Tiet 20 kiem tra 45p

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1
... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 3 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị ... MÔN ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 7 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị lớn ... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 8 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Cho phương...
 • 8
 • 309
 • 2

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)
... (NH4)2HPO4, KCl Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% Câu Phản ứng bazơ với muối gọi phản ứng ? A Trung hồ ; B Hố hợp ; C Trao đổi ; D Phân huỷ Câu Dung dịch ... KOH D Ca(OH)2 Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? GV: Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết ... Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hồn tồn lượng chất rắn IV ĐÁP ÁN: Phần Trắc nghiiệm Đáp án chi tiết Đề số 1: 1. A 5.B Đề số 2: 1. A B Tự luận Câu (đề 2) Thang điểm đáp án * 0,5 = 4,0đ...
 • 4
 • 246
 • 0

Hóa học 9 tiết 20 kiểm tra

Hóa học 9 tiết 20 kiểm tra
... (3đ) : Viết ptpư thực dãy chuyển đổi sau Na Na20 Na0H Na2S04 NaCl NaN03 0,5 Na + 02 2Na20 0,5 Na20 + H20  2Na0H 0,5 2Na0H + H2S04 Na2S04 + 2H20 0,5 Na2S04 + BaCl2 BaS04 + 2NaCl 0,5 NaCl ... khác trình bày khoa học, lập luận chặt chẽ cho điểm hướng dẫn chấm Nếu viết pt song chưa cân cho 1/2 số điểm đáp án chấm Đánh giá - Nhận xét ( 2’) GV nhận xét lớp sau kiểm tra HDVN ( 1’) Xem trước ... hoá học theo sơ đồ sau : (1) (2) Natri  Natrioxit  (3) Natri hiđrôxit (4)  Natrisunfát  (5) Natri clorua  Natri nitơrat Câu (4đ) Biết 5g hỗn hợp muối CaC0 CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml...
 • 3
 • 223
 • 0

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps
... luận luận 1 1,5 0,75 2,0 4,25 TN Men đen 1 0,75 0,5 1, 25 NST ADN gen 1 1,0 2,5 1, 0 4,5 1 1 1, 5 1, 0 1, 5 2,5 0,5 3,0 10 ,0 TỔNG SỐ III ĐỀ KIỂM TR 45 PHÚT: Đề A/ Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu1 (0,5 điểm): ... vào chỗ trống….thay cho số 1, 2……để hoàn thiện câu sau: Tính đực, qui định cặp NST (1) … nhân đôi , phân ly tổ hợp (2) …….giới tính trình phát sinh( 3) …và thụ tinh chế bào học xác định giới tính B ... Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu 1: ý Chọn 0,5 b 1. b; ( Mỗi ý 0,5) Câu 2: 2.c; 3.a Câu 3: 1, 5 1: Thuần chủng 2: Tương ( Mỗi ý phản 0,25) 0,75 3: Phân ly Câu 4: 1: Gới tính ( Mỗi ý 2: Cặp NST 0,25) 3:...
 • 9
 • 512
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết 20: KIỂM TRA ppsx

Vật lí lớp 12 - Tiết 20: KIỂM TRA ppsx
... Phần trắc nghiệm: Lớp: Câu hỏi Lớp: Lớp: 12A2 12A3 12A4 Câu D B C Câu A A B Câu C B D Câu A D A Câu D D C Câu B C D Câu B D A Câu D C D Câu C A B Câu 10 C B C Câu 11 D A C Câu 12 A A B Câu 13 D ... điều hòa, gia tốc vật có độ lớn: A Tăng độ lớn vận tốc vật tăng B Giảm độ lớn vận tốc vật giảm C Tăng độ lớn vận tốc vật giảm; Giảm độ lớn vận tốc vật tăng D Không đổi Câu 20: Một lắc lò xo dao ... 0,25cm A = 5m B A = 0 ,125 m C D A = 5cm Câu 6: Trong dao động điều hòa, gia tốc vật có độ lớn: A Giảm độ lớn vận tốc vật giảm B Tăng độ lớn vận tốc vật giảm; Giảm độ lớn vận tốc vật tăng C Không đổi...
 • 26
 • 270
 • 0

