Đề cương chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Đề cương chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Đề cương chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
... tất hoạt động kinh doanh Việc xác định chiến lược kinh doanh đắn có ý nghĩa sống doanh nghiệp Sự đổi tư cấp quản trị thuận lợi lớn cho việc hoạch định phương hướng kinh doanh doanh nghiệp Đó sở ... Trình tự lựa chọn chiến lược kinh doanh? Bước 1: Nhận biết chiến lược DN Là nhằm xác định vị trí DN đâu chiến lược mà DN theo đuổi gì.Đây để lựa chọn chiến lược khẳng định lại chiến lược có Yêu cầu: ... động thương mại cán quản trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên doanh nghiệp chưa đáo ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh Do chưa khai thác hết tiềm năng, ưu doanh nghiệp Trong nội số doanh nghiệp...
 • 28
 • 160
 • 1

Đề cương chiến lược kinh doanh

Đề cương chiến lược kinh doanh
... dựng chiến lược từ ma trận SWOT 4.2.1 Chiến lược SO 4.2.2 Chiến lược WO 4.2.3 Chiến lược ST 4.2.4 Chiến lược WT 4.3 Xác định mục tiêu chiến lược 4.4 Một số giải pháp đề xuất 4.4.1 Chiến lược sản ... nghiên cứu đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh việc xây dựng xác định mục tiêu chiến lược, đề sách kế hoạch cách cho hoạt động phát triển lâu dài doanh nghiệp Về vấn đề này, phần lớn doanh nghiệp ... lớn Đề tài tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh, làm sở cho doanh nghiệp tham khảo áp dụng để thiết lập hoạch định chiến lược kinh doanh...
 • 15
 • 375
 • 0

Tài liệu Đề án "Chiến lược thị trường của công ty thương mại Hà Nội" pptx

Tài liệu Đề án
... MẠI HÀ NỘI I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI : Tổng công ty thương mại Nội - tên giao dịch thương mại HAPRO doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty ... Tổng công ty thương mại Nội thức vào hoạt động theo qui định phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty thương mại Nội số 129/04/QĐ - TTg ngày 14/07/2004 thủ tướng phủ & định thành lập Tổng công ... sản xuất hoạt động hàng năm công ty mẹ - Tổng công ty thương mại Nội công ty UBND thành phố giao - Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại quảng cáo, chợ triển lãm thương mại nước nhằm phát...
 • 35
 • 223
 • 0

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ MỞ RỘNG THỊ PHẦN TRONG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾN HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ MỞ RỘNG THỊ PHẦN TRONG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾN HÀ NỘI.DOC
... vụ ngân hàng, điều có lợi khách hàng ngân hàng Thông thờng, khách hàng ngân hàng đợc phân loại thành khách hàng công ty khách hàng cá nhân Phân loại khách hàng theo tiêu thức tạo cho ngân hàng ... đệm để ngân hàng dễ dàng thu hút khách hàng Tóm lại, lựa chọn khách hàng đắn định đến mức độ thành công chiến lợc khách hàng thành công kinh doanh ngân hàng Trong quản lý ngân hàng, lựa chọn khách ... biệt thành phần kinh doanh dân c."1 +Chăm sóc khách hàng Thành công nội dung trì khách hàng thành công công tác chăm sóc khách hàng NHCT Hoàn Kiếm ngân hàng tổ chức thành công hội nghị khách hàng, ...
 • 55
 • 726
 • 3

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh đối với công ty trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.doc.DOC

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh đối với công ty trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.doc.DOC
... công ty qua năm(1999-2003) đưa số ý kiến bàn luận, kiến nghị, đề xuất cho hoạt động kinh doanh Công ty quan quản lý Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh công ty thời gian tới, góp phần nâng cao ... hàng mua công ty có ý nghĩa quan trọng kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 3.2.2.DSB tỷ lệ bán buôn bán lẻ -DSB tiêu để đánh giá lực kinh doanh, thị phần doanh nghiệp ... khó khăn điều kiện kinh doanh không trước, Công ty có cố gắng quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh, bước đưa hoạt động Công ty vào ổn định kinh doanh có lãi -Môi trường hoạt động : • Nằm bối cảnh...
 • 62
 • 643
 • 0

đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ôtô hà nội bằng mô hình delta tích hợp với bản đồ chiến lượcđề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015.pdf

đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ôtô hà nội bằng mô hình delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015.pdf
... TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2015 Học viên thực ... chiến lược công ty cổ phần ô tô Nội giai đoạn 2011-2015 dựa hình Delta Bản đồ chiến lược Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội góc độ hình Delta ... Đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược Đề xuất chiến lược cho giai đoạn 2011-2015 Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược quản trị chiến lược...
 • 46
 • 585
 • 13

đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà.pdf

đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà.pdf
... 2015) Tổng công ty Xây dựng Sông Đà [2] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty Xây dựng Sông Đà [3] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm văn Nam (1998), Chiến lược sách kinh doanh , Nhà xuất thống ... phẩm xây lắp Công ty nên tập trung chủ yếu vào chiến lược S/O 4.4 Đề xuất chiến lược kinh doanh Tổng Công Ty Sông Đà tới 2015 Chiến lược thị trường sản phẩm Không hoạt động phạm vi thị trường xây ... ,căn vào tồn thực trạng hoạch định chiến lược Tổng Công Ty thời gian qua để đưa chiến lược kinh doanh cho Tổng Công Ty Sông Đà giai đoạn 2010 – 2015 Chiến lược xây dựng bước hành động, dự đoán trước...
 • 5
 • 493
 • 9

Đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Phát Triển Sản Phẩm Việt .doc

Đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Phát Triển Sản Phẩm Việt .doc
... doanh cơng ty Chương II: Phân tích chiến lược hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần phát triển sản phẩm việt Chương III: Đề xuất chiến lược kinh doanh Cơng ty cổ phần bán phát trj iển sản ... thời Xuất phát từ vai trò quan trọng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần Phat Triển Sản Phẩm Việt, tác giả định nghiên cứu đề tài: Đề xuất chiến ... mục tiêu đặt Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: Nó tương tự việc xác định chiến lược kinh doanh cho cơng ty kinh doanh ngành nghề Với sản phẩm mà cơng ty sản xuất, kinh doanh, cơng ty cạnh tranh...
 • 87
 • 289
 • 1

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Vietinbank Hoàn Kiếm

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Vietinbank Hoàn Kiếm
... ngân hàng nhằm tìm kiếm cho ngân hàng thị trờng kinh doanh phù hợp, giúp ngân hàng trì phát triển hoạt động kinh doanh Tìm kiếm khách hàng trì khách hàng cũ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần kinh doanh ... Hoàn Kiếm thu đợc công tác thu hút khách hàng số tồn nh nêu, vấn đề đặt tìm giải pháp để giúp NHCT Hoàn Kiếm hoàn thiện chiến lợc khách hàng tình hình kinh doanh nhằm mở rộng thị phần khách hàng, ... cho ngân hàng Một ngân hàng kinh doanh có hiệu đợc đánh giá dựa nhiều yếu tố có yếu tố thị phần Chiến lợc khách hàng ngân hàng thời gian ngắn mục tiêu mở rộng thị phần nhng giai đoạn kinh doanh...
 • 55
 • 247
 • 0

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh
... cho ngân hàng thị trờng kinh doanh phù hợp, giúp ngân hàng trì phát triển hoạt động kinh doanh Tìm kiếm khách hàng trì khách hàng cũ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần kinh doanh cho ngân hàng Một ngân ... chung chiến lợc khách hàng Để hiểu đợc tầm quan trọng chiến lợc khách hàng ngân hàng thơng mại, trớc hết phải tìm hiểu đời marketing ngân hàng vai trò hoạt động kinh doanh ngân hàng chiến lợc khách ... tiêu đợc đặt lên hàng đầu định vị ngân hàng thị trờng, khả thắng cạnh tranh ngân hàng ổn định kinh doanh ngân hàng +Đảm bảo an toàn cho ngân hàng Kinh doanh ngân hàng hoạt động kinh doanh có nhiều...
 • 53
 • 207
 • 0

Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lượcđề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015

Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015
... chiến lược công ty cổ phần ô Nội giai đoạn 2011-2015 dựa hình Delta Bản đồ chiến lược Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô Nội góc độ hình Delta ... TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2015 Học viên thực ... Chiến lược công ty cổ phần ô Nội theo yếu tố hình Delta kết hợp với đồ chiến lược Từ kết phân tích trên, chiến lược CTCP ô nội thể hình Delta kết hợp với đồ chiến lược sau Hình...
 • 46
 • 486
 • 2

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của Ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của Ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
... vụ ngân hàng, điều có lợi khách hàng ngân hàng Thông thờng, khách hàng ngân hàng đợc phân loại thành khách hàng công ty khách hàng cá nhân Phân loại khách hàng theo tiêu thức tạo cho 27 ngân hàng ... biệt thành phần kinh doanh dân c."1 +Chăm sóc khách hàng Thành công nội dung trì khách hàng thành công công tác chăm sóc khách hàng NHCT Hoàn Kiếm ngân hàng tổ chức thành công hội nghị khách hàng, ... cho ngân hàng thị trờng kinh doanh phù hợp, giúp ngân hàng trì phát triển hoạt động kinh doanh Tìm kiếm khách hàng trì khách hàng cũ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần kinh doanh cho ngân hàng Một ngân...
 • 58
 • 214
 • 0

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thi phần trong kinh doanh

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thi phần trong kinh doanh
... tiêu hàng đầu toàn chiến lợc kinh doanh NHTM khách hàng cốt lõi chiến lợc Và vấn đề đặt là: Chiến lợc khách hàng phải xây dựng chiến lợc khách hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng? 1.3 Chiến lợc khách ... tiêu mở rộng thị phần kinh doanh cho ngân hàng Một ngân hàng kinh doanh có hiệu đợc đánh giá dựa nhiều yếu tố có yếu tố thị phần Chiến lợc khách hàng ngân hàng thời gian ngắn mục tiêu mở rộng ... ngân hàng để giao dịch c) Duy trì khách hàng Khách hàng khách hàng có mối quan hệ với ngân hàng, nhng khách hàng có quan hệ với ngân hàng Nội dung chiến lợc khách hàng việc trì khách hàng...
 • 53
 • 177
 • 0

Tài liệu Đề tài " chiến lược kinh doanh của Việt Nam airlines " pptx

Tài liệu Đề tài
... Khoa : Kinh tế Kinh doanh QT 18 Đề án môn học Chng III: Mt s kin ngh v bi hc kinh nghim I Kin ngh i vi chin lc kinh doanh ca Vit nam Airlines 1.Mt s kin ngh i vi chin lc kinh doanh ca Vit nam Airlines ... chin lc kinh doanh ca Vit nam airlines Sinh viên:Nguyễn Hữu Hưng Lớp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tế Kinh doanh QT 20 Đề án môn học Nh ó cp trờn,chin lc kinh doanh ca tng cụng ty hng khụng Vit nam ... Hưng Lớp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tế Kinh doanh QT Đề án môn học BNG IM TấN TI : CHIN LC KINH DOANH CA VIT NAM AIRLINES SINH VIấN THC HIN :NGUYN HU HNG LP :KINH DOANH QUC T KHO :43 BNG S : BNG...
 • 26
 • 225
 • 1

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN ôtô hà nội BẰNG mô HÌNH DELTA TÍCH hợp với bản đồ CHIẾN lượcđề XUẤT CHIẾN lược KINH DOANH GIAI đoạn 2011 2015

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN ôtô hà nội BẰNG mô HÌNH DELTA TÍCH hợp với bản đồ CHIẾN lược và đề XUẤT CHIẾN lược KINH DOANH GIAI đoạn 2011 2015
... TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011- 2015 Học viên thực ... chiến lược công ty cổ phần ô tô Nội giai đoạn 2011- 2015 dựa hình Delta Bản đồ chiến lược Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội góc độ hình Delta ... Đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược Đề xuất chiến lược cho giai đoạn 2011- 2015 Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược quản trị chiến lược...
 • 46
 • 307
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chien luoc kinh doanh trong thuong mai dien tuchiến lược kinh doanh trong thương mại điện tửđề cương môn quản trị doanh nghiệp thương mạiquản trị chiến lược trong doanh nghiệp thương mạiđề tài chiến lược kinh doanh của viettelđề tài chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần du lịch haprođề tài chiến lược kinh doanh bán hàng của công ty masan consumerđề tài chiến lược kinh doanh quốc tế của trung nguyênđề xuất chiến lược kinh doanh của công tyđề tài chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày thái bình docxmột số đề xuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam giai đoạn 2004 2010 của nguyễn hoàng linh luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2004phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty mẹ tổng công ty thuốc lá việt nam đến năm 2020chương 3 đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty mẹ tổng công ty thuốc lá việt nam giai đoạn 2010 2015đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty mẹ tổng công ty thuốc lá việt nam từ 2010 202015đề tài chiến lược kinh doanh mp3 samsungthiết kế tình huống dạy học định lý COSINM t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiTT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)Bi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t namNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTONh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n y65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi iPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanh88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th iTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)M t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t i