GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 HKII 3 CỘT

Giao an vat ly 9 (HKII)

Giao an vat ly 9 (HKII)
... cách dải màu đỏ dải màu xanh - Trả lời: + nêu cách làm TN dự đoán kết - Trả lời: dùng lọc nửa đỏ, nửa xanh để quan sát đợc đồng thời vị trí hai dải màu đỏ màu xanh + quan sát tợng kiểm tra dự ... chéo 2a (SGK): quan sát dải màu riêng rẽ dải cầu vồng I / Phân tích chùm sáng trằng lăng kính - HD HS đọc SGK làm TN1: + quan sát cách bố trí TN +quan sát tợng xảy +mô tả hình ảnh quan sát đợc Lu ... chùm sáng lọc màu đỏ, màu xanh + quan sát tợng kiểm tra dự đoán - Các nhóm hoạt động làm ; báo cáo ; nhận xét chéo TN 2b (SGK) (quan sát dải màu qua lcọ nửa đỏ, nửa dới xanh) theo trình tự: + mục...
 • 65
 • 394
 • 0

Giao an vat Li 9 HKII (2 cot)

Giao an vat Li 9 HKII (2 cot)
... sạng li ûu v lm thê nghiãûm tràõng bàòng làng SGK: kênh - Quan sạt cạch bäú trê TN a) Âc ti li ûu âãø - Quan sạt hiãûn tỉåüng xy nàõm âỉåüc cạch lm TN - Mä t hçnh nh quan sạt b) Lm TN1 SGK : Quan ... cạch giỉỵa di mu â v mu xanh - Hi vãư cạch lm TN (dng táúm lc nỉía â , nỉía xanh âãø cọ thãø quan sạt âỉåüc âäưng thåìi vë trê ca di sạng mu â v mu xanh) - u cáưu HS quan sạt v mä t hiãûn tỉåüng ... nh÷ng ch÷ viÕt nhá Quan s¸t nh÷ng chi tiÕt nhá cđa mét vËt(chi tiÕt ®ång hå ;bøc tranh;trong m¹ch ®iƯn tư cđa m¸y thu thanh…);cđa mét sè ®éng vËt hay thùc vËt NÕu kh«ng cã gÝa quang häc th× GV híng...
 • 51
 • 328
 • 1

GIÁO ÁN VẬT LỚP 8 3 CỘT CHUẨN

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 8 3 CỘT CHUẨN
... C2 : P = 40N P F= 400N C3 HS tự ghi Hớng dẫn HS tự học nhà - Dặn HS ôn cũ , làm tập SBT - Nghiên cứu trớc liên hệ theo đt 01 68. 921 .86 . 68 Tiết Ngày soạn / Lớp dạy Tiết Lớp dạy Tiết / Ngày dạy ... t1 30 s - Vận tốc xe quãng đờng S2 V= 60m = T2 =2.5m/s 24 s - Vận tốc xe hai quãng đờng S1 + S2 120 +60 Vtb = = t1 + t2 30 + 24 Vtb = 3, 3 m/s C6 : - Quãng đờng đoàn tàu đợc : S = V t = h 30 ... C2 , C3 I - Làm để biết -HS hoạt động nhóm (2) vật chuyển động hay - đại diện nhóm nêu , HS đứng yên khác giải thích - Sự thay đổi vị trí - HS ghi nhớ vật theo thời gian so với vật khác ( Vật...
 • 67
 • 839
 • 15

Giáo Án Vật 9 Tiết (3-4) ppsx

Giáo Án Vật Lý 9 Tiết (3-4) ppsx
... 4: Tổng kết- Đánh giá Gv:- Nhận xét kết đạt -Tinh thần thái độ thực hành nhóm Đồng thời nhắc nhở số hs: - Sự chuẩn bị - Kỹ thực hành - Ý thức làm việc * Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị Tiết ĐOẠN MẠCH ... công thức? HS2: Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện trở dây dẫn vôn kế am pe I/Chuẩn bị: (như SGK) kế, đánh dấu chốt (+) (-) HS trả lời câu hỏi chuẩn bị báo vôn kế am pe kế cáo Cho hs nhận xét GV: Nêu ... III/ Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1:Kiểm tra cũ- Nêu vấn đề Bài cũ: HS1: Em Viết công thức...
 • 11
 • 340
 • 0

giáo án vật 7 hki 3 cột

giáo án vật lý 7 hki 3 cột
... đợc ánh Cá nhân HS lần lợt trả lời Nhận biết ánh sáng sáng nao câu hỏi GV Gơng phẳng, gơng cầu ? Định luật truyến thẳng lồi, gơng cầu lõm ánh sáng.? Định luật Các định luật: Định phản xạ ánh sáng ... III-Vận dụng C6? Vật có tần số dao C5: động 70 Hz dao Vật có tần số 70 Hz dao động + Yêu cầu học sinh nhận xét? động nhanh nhanh Vật có tần số dao Vật có tần số 50Hz phát âm - Giáo viên thống ý ... định luật: Định phản xạ ánh sáng luật phản xạ ánh sáng ? Đặc điểm ảnh định luật truyền thẳng vật tạo gơng phẳng ánh sáng Gơng cầu lồi Gơng cầu lõm ? So sánh giống khác ảnh tạo gơng ứng loại gơng...
 • 47
 • 369
 • 0

Giáo án vật 10 (chuẩn 3 cột)

Giáo án vật lý 10 (chuẩn 3 cột)
... 2 .3, 14 = = 31 4(rad / s) T 0,02 c / Tc di ca xe: Ta cú: v = r. = 0,4 .31 4 = 125,6 (m/s) d/ Gia tc hng tõm a ht v 12,5.6 = = = 39 4 ,38 m / s r 0,4 a ht = r.2 = 0,4 .31 ,4 = 39 4 ,38 m / s Bi 13 trang 34 ... hnh o cỏc i lng vt nh: chiu di, th tớch, III Tin trỡnh dy - hc n nh Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 Hot ng dy hc Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim v phộp o cỏc i lng vt H n v SI Hot ng ... Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 47 2) Kim tra: - Phỏt biu ba nh lut Niu tn? - Vit v gii thớch nh lut II Niu tn? 3) Hot ng dy hc: Hot ng 1: Phõn tớch cỏc hin tng vt lý, tỡm im chung, xõy...
 • 167
 • 437
 • 2

Giao an tieng anh 9 HKII 3 cot dung tam

Giao an tieng anh 9 HKII 3 cot dung tam
... : Scanning and skimming - Ask Ss to read the passage very quickly and answer the following questions : What continents are read the passage quickly and answer the questions Answers America and ... Which Who đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ - Which thay cho danh từ vật, vật Who thay cho danh từ ngời đứng trớc nó.Đóng chức làm chủ ngữ mệnh đề tính ngữ in many countrie s -Answer Israel -Pairworks ... clause a)Language focus 1: Present relative clause * GV nêu lại mẫu câu Listen and Read giới thiệu: - Mệnh đề quan hệ đợc giới thiệu đại từ quan hệ bổ nghĩa cho danh từ hay đại từ Danh từ hay...
 • 84
 • 149
 • 1

Giáo án Địa 6 HKII ( 3 cột )

Giáo án Địa lý 6 HKII ( 3 cột )
... nóng (Nhiệt đới) Hai đời ôn hoà ( n đới) Hai đới lạnh (Hàn đới) Vị trí Từ 230 27'B 230 27'N Từ 230 27'B 66 033 'B Từ 230 27'N 66 033 'N Từ 66 033 'B - Cực Bắc Từ 66 33 'N - Cực Nam Góc chiếu ánh sáng Mặt ... c (0 ,5 ) Câu2 b (0 ,5 ) Câu 3: - (1 ) Không khí (0 ,5 ) - (2 ) cao thấp (0 ,5 ) B/ Tự luận (8 ,0điểm) Câu 4: (3 ) - Lợng ma ngày = Tổng trận ma ngày (1 ,5 ) - Lợng ma năm = Tổng lợng ma tháng năm (1 ,5 ) ... ho ( ôn dới) Từ 230 27 B -66 0 33 N : 230 27 N -66 0 33 N 41 Góc chiếu sáng thời gian chiếu sáng năm chênh lớn, nhiệt độ trung bình, gió Tây ôn đới, lợng ma 500- 1000 mm (1 ,0 ) - Hai đới lạnh (hàn...
 • 42
 • 394
 • 1

Giáo án Địa 8 HKII ( 3 cột )

Giáo án Địa lý 8 HKII ( 3 cột )
... quc gia ụng Nam hi o(0, 5) - Ni giao lu ca cỏc lung giú v cỏc lung sinh vt (0 , 5) Cõu Mt sụ m khoỏng sn Vit Nam(0, 5) - M than (Qung Ninh) Du khớ (Bch H), St (Thỏi Nguyờn) (0 , 1) Dn dũ Son bi mi c ... (0 ,2 5) III./ Hc sinh in ỳng - 1+ b (0 ,2 5) - 2+ a (0 ,2 5) - 3+ d (0 ,2 5) - 4+ c (0 ,2 5) B./ Phn t lun Cõu c im chung ca vựng bin Vit Nam - Bin ụng l mt bin ln tng i kớn, din tớch 3. 447.000km2 (0 , 5) ... ( sụng Hng 153mm; sụng Gianh 186 mm) Tng lng ca 12 thỏng - Giỏ tr TB lu lng thỏng = 12 3 ( sụng Hng: 36 32m /s; sụng Gianh 61.7m /s) - Ghi kt qu vo bng Lu sụng vc Sụng Hng (Sn Tõy) Sụng Gianh (ng...
 • 66
 • 266
 • 0

Giáo án vật lớp 7 3 cột học kỳ 1

Giáo án vật lý lớp 7 3 cột học kỳ 1
... V Hng dn v nh. (1 phỳt) - GV nhc li nhng ni dung kin thc ó hc - Hc thuc ghi nh - Chun b gi sau kim tra tit Ngy son: 01/ 11 / 2 011 Ngy ging: 04/ 11 / 2 011 Tit 11 : NGUN M I.Mc tiờu 1. Kin thc - Bit ... nh. (1 phỳt) - GV nhc li nhng ni dung kin thc ó hc - Hc thuc ghi nh - c phn cú th em cha bit - c trc bi: Gng cu lừm Ngy son: 11 / 10 / 2 011 Ngy ging: 14 / 10 / 2 011 Tit 8: GNG CU LếM I.Mc tiờu 1. Kin ... Thời gian: 15 p *) Phơng pháp: HĐ cá nhân HĐ GV + Yêu cầu học sinh quan sát hình 15 .1, 15 .2, 15 .3 trả lời câu hỏi C1? + Yêu cầu học sinh nhận xét? - Giáo viên thống ý kiến + Yêu cầu học sinh hoạt...
 • 50
 • 310
 • 0

giáo án vật 9 3 cột net

giáo án vật lý 9 3 cột net
... b) I1 = ?A; I2 =?A; I3 = ?A xÐt Gi¶i: - Gv nhËn xÐt bµi lµm cđa a) V× R2 // R3 nªn: Hs R2 R3 30 .30 R 23 = R + R = 30 + 30 = 15Ω V× R1 nt R 23 nªn: Rt® = R1 + R 23 = 15 +15 = 30 Ω b) Theo CT: I = ... 0,4 A R AB 30 V× R1 nt (A) nªn: I1 = IAB = 0,4A MỈt kh¸c: U1 = I1xR1 = 0,4x15 = 6V V×: R1 nt ( R2 // R3) nªn: U2 = U3 = UAB – U1 = 12 – = 6V V× U2 = U3, R2 = R3 nªn : U I3 = I2 = R = 30 = 0,2 A ... 2l Víi d©y dµi 3l HiƯu ®iƯn thÕ (V) U1 = U2 = U3 = Cêng ®é dßng ®iƯn (A) I1 = I2 = I3 = §iƯn trë d©y dÉn ( Ω) R1 = R2 = R3 = So¹n: Gi¶ng: 9A: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: 9B: TiÕt: ngµy...
 • 152
 • 713
 • 13

giao an vat ly 9 - 3 cot

giao an vat ly 9 - 3 cot
... tập SBT - Đọc trớc ADCT:R= l S 4.4 3, 14.106 Vậy R dây đồng 0,087 () R=1,7.1 0-8 Hs ghi yêu cầu nhà vào *Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 23 /9/ 20 09 Ngày dạy:28 /9( 9B); 29/ 9(9C) ;30 /9( 9A) Tiết 10 - Ôn tập ... 6(V) U2 = U3 = UAB - U1 = 12 - = 6(V) I2 = U2 = = 0,2( A) R2 30 I2 = I3 = 0,2 (A) Vậy I qua R1 0,4A I qua R2, R3 0,2 A Ngày soạn:17/ 09/ 20 09 Ngày dạy:21 /9( 9B,C);22 /9( 9A) Tuần - Tiết - Sự phụ ... :12/ 09/ 20 09 Ngày dạy:15 /9( 9B) ;17 /9( 9C) ;18 /9( 9A) Tuần - Tiết - Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm I Mục tiêu: Giáo viên:Trần thị Bích Hợp Giáo án Lý Trờng THCS Văn Lý Năm học 20 09 -2 010...
 • 127
 • 1,246
 • 5

giáo án vật 9 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)

giáo án vật lý 9 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)
... Nhắc lại kiến I Các kiến thức công thức công thức vận dụng thức vận dụng : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại + Công suất điện : kiến thức vận dụng vào làm - HS nhắc lại P = UI tập công thức vận ... - 36 - Làm tập sách tập - Chuẩn bị trước 13 Lớp: 9A Tiết : Ngày giảng : Lớp: 9B Tiết : Ngày giảng : Tiết 13 Bài 13 Sĩ số: Sĩ số: Vắng: Vắng: ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1.Về kiến ... động HS Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu kiến I Các kiến thức thức liên quan - Định luật Ôm : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại - HS nhắc lại kiến thức U I= kiến thức học để vận dụng vào học tiết trước...
 • 140
 • 569
 • 0

giáo án vật 7 hkii đã sửa 3 cột

giáo án vật lý 7 hkii đã sửa 3 cột
... nh hc bi v lm bi 22.1 -> 22 .3 sbt - c v n/c trc bi 23 sgk BI LONG GIANG Vt lớ 28 Lp day 7A 7B 7C Tiờt theo TKB Tit 25 Trng PTDTBT THCS DU GI Ngay day Si sụ Vng Bi 23 TC DNG T, TC DNG HO HC V TC ... y/c hs tho lun lm bi Tho lun lm bi II/ Bi LONG GIANG 17. 2 sbt vo phiu hc tpBItp SBT - Gv y/c hs tho lun lm bi Vt lớ Lp day 7A 7B 7C Tit 27 34 Tiờt theo TKB Trng PTDTBT THCS DU GI Ngay day Si sụ ... y/c hs c v n/c cõu C3 - Hot ng cỏ IV dng - Gv gi hs lờn bng thc hin nhõn - hs lờn bng thc C3 - Gv n/x v cht li hin a) 0, 175 A = 175 mA - hs ghi vo v cõu b) 0,8A = 38 0 mA C3 c) 1250mA = 1,25 A...
 • 63
 • 442
 • 0

giáo án vật 9 cả năm 3 cột bộ 1

giáo án vật lý 9 cả năm 3 cột bộ 1
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Truyền tải ... tập quang hình học ánh sáng trắng ánh sáng màu Sự phân tích ánh sáng trắng Sự trộn ánh sáng màu Màu sắc vật Các tác dụng ánh sáng Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh sáng không đơn sắc đĩa ... mạch song song: -HS trả lời C3 theo gợi ý GV 1/ Công thức tính điện trở tơng đơng đoạn mạch gồm đt song song 1/ Rtđ = 1/ R1 + 1/ R2 -HS tiến hành đọc SGK Rtđ = R1 * R R1 + R 2/Tiến hành TN kiểm tra:...
 • 14
 • 433
 • 0

Xem thêm