Đề cương chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp thương mại

Đề cương chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Đề cương chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
... tất hoạt động kinh doanh Việc xác định chiến lược kinh doanh đắn có ý nghĩa sống doanh nghiệp Sự đổi tư cấp quản trị thuận lợi lớn cho việc hoạch định phương hướng kinh doanh doanh nghiệp Đó sở ... Trình tự lựa chọn chiến lược kinh doanh? Bước 1: Nhận biết chiến lược DN Là nhằm xác định vị trí DN đâu chiến lược mà DN theo đuổi gì.Đây để lựa chọn chiến lược khẳng định lại chiến lược có Yêu cầu: ... động thương mại cán quản trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên doanh nghiệp chưa đáo ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh Do chưa khai thác hết tiềm năng, ưu doanh nghiệp Trong nội số doanh nghiệp...
 • 28
 • 175
 • 1

Đề cương chiến lược kinh doanh

Đề cương chiến lược kinh doanh
... dựng chiến lược từ ma trận SWOT 4.2.1 Chiến lược SO 4.2.2 Chiến lược WO 4.2.3 Chiến lược ST 4.2.4 Chiến lược WT 4.3 Xác định mục tiêu chiến lược 4.4 Một số giải pháp đề xuất 4.4.1 Chiến lược sản ... nghiên cứu đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh việc xây dựng xác định mục tiêu chiến lược, đề sách kế hoạch cách cho hoạt động phát triển lâu dài doanh nghiệp Về vấn đề này, phần lớn doanh nghiệp ... lớn Đề tài tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh, làm sở cho doanh nghiệp tham khảo áp dụng để thiết lập hoạch định chiến lược kinh doanh...
 • 15
 • 380
 • 0

Đề tài: "Chiến lược kinh doanh của công ty sành sứ Thủy tinh Công nghiệp" docx

Đề tài:
... xuất kinh doanh Tổng Công ty sành sứ Thủy tinh Công nghiệp 2.1 Khái quát Tổng Công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Tổng Công ty Nhà ... Rạng Đông - Công ty sứ Hải Dương - Công ty Hưng Phú - Nhà máy thủy tinh Phả Lại - Nhà máy thủy tinh Gò Vấp - Xí nghiệp khai thác chế biến Cao Lanh - Công ty xuất nhập Sành sứ thủy tinh Việt Nam ... chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp kinh tế đại Hoạt động ngành mà cạnh tranh có tính chất liệt, chiến lược kinh doanh đắn cần thiết Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công...
 • 54
 • 198
 • 0

Đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” doc

Đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” doc
... xuất kinh doanh Tổng Công ty sành sứ Thủy tinh Công nghiệp 2.1 Khái quát Tổng Công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Tổng Công ty Nhà ... định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp em xin mạnh dạn chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp nhằm đưa kiến thức lý luận vào thực tiễn kinh doanh Mục đích ... trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Phần III: Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp đến năm 2008 giải pháp thực Em xin chân...
 • 55
 • 126
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty CP bánh kẹo biên hòa hà nội tháng 11 năm 2006

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty CP bánh kẹo biên hòa hà nội tháng 11 năm 2006
... kinh doanh nội doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh kết thực chiến lược kinh doanh Cơng ty từ năm 1999 đến năm 2006 Nội dung khoa luận gồm chương Chương ì Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh doanh ... H I Ê N cứu Mục tiêu nghiên cứu đề t i "Nghiên cứu đề xuất chiên lược kinh doanh cho Cơng ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoa" là: - Hệ thống hoa số vấn đề luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp ... chiên lược kinh doanh Vai trò cửa chiến lược kinh doanh Phăn loại chiến lược kinh doanh 3.1 Chiến lược cấp cơng ty 6 3.2 Chiến lược cạnh tranh 3.3 Chiến lược cấp chức 3.4 Chiên lược kinh doanh...
 • 105
 • 247
 • 0

Đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” ppsx

Đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” ppsx
... KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THỦY TINH CÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Tổng Công ty ... định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” nhằm đưa kiến thức lý luận vào thực tiễn kinh doanh Mục ... KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 2.2.1 Kết kinh doanh Tổng Công ty Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty thể qua số tiêu tổng hợp giai đoạn 1998-2003 Bảng 1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 59
 • 112
 • 0

Đề tài “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” docx

Đề tài “Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” docx
... KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THỦY TINH CÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Tổng Công ty ... định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” nhằm đưa kiến thức lý luận vào thực tiễn kinh doanh Mục ... KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 2.2.1 Kết kinh doanh Tổng Công ty Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty thể qua số tiêu tổng hợp giai đoạn 1998-2003 Bảng 1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 59
 • 85
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT Hà Nội.

Luận văn tốt nghiệp: Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT Hà Nội.
... Công ty khác để sản xuất hay kinh doanh mặt hàng hàng thủ công mỹ nghệ b/ Đề xuất Chiến lợc kinh doanh cho Công ty Từ nghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất, cấu tổ chức cấu mặt hàng kinh doanh ... 2/Nội dung Chiến lợc kinh doanh cho công ty XNK hàng thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT Nội a/ Đánh giá số Chiến lợc kinh doanh cho Công ty Đối với Công ty thự hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực ... kinh doanh Công ty XNK hàng thủ công mỹ nghệ ta chia Công ty thành hai SBU nh sau: SBU1: Nhóm mặt hàng thủ công mỹ nghệ công ty xuất thị trờng quốc tế SBU2: Nhóm mặt hàng công ty nhập tiêu...
 • 67
 • 98
 • 0

Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty vật tư Bưu Điện.doc.DOC

Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty vật tư Bưu Điện.doc.DOC
... sản xuất kinh doanh công ty Vật t Bu Điện I Chơng III: Đề xuất chiến lợc kinh doanh cho công ty Vật t Bu Điện chơng I: Lý luận chung chiến lợc kinh doanh công ty I Tổng quan chiến lợc kinh doanh ... đợc qua nhiệm vụ kinh doanh năm 2002 công ty Vật t Bu Điện I .56 3.Tồn 60 4.Nguyên nhân tồn .61 Chơng III: Đề xuất chiến lợc kinh doanh cho công ty Vật t thiết bị ... hệ kinh tế trình kinh doanh công ty vật t bu điện I 3.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty Công ty vật t bu điện I (COKYVINA) doanh nghiệp nhà nớc, đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty...
 • 73
 • 596
 • 3

TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc.DOC

TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc.DOC
... Phần I: Tìm hiểu số vấn đề chiến lợc kinh doanh Chiến lợc kinh doanh ( CLKD ) đợc hiểu định hớng hoạt động có mục tiêu doanh nghiệp cho thời ... thành chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Chiến lợc mặt hàng kinh doanh dịch vụ Chiến lợc thị trờng khách hàng Chiến lợc vốn kinh doanh Chiến lợc cạnh tranh Chiến lợc Marrketing hỗn hợp Chiến ... chiến lợc chia thành chiến lợc chung ( chiến lợc tổng quát ) chiến lợc phận hợp thành Trong đó, chiến lợc tổng quát đề cập đến vấn đề quan trọng bao trùm nhất, có ý nghĩa lâu dài, quết định sống...
 • 23
 • 547
 • 4

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh đối với công ty trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.doc.DOC

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh đối với công ty trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.doc.DOC
... công ty qua năm(1999-2003) đưa số ý kiến bàn luận, kiến nghị, đề xuất cho hoạt động kinh doanh Công ty quan quản lý Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh công ty thời gian tới, góp phần nâng cao ... hàng mua công ty có ý nghĩa quan trọng kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 3.2.2.DSB tỷ lệ bán buôn bán lẻ -DSB tiêu để đánh giá lực kinh doanh, thị phần doanh nghiệp ... khó khăn điều kiện kinh doanh không trước, Công ty có cố gắng quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh, bước đưa hoạt động Công ty vào ổn định kinh doanh có lãi -Môi trường hoạt động : • Nằm bối cảnh...
 • 62
 • 660
 • 0

Sử dụng phân tích SWOT để phân tích Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp..DOC

Sử dụng phân tích SWOT để phân tích Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp..DOC
... nguyên liệu đầu vào 4.Lựa chọn chiến lược Trên sở phân tích SWOT kết hợp yếu tố, Vinamilk nên sử dụng kết hợp chiến lược tăng trưởng tập trung chiến lược liên kết ngang vì: 4.1 Chiến lược tăng trưởng ... ứng dụng vào dây chuyền sản xuất Vinamilk công ty Việt Nam sở hữu hệ thống máy móc sử dụng công nghệ sấy phun đo Niro Đan Mạch Ngoài ra, công ty sử dụng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế Tetra ... sản phẩm phù hợp cho khách hàng • Thiết bị công nghệ đại: Vinamilk sử dụng công nghệ sản xuất đóng gói đại tất nhà máy Công ty nhập công nghệ từ nước châu Âu Đức, Ý, Thụy Sĩ để ứng dụng vào dây...
 • 12
 • 25,088
 • 135

Tìm hiều và đề xuất chiến lược kinh doanh cho chi nhánh viễn thông 5 Hà Nội.DOC

Tìm hiều và đề xuất chiến lược kinh doanh cho chi nhánh viễn thông 5 Hà Nội.DOC
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 CHNG I TNG QUAN V CễNG TC HOCH NH CHIN LC Khỏi nim chin lc kinh doanh, hoch nh chin lc v I qun tr chin lc Chin lc kinh doanh Cú nhiu nh ngha v chin lc l gỡ, mi nh ngha ... chung ca doanh nghip Chin lc cp cụng ty bao gm: Chin lc tng trng trung Chin lc hi nhp dc Chin lc a dng hoỏ Chin lc cp n v kinh doanh- Chin lc cnh tranh Chin lc ny nhm xỏc nh cỏch thc doanh nghip ... rng buc, mi quan h gia cỏc lnh vc hot ng kinh doanh ca doanh nghip Quan h chin lc gia cỏc n v chin lc kinh doanh cng l vt cn ca s ri b ca mt ngnh ó kinh doanh Mt sn phm hoc mt dch v cú th cú cựng...
 • 47
 • 373
 • 1

đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ôtô hà nội bằng mô hình delta tích hợp với bản đồ chiến lượcđề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015.pdf

đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ôtô hà nội bằng mô hình delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015.pdf
... TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2015 Học viên thực ... chiến lược công ty cổ phần ô tô Nội giai đoạn 2011-2015 dựa hình Delta Bản đồ chiến lược Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội góc độ hình Delta ... Đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ô tô Nội hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược Đề xuất chiến lược cho giai đoạn 2011-2015 Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược quản trị chiến lược...
 • 46
 • 603
 • 13

đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà.pdf

đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà.pdf
... 2015) Tổng công ty Xây dựng Sông Đà [2] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty Xây dựng Sông Đà [3] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm văn Nam (1998), Chiến lược sách kinh doanh , Nhà xuất thống ... phẩm xây lắp Công ty nên tập trung chủ yếu vào chiến lược S/O 4.4 Đề xuất chiến lược kinh doanh Tổng Công Ty Sông Đà tới 2015 Chiến lược thị trường sản phẩm Không hoạt động phạm vi thị trường xây ... ,căn vào tồn thực trạng hoạch định chiến lược Tổng Công Ty thời gian qua để đưa chiến lược kinh doanh cho Tổng Công Ty Sông Đà giai đoạn 2010 – 2015 Chiến lược xây dựng bước hành động, dự đoán trước...
 • 5
 • 509
 • 9

Xem thêm