Tính toán cấp thoát nước cơ bản

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng và cấp thoát nước Điện Bàn (luận văn hay)

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng và cấp thoát nước Điện Bàn (luận văn hay)
... nhán hồûc nhọm cäng nhán v theo di ghi chẹp vo bng theo di cäng tạc täø Nhiãûm vủ ca täø trỉåíng sn xút l phn ạnh trỉûc tiãúp theo di trãn cạc chỉïng tỉì ban âáưu, theo máùu quy âënh tháût âáưy ... kinh doanh váùn âỉåüc tiãún hnh theo hai hçnh thỉïc ch úu: hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo sn pháøm v hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo thåìi gian a) Hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo thåìi gian: SVTH: Nguùn Thë ... cọ thãø theo thåìi gian cọ thãø thỉûc hiãûn theo giåì, ngy, tưn, thạng hồûc cọ thãø thỉûc hiãûn theo thåìi gian gin âån hay theo thåìi gian cọ thỉåíng Theo hçnh thỉïc ny tiãưn lỉång thåìi gian...
 • 104
 • 158
 • 0

hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng và cấp thoát nước điện bàn

hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng và cấp thoát nước điện bàn
... nhán hồûc nhọm cäng nhán v theo di ghi chẹp vo bng theo di cäng tạc täø Nhiãûm vủ ca täø trỉåíng sn xút l phn ạnh trỉûc tiãúp theo di trãn cạc chỉïng tỉì ban âáưu, theo máùu quy âënh tháût âáưy ... kinh doanh váùn âỉåüc tiãún hnh theo hai hçnh thỉïc ch úu: hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo sn pháøm v hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo thåìi gian a) Hçnh thỉïc tiãưn lỉång theo thåìi gian: SVTH: Trang Chun ... cọ thãø theo thåìi gian cọ thãø thỉûc hiãûn theo giåì, ngy, tưn, thạng hồûc cọ thãø thỉûc hiãûn theo thåìi gian gin âån hay theo thåìi gian cọ thỉåíng Theo hçnh thỉïc ny tiãưn lỉång thåìi gian...
 • 106
 • 45
 • 0

Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột đỉnh móng

Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột  đỉnh móng
... Sgh /L = 0,002 1.3 Tải trọng công trình tác dụng lên móng Tải trọng công trình tác dụng lên móng cho trước theo tổ hợp tải trọng tính toán: + Đối với móng D4: + Đối với móng C4: Ntt0 = 1050 ... MÓNG D4 THEO PHƯƠNG ÁN 2.1 Xác định tải trọng tác dụng xuống móng Tải trọng tính toán chân cột đỉnh móng: Ntt0 = 1050 KN.m Mtt0= 210 KN Qtt= 126KN Tải trọng tiêu chuẩn chân cột đỉnh móng: tc ... ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG ****** ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG GVHD : Th.S PHÙNG VĂN KIÊN Khi tính toán độ bền ta phải dùng tổ hợp tải trọng bất lợi Áp lực tính toán đáy móng: tt tt Pmax = N...
 • 48
 • 356
 • 0

Thiết kế Nền và Móng công trình nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột (đỉnh móng) ở cố

Thiết kế Nền và Móng công trình có nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột (đỉnh móng) ở cố
... 750KPa Cốt Thép dọc chịu lực: nhóm CII 10: Rs = 280000KPa Khi tính toán độ bền Móng ta dùng tổ hợp tảI trọng nguy hiểm nhất, trọng lợng Móng đất Móng không làm cho Móng bị uốn không gây tợng ... Khi tính toán độ bền Móng ta dùng tổ hợp tảI trọng nguy hiểm nhất, trọng lợng Móng đất Móng không làm cho Móng bị uốn không gây tợng chọc thủng nên không kể đến: SVTH: pham minh cuong 07xn Trang ... liệu thời gian thi công công trình III .thiết kế móng đơn btct dới cột trục D - móng m2: Do nội lực truyền xuống Móng cột trục D nhỏ, mặt khác theo khảo sát địa chất phần I, ta lớp đất Sét xám...
 • 42
 • 271
 • 0

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH
... bình tách pha trải qua giai đoạn, bình tách đứng bình tách ngang có khác trình tách hạt chất lỏng *Cấu tạo thiết bị tách Cấu tạo chung Một thiết bị tách thông thường gồm phần chính: Ngăn tách ... chất lỏng bình cộng với khối lượng bình tách WW = 1000 V + WA *Áp dụng tính toán chọn bình tách công suất 5000 tấn/ ngày đêm *Áp dụng tính toán cho bình tách áp suất thấp (E1) *Tính toán gia cố ... hai loại tách dầu khí: tách “vi phân” tách “cân bằng” hay “tiếp xúc” - Chức bình tách dầu khí: + Tách dầu khỏi khí + Tách khí khỏi dầu + Tách nước khỏi dầu + Duy trì áp suất tối ưu bình tách +...
 • 10
 • 686
 • 14

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH
... Thit b du khớ K49 Khí Bộ chiết sương Đầu vào chất lỏng Thiết bị tách cửa vào ''A'' Đầu vào chất lỏng Thiết bị khử khí ''A'' Đĩa làm lệch Thiết bị dẫn hướng Đầu Mặt cắt A-A Hỡnh II.8 Bỡnh tỏch ng ... an toàn Màng ngăn Khoang tách Chất lỏng vào Đường cân khí Thiết bị tách cửa vào Phao bề mặt phân cách Công tay đo Bộ kích đo Khoang đo Bộ điều khiển mức Phao bề mặt phân cách Đường dầu Đường xả ... nhiệt độ áp suất P3 TBT1 P4 TBC2 Khí tách bậc giản nở Khí tách bậc giản nỡ Khí tách bể chứa P5 TBC1 Bể chứa Lỏng A B Pb áp suất P1 C P2 E1 P3 P4 P5 D E2 Khí tách Khí F Nhiệt độ Dầu vỉa áp suất...
 • 86
 • 446
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
... tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H.1-9 Mô hình hóa mạch thủy lực van trợt có mép điều khiển Trên H.1-9, số p ký hiệu cho cho thông số đờng dầu vào, số R, T cho thông số ... thủy lực H 17 b Đây mạch phối hợp ghép song song nối tiếp Các hệ số K A KB có quan hệ liên động: KA tăng KB giảm ngợc lại 11 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số ... chuyển động pittông xy lanh, nghĩa là: v1 = x v2 (1-40) 15 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số Các sơ đồ tính toán xy lanh đợc thể H 1-12 H 1-12 Sơ đồ tính toán...
 • 23
 • 285
 • 2

Tìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycol

Tìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số cơ bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycol
... K53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM MỎ BẠCH HỔ VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THÁP LÀM KHÔ KHÍ BẰNG TRIETYLENGLYCOL ... Khí trường đại học Mỏ Địa Chất xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro ,em tiến hành thu thập tài liệu giàn nén khí trung tâm mỏ Bạch Hổ tính toán công đoạn giàn đề tài tìm hiểu khái quát giàn ... Hóa Dầu K53 CHƯƠNG 2: TỔNG QUÁT VỀ GIÀN KHÍ TRUNG TÂM MỎ BẠCH HỔ (CCP) 2.1 Sơ đồ tổng quát qui trình công nghệ giàn nén khí trung tâm 2.1 Mục đích giàn nén khí trung tâm (ccp) 24 GVHD: Nguyễn...
 • 72
 • 1,145
 • 6

Đề tài : Phân tích, tính toán động lực học của máy thái kiểu đĩa.Từ đó tính toán các thông số bản cho máy thái rau cỏ rơm potx

Đề tài : Phân tích, tính toán động lực học của máy thái kiểu đĩa.Từ đó tính toán các thông số cơ bản cho máy thái rau cỏ rơm potx
... GVHD:T.S Đinh Vương 2.3 Một số máy thái kiểu đĩa Máy thái rau cỏ rơm PCC – :kiểu đĩa đứng, có động cơ, di động Hình 2: Máy thái rau cỏ rơm PCC-6 Máy thái củ PKP-2,0 : Kiểu đĩa đứng, quay tay có động ... 2.3 Một số máy thái kiểu đĩa 2.4 Phân tích, tính toán động lực học máy thái kiểu đĩa 2.5 Tính toán thông số cho máy thái rau cỏ rơm 3.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .10 SVTH: Nguyễn ... công máy thái 2.5 Tính toán thông số cho máy thái rau cỏ rơm SVTH: Nguyễn Văn Đạt 39A Lớp: Công thôn Thiết bị bảo quản chế biến NSTP Hùng GVHD:T.S Đinh Vương a) Năng suất máy thái rau cỏ rơm -...
 • 11
 • 680
 • 5

Tính toán các thông số bản của tháp làm ngọt khí bằng MEA

Tính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng MEA
... lý khí thiên nhiên dầu mỏ khí trình xúc tác nhà máy chế biến mỏ CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THÁP HẤP THỤ LÀM NGỌT KHÍ SỬ DỤNG DUNG MÔI MEA Tính toán thông số tháp hấp thụ làm khí ... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LÀM NGỌT KHÍ 1.1 Tác hại khí Acid cần thiết phải loại bỏ khí Acid (H2S, CO2) Trong hỗn hợp khí tự nhiên, khí đồng hành khí hoá dầu khí Hydrocacbon chứa số khí khác như: Khí ... với khí CO2 H2S trước đưa vào chế biến, khí cần phải qua công đoạn chuẩn bị, tiến hành loại bỏ tạp chất kể trình tách bụi, tách nước đặc biệt làm khí Đồ án Tính toán thông số tháp làm khí MEA ...
 • 23
 • 258
 • 0

tính toán các thông số bản của tháp làm ngọt khí bằng mea

tính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng mea
... lý khí thiên nhiên dầu mỏ khí trình xúc tác nhà máy chế biến mỏ CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THÁP HẤP THỤ LÀM NGỌT KHÍ SỬ DỤNG DUNG MÔI MEA Tính toán thông số tháp hấp thụ làm khí ... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LÀM NGỌT KHÍ 1.1 Tác hại khí Acid cần thiết phải loại bỏ khí Acid (H2S, CO2) Trong hỗn hợp khí tự nhiên, khí đồng hành khí hoá dầu khí Hydrocacbon chứa số khí khác như: Khí ... với khí CO2 H2S trước đưa vào chế biến, khí cần phải qua công đoạn chuẩn bị, tiến hành loại bỏ tạp chất kể trình tách bụi, tách nước đặc biệt làm khí Đồ án Tính toán thông số tháp làm khí MEA ...
 • 24
 • 391
 • 0

