tiet 48 TRa bai KT HK 1

Tiết 16 Trả bài viết số 1

Tiết 16 Trả bài viết số 1
... “dề” “ về” + Chữa số câu văn sai: Bạn An, chim đầu đàn lớp 10 A1 Một số em lỗi tả nhiều, viết số, viết tắc, viết hoa tùy tiện, dùng kí hiệu( n’c, 人, H2O, O …) +Lỗi nội dung: Một số em lạc đề, lan ... Nhận xét số lỗi dùng từ + Chữa số câu văn sai: Hoạt động : Trả biểu dương, nhắc nhở Năm học 2008 - 2009 nhận xét số lỗi viết, trao đổi hướng sửa chữa lỗi nội dung, hình thức Nhận xét số lỗi dùng ... nghiệm Xây dựng lại dán ý chi tiết viết lại đoạn văn viết Lưu viết hồ sơ học tập để tham khảo rút kinh nghiệm cho làm văn V RÚT KINH NGHIỆM: Luyện tập: Bài tập 1: Sửa lại từ sau cho tả: -Trường...
 • 6
 • 540
 • 2

Tiết 15 Trả bài viết số 1

Tiết 15 Trả bài viết số 1
... sung ? Hoạt động : Giáo viên nhận xét số lỗi viết Hoạt động : Trả biểu dương, nhắc nhở Giáo án làm văn 12 Năm học 2008 - 2009 sinh trình làm bài, tự nhận xét viết qua việc đối chiếu với dàn ý yêu ... xét viết Đã nhận thức vấn đề trọng tâm, phạm vi, mức độ tư liệu mà đề yêu cầu hay chưa ? Những kiến thức đời sống, tác phẩm văn học cần huy động ? Bài viết đáp ứng yêu cầu ? Còn thiếu ? Nếu viết ... không đặt ngoặc kép Một số em lỗi tả nhiều, viết số, dùng kí hiệu ) +Lỗi dùng từ: Dùng từ đòa phương: Vinh vang – vinh quang Sấu - xấu +Chữa số câu sai: + Sai ngữ pháp: Viết câu thiếu chủ ngữ...
 • 6
 • 269
 • 1

Bài KT HK 1

Bài KT HK 1
... and ………………… (finish, fisnishes, finishs) at 11 o’clock He ……………… (go, goes, will go) home very early VI, Ask a question about words, phrases underlied 1, …………………………………………………………  They get up at ... 4.30 In the evening, we are eating for dinner We are watching TV at 8.00 We are go to bed at 10 .00 1, How many people are there in your family? …………………………………………………………………………………………… 2, How does ... travel c travels b Where/ have c When/have 10 , ………….do we ……… math? a What/ has II, Which of these words are pronounced in different ways to other words? 1, a past b class c all d father 2, a year...
 • 4
 • 139
 • 0

Bài soạn Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

Bài soạn Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2
... TIẾT 48 TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ Đề bài: Kể thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến Lập dàn Mở Giới thiệu thầy giáo cô giáo mà em quý mến Thân -Kể tính tính tình, hình dáng, phẩm chất thầy cô -Một số ... phương - Vẹ làm tập, phổ tay, mược đôi guốc, thông thả, ngờ ngợ, - >Bảo làm tập, vỗ tay, mặc đôi guốc, khoan thai, phân vân, • Dùng từ không nghĩa - Thiếu nữ dáng trần, đứng bậc thềm giảng bài, dáng ... mắng, nạt đập chúng em; xinh đẹp; em cố gắng học tập tốt làm đầy đủ cố học tập tốt làm tốt, -> Không mắng đánh chúng em; xinh/ đẹp; em cố gắng làm tập đầy đủ học tập tốt, Lỗi câu • Câu không rõ...
 • 12
 • 432
 • 0

Tài liệu Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

Tài liệu Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2
... TIẾT 48 TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ Đề bài: Kể thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến Lập dàn Mở Giới thiệu thầy giáo cô giáo mà em quý mến Thân -Kể tính tính tình, hình dáng, phẩm chất thầy cô -Một số ... phương - Vẹ làm tập, phổ tay, mược đôi guốc, thông thả, ngờ ngợ, - >Bảo làm tập, vỗ tay, mặc đôi guốc, khoan thai, phân vân, • Dùng từ không nghĩa - Thiếu nữ dáng trần, đứng bậc thềm giảng bài, dáng ... mắng, nạt đập chúng em; xinh đẹp; em cố gắng học tập tốt làm đầy đủ cố học tập tốt làm tốt, -> Không mắng đánh chúng em; xinh/ đẹp; em cố gắng làm tập đầy đủ học tập tốt, Lỗi câu • Câu không rõ...
 • 12
 • 276
 • 0

Bài giảng Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

Bài giảng Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2
... TIẾT 48 TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ Đề bài: Kể thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến Lập dàn Mở Giới thiệu thầy giáo cô giáo mà em quý mến Thân -Kể tính tính tình, hình dáng, phẩm chất thầy cô -Một số ... phương - Vẹ làm tập, phổ tay, mược đôi guốc, thông thả, ngờ ngợ, - >Bảo làm tập, vỗ tay, mặc đôi guốc, khoan thai, phân vân, • Dùng từ không nghĩa - Thiếu nữ dáng trần, đứng bậc thềm giảng bài, dáng ... nhìn phúc hậu (3) - Khi cô giảng giọng cô lúc trầm lúc bổng nghe hay 4 Câu thiếu chủ ngữ vị ngữ - Đã dạy cho chúng em nhiều kiến thức thật bổ ích - Lúc giảng bài, giảng cách say sưa - Dáng cô...
 • 12
 • 303
 • 0

Bài KT HK II-số 1

Bài KT HK II-số 1
... Câu 17 A B C D Câu 18 A C Câu 19 A Câu 20 A Phần trả lời: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Vat ly 11 .Chuong I Đề số : 01 ... tích 10 mC song song với đờng sức điện trờng với quãng đờng 10 cm 1J.Hỏi độ lớn cờng độ điện trờng ? V/m B 10 00 V/m C 10 0 V/m D 10 000 V/m Câu 12 A Câu 13 A Câu 14 A B C D Câu 15 A C Câu 16 A ... án (Dành cho giám khảo) Môn : Vat ly 11 .Chuong I Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 • 6
 • 215
 • 0

Bài soạn Tiết 36. Tra bai kiem tra hk i ( pgd Kỳ Anh)

Bài soạn Tiết 36. Tra bai kiem tra hk i ( pgd Kỳ Anh)
... Giáo án Đ i số GV: Nguyễn Duy Dương Câu 4: Cho i m M cố định đường tròn (O) Từ M vẽ tiếp tuyến MA, MB(A;B tiếp i m) cát tuyến MCD v i đường tròn (O) G i I trung i m CD a Chứng minh i m ... OA.MA  AH = 6.8:10 = 4,8 (cm)  AB = 2AH = 2.4,8 = 9,6 (cm) Câu Gi i phương trình: Ta có: 10 x +1 + − x = 7x + 31  (8 x + - 10 x +1 + 25) + (4 - x -  ( x +1 - 5)2 + ( − x - 1)2 = x +1 - =  ... i m M, A, B, O, I nằm đường tròn b Biết MO = 10cm, OA = 6cm Tính MA, AB a) G i K trung i m OM, ta có: AMO vuông A => KA = KM = KO BMO vuông B => KB = KM = KO IMO vuông I => KI = KM = KO  KA...
 • 2
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: C c gi i ph p marketing ng b nh m n ng cao hi u qu kinh doanh C ng ty B o hi m nh n th B c GiangChi n l c ph t tri n s n ph m m i cho C ng ty c ph n v t t th y TWI VINAVETCO640 c u tr c nghi m t ng h p c u h i n t p H c K 1 L p 10 File word c p nLịch công tác tuần 19 năm 2017 (1)ecd3c TB 2263 PC dich SXHDanh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docTh c tr ng th c hi n chi n l c Marketing t i chi nh nh Techcombank Ho n Ki mDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 9 nam 2017.docCV 2503 về chuyển đổi PCC thành VPCC (bản ký).docDanh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 4 năm 2017.docThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cong van so 1330Th tr ng t i ch nh v vai tr c a n trong n n kinh t th tr ngTh c tr ng s c c nh tranh h ng may m c c a c ng ty Hanoisimex tr n th tr ng EUL m ph t v nh ng bi n ph p kh c ph c l m ph tm t s v n v t gi h i o i nh h ng c a n v m t s bi n ph p ho n thi n t gi h i o i trong giai o n hi n nay Vi t NamM t s bi n ph p n ng cao kh n ng c nh tranh h ng d t kim trong ho t ng xu t kh u c a c ng ty D t Kim ng Xu nM t s gi i ph p c th n ng cao hi u qu c nh tranh m t s ng nh c s c c nh tranh c a Vi t NamCV ve viec chuyen doi VPCC