Phát hiện góc nghiêng của phiếu điểm

Phát hiện góc nghiêng của phiếu điểm

Phát hiện góc nghiêng của phiếu điểm
... phiếu điểm 42 2.2.4 Thuật toán phát góc nghiêng phiếu điểm 44 2.3 Chỉnh sửa góc nghiêng phiếu điểm 51 2.3.1 Phƣơng pháp chiếu nghiêng 51 2.3.2 Chỉnh sửa góc nghiêng phiếu điểm ... ảnh, biên - Tìm hiểu toán phát góc nghiêng tìm hiểu thuật toán phát góc nghiêng - Tìm hiểu phƣơng pháp dò biên - Áp dụng phép biến đổi Hough việc phát góc nghiêng phiếu điểm - Cài đặt thực nghiệm ... tiếp, nhập điểm trực tuyến, nhập điểm theo lô từ file, nhập điểm nhận dạng ảnh phiếu điểm Việc nhập điểm nhận dạng ảnh phiếu điểm: Một giải pháp nhập điểm khác đƣợc áp dụng dùng phiếu ghi điểm đƣợc...
 • 71
 • 50
 • 0

BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN

BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN
... phòng Học viện Kỹ thuật Quân Nguyễn thị hồng hà Biến đổi hough ứng dụng phát góc nghiêng văn Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hà Nội - Năm 2011 công trình ... sinh: Hải Dơng Mã số: 60 48 01 I- TÊN Đề TàI: biến đổi hough ứng dụng phát nghiêng văn II- NHIệM Vụ NộI DUNG: S dng thut toỏn bin i Hough bi toỏn phỏt hin gúc nghiờng bn Chng trỡnh c vit bng ... theta, rho] = Hough (BW) [H, theta, rho] = Hough (BW, ParameterName , ParameterValue) Hm Houghpeaks s dng xỏc nh cỏc nh ca bin i Hough, cỏc nh nm ma trn H ca bin i Hough c to bi hm Hough, numpeaks...
 • 58
 • 468
 • 2

tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụng

tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụng
... toán phát góc nghiêng đƣợc ứng dụng cho ảnh văn xác định đƣợc góc nghiêng (có thể 0) đƣợc số hóa Một giải pháp đơn giản để phát góc nghiêng xác định vị trí hai góc văn gốc tính toán góc nghiêng ... Thị Vân Anh Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Tìm hiểu số kỹ thuật phát góc nghiêng văn ứng dụng tự tìm hiểu đƣợc ... dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu vài kỹ thuật phát góc nghiêng văn mặt lý thuyết, từ lựa chọn phƣơng pháp cài đặt ứng dụng vào thực tế Áp dụng ảnh văn đen trắng Ý nghĩa khoa học thực...
 • 72
 • 184
 • 0

Tìm hiểu các thuật toán phát hiện góc nghiêng văn bản

Tìm hiểu các thuật toán phát hiện góc nghiêng văn bản
... Chương CÁC THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Có nhiều phương pháp khác để phát góc nghiêng hình ảnh văn quét Trong chương nghiêng cứu thuật toán phát góc nghiêng văn tiêu biêu là: Phát góc nghiêng ... TempImage Thuật toán phát góc nghiêng làm việc với ảnh trung gian để tìm góc nghiêng cho văn sau dùng thuật toán quay ảnh để quay ảnh ban đầu với góc nghiêng vừa tìm 43 Tìm hiểu thuật toán phát góc nghiêng ... xác kỹ thuật cải thiện Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng em chọn đề tài nghiên cứu: tìm hiểu thuật toán phát góc nghiêng văn bản Các thuật toán phát độ nghiêng thực Bước quét dòng phát độ nghiêng...
 • 48
 • 302
 • 0

Phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điểm

Phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điểm
... thấp, thông cao lọc dải thông 40 2.2 PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA PHIẾU ĐIỂM DỰA VÀO HISTOGRAM 42 2.3 PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỂM THEO VĂN BẢN MẪU 50 Chƣơng : CHƢƠNG ... độ dịch chuyển phiếu điểm so với phiếu điểm gốc ta áp dụng kỹ thuật đo độ tƣơng tự cách xây dựng histogram ngang histogram dọc phiếu điểm để xét vị trí tƣơng đối vùng thay đổi Độ dịch chuyển phiếu ... điểm ảnh giữ đƣợc giá trị cách gần không thay đổi nhiều với giá trị thực) Hình 2.6: Ảnh qua lọc thông cao (ảnh gốc 2.1) 2.2 PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA PHIẾU ĐIỂM DỰA VÀO HISTOGRAM Để phát độ...
 • 75
 • 49
 • 0

Quá trình xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể

Quá trình xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể
... XHCN Quan điểm lịch sử cụ thể sở khách quan quan điểm lịch sử cụ thể 1.1 Cơ sở khách quan quan điểm lịch sử cụ thể Nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển sở hình thành quan điểm lịch ... thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan, cần thiết cho công xây dựng CNXH CNXH xây dựng III Quá trình xây dựng phát triển KTTT Việt Nam góc nhìn quan điểm lịch sử cụ thể Những ... tài Quan điểm lích sử - cụ thể với trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” B Nội Dung I Cơ sở lý luận quan điểm lịch sử cụ thể với phát triển KTTT...
 • 20
 • 314
 • 0

Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử

Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử
... II.Tại phải vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào trình xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN III .Quá trình xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN góc nhìn quan điểm lịch sử cụ thể: 1.Những ... triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam III QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ: Những điều kiện cụ thể ảnh hưởng đến trình xây dựng KTTT định hướng ... vật 2.Nguyên lý phát triển phép biện chứng vật 3.Yêu cầu quan điểm lịch sử cụ thể 21 II.Vì phải vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào trình xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam 1.Thực...
 • 24
 • 244
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc nghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ TiAlN khi gia công khuôn thép CR12MOV qua tôi

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc nghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ TiAlN khi gia công khuôn thép CR12MOV qua tôi
... hưởng chế độ cắt đến tuổi bền dao phay cầu phủ TiAlN gia công thép CR12MOV [11] Tuy nhiên ảnh hưởng chế độ cắt góc nghiêng phôi đến tuổi bền dao phay cầu phủ TiAlN gia công vật liệu CR12MOV qua ... Nghiên cứu ảnh hưởng thông số hình học dao phay cầu đến độ nhám bề mặt gia công thép [9] Nghiên cứu ảnh hưởng lực cắt đến tuổi bền dao phay cầu phủ TiN gia công thép CR12MOV [10] Nghiên cứu ảnh hưởng ... đến tuổi bền dao phay đầu cầu phủ TiAlN gia công khuôn thép CR12MOV qua tôi có ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục đích nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng chế độ cắt góc nghiêng phôi đến tuổi bền dao phay...
 • 86
 • 860
 • 2

Nghiên cứu hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm toàn diện

Nghiên cứu hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm toàn diện
... tiện khác để tác động nhằm đem lại hiệu cao Chơng II : Hoạt động Ngân hàng nhà n ớc việt nam dới góc nhìn quan điểm toàn diện 2.1 Giới thiệu chung hệ thống NH Nhà n ớc Việt nam: Mô hình tổ chức: ... Thời báo ngân hàng số12/2004 số 6/2005 4-Trang web' sbv.gov.vn' ngân hàng Nhà nớc Việt Nam 5-Tài liệu triển khai nhiệm vụ 2005 -Ngân hàng Nhà Nớc Việt Nam 6-Tham luận tổng kết hoạt động ngân hàng ... 1.3 Quan điểm toàn diện nhận thức hoạt động thực tiễn: Từ việc nghiên cứu quan điểm vật biện chứng mối liên hệ phổ biến phát triển rút phơng pháp luận khoa học cải tạo thực Rút quan điểm toàn diện: ...
 • 22
 • 311
 • 0

Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể

Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể
... Quá trình xây dựng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa dới góc nhìn quan điểm lịch sử cụ thể 2.1 Những điều kiện cụ thể ảnh hởng đến trình xây dựng kinh tế thị trờng định hớng ... lịch sử cụ thể vào việc nghiên cứu trình xây dựng KTTT định hớng XHCN Việt Nam Cơ sở thực tiễn Quá trình xây dựng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa dới góc nhìn quan điểm lịch sử cụ thể ... Đổi kinh tế Việt Nam trình xây dựng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa 1.1 Sự đổi kinh tế Việt Nam 1.1.1 Quá trình đổi kinh tế Việt Nam 1.1.2 Đổi kinh tế Việt Nam thành kinh...
 • 17
 • 390
 • 0

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN
... Quan điểm toàn diện việc tìm hiểu hoạt động NHNNVN cỏc nhim v phc khú khn, to nhng bc i thn trng lm tt vai trũ huyt mch ca nn kinh t Quan điểm toàn diện việc tìm hiểu hoạt động NHNNVN ... qua giao dch Quan điểm toàn diện việc tìm hiểu hoạt động NHNNVN toỏn, tỡnh hỡnh phỏt hnh v s dng tin kim loi s cú chuyn bin tớch cc hn 10 Quan điểm toàn diện việc tìm hiểu hoạt động NHNNVN 2.2.2 ... Tớnh cht ca mi liờn h ph bin: - Tớnh khỏch quan: mi mi liờn h ca s vt - hin tng l khỏch quan cú ca mi s vt - hin tng Quan điểm toàn diện việc tìm hiểu hoạt động NHNNVN - Tớnh ph bin: Th hin rừ nột...
 • 24
 • 224
 • 0

tại sao nói rằng nhờ hai phát hiện vĩ đại của Mác, Anghen duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư mà chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành có tưởng.

tại sao nói rằng nhờ hai phát hiện vĩ đại của Mác, Anghen duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư mà chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành có tưởng.
... mới: hội chủ nghĩa Từ kiểu nhà nớc XHCN không tởng trở thành thực hai phát kiến đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d Mở đầu Gia đình hội thu nhỏ, đặc biệt ... XHCNTB, không phát quy luật phát triển chế độ TBCN không tìm thấy lực l ợng hội khả trở thành ng ời sáng tạo hội mới" Nhờ hai phát triển đại Mác - Ănghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết ... thuyết giá trị thặng d CNXH từ không tởng trở thành thực Ta lần l ợt xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận tổng kết lịch sử, Mác Ănghen nêu quan điểm vật lịch sử Mác...
 • 13
 • 1,685
 • 0

PHÁT HIỆN LỚP MỚI CỦA TRÁI ĐẤT

PHÁT HIỆN LỚP MỚI CỦA TRÁI ĐẤT
... lõi trái đất ranh giới nào, có suy giảm tốc độ sóng địa chấn chúng tiến tới đó”, Helffrich giải thích Phát Helffrich giúp giới khoa học lý giải nhiều tượng bí ẩn liên quan tới từ trường trái đất ... thứ giúp từ trường trái đất tồn suốt ba tỷ năm qua”, ông nói Giới khoa học nghĩ từ trường trì nhờ xoay tròn lõi trái đất Tuy nhiên, Helffrich nhận định trình di chuyển qua lớp chất lỏng nguyên ... Helffrich không gọi tầng chứa nguyên tố nhẹ lớp vỏ lõi, ông nhấn mạnh nhà khoa học khác gọi lớp vỏ Ông so sánh với tầng khí “Hãy nghĩ tầng bình lưu đầu bạn tự hỏi liệu...
 • 2
 • 108
 • 0

CÁC kỹ THUẬT PHÁT HIỆN độ DỊCH CHUYỂN PHIẾU điều TRA và bài TOÁN ỨNG DỤNG

CÁC kỹ THUẬT PHÁT HIỆN độ DỊCH CHUYỂN PHIẾU điều TRA và bài TOÁN ỨNG DỤNG
... ảnh, phạm vi ứng dụng xử lý ảnh, tệp xử lý ảnh cần thiết phát độ dich chuyển phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu kỹ thuật phát độ dịch chuyển phiếu điều tra tóan ứng dụng Trong ... chấm thi nghiệm phiếu điều tra Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG II CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 2.1 Các định nghĩa Histogram ... đen 2.3 Phát biểu phân tích toán ứng dụng, lựa chọn giải pháp sử lý 2.3.1 Phát biểu toán phân tích toán Bây tiến hành phân tích toán cụ thể Bài toán nhận dạng , hiệu chỉnh độ dịch chuyển phiếu...
 • 56
 • 347
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh nghiên cứu khoa học giảng viên
... lý góc nghiêng ảnh bảng điểm hệ thống quản lý điểm  Nghiên cứu toán góc nghiêng ảnh  Phân tích số phương pháp phát góc nghiêng ảnh văn  Áp dụng biến đổi Hough vào việc phát góc nghiêng ảnh ... đối tượng ảnh 12 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Module phát hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh 13 KẾT LUẬN  Một cách tự nhiên tất yếu vấn đề tránh khỏi xử lý ảnh văn toán phát hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn nhằm ... dung nghiên cứu Phân tích trạng Quy trình thực Phương pháp thực Kết đạt kết luận ĐẶT VẤN ĐỀ TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu số phương pháp phát hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn  Cụ thể nghiên...
 • 18
 • 399
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuat toan phat hien goc nghiengtiếp đó xác định được góc nghiêng của tiếp tuyến của dây tại điểm bất kỳ có hoành độ z so với phương ngangphát hiện dị tật của thai nhiphát hiện sở trường của bản thâncách phát hiện năng khiếu của trẻphát hiện năng khiếu của trẻphát hiện khả năng của bản thânlàm thế nào để phát hiện năng khiếu của trẻphát hiện năng khiếu của bécơ chế phát hiện xâm nhập của idsphương pháp phát hiện dị tật của thai nhi ở tuổi thaibai tap ve phat hien khuyet tat cua da cong tuyen trong kinh te luongquy trình kiểm tra chẩn đoán phát hiện hư hỏng của động cơ otonghiên cứu quy trình kiểm tra chẩn đoán phát hiện hư hỏng của động cơcách phát hiện phương sai của sai số thay đổiKinh nghiệm day học sinh lớp 12 giải bài tập di truyền phả hệPhương pháp giải bài tập tích hợp di truyền liên kết với giới tínhGiáo trình Giải phẫu ngườiHow to teach the soundu and µBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6Vận hành, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc (điện nhẹELV)Tìm hiểu them về tác dụng của dầu cáÁp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnHow to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLModal verbs in expressing advice, permission and offer and some applications to teaching modal verbs for the 10th form studentsMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10Organizing pair work and group work in speaking lessonsPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Practicing speaking skill for students in grade 12RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high school