Tiet 62 kiểm tra 45p

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai
... huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 A/ trắc nghiệm : đáp án đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) Câu ) Điền từ thích hợp : theo SGK đại số trang (tậpII) Phần ... Phòng giáo dục huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) A/ trắc nghiệm:(2đ) Bài ... x+y=15 + Lập luận có phơng trình: x-y=3 + Hệ phơng trình x + y = 15 x y = 0,5đ + Giải tìm đợc x =9 +Giải tìm đợc y=6 + Kết luận toán + Trả lời a) + Thay giá trị m + Tìm đợc giá trị x + Tìm đợc...
 • 3
 • 138
 • 0

ke kiem tra 45p tiet 12

ke kiem tra 45p tiet 12
... 2cm Hóy tớnh s vũng dõy Bi lm: Trờng THCS Lại Xuân Lớp: 9A Ngày tháng 10 năm 2013 đề kiểm tra 45 (Tiết 12) Đề: Môn : Vật lý Họ tên: Lời phê thầy, cô giáo Điểm bi I Trc nghim ... cú tit din 2mm2, dõy th hai cú tit din R1 ca hai dõy l bao nhiờu ? Chn kt qu ỳng R2 R1 R1 R1 = 12 = = B C D R2 R2 R2 6mm2 T s in tr tng ng A R1 = R2 Cõu 16 Ngi ta o in tr ca mt dõy ng v mt dõy ... in th C : Gim tng hiu in th D: T l thun vi hiu in th Cõu in tr R = mc vo hai im cú hiu in th 12V thỡ cng dũng in chy qua in tr A 96A B 4A C A D 1,5A Cõu Ni dung nh lut ễm l: Cng dũng in chy...
 • 5
 • 55
 • 0

tiet 36 kiem tra HK I

tiet 36 kiem tra HK I
... tính làm việc hãng sản xuất nạp sẵn - Dữ liệu xóa - Dữ liệu không xóa - Có thể ghi liệu - Ngư i dùng ghi liệu - Dữ liệu bị tắt máy - Dữ liệu không tắt máy Câu (3 i m) B i toán gi i phương trình ... tìm kiếm truy cập thông tin - Kiểm tra hỗ trợ phần mềm cho thiết bị ngo i vi để khai thác chúng - cách tốt Cung cấp dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc v i đĩa, truy cập mạng, ) Câu 5: (2 i m) ... 4: (1 i m) Các chức hệ i u hành gồm: - Tổ chức giao tiếp ngư i dùng v i hệ thống - Cung cấp t i nguyên cho chương trình tổ chức thực chương trình - Tổ chức lưu trữ thông tin nhớ ngo i, cung...
 • 3
 • 241
 • 0

tiết 36.kiểm tra một tiết(4đề)

tiết 36.kiểm tra một tiết(4đề)
... Thứ ngày 26/12/2008 Trường THCS Tân Lợi Họ tên : Lớp 8E Kiểm tra tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê cô giáo Đề I.Trắc nghiệm Câu 1: Phân thức B x ≠ -5 x − 2x + Câu ... Thứ ngày 26/12/2008 Trường THCS Tân Lợi Họ tên : Lớp 8E Kiểm tra tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê cô giáo Đề I.Trắc nghiệm x − 4x + Câu 1: Phân thức x − = A.x=2 ... Thứ ngày 26/12/2008 Trường THCS Tân Lợi Họ tên : Lớp 8E Kiểm tra tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê cô giáo Đề I.Trắc nghiệm Câu : Phân thức A.x ≠ 2;x ≠ -1 x −2...
 • 5
 • 207
 • 0

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1
... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 3 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị ... MÔN ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 7 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị lớn ... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 8 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Cho phương...
 • 8
 • 304
 • 2

tiet 50 kiem tra chuong III

tiet 50 kiem tra chuong III
... vuỷ coi thi Hoaỷt õọỹng 3: Thu baỡi /var/www/html/tailieu/data_temp/document /tiet- 50- kiem- tra- chuong- iii 1370716 0504 768/egs1369381673.doc Page of ... 21 18 17 18 17 21 20 16 18 20 17 19 19 20 17 18 16 17 21 19 20 20 21 19 20 21 18 Dấu hiệu điêù tra gì? Có giá trị khác Lập bảng tần số Tính trọng lợng trung bình gói chè Tìm Mốt dấu hiệu Vẽ biểu...
 • 2
 • 170
 • 0

Tiết 115 : Kiểm tra Tiếng Việt

Tiết 115 : Kiểm tra Tiếng Việt
... :Những thành phần thành phần câu ? A Chủ ngữ bổ ngữ B Vị ngữ trạng ngữ C Chủ ngữ vị ngữ Câu 10 : Có kiểu hoán dụ thờng gặp ? A kiểu B kiểu C kiểu Phần II: Tự luận (5 điểm) Câu (3 điểm ): ... Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu, có sử dụng hai kiểu câu: câu trần thuật đơn câu trần thuật có từ Câu (2 điểm ): Đặt câu theo yêu cầu sau: a) Một câu có chủ ngữ trả lời cho cau hỏi ? b) Một câu...
 • 2
 • 807
 • 7

Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
... 8/8 /19 76 tổ chức ASEAN đợc thành lập Câu III : Nối ý cột A với kiện cột B cho phù hợp : A B 1. 17/8 /19 45 2 .1/ 1 /19 59 q.Cách mạng Cuba thắng lợi b thành lập nớc CHND Trung Hoa 1/ 10 /19 49 4 .12 /10 /19 45 ... Quan hệ quốc tế từ năm 19 45 đến Tiết 13 Trật tự giới sau chiến tranh Ngày soạn: 24 /11 /2006 A>Mục tiêu 1. Kiến thức : -Nắm đợc hình thành trật tự giới hai cực sau chiến tranh giới lần hệ nh đời ... ,chống lại CN Apacthai -19 93 chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ ,19 94 Nenxô Manđêla bầu làm tổng thống Giáo viên : Lê Thị Liễu Trờng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiết 12 : Ngày soạn: 14 /11 /2006 Giáo án Lịch...
 • 11
 • 212
 • 0

De kiem tra 45p so 4 ki 2

De kiem tra 45p so 4 ki 2
... dụng 5,4g Al tạo N2O ? a) 1, 825 l b) 3,75l c) 1 ,25 l d) Kết khác Câu 13 : Phèn chua có cơng thức : a) Al2 (SO4 )3.18H2O b) (NH4) 2SO4 .Al2 (SO4 )3 .24 H2O c) K 2SO4 .Al2 (SO4 )3 .24 H2O d) K 2SO4 .Fe2 (SO4 )3 .24 H2O ... Br2 C Mg v− Ca D S v− Cl2 29 CÊu h×nh electron cđa nguyªn tư Al v− ion Al3+ lÇn l−ỵt l−: A 1s22s22p63s23p1 v− 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p1 v− 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p64s24p1 v− 1s22s22p63s23p6 ... A H2 + Br2 ⎯t⎯oc⎯ao− 2HBr B 2Al + 3Br2 ⎯t⎯o− 2AlBr3 C Br2 + H2O − HBr + HbrO D Br2 + 2H2O + SO2 − 2HBr + H 2SO4 40 §Ĩ t¹o ®é xèp cho mét sè lo¹i b¸nh, cã thĨ dïng A (NH4) 2SO4 , B CaCO3 C NH4HCO3...
 • 150
 • 256
 • 0

Tiết 115: Kiểm tra tiếng Việt

Tiết 115: Kiểm tra tiếng Việt
... đồng bằng): điểm + Có sử dụng phép so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ: điểm ma trận đề kiểm tra tiết- tiếng việt Chuẩn chơng trình (kiến thức kĩ năng) Cấp độ t Nhận biết TN TL Chuẩn kiến thức:...
 • 3
 • 1,386
 • 13

Tiết 46: Kiểm tra truyện Trung đại

Tiết 46: Kiểm tra truyện Trung đại
... Tuần 10 Tiết 48 ĐÁP ÁN KIỂM TRA VỀ TRUYỆN TRUNG ĐẠI A/Trắc nghiệm: ( câu 0.5 điểm) Câu số Đáp án C B C D B D Câu 4: a/ Phản ... nết na, hiền thục, tư dung tốt đẹp, đảm tháo vác, hiếu thảo thủy chung Câu2: Người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ(1.5đ): -Có hành động mạnh mẽ , đoán -Có trí tuệ sáng suốt nhạy bén -Có ý chí tâm...
 • 2
 • 2,365
 • 18

Xem thêm