Nghiên cứu thuật toán giấu tin mật trên miền không gian của ảnh bitmap

Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu

Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu
... cường khả giấu tin, liệu sau giấu tin thay đổi so với liệu gốc khó phát Chính vậy, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT ảnh 24 bit màu ... giá thuật toán So với thuật toán Wu – Lee, thuật toán CPT có tỉ lệ giấu tin cao nhiều, số bits thay đổi Ví dụ, với khối bits 8x8, thuật toán Wu – Lee giấu bit, thuật toán CPT giấu tối đa bits Thuật ... hình giấu tin, hướng tiếp cận kỹ thuật giấu tin ảnh, phân loại kỹ thuật giấu tin ảnh số trình bày tổng quan ảnh số Chương 2: Một số kỹ thuật giấu tin ảnh Chương trình bày số kỹ thuật giấu tin ảnh...
 • 56
 • 270
 • 1

Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu

Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu
... Tổng quan giấu tin ảnh số Chương trình bày lịch sử giấu tin, số ứng dụng giấu tin mật, trình bày mô hình giấu tin, hướng tiếp cận kỹ thuật giấu tin ảnh, phân loại kỹ thuật giấu tin ảnh số trình ... chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT ảnh 24 bit màu để tăng cường giải pháp bảo mật cho tin giấu ảnh Cấu trúc luận văn phần mở đầu, kết luận, ... điểm yếu thuật toán Chương 3: Giấu thông tin vào ảnh màu ảnh đa cấp xám Chương trình bày cách áp dụng kỹ thuật giấu tin vào ảnh 24 bit màu, ảnh đa cấp xám Sử dụng giấu tin vào mặt phẳng bit Tác...
 • 4
 • 102
 • 0

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số và ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số và ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG ̣ ̀ Nguyễn Thị Thanh Xuân NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ẨN THÔNG TIN TRÊN ẢNH SỐ BẰNG KỸ THUẬT HOÁN VỊ HỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU Chuyên ngành: ... tên: "Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin ảnh số kỹ thuật hoán vị hệ số ứng dụng bảo mật liệu" Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giấu tin ảnh chủ đề mẻ đƣợc quan tâm nhiều nay, đặc biệt ứng dụng mạng ... trình bày nhu cầu ứng dụng giấu tin ảnh số Trong kỹ thuật giấu tin, giấu tin ảnh số chiếm tỷ lệ lớn khả giấu thông tin lƣợng thông tin hình ảnh lớn khả ứng dụng cao Các kỹ thuật giấu tin đƣợc triển...
 • 70
 • 314
 • 0

Nghiên cứu nội dung giấu tin trong ảnh nói chung vμ kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân dựa trên phương pháp biến đổi biểu đồ run length

Nghiên cứu nội dung giấu tin trong ảnh nói chung vμ kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân dựa trên phương pháp biến đổi biểu đồ run length
... Tr-ờng Đại Học Dân Lập HảI Phòng Nội dung h-ớng dẫn: Nghiên cứu nội dung giấu tin ảnh nói chung kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân dựa ph-ơng pháp biến đổi biểu đồ Run Length Ng-ời h-ớng dẫn thứ hai: ... Công nghệ Thông tin Tên đề tài: nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân nhiệm vụ đề tài Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tng quan v k thut giu tin nh - Nghiờn ... phòng -o0o - nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin Hải Phòng - 2010...
 • 42
 • 349
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu một số thuật toán giấu tin và giải pháp tăng cường hiệu quả của việc giấu tin trong ảnh

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu một số thuật toán giấu tin và giải pháp tăng cường hiệu quả của việc giấu tin trong ảnh
... quan số phương pháp giấu tin ảnh số Một số phương pháp giấu tin theo khối liệu môi trường Đề mô chương trình 2/37 Đặt vấn đề  Yêu cầu bảo mật các ứng dụng ngày càng cao  Giấu tin( information ... ảnh cần lấy tin,  Xác định thông tin đánh giấu để xác định phương pháp giấu,  Lấy thông tin giấu bằng phương pháp đã xác định được, xác định vị trí cuối tin giấu tách thông tin ra,  Thực ... bit LSB khối giấu tin, có làm thay đổi tính “khá đồng nhất” hay không? Khi chuyển định dạng ảnh đầu vào trình trích rút thông tin, số pixel ảnh bị thay đổi, vậy lấy lại thông tin xác không?...
 • 37
 • 607
 • 0

