Phương pháp tinh chỉnh tham số mờ gia tử của hệ mờ dạng luật phân lớp và ứng dụng

Đồ án tốt nghiệp đại học Một số phương pháp tính toán tham số thông tin quang tốc độ cao

Đồ án tốt nghiệp đại học Một số phương pháp tính toán tham số thông tin quang tốc độ cao
... Sơn, đồ án em trình bày số phương pháp tính toán hệ thống thông tin quang tốc độ cao Các phương pháp tính toán tham số quang dựa theo cách tiếp cận tiêu chuẩn ITU – T quy định Bố cục đồ án gồm ... tuyến thông tin quang: Khái quát số phương pháp thiết kế thông tin quang Giới thiệu phương pháp tính toán thiết kế xấu theo thống kê Chương 2: Trình bày: Một số phương pháp tính toán tham số thông ... Đồ án tốt nghiệp đại học Mục lục 2.1 Tính toán theo giá trị giới hạn (worst case) tham số 21 2.1.1 Tính toán với tán sắc 21 2.1.1.1 Giới hạn tốc độ bit tán sắc màu ...
 • 20
 • 300
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí
... v i sóng siêu âm Không x bùn th i v i sóng siêu âm Không x bùn th i v i sóng siêu âm Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm 30 phút Ti n x bùn ... i sóng siêu âm 30 phút Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm 45 phút Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm 30 phút Ti n x bùn th i v i sóng siêu âm ... ng x nư c th i th c ph m chăn nuôi dư i tác ñ ng c a sóng siêu âm giai ño n ti n x y m khí bùn th i - ð xu t gi i pháp ng d ng sóng siêu âm giai ño n ti n x bùn th i b ng phương pháp...
 • 82
 • 600
 • 0

Một số thuật toán phân lớp ứng dụng phát hiện xâm lược trái phép

Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng phát hiện xâm lược trái phép
... expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 15 Khái niệm phân lớp Mục đích phân lớp Các tiêu chí đánh giá thuật toán phân lớp Các phương pháp đánh giá độ xác mô hình phân lớp IDS; Data mining; Ba thuật toán: ... Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 12 SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 13 Tổng quan khai phá liệu Một số kỹ thuật phân2 lớp liệu Phân lớp ... phát xâm nhập Kiến trúc hệ thống phát xâm nhập Các kỹ thuật phát xâm nhập trái phép Kỹ thuật khai phá liệu phát xâm nhập trái phép IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn SECURITY...
 • 33
 • 522
 • 0

MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÂN LOẠI THÔNG ĐIỆP TRÊN DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN

MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÂN LOẠI THÔNG ĐIỆP TRÊN DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN
... H thng phõn lp Gồm Cỏc din n Sắp xếp thông điệp sai diễn đàn chuyên đề Thnh viờn din n Gồm Chủ đề Cỏc ch trao i Gồm Thông điệp Classified=0 Phm(cha phân lớp) Lp Cao hc CNTT thụng ip Hựng Phng: ... ngỡng Điều chỉnh trọng số Tạo tập hợp đặc trng Đặc trng cho lớp (giá trị, tần suất xuất hiện, số message chứa đặc trng) (tạo vector đặc trng) Tính xác suất thuộc mối lớp Phân lớp Naive Baives Phm ... liu Xõy dng mt Website din n qun tr ni dung hun luyn ó Tinh chế Dữ liệu diễn đàn (các liệu Thu thp c s d liu messagesẵn) lớp cao hc qua mng, sa ting Vit cú trờn thuộc n din có khụng du trờn din...
 • 32
 • 183
 • 0

Phương pháp tính các chỉ số tài chính, bảng cân đối kế toán

Phương pháp tính các chỉ số tài chính, bảng cân đối kế toán
... VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH F CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG Nguyên tắc chung để tính tiêu tăng trưởng là: Tăng trưởng tính cho kỳ kinh doanh liền kề (Phải tính theo cách số liệu thu ... trongngành kỳ trước Các tiêu tăng trưởng lại nhóm tính hoàn toàn tương tự PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH Chỉ tiêu biên Nếu DNNY số liệu kỳ trước loại tính tiêu biên ... điều chỉnh TTS trung bình kỳ trước điều chỉnh Phản ánh đồng tài sản tăng lên làm tăng (giảm) đồng lợi nhuận cho cổ đông PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH Chỉ tiêu...
 • 9
 • 2,645
 • 15

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P1 potx

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P1 potx
... 'Window Title' cộng thêm dấu cách Cuối cùng, bạn nhấn chuột hai lần vào điền tên title window bạn muốn vào chỗ trống Dừng Snap Aero Snap tác vụ tích hợp Windows nhằm mang đến cho người sử dụng ... Đừng bận tâm Windows sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bạn Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn tùy biến IE8 theo ... stacking Nếu bạn kiểu xếp theo dạng thumbnail ấn vào phím taskbar bạn tạo vài thay đổi lệnh cho Windows mở cửa sổ mở gần Khi đó, họat động theo nguyên lý vào sau trước (LIFO: last in first out)...
 • 5
 • 134
 • 0

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P2 ppsx

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P2 ppsx
... điều chỉnh thời gian bạn muốn cửa sổ gắn với taskbar thumbnail xuất hình Tăng tốc độ menu Gợi ý sau giúp bạn điều chỉnh items menu tự động xuất nhanh hơn, rút ngắn thời gian chờ đợi Bạn tìm đến ... có tên 'DesktopLivePreviewHoverTime' Hãy chuyển giá trị số thập phân phần trước Sau đó, bạn thay đổi trường giá trị liệu để thay đổi số lượng miligiây bạn muốn tác vụ Aero Peek thực Hoặc cách ... chuyển giá trị thành số lượng miligiây bạn muốn thực Bạn dễ thấy định dạng có sẵn 400 ms Tốc độ xử lý nhanh chậm phụ thuộc hoàn toàn vào bạn 5 Thay đổi độ trễ Bạn điều chỉnh thời gian mục Explorer\Advanced...
 • 5
 • 179
 • 0

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P3 ppt

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7- P3 ppt
... Nếu Windows Kernel nằm nhớ máy tính bạn, chạy nhanh cài đặt ổ cứng Để di dời Windows Kernel từ ổ cứng sang nhớ, bạn tìm đến mục 'DisablePagingExecutive' 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCon ... Software\Microsoft \Windows NT\ CurrentVersion\', nhấn chuột hai lần vào key 'RegisteredOwner' đổi tên bạn muốn 10 Tăng tốc độ xử lý Cuối cùng, bạn muốn tăng tốc độ di chuột hình từ tooltip Start menu Hãy tìm ... hình từ tooltip Start menu Hãy tìm đến 'HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse' tùy chỉnh giá trị 'MouseHoverTime' Một ý đừng để mức 0, tác dụng đâu ...
 • 5
 • 176
 • 0

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7 pptx

Cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp tinh chỉnh Windows 7 pptx
... lệnh cho Windows mở cửa sổ mở gần Khi đó, họat động theo nguyên lý vào sau trước (LIFO: last in first out) Rất đơn giản, Windows Registry, bạn chọn 'HKEY_ CURRENT_USER\Software\ Microsoft \Windows\ Current ... dù phần nhỏ Windows system resources Hãy tới 'HKEY_ CURRENT_USER\Software\ Microsoft \Windows\ Current Version\Policies\Explorer', tạo giá trị DWORD có tên 'NoLowDisk SpaceChecks' chỉnh giá trị ... kiểm tra dung lượng ổ Di chuyển kernel Nếu Windows Kernel nằm nhớ máy tính bạn, chạy nhanh cài đặt ổ cứng Để di dời Windows Kernel từ ổ cứng sang nhớ, bạn tìm đến mục 'DisablePagingExecutive' 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSe...
 • 12
 • 133
 • 0

Phương pháp tính toán chỉ số.DOC

Phương pháp tính toán chỉ số.DOC
... ) Đẫ có nhiều nghiêm cứu phân tích mò mẫm nhiều kiểuthuất toán khác Với giả thuyết hợp lý Thời gian chạy tiệm cận giai đoạn tiền tính toán cỡ O (e ... 6578, log53 = 6190, log57 = 1301 Bây giả sử ta cần tìm log59451, ta chọn số mũ ngẫu nhiên = 7736 tính: 9451 ì 57736 mod 10007 = 8400 Vì 8400 = 24315271 thừa số nên ta nhận đợc: log59451 = 4log52...
 • 2
 • 1,010
 • 0

Phương pháp tính tồn kho Bình Quân Gia Quyền.doc

Phương pháp tính tồn kho Bình Quân Gia Quyền.doc
... - Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ trước: Dựa vào trị giá số lượng hàng tồn kho cuối kỳ trước, kế toán tính giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước để tính giá xuất Giá đơn vị bình quân cuối kỳ ... Phương pháp có ưu điểm khắc phục hạn chế phương pháp việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức Do đặc điểm mà phương pháp áp dụng doanh nghiệp có chủng loại hàng tồn kho, có ... tư, SP, hàng hoá tồn kho cuối kỳ trước -Số lượng vật tư, SP,hàng hoá thực tế tồn kho cuối kỳ trước Phương pháp có ưu điểm đơn giản, dễ tính toán trị giá...
 • 2
 • 16,725
 • 33

Một vài phương pháp tính tổng các số tạo thành dãy số có quy luật

Một vài phương pháp tính tổng các số tạo thành dãy số có quy luật
... khoảng cách ) + + Để tính tổng số hạng dãy số số hạng liên tiếp cách số đơn vị , ta dùng công thức: Tổng = ( số đầu số cuối ) ( số số hạng ) :2 Ví dụ 12 : Tính tổng A = 19 +20 +21 + + 132 Số số ... công thức tính tổng số hạng dãy số cách ( Học sinh lớp ) Cơ sở lý thuyết : + để đếm số hạng dãy số số hạng liên tiếp dãy cách số đơn vị , ta dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối số đầu : ... P p n +1 P Lại (p-1)Sn = (n+1)pn+1 Sn = ( theo VD ) (n + 1) P n +1 p n +1 p ( P 1) IV > Phơng pháp tính qua tổng biết Các kí hiệu : n a i =1 = a1 + a + a3 + + a n i Các tính chất : 1,...
 • 9
 • 20,287
 • 276

Nghiên cứu các phương pháp hiệu chỉnh thông số bộ điều khiển công nghiệp

Nghiên cứu các phương pháp hiệu chỉnh thông số bộ điều khiển công nghiệp
... nhóm: - Các phương pháp ch nh ñ nh c a Ziegler-Nichols - Các phương pháp ch nh ñ nh mi n t n s - Các phương pháp d a ch nh ñ nh Rơle - Phương pháp ñi u ch nh mô hình n i - Các phương pháp ch ... nh công nghi p v n ñ b n v b ñi u n PID Chương 2: Nghiên c u phương pháp xác ñ nh thông s b ñi u n Chương gi i thi u v cách hi u ch nh thông s PID theo phương pháp kinh ñi n Trong m i phương pháp ... chia thành nhóm phương pháp: - Các phương pháp ch nh ñ nh d a theo ñư ng ñ c tính ñ i tư ng - Các phương pháp ch nh ñ nh d a mô hình ñ i tư ng * Ch nh ñ nh thông s PID theo phương pháp kinh ñi n...
 • 111
 • 470
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp ước lượng tham số mô hình arxcác phương pháp ước lượng tham số mô hình armax box jenkinsphương pháp tính khấu hao số dư giảm dần có điều chỉnhnoi dung va phuong phap tinh chi tieu de danh gia hieu qua su dung dat cua fao va mot so nuoc tren the gioiphuong phap dieu chinh tan so bang bien tan nguon dongphương pháp tính tổng dãy sốphương pháp tính tổng chuỗi sốphương pháp tính khấu hao số dư giảm dầncác phương pháp tính tổng chuỗi sốcác phương pháp tính tổng dãy sốphương pháp tính gdp danh nghĩa theo giá thị trườngáp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước wqi cho sông hồng đoạn chảy qua địa bàn thành phố hà nộiphương pháp điều chỉnh tần sốphương pháp ước lượng tham sốphương pháp tính lãi tích sốTẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đề cương toán 6Đề Cương Toán 7DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Unit 450 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐề Cương Lý 6Đề Cương Lý 7https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anV0x4MURlV3hhdVUNh h ng kinh doanh v n C.O.STh c tr ng vi c x y d ng s n golf Vi t Nam hi n nayD n u t x y d ng chung c cao t ng ng Tr n H ng oD n ph t tri n v n ho Tr Vi t v th ng hi u Tr B T ng Qua k nh ph n ph i v h th ng QU N TR VI Tttlt 25.2013 sua doi bo sung tt 21.2010 ve le phi tuyen sinhTh c tr ng v gi i ph p t ng c ng u t c a Vi t Nam sang L o1. Thông tư số 29 2012 TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tế3. Thông tư liên tịch số 36 2014 TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.Giáo án bai giang Phép vị tự