Các đặc trưng ngôn ngữ cho bài toán phân loại câu hỏi tiếng Việt

Làm giàu các đặc trưng cho bài toán phân lớp câu hỏi

Làm giàu các đặc trưng cho bài toán phân lớp câu hỏi
... lƣợng câu hỏi kiểm tra phân bố lớp, #Acc số lƣợng câu hỏi đƣợc phân lớp đúng, cột bên cạnh phần trăm phân lớp xác 4.4.2 Phân lớp với tập liệu đƣợc làm giàu Bảng 4.6 Kết phân lớp theo lớp câu hỏi ... bƣớc phân tích câu hỏi cung cấp để tìm kiếm, trích chọn đƣa câu trả lời xác cho câu hỏi ngƣời dùng 1.2 Bài toán phân lớp câu hỏi 1.2.1 Giới thiệu Phân lớp câu hỏi trình gán hay nhiều nhãn lớp ... sau [17]: 24 Phân lớp nhị phân miền áp dụng có hai lớp phân lớp đa lớp miền ứng dụng có nhiều lớp Nhƣ phân lớp nhị phân trƣờng hợp đặc biệt toán phân lớp, nhiên xuất xứ phân lớp nhị phân có vị...
 • 49
 • 143
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ XEM XÉT NGỮ NGHĨA" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cứu việc ứng dụng tập phổ biến luật kết hợp vào tóan phân lọai văn tiếng Việt xem xét ngữ nghĩa từ Thuật tóan tìm tập phổ biến cải biên cho phép tìm dãy từ phổ biến văn bản, Sau thuật tóan ... thuật toán tìm tập phổ biến Lưu ý phép hợp tập phổ biến S = X∪Y với X, Y tập mặt hàng phổ biến k-1 mặt hàng trở thành phép nối chuỗi, X lấy từ dãy phổ biến k-1 từ Y dãy phổ biến từ (lấy ... 7) 8) Loại khỏi CSDL thỏa luật r 9) Endfor 10) Return R && tập luật rút gọn TẠO VECTƠ ĐẶC TRƯNG VĂN BẢN 4.1 Tìm dãy từ phổ biến Thuật toán tìm tập phổ biến ứng dụng để tìm dãy từ phổ biến tập liệu...
 • 10
 • 250
 • 1

Nghiên cứu bài toán phân loại câu hỏi

Nghiên cứu bài toán phân loại câu hỏi
... luyện lại phân loại Vì thế, phương pháp máy học chọn làm hướng tiếp cận nhóm phân loại câu hỏi Page 14 Nghiên cứu toán phân loại câu hỏi Đối với phân loại, nhóm chọn SVM để phân loại câu hỏi Hai ... Nghiên cứu toán phân loại câu hỏi Trong thành phần nêu , thành phần phân loại câu hỏi đóng vai trò quan trọng hệ thống QA [1-4] Người dùng đưa vào hệ thống câu hỏi, câu hỏi sau phân tích ... trưng hai câu hỏi Page Nghiên cứu toán phân loại câu hỏi Naive Bayes Là mô hình tiếp cận cho việc phân loại dựa định lý sác xuất Bayes Mô hình giả định đặc trưng tồn độc lập phân loại câu hỏi ,...
 • 23
 • 414
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhận chữ viết tay Phần tiếp theo, trình bày số phương pháp trích chọn đặc trưng đơn giản, áp dụng cho việc nhận dạng ký tự viết tay rời rạc III Một số phương pháp trích chọn đặc trưng Trong phần ... lượng đặc trưng nhiều, tốc độ nhận dạng tăng lên đáng kể V Kết luận Bài báo đề xuất mô hình nhận dạng chữ viết tay rời rạc dựa sở phương pháp véc tơ tựa kết hợp với số phương pháp trích chọn đặc trưng ... giản hiệu cho việc nhận dạng chữ viết tay rời rạc Các kết thực nghiệm cho thấy đặc trưng lựa chọn áp dụng vào toán nhận dạng chữ viết tay rời rạc đạt độ xác tương đối cao Việc sử dụng đặc trưng...
 • 7
 • 275
 • 0

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
... ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T 4.1 Nét tương đồng hành vi chào hỏi tiếng Anh tiếng Vi t Cả hai ngôn ngữ Anh Vi t sử dụng dạng thức câu hỏi lời chào (1) Tiếng Anh: ... giao tiếp định CHƯƠNG III: ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA - NGÔN NGỮ CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T 3.1 Hành vi chào hỏi tiếng Anh Trong Tiếng Anh, có vài cách chào có tính công thức sử ... HỌC VI N NGOẠI GIAO KHOA TIẾNG ANH NGUYỄN THÙY DƯƠNG ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T GIÁO VI N HƯỚNG DẪN: T.S KIỀU THỊ THU HƯƠNG Hà Nội, tháng 1 2-2 011...
 • 27
 • 1,023
 • 7

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa trong hành vi chào hỏi nga anh việt