LỖ HỔNG TRONG CÁC THUẬT TOÁN GIẤU TIN Nghiên cứu với một số thuật toán dấu tin trong ảnh số

LỖ HỔNG TRONG CÁC THUẬT TOÁN GIẤU TIN Nghiên cứu với một số thuật toán dấu tin trong ảnh số
... phải tạo kết hợp danh sách tương ứng với "Giỏ hàng - Người mua sắm” Trong Đối tượng > Kết hợp tùy chỉnh > Chọn "người dùng bao gồm quan tâm" > "từng đối tượng số đối tượng (VÀ)" từ trình đơn thả ... Adword Cơ Bản  Làm Quen Với Google Analytics – Đo lường hiệu quảng cáo  bước để thành công với AdWords  Học Google Adword Nâng Cao  Quảng cáo Google Hiển Thị GDN  Remarketing – Tiếp Thị Lại – ... "và Thêm đối tượng khác" > chọn "không có số đối tượng này" từ trình đơn thả xuống người đến trang xác nhận Tạo nhóm quảng cáo liên kết nhóm quảng cáo với danh sách tiếp thị lại kết hợp Có thể...
 • 23
 • 309
 • 1

Tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnhgiấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch

Tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch
... 3.3 PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH KHÁC 59 3.3.1 Phát ảnh giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch DIH 59 3.3.1.1 Tóm lược kỹ thuật giấu tin ... 42 Chương GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN GIẤU TIN TRONG ẢNH SỬ DỤNG KỸ THUẬT THUẬN NGHỊCH HKC 47 3.1 KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH HKC 47 3.1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ... thuật toán giấu tin ảnh số là: thuật toán giấu tin kỹ thuật giấu tin vào bít quan trọng LSB thuật toán giấu tin kỹ thuật thuận nghịch HKC Sau dựa kết phân tích để so sánh đánh giá khả phát giấu tin...
 • 79
 • 118
 • 0

Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)

Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)
... TÙNG Nghiên cứu thuật toán ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa ICA (Independent Component Analysis) Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: 48 ... nghiệm 60 4.1 Thử nghiệm trình nhúng thông tin vào ảnh số dựa ICA .60 4.2 So sánh kết phương pháp thủy vân dựa ICA phương pháp thủy vân dựa miền sóng lược đồ 62 Chương Tổng ... thất bại sử dụng thuật toán Infomax hay Fast ICA Các kết 50 phân tách sử dụng thuật toán FastICA phụ thuộc nhiều vào ước đoán ban đầu trọng số Thuật toán RICA Cichocki Barro phương pháp phân tách...
 • 84
 • 259
 • 0

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website
... nhóm nghiên cứu sử dụng SVM có kết tốt 16 Chương – ỨNG DỤNG SVM VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG TRÊN WEBSITE 3.1Xây dựng mô hình ứng dụng khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website ... dạng SVM ứng dụng SVM Chương - Ứng dụng SVM vào toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website – xây dựng mô hình ứng dụng SVM vào việc giải toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website, cài ... VỀ HỌC MÁY VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG 1.1 Tổng quan học máy 1.1.1 Giới thiệu học máy Học máy (Machine Learning) ngành khoa học nghiên cứu thuật toán cho phép máy tính học...
 • 26
 • 580
 • 2

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về nghiên cứu thuật toán Gen

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về nghiên cứu thuật toán Gen
...  Nghiên cứu khoa học  Nghiên cứu thuật toán  Vai trò, chức danh nghiên cứu khoa học 12/4/2013 Bộ môn [Tên môn] - Khoa CNTT - ĐH Khoa học tự nhiên • Nghiên cứu thường mô tả quy ... điện toán 12/4/2013 Bộ môn [Tên môn] - Khoa CNTT - ĐH Khoa học tự nhiên 12 • Các nhà phát triển thuật toán thường tự đặt câu hỏi critical họ đánh giá thuật toán: – Có phải thuật toán giải toán ... lượng tài nguyên (thời gian nhớ) cần để thực thi – Độ phức tạp mặt không gian – Độ phức tạp mặt thời gian • Đánh giá thuật toán quan trọng vì: – Việc sử dụng vô ý thuật toán không hiệu ảnh hưởng...
 • 25
 • 188
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G
... thông tin cho mạng di động 3G Chương Các loại công giải pháp bảo vệ mạng di động 3G IX CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Khi xét vấn đề an ninh mạng thông ... yếu điểm mạnh bảo mật mạng di động 2G Đề tài phân tích mục tiêu an toàn bảo mật thông tin mạng 3G đưa cấu trúc tổng thể an toàn thông tin mạng 3G Để bảo vệ mạng thông tin di động 3G bảo vệ khách ... cầu chung an toàn thông tin liệt kê số liệu đầu vào, phục vụ cho việc thiết kế cấu trúc an toàn bảo mật thông tin cho mạng di động 3G Mục tiêu chung an toàn thông tin cho mạng di động 3G công bố...
 • 82
 • 1,798
 • 2

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh gabor wavelet và xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh gabor wavelet và xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người
... trình nhận dạng ảnh mặt người theo thuật toán biến đổi sóng Gabor - Đánh giá kết đề xuất cải tiến Mục tiêu đồ án nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh mặt người sóng Gabor xây dựng ứng dụng nhận dạng ... việc nhận dạng đồ án tốt nghiệp mình, em chọn đề tài “ Nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh Gabor Wavelet xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người ” để có điều kiện tiếp cận với phương pháp nhận ... 2: Nhận dạng mặt người dựa thuật toán biến đổi sóng Gabor: + Trình bày số phép toán liên quan có xử dụng trình dùng sóng Gabor cho toán nhận dạng mặt người + Trình bày lý sóng Gabor áp dụng toán...
 • 66
 • 2,612
 • 19

nghiên cứu thuật toán tính tay đòn ổn định tàu thuỷ trên sóng theo phương pháp của pgs.ts nguyễn quang minh

nghiên cứu thuật toán tính tay đòn ổn định tàu thuỷ trên sóng theo phương pháp của pgs.ts nguyễn quang minh
... CHƯƠNG THUẬT TỐN MỚI TÍNH TAY ĐỊN ỔN ĐỊNH TRÊN SĨNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA PGS.TS NGUYỄN QUANG MINH 3.1 Cơ sở lý thuyết bước tính tính tay đòn ổn định sóng theo phương pháp PGS.TS Nguyễn Quang Minh ... bước tính tính tay đòn ổn định sóng theo phương pháp PGS.TS Nguyễn Quang Minh 25 3.1.1.Cơ sở lý thuyết phương pháp tính tay đòn ổn định sóng 25 3.1.2.Trình tự bước tính tay đòn ổn ... xác định đại lượng hình cong Chương Thuật tốn tính tay đòn ổn định tàu thủy sóng theo phương pháp PGS.TS Nguyễn Quang Minh 3.1 Cơ sở lý thuyết thuật tốn tính tay đòn ổn định tàu thủy sóng theo phương...
 • 65
 • 161
 • 0

nghiên cứu phương pháp giấu tin không làm mất thông tin trong ảnh chứa tin

nghiên cứu phương pháp giấu tin không làm mất thông tin trong ảnh chứa tin
... phương pháp giấu tin ảnh - Nghiên cứu phương pháp giấu tin thuận nghịch dựa HDWT Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu liên quan đến việc giấu tin kế thừa ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẶNG THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN KHÔNG LÀM MẤT THÔNG TIN TRONG ẢNH CHỨA TIN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: ... lại thông điệp bí mật Phương tiện chứa dùng phổ biến ảnh Vấn đề đặt giấu thông điệp vào ảnh làm để ảnh sau chứa thông điệp giấu điểm bất thường gây ý người Nghiên cứu đưa kỹ thuật giấu thông tin...
 • 81
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch3 1 một số kỹ thuật và phần mềm giấu tin mật trên thị trường2 một số thuật toán giấu tin và áp dụng giấu tin mật trong ảnh pgs ts nguyễn văn tảo đỗ trung tuấn bùi thế hồng báo cáo tại hội thảo rda 8nghiên cứu thuật toán học máy svmđề tài nghiên cứu thuật toán họcthuật toán giấu tinthuật toán giấu tin trong ảnh màucác thuật toán giấu tin trong ảnhthuật toán giấu tin trong ảnh đen trắngthuật toán giấu tin trong ảnhthuật toán giấu tin lsbthuật toán giấu tin ảnh sốlỗ hòng thuật toán giấu tinlỗ hổng thuật toán giấu tinnghiên cứu thuật toán lập lịchTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 23. g, gh