tIET 39 dAY so (t1)

slike bài giảng toán học 11 bài tiết 39 dãy số

slike bài giảng toán học 11 bài tiết 39 dãy số
... triểncủa dãy số viết số cho dãy số Dạng khai triển dãy là: Dạng khai triển dãy là: II.Cách cho dãy số Dãy số cho phương pháp mô tả Dãy số cho phương pháp mô tả Ví dụ 6: Ví dụ 6: Ta biết số thập ... II.Cách cho dãy số Dãy số cho công thức số hạng tổng quát Dãy số cho công thức số hạng tổng quát Ví dụ 4: Ví dụ 4: Cho dãy số (unn)với unn= 3nn Cho dãy số (u ) với u = Từ công thức tính u11,,u22,,u33,, ... nghĩa dãy số Mỗi hàm số u xác định tập nguyên dương N* gọi Mỗi hàm số u xác định tập nguyên dương N* gọi dãy số vô hạn (gọi tắt dãy số) Kí hiệu: dãy số vô hạn (gọi tắt dãy số) Kí hiệu: Kí hiệu dãy...
 • 21
 • 434
 • 0

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I)

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I)
... 22 .4 = 25 = 32 B 22 .4 = 42 = 16 C 22 .4 = 4.4 = 16 D 22 .4 = ( 2. 4 ) = 64 Câu : Hiệu : 3.5 - 2. 5 có kết : A 25 B 60 C D 15 II Tự luận (7 điểm) : Câu : (2 điểm) Tìm x biết : a) x - 12 = 29 b) x2 ... 2. 42 = 82 = 16 C 2. 42 = 2. 8 = 16 D 2. 4 = 2. 16 = 32 Câu : Tổng : 3.5 + 2. 5 có kết : A 25 B 60 C D.15 II Tự luận (7 điểm) : Câu : (2 điểm) Tìm x biết : a) x + 12 = 29 b) x2 - 72 : 36 = 23 Câu : (2 ... Câu : Số 180 phân tích thừa số ngun tố có kết là: A 22 . 32. 5 B 2. 32. 5 C 22 .3.5 D 2. 3. 52 Câu : Bội chung nhỏ 12, 15 180, : A 24 0 B 180 C 60 D 360 Câu : Tập hợp ước chung 6, : A {0; 1; 2; 3; 6} B...
 • 3
 • 838
 • 32

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I) - HS làm

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I) - HS làm
... A 22 . 32. 5 B 2. 32. 5 C 22 .3.5 D 2. 3. 52 Cõu : Bi chung nh nht ca 12, 15 v 180, l : A 24 0 B 180 C 60 D 360 Cõu : Tp hp cỏc c chung ca v 6, l : A {0; 1; 2; 3; 6} B {1; 3} C {1; 2; 3} D {1; 2; 3; 6} ... a + 2, vi a N B c; c + 1; c + 3, vi c N C n - 1; n; n + 1, vi n N D d + 3; d + 2; d + 1, vi d N Cõu : Cỏch tớnh ỳng l : A 22 .4 = 25 = 32 B 22 .4 = 42 = 16 C 22 .4 = 4.4 = 16 D 22 .4 = ( 2. 4 ... 2. 4 ) = 64 Cõu : Hiu : 3.5 - 2. 5 cú kt qu bng : A 25 B 60 C D 15 II T lun (7 im) : Cõu : (2 im) Tỡm x bit : a) x - 12 = 29 b) x2 + 98 : 14 = 23 Cõu : (2 im) Cho A = 888 : 111 + 25 : 22 a Tớnh...
 • 4
 • 608
 • 15

Tài liệu Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH

Tài liệu Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH
... kì”(9’) -GV: Treo bảng hệ thồng tuần -HS: Quan sát Nghe ghi Chu kì hoàn phóng to giới thiệu nhớ - Chu kì dãy nguyên tố chu kì bảng tuần hoàn mà nguyên tử chúng có -GV hỏi: Bảng hệ thống tuần -HS: ... kì -HS: Qua em nêu nhận -HS: Nêu khái niệm chu kì xét chu kì? ghi Hoạt động Tìm hiểu “ nhóm”(9’) -GV: Giới thiệu nhóm -HS: Quan sát bảng tuần hoàn Nhóm bảng tuần hoàn ghi nhớ - Bảng hệ thông tuần ... NTK 24 - Kí hiệu hoá học -GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết -HS: Trả lời - Tên nguyên tố gì? - Nguyên tử khối -GV: Yêu cầu HS cho biết ý -HS: Quan sát nêu ý nghĩa nghĩa ô 13, 15, 17 ô bảng HTTH Hoạt...
 • 4
 • 163
 • 0

Bài giảng Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH

Bài giảng Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH
... kì”(9’) -GV: Treo bảng hệ thồng tuần -HS: Quan sát Nghe ghi Chu kì hoàn phóng to giới thiệu nhớ - Chu kì dãy nguyên tố chu kì bảng tuần hoàn mà nguyên tử chúng có -GV hỏi: Bảng hệ thống tuần -HS: ... kì -HS: Qua em nêu nhận -HS: Nêu khái niệm chu kì xét chu kì? ghi Hoạt động Tìm hiểu “ nhóm”(9’) -GV: Giới thiệu nhóm -HS: Quan sát bảng tuần hoàn Nhóm bảng tuần hoàn ghi nhớ - Bảng hệ thông tuần ... NTK 24 - Kí hiệu hoá học -GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết -HS: Trả lời - Tên nguyên tố gì? - Nguyên tử khối -GV: Yêu cầu HS cho biết ý -HS: Quan sát nêu ý nghĩa nghĩa ô 13, 15, 17 ô bảng HTTH Hoạt...
 • 4
 • 256
 • 0

Gián án Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH

Gián án Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH
... kì”(9’) -GV: Treo bảng hệ thồng tuần -HS: Quan sát Nghe ghi Chu kì hoàn phóng to giới thiệu nhớ - Chu kì dãy nguyên tố chu kì bảng tuần hoàn mà nguyên tử chúng có -GV hỏi: Bảng hệ thống tuần -HS: ... kì -HS: Qua em nêu nhận -HS: Nêu khái niệm chu kì xét chu kì? ghi Hoạt động Tìm hiểu “ nhóm”(9’) -GV: Giới thiệu nhóm -HS: Quan sát bảng tuần hoàn Nhóm bảng tuần hoàn ghi nhớ - Bảng hệ thông tuần ... NTK 24 - Kí hiệu hoá học -GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết -HS: Trả lời - Tên nguyên tố gì? - Nguyên tử khối -GV: Yêu cầu HS cho biết ý -HS: Quan sát nêu ý nghĩa nghĩa ô 13, 15, 17 ô bảng HTTH Hoạt...
 • 4
 • 128
 • 1

Bài giảng Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH

Bài giảng Tuần 21 - Tiết 39, 40. Sợ lược bảng HTTH
... kì”(9’) -GV: Treo bảng hệ thồng tuần -HS: Quan sát Nghe ghi Chu kì hoàn phóng to giới thiệu nhớ - Chu kì dãy nguyên tố chu kì bảng tuần hoàn mà nguyên tử chúng có -GV hỏi: Bảng hệ thống tuần -HS: ... kì -HS: Qua em nêu nhận -HS: Nêu khái niệm chu kì xét chu kì? ghi Hoạt động Tìm hiểu “ nhóm”(9’) -GV: Giới thiệu nhóm -HS: Quan sát bảng tuần hoàn Nhóm bảng tuần hoàn ghi nhớ - Bảng hệ thông tuần ... NTK 24 - Kí hiệu hoá học -GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết -HS: Trả lời - Tên nguyên tố gì? - Nguyên tử khối -GV: Yêu cầu HS cho biết ý -HS: Quan sát nêu ý nghĩa nghĩa ô 13, 15, 17 ô bảng HTTH Hoạt...
 • 4
 • 204
 • 0

Bài giảng TIẾT 39 (BÀI 15 T1)

Bài giảng TIẾT 39 (BÀI 15 T1)
... trọng nhà ta ý yếu tố nào?    Quan sát hình ảnh sau: Các tranh SGK 15 công nghệ lớp => Chúng ta phải ăn uống nào? Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lý    Cơ thể cần chất dinh dưỡng để trì sống ... ngô rau thịt Luyện tập: Bài Chọn đáp án Chức chất đạm là: a Giúp thể phát triển cân đối b Cung cấp lượng, tăng sức đề kháng c Giúp cho hoạt động thể d Cả a b Luyện tập: Bài Điền vào chỗ trống ... KHOÁNG RAU QUẢ TƯƠI, TÔM CUA CÁ., TRỨNG SỮA GUIPS CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỒNG CẦU XƯƠNG DA Luyện tập: Bài Chọn đáp án Các loại thực phẩm chứa chất đạm là: a.Đạm động vật gồm loại thịt cá tôm cua trứng...
 • 11
 • 216
 • 0

Tiết 39: TÌM SỐ CHIA doc

Tiết 39: TÌM SỐ CHIA doc
... vào Bài 2a: Tìm x 12 : x = 42 : x = H: Nêu yêu cầu tập - Nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết - làm vào - Lên bảng thực hiện( em) G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 3: Trong phép chia, chia H: Nêu ... - HD học sinh nêu phép chia SBC SC Thương H: Nêu tên gọi thành phần phép chia G: Ghi bảng - > HS đọc lại nhận biết Ta có: = : G: HD phép chia cụ thể SGK 30 : x = x = 30 : H: Quan...
 • 3
 • 93
 • 1

Tiết 39: TÌM SỐ CHIA

Tiết 39: TÌM SỐ CHIA
... chia Với số bị chia thương ta làm để biết số chia 2? Ta có: : Số chia = Thương = : Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013 Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta có: : Số chia = Thương ... phép chia hết, muốn tìm số chia Trongta lấy số bị hÕt, chia cho thương phÐp chia chia muèn tìm chia ta lµm thÕ nµo? Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013 Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: ... 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta có: 2) Tìm số chia x chưa biết : Số chia = Thương = :3 30 : x = x = 30 : x = Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Thứ năm...
 • 15
 • 67
 • 0

Tuần 8. tiết 39. TIM SỐ CHIA

Tuần 8. tiết 39. TIM SỐ CHIA
... Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta có: 2) Tìm số chia x chưa biết : Số chia = Thương = :3 30 : x = x = 30 : x = Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia ... Có phép chia: Số bị chia Với số bị chia thương ta làm để biết số chia 2? Ta có: : Số chia = Thương = : Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta ... Có phép chia: Số bị chia Ta có: : Số chia = Thương = :3 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia Trongta lấy số bị hÕt, chia cho thương phÐp chia chia muèn tìm sè chia ta lµm thÕ nµo? Thứ năm ngày...
 • 16
 • 71
 • 0

Bài 9 : Làm việc với dãy số (T1)

Bài 9 : Làm việc với dãy số (T1)
... • Chỉ số đầu,chỉ số cuối phải số xác định (kiểu integer) • Chỉ số đầu ] OF ...
 • 17
 • 196
 • 0

Tiết 39 đai số

Tiết 39 đai số
... Các số số nguyên tố : 11; 13 ; 17; 19 Các số hợp số : 12; 14; 15; 16 ; 18 ; 20 Câu : ( 1điểm ) Mỗi ô 0,25 đ Điền dấu " x " vào ô thích hợp Câu a) Một số tận chữ số chia hết cho b) Một số không ... hợp Câu a) Một số tận chữ số chia hết cho b) Một số không tận chữ số không chia hết cho c) Một số chia hết cho hợp số d) Một số chia hết cho chia hết cho Đúng x Sai x x x II/ Tự luận : ( điểm ... Gọi số học sinh khối a Theo đề a ∈ BC ( 3;4;5) Mà BCNN(3;4;5) = 60 => BC( 3;4;5) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; } Vì 190 < a < 250 nên a = 240 Vậy số học sinh khối 240 em Câu : ( điểm ) a) Để số...
 • 2
 • 34
 • 0

Tiết 57. Bài Thực Hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình. (T1)

Tiết 57. Bài Thực Hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình. (T1)
... cầu lớp trưởng lớp phó kiểm tra máy tính Gv: kiểm tra máy tính thực hành hs Gv: đánh giá tiết thực hành hs qua mặt: thái độ thực hành hs, nề nếp, chuẩn bị hs… HĐ HS Hs: kiểm tra máy tính Hs: lắng ... sát kỹ lệnh chương trình - Giáo viên gọi - học sinh lên máy chủ thực hành bước cho lớp xem - Giáo viên nhận xét thao tác thực hành học sinh ghi điểm Gi¸o viªn: Ph¹m TuÊn Anh Gioi:=Gioi+1; if ... Gv: trình thực hành phần quan trọng yêu cầu hs nên ghi lại vào - Gv: Sau nhập xong, dịch chạy chương trình em thấy hình Turbo Pascal xuất kết có không? - Gv yêu cầu hs quan sát kỹ lệnh chương trình...
 • 2
 • 1,919
 • 7

Xem thêm