Đặc trưng ngôn ngữ  văn hóa trong hành vi chào hỏi nga  anh  việt
... HỆ GIỮA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA Văn hóa ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, tách rời Ngôn ngữ phương tiện chuyển tải văn hóa văn hóa chứa đựng ngôn ngữ Người ta nói ngôn ngữ văn tự kết tinh văn hóa dân ... biểu hành vi chào hỏi ngôn ngữ Nga, Anh Vi t cách logic, dễ hiểu Với ngôn ngữ, cấu trúc chào hỏi (phát ngôn ngữ vi) mang đậm nét văn hóa riêng, phong tục riêng kèm theo cử yếu tố phi văn hóa tương ... lược chào hỏi ba ngôn ngữ sử dụng chín tình - Một số đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa chào hỏi sử dụng phổ biến ba ngôn ngữ 3.1.2 Nét tương đồng hai ngôn ngữ Nga Vi t Từ sở nét tương đồng văn hóa...
 • 26
 • 937
 • 0

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
... phân bi t hành vi ngôn ng thành hành vi ngôn ng b ph n ó là: hành vi t o l i (locutionary act), hành vi t i l i (illocutionary act) hành vi sau l i (perlocutionary act) "Trong tài li u Vi t ng ... p nh t n h CH N G III: C TR N G V N HÓA - NGÔN NG CA HÀNH VI CHÀO H I TRONG TI N G ANH VÀ TI NG VI T 3.1 Hành vi chào h i ti n g Anh Trong Ti ng Anh, có m t vài cách chào có tính công th c c s ... LÝ LU N NGHIÊN C U bn 2.1.1 Hành vi ngôn ng Theo George Jule, hành vi ngôn ng (speech acts) “nh ng hành n g c th hi n thông qua phát ngôn Trong giao ti p, hành vi ngôn ng không n gi n ch a nh...
 • 8
 • 1,277
 • 6

hội nào cho bài toán phân phối hàng tiêu dùng Việt? doc

Cơ hội nào cho bài toán phân phối hàng tiêu dùng Việt? doc
... bảo hàng hóa diện điểm bán nhiệm vụ tối quan trọng hệ thống phân phối Với hàng tiêu dùng nhanh, khách hàng dùng hàng ngày, hệ thống phân phối phải rộng sâu để đảm bảo khả cung ứng cho người tiêu ... dùng đành chấp nhận phát triển đến mức “bão hòa” với hệ thống phân phối có Tuy nhiên, có số DN VN phát triển lối riêng cho đường mở rộng mạng phân phối hội phát triển mạng lưới phân phối hàng ... bán hàng P&G chào cho điểm bán lẻ đến 100-200 mã hàng Cho nên, với dư thừa công suất này, liên kết phân phối, DN VN phân phối thêm hàng hóa cho DN nhỏ chưa có điều kiện đầu tư phát triển kênh phân...
 • 11
 • 323
 • 0

Báo cáo hệ chuyên giaxử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích văn bản tiếng việt

Báo cáo hệ chuyên giaxử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích văn bản tiếng việt
... TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ PHÂN TÍCH VĂN BẢN 1.1 Tổng quan xử ngôn ngữ tự nhiên Xử ngôn ngữ tự nhiên lĩnh vực nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng hệ thống xử cho máy tính, ... tiếp cận xử ngôn ngữ tự nhiên thu thành công đáng khích lệ, đặc biệt cách tiếp cận sử dụng phương pháp thống kê kho ngữ liệu lớn Xử ngôn ngữ tự nhiên xử ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết người ... giao diện người-máy ngôn ngữ tự nhiên, hệ hỏi đáp, hệ sinh ngôn ngữ, … Về Công nghệ xử ngôn ngữ, xử văn bản, đại thể bao gồm bước sau:  Tầng ngữ âm: Nghiên cứu ngữ âm  Tầng hình thái:...
 • 32
 • 313
 • 1

Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi

Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi
... định nhãn lớp cho câu hỏi A Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa ứng dụng vào toán phân lớp câu hỏi 12   Module phân lớp câu hỏi Thuật toán luyện quy luật phân lớp Câu hỏi A chưa phân lớp Trích ... nhãn lớp Lớp A xếp vào lớp i A xếp vào lớp j Dữ liệu mẫu danh sách lớp Lớp i Lớp j Lớp n-1 Lớp n Hình 1.3: Bài toán phân lớp câu hỏi Tuy nhiên cách áp dụng định nghĩa phân loại văn vào vấn đề phân ... khác nhau, phân lớp thứ ba sử dụng giải thuật lại với đặc trưng bag-of-word: Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa ứng dụng vào toán phân lớp câu hỏi 25   - Bộ phân lớp thứ nhất: giải thuật SVM,...
 • 36
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm ngôn ngữ mục chính trị văn hóa xã hội trên vietnamnetđặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt so sánh với tiếng anhđặc trưng ngôn ngữ của các loại hình nghệ thuậtchỉ định đặc trưng ngôn ngữ language dependent cho từng sessionđặc trưng ngôn ngữ và các thể loại kiến trúcđặc trưng ngôn ngữ các thể loại hội họađặc trưng ngôn ngữ các thể loại văn họccác đặc trưng kỹ thuật của an toàn mạngđặc trưng ngôn ngữ thanh hóađặc trưng ngôn ngữ truyền hìnhphân tích đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuậtphân tích đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắcđặc trưng ngôn ngữ văn họcđặc trưng ngôn ngữ điện ảnh việt namđặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật hội họaCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 43. Rễ cây