Tiết 20:kiểm tra 1 tiết có ma trận

Tiết 20:kiểm tra 1 tiết có ma trận
... document title] Số tiết: tiết = 40% Số điểm: đ Số câu : câu Tổng Số câu: 13 câu = 10 0% Số điểm: 10 đ -Nêu chức mạch rây = 10 % câu = đ Số câu: câu = 35% Số điểm: 3,5 đ [Pick the date] đâu =10 % câu = đ ... chuyển nước muối khoáng Câu 10 : Thân cứng, cao, cành thuộc loại thân gì? a.Thân gỗ b.Thân leo c.Thân bò d.Thân cột B/Tự luận:( đ) Câu 1: (1 đ) Phân biệt thực vật hoa thực vật hoa? Lấy ví ... 4,0 đ = 20% câu = đ Số câu :1 câu + ý = 20% Số điểm = đ Số câu: ý = 5% Số điểm: 0,5 đ Biên soạn câu hỏi theo ma trận A/Trắc nghiệm (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án nhất: Câu 1: Đặc điểm chung thực vật...
 • 3
 • 177
 • 0

Tiết 20 Kiểm tra ma trân 2-8 sinh học thcs trần quốc toản

Tiết 20 Kiểm tra ma trân 2-8 sinh học thcs trần quốc toản
... Trường THCS Trần Quốc Toản Lớp: SBD:…… Tên:……………………………… KIỂM TRA TIẾT - KHỐI Mơn: SINH Tiết 20 Ngày:… tháng 10 năm 201 1 LỜI PHÊ: ĐIỂM: Đề: A Trắc nghiệm: (3 ... (3 điểm) Câu Đáp án 1.1 1.2 Mỡi ý đúng 0.5 điểm 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 ĐÁP ÁN MÔN SINH (Năm học: 201 1 -201 2) ********************* A Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm 1.1 c 0,5 1.2 ... khí cacbonic b Từ diệp lục muối khống 2/ Loại mơ khơng có thể TV gì? a Mơ máu c Mơ mềm b Mơ phân sinh 3/ Thực vật vùng phong phú nhất: a Vùng nhiệt đới c Vùng sa mạc b Vùng hàn đới 4/ Bộ phận đóng...
 • 3
 • 153
 • 0

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai
... huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 A/ trắc nghiệm : đáp án đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) Câu ) Điền từ thích hợp : theo SGK đại số trang (tậpII) Phần ... Phòng giáo dục huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) A/ trắc nghiệm:(2đ) Bài ... x+y=15 + Lập luận có phơng trình: x-y=3 + Hệ phơng trình x + y = 15 x y = 0,5đ + Giải tìm đợc x =9 +Giải tìm đợc y=6 + Kết luận toán + Trả lời a) + Thay giá trị m + Tìm đợc giá trị x + Tìm đợc...
 • 3
 • 145
 • 0

ke kiem tra 45p tiet 12

ke kiem tra 45p tiet 12
... 2cm Hóy tớnh s vũng dõy Bi lm: Trờng THCS Lại Xuân Lớp: 9A Ngày tháng 10 năm 2013 đề kiểm tra 45 (Tiết 12) Đề: Môn : Vật lý Họ tên: Lời phê thầy, cô giáo Điểm bi I Trc nghim ... cú tit din 2mm2, dõy th hai cú tit din R1 ca hai dõy l bao nhiờu ? Chn kt qu ỳng R2 R1 R1 R1 = 12 = = B C D R2 R2 R2 6mm2 T s in tr tng ng A R1 = R2 Cõu 16 Ngi ta o in tr ca mt dõy ng v mt dõy ... in th C : Gim tng hiu in th D: T l thun vi hiu in th Cõu in tr R = mc vo hai im cú hiu in th 12V thỡ cng dũng in chy qua in tr A 96A B 4A C A D 1,5A Cõu Ni dung nh lut ễm l: Cng dũng in chy...
 • 5
 • 57
 • 0

Xem thêm