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
... mạch thủy lực van trợt có mép điều khiển 14 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số Trên H.1-9, số p ký hiệu cho cho thông số đờng dầu vào, số R, T cho thông số đờng ... chuyển động pittông xy lanh, nghĩa là: v1 = x v2 Các sơ đồ tính toán xy lanh đợc thể H 1-12 17 (1-40) Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H 1-12 Sơ đồ tính toán ... Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H.1-5 Sơ đồ tính toán lực chiều trục trợt van điều khiển a- Sơ đồ nguyên lý làm việc; b Sơ đồ phân bố áp suất Lực tác dụng...
 • 26
 • 171
 • 1

Tìm hiểu về khí đốt và tính toán các thông số bản của tháp hấp thụ làm khô khí mỏ tây nam bằng triethylene glycol (TEG) công suất 5,7 triệu m3 tiêu chuẩn ngày

Tìm hiểu về khí đốt và tính toán các thông số cơ bản của tháp hấp thụ làm khô khí mỏ tây nam bằng triethylene glycol (TEG) công suất 5,7 triệu m3 tiêu chuẩn ngày
... Mục đích: Tính toán thông số tháp hấp thụ làm khô khí triEtylenglycol (TEG) khí mỏ PM3 Tây Nam công suất 5,7 triệu m tiêu chuẩn/ ngày Bước Xác định thông số khí ẩm vào tháp   Tỷ khối khí nguyên ... Việt Nam - Tìm hiểu phương pháp làm khô khí chất làm khô khí sử dụng - Tính toán thông số tháp làm khô khí TEG với nguồn nguyên liệu từ mỏ PM3 Tây Nam công suất 5,7 triệu m tiêu chuẩn/ ngày với ... 2: Tính toán nhiệt độ áp suất làm việc tháp hấp thụ   - Nhiệt độ làm việc dòng khí nhiệt độ dòng vào tháp T : Tlv = T1 = 50 C - Áp suất làm việc xem giá trị trung bình áp suất khí vào khỏi tháp: ...
 • 21
 • 290
 • 0

TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN CỦA Hệ THỐNG TRUYỀN ĐộNG

TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA Hệ THỐNG TRUYỀN ĐộNG
... 3,14.350 (v/p) Chọn số vòng quay sơ động Isb =ix.ihgt.ikn Tra bảng 2-2 trang 32 TKCTM ta có ix =2: tỉ số truyền động xích ihgt =8:tỉ số bánh trụ hộp giảm tốc cấp ikn =1:tỉ số truyền khớp nối → ... tỷ số truyền Ta có: ichung = Ta có ↔ ndc 950 = = 17,39 nct 54,6 ichung =ingoài hôp itrong hộp ichung =ikn.ix.ihgt Tra bảng 2-2 trang 32 TKCTM ta có: ikn =1:tỷ số truyền khớp nối ix =2:tỷ số truyền ... ibrn ibrc =1.2.2,95.2,95 =17,4 ∆ sai số : =/iđầu -isâu / = /17,39 – 17,4/=0,01 sai số nằm khoảng cho phép tỷ số truyền hệ sau: ibrn =2,95 ibrc =2,95 ix =2 Tính toán công suất trục ηkn ηbr ηo Ni...
 • 16
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: flowhy phần mềm tính toán cấp thoát nướcthuyết minh tính toán cấp thoát nướcphần mềm tính toán cấp thoát nướctính toán cấp thoát nước trong nhàtính toán cấp thoát nước nhà cao tầngđồ án về tính toán tháp chuyển hóa co bằng hơi nước trong dây chuyền công nghệ tổng hợp nh3 từ khí than ẩmbài tập cấp thoát nước có lời giảixí nghiệp xây dựng và cấp thoát nước điện bànđịnh mức dự toán cấp thoát nướctình trạng cấp thoát nướcdownload định mức dự toán cấp thoát nướctình hình cấp thoát nước xã dân hòa huyện kỳ sơn hòa bìnhtìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số cơ bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycoltính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng meacách tính phụ cấp theo lương cơ bảngiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017CHẤT LƯỢNG đào tạo kỹ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP HCMGIẢI PHÁP đảm bảo CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN dạy NGHỀ tại các TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ TỈNH hậu GIANGGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủNguyên lí máy phát điệnChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBVÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu saophương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự