Quy định về việc quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội

Tài liệu Quy định về việc quản tài sản doanh nghiệp pptx

Tài liệu Quy định về việc quản lý tài sản doanh nghiệp pptx
... bảo vệ Công ty: - Qui định vào khách - Qui định nhiệm vụ nhân viên bảo vệ - Qui định COO 14 Kiểm kê tài sản: B/TÀI SẢN VÔ HÌNH: Quy n sở hữu công nghiệp: - Công ty có loại sản phẩm nào? - Đã đăng ... b> Qui định đặc thù: 12 Hệ thống điện: - Qui định việc tiết kiệm điện (ánh sáng cho khu vực bao nhiêu) - Các khu vực sử dụng máy lạnh, qui định sử dụng máy - Qui định tắt mở điện hết làm việc 13 ... TC có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng VPP phận đưa ý kiến Định mức VPP xây dựng sở nhu cầu phận tháng trước, ý kiến phận có nhu cầu, phòng TCHC Việc xem xét lại định mức tiến hành tháng /...
 • 4
 • 367
 • 1

Quyết định số 842007QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng do Bộ Tài chính ban hành.pdf

Quyết định số 842007QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng do Bộ Tài chính ban hành.pdf
... máy Đối với sở kinh doanh trò chơi thưởng khác Số lượng chủng loại máy chơi trò chơi thưởng (bao gồm máy chơi trò chơi điện tử thưởng máy chơi trò chơi thưởng khác): theo quy định ... cho nhiều người chơi lúc Các chủng loại máy nêu phải bảo đảm phù hợp với quy định Điều Quy chế quản tài hoạt động kinh doanh trò chơi thưởng ban hành kèm theo Quy t định số 91/2005/QĐ-BTC ... ký kinh doanh. ” Sửa đổi, bổ sung Điều 17 sau: “Điều 17 Về nhập máy tiến hành hoạt động kinh doanh Sau hoàn thành điều kiện nêu Điều 15 Quy chế này, sở kinh doanh thực việc nhập máy chơi trò chơi...
 • 4
 • 860
 • 0

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG
... máy Đối với sở kinh doanh trò chơi thưởng khác Số lượng chủng loại máy chơi trò chơi thưởng (bao gồm máy chơi trò chơi điện tử thưởng máy chơi trò chơi thưởng khác): theo quy định ... ứng cho nhiều người chơi lúc Các chủng loại máy nêu phải bảo đảm phù hợp với quy định Điều Quy chế quản tài hoạt động kinh doanh trò chơi thưởng ban hành kèm theo Quy t định số 91/2005/QĐ-BTC ... ký kinh doanh. ” Sửa đổi, bổ sung Điều 17 sau: “Điều 17 Về nhập máy tiến hành hoạt động kinh doanh Sau hoàn thành điều kiện nêu Điều 15 Quy chế này, sở kinh doanh thực việc nhập máy chơi trò chơi...
 • 4
 • 343
 • 1

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
... địa thư người khác không để người khác sử dụng địa thư điện tử Nghiêm cấm việc cung cấp, để lộ mật sử dụng thư điện tử cho người không thuộc trách nhiệm phạm vi sử dụng thư điện tử hệ thống thư ... tử tỉnh Cụ thể: + Cấp cho CBCC quan, đơn vị hành tỉnh địa thư điện tử mật sử dụng để khai thác thư điện tử + Quản trị hệ thống thư điện tử tỉnh, bảo đảm cho hệ thống hoạt động thông suốt, liên ... tin hệ thống thư điện tử tỉnh theo chế độ mật, quản quy n truy cập quan, đơn vị, CBCC quan, đơn vị thuộc tỉnh + Cài đặt hệ thống phòng chống Virus tin học hệ thống thư điện tử tỉnh, xoá bỏ thư...
 • 6
 • 529
 • 3

Quyết định Ban hành Quy định về việc quản và vận hành mạng tin học hóa quản lí hành chính của UBND huyện trà ôn

Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lí hành chính của UBND huyện trà ôn
... CHƯƠNG V QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN MẠNG Điều 15 Về tổ chức vận hành mạng tin học diện rộng UBND huyện Trà Ôn Mạng tin học diện rộng UBND huyện mạng thành viên mạng tin học diện ... định việc quản lý, vận hành, tổ chức khai thác thông tin môi trường mạng tin học hóa quản hành UBND huyện (gọi tắt mạng tin học diện rộng UBND huyện) Quy chế áp dụng phòng ban, đơn vị thuộc UBND ... nối vào mạng tin học diện rộng UBND huyện theo quy định Văn phòng HĐND UBND huyện chịu trách nhiệm Quản trị mạng tin học diện rộng UBND huyện; quản lý, tổ chức vận hành hệ thống mạng vận hành...
 • 14
 • 290
 • 1

Tài liệu QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CTY doc

Tài liệu QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CTY doc
... tên đóng dấu tròn Công ty bên cạnh chữ ký nêu trên, cán quản dấu không sử dụng dấu tròn để đóng văn bản, tài liệu, chứng từ có chữ ký người khác Công ty Bản Quy định có hiệu lực pháp có giá ... với chỗ bổ sung, sửa đổi văn bản, tài liệu, chứng từ Công ty có liên quan, cán quản dấu không đóng dấu tròn Công ty lên chỗ mà phải sử dụng loại dấu riêng (dùng để xác nhận việc sữa chữa) để ... khác sử dụng I.5) Trước đóng dấu, cán quản dấu phải so chiếu chữ ký người có thẩm quy n ký với chữ ký mẫu người mà cán quản dấu lưu giữ để đảm bảo tính chất xác thực chữ ký; đồng thời cán quản...
 • 4
 • 2,863
 • 36

Sự cần thiết trong việc thiết lập cơ chế quản tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.DOC

Sự cần thiết trong việc thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.DOC
... quản nhà nớc, chế quản tài doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp quốc doanh nói riêng đợc hình thành thông qua việc quy định quản mặt sau: + Sự thành lập đăng kí kinh doanh + Quản vốn tài ... bán tài sản với giá trị lại tài sản nhợng bán chi phí nhợng bán tài sản đợc hạch toán vào kết kinh doanh doanh nghiệp - Quản doanh thu chi phí: Doanh thu doanh nghiệp bao gồm doanh ... ngân sách, hạn chế tợng lãng phí, trốn lậu thuế gian lận thơng mại Tóm lại, thiết lập chế quản tài công tác cần thiết mang tính cấp bách cao chế quản tài độc lập tơng xứng với vị tiềm phát...
 • 12
 • 653
 • 1

Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước

Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước
... nghị tài sản, quan nhà nước có thẩm quy n định tài sản Nội dung chủ yếu định tài sản nhà nước gồm: a) Cơ quan nhà nước tài sản lý; b) Danh mục tài sản lý; c) Phương thức tài sản; ... Nhà nước tài sản Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản địa phương, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy định phân cấp quản Nhà nước tài sản Nhà nước quan, tổ ... hồi tài sản nhà nước quy định sau: Cơ quan tài cấp tổ chức thực định thu hồi tài sản nhà nước quan nhà nước có thẩm quy n địa phương quy định Điều Quy định Điều 10 Thẩm quy n định điều chuyển tài...
 • 30
 • 370
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
... 1.2.2.2.2 Quản tài sản doanh nghiệp NQD: Các vấn đề đặt việc quản tài sản doanh nghiệp NQD bao gồm vấn đề như: + Quản tài sản cố định + Quản tài sản lưu động a) Công tác quản tài sản ... pháp quản vận hành doanh nghiệp nằm khái niệm chế quản tài doanh nghiệp Tuy nhiên, đây, tách chế quản tài doanh nghiệp thành hai phần bản, dựa hai giác độ tiếp cận khác việc quản tài ... động qua lại với chặt chẽ 1.2.2 Những nội dung chủ yếu chế quản tài doanh nghiệp NQD: Trên giác độ quản nhà nước, chế quản tài doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp quốc doanh nói riêng...
 • 42
 • 249
 • 0

hướng dẫn chế độ quản tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
... Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác phối hợp với ban chấp hành công đoàn quỹ để quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi VI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Năm tài Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác ... thất phát sinh năm, Hội đồng quản Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác báo cáo Liên minh Hợp tác Việt Nam Bộ Tài xem xét định IV THU, CHI TÀI CHÍNH Thu nhập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác toàn ... hao tài sản cố định Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác thực theo hướng dẫn Bộ Tài doanh nghiệp Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác quyền cho thuê trụ sở, tài sản thuộc quyền quản Quỹ theo nguyên tắc...
 • 9
 • 485
 • 0

Xem thêm