thuộc vào thời điểm kết tạo Như vây, hệ thống thời...
 • 41
 • 269
 • 0

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu về Ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực ppt

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu về Ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực ppt
... GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỜI GIAN THỰC 1.2.1 Khái niệm Trong tài liệu thực tế, khái niệm thời gian thực hệ thống thời gian thực lúc hiểu cách thống Nhiều người cho hệ thống thời gian thực hệ thống phải ... với thời gian trễ chấp nhận hay nói cách khác, hệ thời gian thực hệ thống có ràng buộc thời gian hành động hệ thống 1.2.2 Đặc điểm hệ thống thời gian thực Tính bị động: hệ thống phải phản ứng ... phần cứng lại muốn thời gian đưa tín hiệu đáp trả kiện phải gần tức thời, thực không hệ thống đáp ứng kiện có thời gian trễ định Khái niệm hệ thống thời gian thực ,ở hiểu ngầm hệ thống đáp ứng...
 • 42
 • 273
 • 0

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ KÝ ĐIỆN TỬ

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ KÝ ĐIỆN TỬ
... kiện độ dài khóa đủ lớn Thuật toán RSA có hai khóa: khóa công khai (hay khóa công cộng) khóa bí mật (hay khóa cá nhân) Mỗi khóa số cố định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng ... thư Trong ví dụ này, hộp với khóa mở đóng vai trò khóa công khai, chìa khóa khóa bí mật Chương 9: Quy trình hóa RSA Khởi tạo khóa Mỗi người sử dụng cặp khóa công khai – riêng sau a Chọn số nguyên ... data_out CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ KÝ ĐIỆN TỬ Với phát triển mạng Internet nay, doanh nghiệp nhanh chóng nhận thấy lợi ích việc sử dụng mạng...
 • 30
 • 510
 • 1

nghiên cứu thiết kế các bộ biến đổi điện ứng dụng cho trạm phát thủy điện công suất cực nhỏ

nghiên cứu thiết kế các bộ biến đổi điện ứng dụng cho trạm phát thủy điện công suất cực nhỏ
... + Mỏy bin ỏp chỉnh l-u Cầu pha turbine PMSG Bộ BOOST dc- dc Bộ bbđ dc- ac dC A DC MBA B C DC AC N Bộ điều khiển Bộ điều khiển dC BUCK/BOOST DC-DC Bộ điều khiển DC C QUY Hỡnh 3.1 H thng MHP s ... thng ny cú s c th nh sau: chỉnh l-u Cầu pha turbine PMSG Bộ bbđ dc- dc Bộ bbđ dc- ac ắc quy dC A DC MBA /y DC Bộ điều khiển AC B C N Bộ điều khiển Hỡnh 1.16 H thng MHP s dng mỏy phỏt ng b nam ... lu gi ngun in phỏt ch s dng cho mỏy phỏt in n l v cung cp cho h tiờu th nh (gia ỡnh) Vic lu in vo c quy v sau ú chuyn i li thng cho hiu sut thp hn v chi phớ cao cho b lu in nhiờn cú u im l n...
 • 65
 • 164
 • 0

SKKN Các phép biến hình và ứng dụng của nó trong giải toán hình học lớp 11

SKKN Các phép biến hình và ứng dụng của nó trong giải toán hình học lớp 11
... giáo khoa hình học lớp 11 Sách giáo viên hình học lớp 11 Để học tốt hình học lớp 11 Sách hướng dẫn giảng dạy hình học lớp 11 Phương pháp dạy học môn toán Một số vấn đề phát triển hình học 11 Sách ... sinh hiểu rõ phép biến hình ứng dụng việc giải toán Từ nâng cao chất lượng học tập học sinh tiết học 3.Đối tượng ngiên cứu: Các phép biến hình ứng dụng giải toán hình học lớp 11 4.Giới hạn đề tài: ... nhu cầu học tập học sinh Để em tiếp thu cách có hiệu xin đưa vài ứng dụng phép biến hình cụ thể giải toán hình học lớp 11: 1: Định nghĩa phép biến hình: 1.1: Định nghĩa: Quy tắc đặt tương ứng điểm...
 • 25
 • 375
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan cac phep bien hinh va ung dungcác phép biến đổi tọa độ dùng ma trận thuần nhấtcác phép biến đổi hình học phẳng trong bài toán nắn ảnhdùng các phép biến đổi morphology để tô lem dòng văn bảntìm hiểu phép biến đổi wavelettìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản chế biếnứng dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnhtìm hạng của ma trận bằng các phép biến đổi sơ cấptìm ma trận nghòch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấpcách 2 tìm ma trận nghịch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấp pp gauss jordancác phép biến đổi ảnhcác phép biến đổi câucác phép biến đổi cơ bảncác phép biến đổicác phép biến đổi ba phaBài viết số 7 lớp 8 đề 2đồ án xây dựng đườngtóm tắt vi sinh học phần virusHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12I AM ĐÀN BÀ ÁNH TRĂNG : GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌCGDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởHồ sơ chuẩn của phòng cháy chữa cháy tại trường học( bản đầy đủ)Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Đề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.Đề tài cấp Nhà nước | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ướcĐối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng anh và tiếng việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụngToan lop 2 bai bang chia 4tư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttNHỮNG yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT ĐỘNG tự học của học SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – TỈNH ĐỒNG NAINGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAYVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận