Mạng ANFIS và ứng dụng cho dự báo sản lượng tiêu thụ điện năng của tỉnh bắc giang

Mạng Anfis ứng dụng cho dự báo thời tiết khu vực miền núi phía Bắc

Mạng Anfis và ứng dụng cho dự báo thời tiết khu vực miền núi phía Bắc
... việc dự báo thời tiết 48 3.2 Ứng dụng mạng ANFIS cho toán dự báo thời tiết khu vực miền núi phía Bắc 50 3.2.1 Thu thập liệu 51 3.2.2 Huấn luyện mạng ANFIS cho dự báo ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v CHƢƠNG III ỨNG DỤNG MẠNG ANFIS CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 47 3.1 Bài toán dự báo thời tiết 47 3.1.1 Một số khái quát ... Ứng dụng mạng Anfis cho toán dự báo thời tiết khu vực miền núi phía Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CHƢƠNG I MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀ HỆ MỜ 1.1 Cấu trúc mô hình mạng...
 • 73
 • 134
 • 0

Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh bình định giai đoạn 2015 2020

Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh bình định giai đoạn 2015 2020
... hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 Làm sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn lưới điện đạt hiệu cao Mục đích nghiên cứu Tính toán dự báo điện tiêu thụ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015- 2020 ... tỉnh Bình Định Chương 2: Cơ sở tính toán dự báo phụ tải điện Chương 3: Nghiên cứu xây dựng chương trình lựa chọn mô hình dự báo Chương 4: Áp dụng tính toán dự báo phụ tải điện cho tỉnh Bình Định ... điện tiêu thụ ứng với kế hoạch phát triển kinh tế tương lai Cấu trúc luận văn Luận văn lựa chọn là: Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tỉnh Bình Định giai đoạn 2015- 2020 Luận...
 • 26
 • 549
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-202 pdf

Luận văn:NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-202 pdf
... trúc luận văn Luận văn lựa chọn là: ”Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 Luận văn trình bày chương bao gồm: Chương 1: Tổng quan kinh tế xã hội tỉnh ... xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 Làm sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn lưới điện đạt hiệu cao Mục đích nghiên cứu Tính toán dự báo điện tiêu thụ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 ... tỉnh Bình Định Chương 2: Cơ sở tính toán dự báo phụ tải điện Chương 3: Nghiên cứu xây dựng chương trình lựa chọn mô hình dự báo Chương 4: Áp dụng tính toán dự báo phụ tải điện cho tỉnh Bình Định...
 • 26
 • 668
 • 1

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố đà nẵng giai đoạn 2015 2020

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố đà nẵng giai đoạn 2015 2020
... ñi n cho TP Đà N ng 2015 - 2020 -21- 4.2.2.4 K t qu d báo nhu c u ñi n thành ph Đà N ng ñ n năm 2020 K t qu tính toán d báo nhu c u tiêu th ñi n thành ph Đà N ng giai ño n 2015 2020 nh n ñư ... toán t d báo t i ưu ñ d báo nhu c u ñi n cho thành ph Đà N ng giai ño n ñ n năm 2020, k t qu d báo ñư c th ng kê b ng 4.5 B ng 4.5 K t qu d báo ñi n Đà N ng giai ño n 2015 2020 Năm 2015 2016 ... toán d báo nhu c u tiêu th ñi n c a thành ph Đà N ng giai ño n 2015 - 2020 Ý nghĩa khoa h c tính th c ti n c a ñ tài 4.1 Ý nghĩa khoa h c Đ i v i công tác d báo nói chung, d báo nhu c u tiêu th...
 • 26
 • 595
 • 2

Luận văn mạng noron thích nghi mờ (anfis) ứng dụng trong dự báo thời tiết khu vực lào cai

Luận văn mạng noron thích nghi mờ (anfis) và ứng dụng trong dự báo thời tiết khu vực lào cai
... thy tớnh thit thc ca em chn ti: Mng noron thớch nghi m (ANFIS) v ng dng d bỏo thũi tit khu vc Lo Cai. lm khoỏ lun tt nghip cho lun tt nghip ca mỡnh Mc ớch nghi n cu Nm bt cỏc kin thc c bn v phng ... Tụi xin cam oan lun Mng noron thớch nghi m (.ANFIS) v ng dng d bỏo thi tit khu vc Lo Cai ny l cụng trỡnh nghi n cu ca riờng tụi Cỏc s liu s dng lun l trung thc, cỏc kt qu nghi n cu c trỡnh by lun ... B GIO DC V O TO TRNG I HC s PHM H NI NGUYN NGUYấN NGC MNG NORON THCH NGHI M (ANFIS) V NG DNG TRONG D BO THI TIT KHU vc LO CAI Chuyờn ngnh: Khoa hc mỏy tớnh M ó s: 60 48 01 01 LUN VN THC...
 • 73
 • 238
 • 0

Luận văn thạc sĩ mạng noron thích nghi mờ (anfis) ứng dụng trong dự báo thời tiết khu vực lào cai

Luận văn thạc sĩ mạng noron thích nghi mờ (anfis) và ứng dụng trong dự báo thời tiết khu vực lào cai
... thy tớnh thit thc ca em chn ti: Mng noron thớch nghi m (ANFIS) v ng dng d bỏo thi tit khu vc Lo Cai. lm khoỏ lun tt nghip cho lun tt nghip ca mỡnh Mc ớch nghi n cu Nm bt cỏc kin thc c bn v phng ... Tụi xin cam oan lun Mng noron thớch ngh m (ANFIS) v ng dng d bỏo thi tit khu vc Lo Cai ny l cụng trỡnh nghi n cu ca riờng tụi Cỏc s liu s dng lun l trung thc, cỏc kt qu nghi n cu c trỡnh by lun ... TO TRNG I HC s PHM H NI _ _ NGUYN NGUYấN NGC MANG NORON THCH NGHI M (ANFIS) V NG DNG TRONG D BO THI TIẫT KHU vc LO CAI Chuyờn ngnh: Khoa hc m ỏy tớnh Mó s: 60 48 01 01 LUN VN THC...
 • 73
 • 116
 • 1

MẠNG NEURAL ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
... trình dự báo Chức chương trình dự báo giá chứng khoán (Vn-Index) trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.Hcm Nội dung dự báo giá: o Giá chứng khoán theo ngày o Giá chứng khoán theo tháng o Giá đóng ... tư Chính thị trường không thu hút quan tâm nhà đầu tư nước mà đông đảo nhà đầu tư nước Do đó, đề tài Mạng Neural ứng dụng dự báo giá chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ... tìm kiếm, … - Dự báo: dự đoán thị trường chứng khoán, dự báo thời tiết, dự báo tài chính, dự báo lưu lượng nước, … 14 Chƣơng – THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG NEURAL DỰ BÁO 2.1 Huấn luyện mạng Neural 2.1.1...
 • 25
 • 677
 • 4

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam giai đoạn 2008-2010”

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam giai đoạn 2008-2010”
... hình DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2010 1.1 Cơ sở dự báo Phần luận văn nghiên cứu để dự báo nhu cầu điện Cơ sở dự báo nhu cầu điện Sự phát triển kinh tế Dân số Giá điện ... thụ điện yếu tố liên quan tác động đến nhu cầu tiêu thụ điện từ làm sở dự báo nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn 2008-2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đồ án xem xét tương quan yếu tố tăng trưởng ... số Dựa số liệu thống kê dân số từ năm 1996-2007 dự báo số liệu dân số cho năm 2008-2010 Kết dùng làm biến dự báo hàm dự báo nhu cầu tiêu thụ điện từ năm 2008-2010 Bảng 2Dân số Việt Nam giai đoạn...
 • 12
 • 451
 • 9

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam giai đoạn 20102015

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam giai đoạn 20102015
... DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2010 1.1 Cơ sở dự báo Phần luận văn nghiên cứu để dự báo nhu cầu điện Cơ sở dự báo nhu cầu điện Sự phát triển kinh tế Dân số Giá điện Hình ... thụ điện yếu tố liên quan tác động đến nhu cầu tiêu thụ điện từ làm sở dự báo nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn 2008-2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đồ án xem xét tương quan yếu tố tăng trưởng ... yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ điện năng, giá điện Bảng 2.3 cho thấy diễn biến giá điện theo lĩnh vực tiêu thụ giai đoạn 1996-2007 Bảng Giá điện theo lĩnh vực tiêu thụ giai đoạn 1996-2007...
 • 23
 • 206
 • 0

Tài liệu Mạng nơron truyền thẳng ứng dụng trong dự báo dữ liệu docx

Tài liệu Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu docx
... niệm mạng nơron Mạng nơron truyền thẳng Thu thập, Phân tích xử lý liệu Chương trình dự báo liệu Kết luận Giới thiệu     Mạng nơron nhân tạo xuất phát từ việc mô hoạt động não người Mạng nơron ... toán lan truyền ngược: • Đây phương pháp thông dụng để huấn luyện cho mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp • Có thể áp dụng cho mạng truyền thẳng với hàm chuyển hàm lỗi khả vi Bước 1: Lan truyền xuôi ... đến toán - Dữ liệu không liên quan Thu thập, phân tích liệu Tiền xử lý liệu Mạng nơron Hậu xử lý liệu Phân tích sơ liệu (Thống kê Trực quan hóa) Kiểm tra tính hợp lệ liệu Phân hoạch liệu (Huấn...
 • 20
 • 275
 • 0

Mạng nơ ron truyền thẳng ứng dụng trong dự báo lũ lụt

Mạng nơ ron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo lũ lụt
... luyện mạng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 42 Chƣơng ỨNG DỤNG MẠNG N RON TRUYỀN THẲNG TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU 3.1 Sơ lƣợc ứng dụng mạng n ron dự báo liệu Mạng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.5.2 Thuật giải di truyền 40 Chƣơng ỨNG DỤNG MẠNG N RON TRUYỀN THẲNG TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU 42 3.1 Sơ lƣợc ứng dụng mạng n ron dự báo liệu 42 3.2 Thu ... ẩn Mạng n ron truyền thẳng có khả tổng quát hóa từ liệu mà học, nói cách khác, mạng n ron truyền thẳng có khả dự báo tốt Khả dự báo phụ thuộc nhiều vào số n ron lớp ẩn, hay phụ thuộc nhiều vào...
 • 74
 • 307
 • 1

Mạng nơron truyền thẳng ứng dụng trong dự báo dữ liệu

Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu
... cựa t chc Mc dự cỏc cụng c, cỏc h thng trốn hon ton c th thc hin c phn ln cỏc cụng vic nờu trờn, chỳng yờu cu mt chớnh xỏc, y ự nht nh v mt liu cú th a c cỏc cõu tr li chớnh xỏc Trong ú, cỏc ... trng Trong mt s trng hp cỏc ỏ tr kớch hot cựa cỏc n v tri qua quỏ trỡnh ni lũng (tng giỏm s n v v thay i cỏc liờn kt) cho n m ng t n mt trng thỏi ụn nh v cỏc giỏ tr kớch hot khụng thay i na Trong ... mt hm s hc no nu nhu ta cú u sụ nron trons cỏc lúp n Mc dự vy, phỏt biu trờn cha cho ta c mt s c thờ cỏc lp v s nron mi lp cn s dne Ta s dựne mt vi d c c cỏi nhin chi tit hn vờ ny V d, ta mun...
 • 81
 • 453
 • 0

Mạng nơron nhân tạo ứng dụng trong dự báo thời tiết

Mạng nơron nhân tạo và ứng dụng trong dự báo thời tiết
... cạnh thời gian Có loại khía cạnh thời gian cần xem xét Thứ độ dài dự báo: dự báo dài hạn dự báo ngắn hạn Ví dụ dự báo thời tiết Trung tâm KTTV Quốc gia đưa tin dự báo thời tiết hàng ngày, dự báo ... Modul 2: Mạng nơron Cấu trúc mạng nơron toán dự báo thời tiết, giá trị đầu vào đầu mạng thông số thời tiết ngày thứ đầu mong muốn thông số thời tiết ngày thứ hai, đầu vào mạng thông số thời tiết ... thống ứng dụng lý thuyết riêng biệt Bài toán dự báo thời tiết yêu cầu thời gian đáp ứng nhỏ, liệu thời tiết có sẵn tính mờ nên ứng dụng mạng nơron mờ thích hợp Mạng nơron mờ nghiên cứu đề tài mạng...
 • 75
 • 900
 • 13

Mạng nơron nhân tạo ứng dụng trong dự báo thời tiết

Mạng nơron nhân tạo và ứng dụng trong dự báo thời tiết
... cạnh thời gian Có loại khía cạnh thời gian cần xem xét Thứ độ dài dự báo: dự báo dài hạn dự báo ngắn hạn Ví dụ dự báo thời tiết Trung tâm KTTV Quốc gia đưa tin dự báo thời tiết hàng ngày, dự báo ... Modul 2: Mạng nơron Cấu trúc mạng nơron toán dự báo thời tiết, giá trị đầu vào đầu mạng thông số thời tiết ngày thứ đầu mong muốn thông số thời tiết ngày thứ hai, đầu vào mạng thông số thời tiết ... thống ứng dụng lý thuyết riêng biệt Bài toán dự báo thời tiết yêu cầu thời gian đáp ứng nhỏ, liệu thời tiết có sẵn tính mờ nên ứng dụng mạng nơron mờ thích hợp Mạng nơron mờ nghiên cứu đề tài mạng...
 • 77
 • 250
 • 0

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam
... gian Phương pháp Box- Jenkins với bốn bước lặp: nhận dạng hình thử nghiệm; ước lượng; kiểm định chẩn đoán; dự báo Dự báo lạm phát Việt Nam 2.1 Nhận dạng hình Trong thực tế, phải đối mặt với ... 2.4 Dự báo hình ARIMA hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng hình (2.8) ... ar Phương pháp Cải thiện lặp ứng dụng rộng rãi giải thuật mạnh.(giải thuật Marquardt) Sử dụng phần mềm Stata L1 ma L1 -0.088 -0.86 -1.000 2.3 Kiểm định hình Sau ước lượng tham số hình ARIMA...
 • 8
 • 883
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: văn tân bùi hoàng hải 2004 ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình mm5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão tạp chí khí tượng thủy văn số 10 2004 tr 14 25mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt namdự báo nhu cầu tiêu thụ điệnnghiên cứu các giải pháp an toàn bảo mật cho mạng lõi 3g và ứng dụng cho vinaphonephương án mạng lưu trữ ứng dụng cho tổng công ty bảo hiểm việt namkhóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểnghiên c ứu công nghệ mạng truy nhập quang và ứng dụng cho vnpt lạng sơnnghiên cứu ipv6 và ứng dụng cho hệ thống mạng dịch vụ tại vnpt phú thọvăn tân kiều thị xin nguyễn văn sáng 2002 mô hình chính áp wbar và khả năng ứng dụng vào dự báo quỹ đạo bão khu vực tây bắc thái bình dương và biển đông tạp chí kttv số 6 tr 27 33qos trong mạng ip và ứng dụngứng dụng trong dự báogame và ứng dụng cho điện thoạihệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hởphần mềm và ứng dụng cho iphonephần mềm và ứng dụng cho s60v5Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm