nhiều đề thi học kì 2 lý 7

Đề thi học 2 9 mới

Đề thi học kì 2 lý 9 mới
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 20 08 -20 09 A- TRẮC NGHIỆM:( điểm ) I Điền khuyết :Mỗi chổ điền 0 ,25 đ X 10 = 2, 5 đ 1/ 5X 4/ mặt phẳng 2/ tán xạ tốt - tán xạ 5/ máy ... lựa chọn ( 2, 5đ) Câu Chọn B A B C D D C B B 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 TỰ LUẬN ( điểm) Bài :- a/ Học sinh xác đònh hình chính: - quang tâm O - thấu kính phân - hai tiêu ... số 2/ = f/ (2 +f) Suy ra: f =12cm Bài 3: Ta có P = Php + Pt Hay UI = I2R + Pt ⇒ I2R - UI + Pt = ⇒ 40 I2 - 320 0I + 3160 = Giải phương trình bậc hai ta : I = 1A I = 79A ( 0 ,25 đ) (0,5 đ) ( 0 ,25 ...
 • 7
 • 199
 • 0

đề thi học 2

đề thi học kì 2  Lý
... Te = 125 ,9033(u) Do lượng liên kết hạt nhân Telua có giá trị A 1,0676Mev C 1,1461.10 Mev B 1,1461 Mev CÂU 10 11 12 13 Đ.A D D D A D C B D D D A B B CÂU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Đ ... lượng tổng cộng phải bảo toàn Câu 26 : Hạt nhân nguyên tử có 82 phôtôn 125 nơtron Hạt nhân nguyên tử ký hiệu: 125 82 82 207 A 82 Pb B 125 Pb C 20 7 Pb D 82 Pb Câu 27 : lực hạt nhân A lực liên kết ... prôtôn khác D Khối lượng 23 8 Câu 22 : Hạt nhân 92 U có cấu tạo gồm A 23 8p 92n C 23 8p 16n B 92p 23 8n D 92p 146n Câu 23 : Phát biểu sau sai A Năng lượng liên kết lượng tối thi u cần cung cấp để thắng...
 • 7
 • 59
 • 0

đề thi học 2 vật 11(có varem điểm)

đề thi học kì 2 vật lý 11(có varem điểm)
... 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0 ,25 đ Các cách giải khác đạt điểm tối đa A ˆ ˆ  Ta có: BI K = BAH = α = ; i1 = A (góc có cạnh tương ứng vuông góc) ' i2 = i2 = i1 + i1' = 2i1 = A Tại I2 ta có: i2' + α = 900 ⇔ ...     sin i1 n   1   sin i2 ≥ sin igh = sin 2i1 ≥ điều kiện sau:   n n   n >  ⇔ ⇒ n ≥ 1, n ≥ sin A = 1,  1đ 0.75đ A S I I1 i1 i'1 I2 i2 i '2 n 0 ,25 đ B  Các cách giải khác đạt điểm ... chất vật, ảnh, tia sáng, nguyên lí thuận nghịch chiều truyền tia sáng  Câu a * Phân tích: Tia nối vật ảnh cắt trục quang tâm O, từ O dựng thấu kính vuông góc với trục xy Vẽ tia tới qua vật S...
 • 4
 • 750
 • 16

Đề thi học 2 môn vật lớp 6 4

Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 6 4
... ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A- Trắc nghiệm: (4, 5đ) (Đúng mổi câu 0.5đ) Câu1: D Câu2: D Câu3: A Câu4: C Câu5: D Câu6: C Câu7: a, -Tăng -Giảm b, Khác B- Tự luận (5,5đ) Câu1: (2 ) Khi nung nóng khâu dao (liềm) ... nguội co lại nên xiết chặt vào cán Câu2:(1đ) Các chất khác nở nhiệt khác Câu3: (2 ) 700C= 00C+ 70 0C= 320 F+70 x1,80F=1580F 750C= 00C+ 75 0C= 320 F+75 x 1,80F= 167 0F ...
 • 2
 • 1,488
 • 8

de thi hoc ki 2 vat ly

de thi hoc ki 2 vat ly
... công thức tính nhiệt lợng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 lên nhiệt độ t2? A Q = mc(t2 t1) B Q = mc(t1 t2) C Q = m/c(t2 t1) C Một công thức khác Nhiệt độ từ thể ngời truyền môi trờng bên cách ... (2 điểm) Để đun sôi 1,8 lít nớc 20 0C đựng ấm nhôm có khối lợng 0,4kg ngời ta dùng bếp lò dùng than đá a, Tính nhiệt lợng cần để đun nớc, biết nhiệt dung riêng nớc 420 0J/kg.K nhôm 880J/kg.K (2 ... thức Để đun nóng thỏi đồng có khối lợng 10kg từ 20 0C đến 5000C phải cần nhiệt lợng là: ( Cho nhiệt dung riêng đồng 380J/kg) A 1448kJ B 1 824 kJ C 1 820 kJ D 1684kJ II Bài tập tự luận (6 điểm) 1.Năng...
 • 3
 • 312
 • 0

đê thi học 2 vật 10 (NC) cuc hay

đê thi học kì 2 vật lý 10 (NC) cuc hay
... lợng khác Câu 20 Hệ thức khối lợng riêng(D) áp suất (p) khối khí trình đẳng nhiệt là: A p1 D2 = p2 D1 B p1.p2= D1 D2 C p1 D1 = p2 D2 D p1.p2=D1.D2 Câu 21 Một khối khí nitơ tích V= 12, 45 lít, áp ... nhiệt là: A p1.p2=D1.D2 B p1.p2= D1 D2 C p1 D1 = p2 D2 D p1 D2 = p2 D1 Câu 15 Biểu thức sau không phù hợp với định luật Bôilơ-Mariốt? V p1 p2 D V = V Câu 16 Thả viên bi nhỏ khối lợng m =100 g từ độ ... lấy g=10m/s2) A 10, 2cm B 9,18cm C 7,18cm D 8,92cm Câu 17 Trong ống dòng nằm ngang có tiết diện ống hai vị trí S 1=65cm2 S2 =20 cm2 Vận tốc dòng chảy qua S1 1,5m/s Vận tốc dòng chảy qua S2 lu lợng...
 • 9
 • 373
 • 4

Đề thi học 2 vật 2009-2010

Đề thi học kì 2 vật lý 2009-2010
... ……………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 MÔN VẬT LÝ I./ Trắc nghiệm : Mỗi đáp án 0 .25 điểm Câu Đáp án D A C C C A B C II./Tự luận : Câu : Mỗi từ điền 0 .25 đ : a Hầu hết chất ... độ theo thời gian 12 làm đông đặc chất lỏng hình :( 3đ ) 10 a) Ở nhiệt độ chất lỏng bắt đầu đông đặc ? b) Đoạn thẳng thể nhiệt độ đông đặc? Tại sao? c) Đây chất gì? Tại sao? -2 -4 -6 Thời gian ... Nếu không để khe hở dãn nở bị ngang cản xin lực lớn làm hỏng ray gây nguy hiểm Câu ( 2 ) : 45oC = OoC +45oC = 32oF + ( 45 x 1,8 oF ) = 113 oF Câu ( 3đ ) : a Ở OoC chất lỏng bắt đầu đông đặt ( 1đ...
 • 3
 • 217
 • 0

nội dung ôn tập và đề thi học 2 vật 10 nâng cao

nội dung ôn tập và đề thi học kì 2 vật lý 10 nâng cao
... vật có khối lượng m1 = 100 g chiều dài l2 = 32cm treo vật có khối lượng m = 20 0g Tính công cần thi t để kéo lò xo dãn từ l3 = 35cm đến l4 = 40cm Lấy g = 10m/s2 60 (A) Một vật có khối lượng m =100 g ... hai vật có khối lượng r m1=m2=1kg Vận tốc vật v1 có độ lớn v1 = 1m/s có hướng không đổi r Vận tốc v2 vật có độ lớn v2 = 2m/s r a) hướng với v1 r b) phương, ngược chiều v1 r r c) v2 v1 vuông ... chuyển động 20 s Tính công công suất của lực kéo b) Nếu dùng máy để kéo thùng lên nhanh dần sau 4s kéo lên công công suất máy bao nhiêu? 49 (D) Cần trục nâng vật m =100 kg từ mặt đất lên cao theo phương...
 • 10
 • 1,548
 • 0

Đề thi học 2 môn Địa lớp 12 - Đề số 1

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề số 1
... 2: (4 điểm) Tính cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta (Đơn vị: %) Năm Tổng số Chia Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 19 90 19 95 20 00 20 04 20 05 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 79,3 78 ,1 78 ,2 ... 73,5 17 ,9 18 ,9 19 ,3 21 ,6 24 ,5 2, 8 3,0 2, 5 2, 1 2, 0 2. Vẽ biểu đồ miền thể cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta năm Yêu câu: vẽ xác, đầy đủ số liệu, giải, tên biểu đồ Nhận xét: - ... 40%, từ 15 % đến 40% Cho biết công nghiệp hàng năm (mía, lạc, thuốc lá, bông) phân bố chủ yếu đâu? ĐÁP ÁN MÔN THI: ĐỊA LÍ – LỚP 12 (Chuẩn) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu 1: (3...
 • 4
 • 364
 • 0

Đề thi học 2 môn Vật lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Phú Thọ

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Phú Thọ
... nở nhiệt giống Câu b1) 25 C = 00C + 25 0C 11 = 320 F + ( 25 1,8)0F = 770F ( 2 ) b) Vậy 25 0C = 770F b2) 590F = 320 F + (590F - 320 F) = 00C + Câu 12 (1đ) a) b) c) d) a Câu 13 ( 2 ) b a) Câu 14 ( 1đ) ... vật lí nào? b Trong đoạn BC; DE nước tồn thể nào; nhiệt độ bao nhiêu? C D Hết 50 100 B -50 A C E Thời gian HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN: VẬT LÝ ... a) Câu 14 ( 1đ) b) 10 C Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 27 C = 00C + 150C 1,8 Vậy 590F = 150C Sự ngưng tụ 0 ,25 Sự bay 0 ,25 Sự nóng chảy 0 ,25 Sự đông đặc 0 ,25 - Tấm tôn chất rắn nên chịu nở nhiệt Mỗi ý...
 • 3
 • 265
 • 1

Đề thi học 2 môn Vật lớp 9 năm học 2013-2014 trường THCS Long Hòa, Trà Vinh

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 năm học 2013-2014 trường THCS Long Hòa, Trà Vinh
... thấu kính hội tụ Tóm tắt: N1 = 400 vòng N2 = 24 0 vòng U1 = 22 0 v Tìm U2? Giải Hiệu điện hai đầu dây cuộn thứ cấp là: U1 N1 UN 24 0 .22 0 = ⇒ U2 = = = 12V U N2 N1 4400 Tóm tắt: AB = 1,6m = 160 cm OA ... VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HK II (20 13 -20 14) MÔN: VẬT LÍ THỜI GIAN: 60 phút (không kể chép đề) Câu Nội dung Thang điểm Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị ... 29 ,7cm; AB = 5cm Tìm: a) Vẽ ảnh; b) A/B/ = ?; c) G=? Giải ∆ b) Ta có:OAB đồng dạng OA/B/ OA AB AB.OA 5 . 29 ,7 = ⇒ AB = = = 13,8cm OA AB OA 10,7 G= 0,75 điểm 0,5 điểm c) Số bội giác: 0 ,25 điểm 25 ...
 • 3
 • 300
 • 1

Đề thi học 2 môn Địa lớp 7 năm 2015 trường THCS Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7 năm 2015 trường THCS Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình
... TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Họ tên: NĂM HỌC: 20 14 – 20 15 Lớp: SBD Môn: Địa lí (Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ Câu 1: (2 điểm) ... TP Phạm Thị Anh Trương Thị Kim Anh ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC: 20 14 – 20 15 MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ SỐ Câu 1: (2 điểm) Châu Nam Cực châu lục lạnh giới - Nằm vùng cực nam ... vùng duyên hải phía tây có lượng mưa ít.( 0 ,25 điểm) Tổ chuyên môn duyệt Người làm đáp án TP Phạm Thị Anh Trương Thị Kim Anh MA TRẬN MÔN ĐỊA LÍ ĐỀ SỐ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp...
 • 10
 • 529
 • 1

Đề thi học 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 1,0 b nH2 = 2, 24 /22 ,4 = 0,1 mol nH2S = 6, 72/ 22, 4 – 0,1 = 0 ,2 mol  nFe = 0,3 mol; nS =0 ,2  mX = (0 ,2+ 0,1).56 + 0 ,2. 32 = 23 ,3 ... nửa số điểm pư a + Cho SO2 vào dd Br2: Ptpu: SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr (chất khử) Htg: dd Br2 bị màu + Cho SO2 vào dd H2S Ptpu: SO2 + 2H2S  3S + 2H2O (chất oxi hóa) Htg: dd bị vẩn đục ... 4F2 + 4H2O  4HF + O2 Do F2 tồn nước c Phân biệt O2, O3 viết ptpu Câu a ptpu: Fe + S  FeS 0 ,2 < - 0 ,2 < 0 ,2 FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S 0 ,2 < 0 ,2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 0,1...
 • 2
 • 381
 • 0

Đề thi học 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... vương triều lịch sử dân tộc? * Sự thành lập nhà 100 9, Công Uẩn lên lập lên nhà Lý, nhà tồn qua đời vua 0,5 2, 0 0 ,25 * Đóng góp xây dựng đất nước: 1,5 - Chính trị: 101 0 Nhà dời đô ... tiên tiếp tục lưu truyền phát huy 3,0 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 - Giáo dục 1,0 + 107 0 nhà cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0 ,25 + 107 5 nhà mở khoa thi 0 ,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ ... Thăng Long 10 42 ban hành luật Hình thư luật hành văn 105 4 Nhà đổi tên nước Đại Việt - Kinh tế phát triển toàn diện (NN, TCN,TN) 0,75 0 ,25 - Văn hóa: 107 0 Lập Văn Miếu; 107 5 mở khoa thi xây chùa...
 • 4
 • 520
 • 1

Xem thêm