Luận văn quản lý môi trường không khí

luận văn quản môi trường không khí

luận văn quản lý môi trường không khí
... Quản môi trường không khí Khoa Môi Trường I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Không khí thứ vật chất tồn xung quanh tồn thể khí Không khí thành phần môi trường hệ sinh thái Môi trường ... ô nhiêm môi trường không khí ngày nhiều, chất lượng không khí ngày giảm, yêu cầu bảo vệ môi trường không khí ngày quan trọng Đoàn Thị Huế Lớp MA Quản môi trường không khí Khoa Môi Trường Nước ... Trường Nước ta năm gần vấn đề môi trường quan tâm trọng môi trường không khí vấn đề khó quản lĩnh vực môi trường Vậy làm để quản môi trường không khí quản nào? Đó câu hỏi đặt khiến cấp...
 • 14
 • 341
 • 1

Bài thảo luận quản môi trường không khí ppsx

Bài thảo luận quản lý môi trường không khí ppsx
... Quản môi trường không khí Khoa Môi Trường I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Không khí thứ vật chất tồn xung quanh tồn thể khí Không khí thành phần môi trường hệ sinh thái Môi trường ... thải gây ô nhiêm môi trường không khí ngày Đoàn Thị Huế Lớp MA Quản môi trường không khí Khoa Môi Trường nhiều, chất lượng không khí ngày giảm, yêu cầu bảo vệ môi trường không khí ngày quan trọng ... quan trọng Nước ta năm gần vấn đề môi trường quan tâm trọng môi trường không khí vấn đề khó quản lĩnh vực môi trường Vậy làm để quản môi trường không khí quản nào? Đó câu hỏi đặt khiến cấp...
 • 14
 • 281
 • 1

Luận Văn: QUẢN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẬT LIỆU pot

Luận Văn: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẬT LIỆU pot
... lớn: tài nguyên thiên nhiên tài nguyên xã hội Trong khoa học môi trường tài nguyên thiên nhiên chia thành loại: tài nguyên tái tạo tài nguyên không tái tạo • Tài nguyên tái tạo: loại tài nguyên ... phần môi trường: Môi trường chia làm môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo với thành phần chúng sau: Bảng Các thành phần môi trường Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo Không khí Nước Môi trường ... MÔI TRƯỜNG, HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.Đại cương môi trường Khái niệm Môi trường: Thành phần môi trường: .3 Ô nhiễm môi trường...
 • 211
 • 251
 • 0

đánh giá công tác quản môi trường không khí tại các khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh hà nam

đánh giá công tác quản lý môi trường không khí tại các khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh hà nam
... CN&TTCN - ðánh giá tác ñ ng c a ô nhi m môi trư ng không khí 2.2.3 ðánh giá công tác QLMT không khí t i t nh Nam 2.2.3.1 Th c tr ng công tác qu n môi trư ng không khí t i t nh Nam - T ch ... tài “ðánh giá công tác qu n môi trư ng không khí t i khu v c s n xu t công nghi p ti u th công nghi p t nh Nam M c tiêu nghiên c u - ðánh giá th c tr ng môi trư ng không khí t i khu v c ... 1.3.3.1 Công tác qu n môi trư ng không khí s n xu t CN&TTCN Vi t Nam Theo d th o Báo cáo hi n tr ng môi trư ng qu c gia năm 2013 môi trư ng không khí nh ng năm qua công tác qu n môi trư ng không...
 • 101
 • 175
 • 0

Luận văn Quản môi trường tại làng nghề Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Luận văn Quản lý môi trường tại làng nghề Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
... sở luận Quản môi trường làng nghề Chương II: Thực trạng Quản môi trường làng nghề Đồng Kỵ Từ Sơn – Bắc Ninh Chương III: Giải pháp kiến nghị cho công tác Quản môi trường làng nghề Đồng ... QLMT làng nghề Đồng Kỵ - thị Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác QLMT làng nghề Đồng Kỵ - thị Từ Sơn – Bắc Ninh Thời gian: từ 2005 đến Địa điểm : làng ... động môi trường làng nghề thủ công mỹ nghệ Tam Sơn) Thực trạng môi trường làng nghề Đồng Kỵ - Từ Sơn – Bắc Ninh Hiện trạng môi trường nước Làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ với bốn làng...
 • 85
 • 648
 • 3

Luận văn quản môi trường tài nguyên thiên nhiên và vật liệu

Luận văn quản lý môi trường tài nguyên thiên nhiên và vật liệu
... lớn: tài nguyên thiên nhiên tài nguyên xã hội Trong khoa học môi trường tài nguyên thiên nhiên chia thành loại: tài nguyên tái tạo tài nguyên không tái tạo • Tài nguyên tái tạo: loại tài nguyên ... phát triển” Thành phần môi trường: Môi trường chia làm môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo với thành phần chúng sau: Bảng Các thành phần môi trường Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo Không ... MÔI TRƯỜNG, HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.Đại cương môi trường Khái niệm Môi trường: Thành phần môi trường: 3 Ô nhiễm môi trường...
 • 212
 • 162
 • 0

Chỉ số năng lực quản môi trường và những vấn đề liên quan đến môi trường không khí Việt Nam

Chỉ số năng lực quản lý môi trường và những vấn đề liên quan đến môi trường không khí Việt Nam
... lượng không khí Việt Nam Chất lượng môi trường không khí Việt Nam theo dõi, đánh giá dựa số liệu quan trắc môi trường định kỳ hàng năm Hệ thống quan trắc môi trường quốc gia địa phương Các số liệu ... công trách nhiệm quản môi trường không khí phân tán, cụ thể: - Bộ TN&MT chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc thực quản nhà nước thống BVMT, có quản môi trường không khí - Bộ Giao thông ... bình, lực lực kém) Ngoài ra, xếp hạng xu hướng cải thiện lực quản môi trường, Việt Nam xếp hạng 73/132 quốc gia đánh giá, thuộc nhóm quốc gia có cải thiện nhỏ lực, thực thi quản môi trường...
 • 5
 • 563
 • 2

Luận văn hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

Luận văn hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng
... thi, = 0,77 S, CaO: phõn t gam ca S v CaO, S = 32 g; CaO = 40 g K: t l CaO nguyờn cht, chn K = 0,85 Nờn: GCaO = 10.0,77.2,9.56 = 45,974 0,85.32 - Lng CaO dựng gi s l: GhCaO = GCaO B SVTH : inh ... thi, = 0,77 S, CaO: phõn t gam ca S v CaO, S = 32g; CaO = 40g K: t l CaO nguyờn cht, chn K = 0,85 Nờn: GCaO = 10.0,77.2,9.56 = 45,974 0,85.32 - Lng CaO dựng gi s l: GhCaO = GCaO B (kg/tn du) ... thi, = 0,77 S, CaO: phõn t gam ca S v CaO, S = 32g; CaO = 40g K: t l CaO nguyờn cht, chn K = 0,85 Nờn: 10.0,77.2,9.56 = 45,974 0,85.32 - Lng CaO dựng gi s l: GhCaO = GCaO B GCaO = (kg/tn du)...
 • 82
 • 69
 • 0

Luận văn hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

Luận văn hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng
... Lê Trang 41 Hiện trạng môi trường thiết kế hệ thống xử môi trường không khí công ty cổ phần cao su Đà Nẵng - Chọn vận tốc không khí v = 17,6 m/s Theo phụ lục – Thông gió xử khí thải Ta ... 42 Hiện trạng môi trường thiết kế hệ thống xử môi trường không khí công ty cổ phần cao su Đà Nẵng + Tổn thất qua thiết bị xử lý, ΔPScrbber (pa) + Tổn thất đường ống dẫn từ thiết bị xữ tới ... 30 Hiện trạng môi trường thiết kế hệ thống xử môi trường không khí công ty cổ phần cao su Đà Nẵng b Làm khí thải phương pháp hấp phụ - Đây trình hút chọn lọc hay số thành phần hỗn hợp khí...
 • 83
 • 217
 • 0

Cơ sở luận về quản môi trường, quản rác thải

Cơ sở lý luận về quản lý môi trường, quản lý rác thải
... phủ Tây Ban Nha cho Việt Nam Chơng I sở luận quản môi trờng, quản rác thải I sở luận quản môi trờng Môi trờng Theo định nghĩa Luật bảo vệ môi trờng đợc thông qua ngày 27-12-1993 ... Nói chung việc xử rác thải tốn nhiều công sức tiềm bạc Quản rác thải 5.1 Mục tiêu - Mục tiêu quản rác thải kiểm soát đợc lợng rác tạo ra, khắc phục tác động tiêu cực môi trờng, sức khoẻ ... hợp Quản rác thải đợc thực theo công đoạn sau: Thu gom rác Vận chuyển rác Xử rác - Khác - Chôn lấp - Thiêu huỷ - Chế biến phân hoá học 5.2 Hệ thống quản rác thải Hà Nội Hà Nội việc quản...
 • 74
 • 562
 • 2

Thiết kế hệ thống xử môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
... thi, = 0,77 S, CaO: phõn t gam ca S v CaO, S = 32 g; CaO = 40 g K: t l CaO nguyờn cht, chn K = 0,85 Nờn: GCaO = 10.0,77.2,9.56 = 45,974 0,85.32 - Lng CaO dựng gi s l: GhCaO = GCaO B (kg/tn du) ... thng x mụi trng khụng khớ ti cụng ty c phn cao su Nng - Chn tc khụng khớ l v = 17,6 m/s Theo ph lc Thụng giú v x khớ thi Ta tỡm c ng kớnh ng dn D mm, tn tht ỏp sut n v R (pa/m), ỏp sut ng ... thng x mụi trng khụng khớ ti cụng ty c phn cao su Nng - Chn tc khụng khớ l v = 16,7 m/s Theo ph lc Thụng giú v x khớ thi Ta tỡm c ng kớnh ng dn D (mm), tn tht ỏp sut n v R (pa/m), ỏp sut...
 • 83
 • 338
 • 0

quan trắc môi trường không khí

quan trắc môi trường không khí
... học Quan trắc môi trường không khí CHƯƠNG IV : QUAN TRẮC CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Đây chương quan trọng chương trình môn học, giới thiệu phương pháp quan trắc chất lượng môi trường không khí ... thông số để đánh giá chất lượng môi trường thò môi trường Để đánh giá chất lượng môi trường không khí phải dựa vào thò môi trường không khí Có loại thò môi trường không khí : Nồng độ chất Các yếu ... môn học Quan trắc môi trường không khí - Đề chương trình hành động, bảo vệ quản lý môi trường không khí 4.3.3/ Chương trình quan trắc : Có loại chương trình quan trắc : + Chương trình quan trắc...
 • 85
 • 848
 • 1

Bài giảng bao cao quan trac moi truong khong khi

Bài giảng bao cao quan trac moi truong khong khi
... mg/m3 Phương pháp xác định Đo quang Đo quang Đo quang H2S CO mg/m3 mg/m3 Bụi lơ lững mg/m3 ( mg ) ( lit ) Kết 0,562 0,056 Tiêu chuẩn so sánh 0,5 0,4 0,2 Đo quang Đo quang 0,0024 202 0,008 40 Khối ... Natri tetraClomercurat II - Dung dịch acid Sunfamic 12g/l Dụng cụ : - Bơm thu mẫu , ống hấp thụ , ống bảo quản mẫu , nhiệt kế , ẩm kế , áp kế , đồng hồ … - pipet , ống nghiệm , máy đo quang … ... phương pháp phân tích có độ xác cao Hạn chế : - Mới làm lần đầu nên thiếu kinh nghiệm - Một số địa điểm lấy mẫu chưa đại diện cho môi trường không khí xung quanh (CO , H2S ) nên không đánh...
 • 7
 • 824
 • 14

hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su đà nẵng
... trng mụi trng v thit k h thng x mụi trng khụng khớ ti cụng ty c phn cao su Nng + Vn tc khớ x lu thụng cao 7000 10000 m 3/h cho m2 b mt phin lc + Hiu qu x cao 97 - 99% + Vt liu si trao ... = 0,77 S, CaO: phõn t gam ca S v CaO, S = 32 g; CaO = 40 g K: t l CaO nguyờn cht, chn K = 0,85 Nờn: GCaO = 10.0,77.2,9.56 = 45,974 0,85.32 (kg/tn du) - Lng CaO dựng gi s l: GhCaO = GCaO B (kg/h) ... giỏc .74 PHN B Thit k h thng x mụi trng khụng khớ ti cụng ty c phn cao su Nng Chng THIT K H THNG X Lí KH THI Lề HI THUC CễNG TY C PHN CAO SU NNG 8.1 TNH TON LNG KH C HI THI RA TRONG...
 • 84
 • 839
 • 0

Quan trắc môi trường không khí docx

Quan trắc môi trường không khí docx
... ng Quan tr c không khí 2.1 Ô nhi m không khí Ch ng Quan tr c không khí 2.2 QTMT không khí toàn c u 2.2 QTMT không khí toàn c u H th ng quan tr c môi trư ng toàn c u/Chương trình ÔN không khí ... phép… Ch ng Quan tr c không khí 2.1 Ô nhi m không khí Tiêu chu n ch t lư ng không khí xung quanh TCVN 5937:2005 Ch N ng ng Quan tr c không khí 2.1 Ô nhi m không khí ch t ÔN không khí: mg/m3 ppm(v) ... ng Quan tr c không khí 2.4 Quan tr c CLKK xung quanh Phân tích m u không khí xung quanh– Các PP theo EPA Ch ng Quan tr c không khí 2.5 Quan tr c ngu n phát th i 2.5 Quan tr c ngu n phát th i Quan...
 • 64
 • 713
 • 6

Xem thêm