GIẢM THIỂU SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC BỆNH VIỆN

giảm thiểu sự cố y khoa trong các bệnh viện

giảm thiểu sự cố y khoa trong các bệnh viện
... tỷ lệ người bệnh nhập viện gặp cố y khoa 3,7% 10 Các chuyên gia y tế Mỹ ước tính có 44.000 – 98.000 người bệnh tử vong bệnh viện Mỹ hàng năm cố y khoa Số người chết cố y khoa bệnh viện Mỹ cao ... 16,6%[12] Nghiên cứu cố y khoa bệnh viện Anh Quốc ghi nhận tần suất người bệnh gặp cố y khoa chiếm 10,8% người bệnh nhập viện nửa cố phòng ngừa[13] Nghiên cứu tần suất cố y khoa bệnh viện Canada báo ... 3% – 16%23 Sự cố y khoa không mong muốn có tần suất cao người bệnh có phẫu thuật (50%)[22][23][24] – Sự cố y khoa nhiễm khuẩn bệnh viện Sự cố y khoa người bệnh bị té ngã điều trị sở y tế Chú...
 • 12
 • 59
 • 0

GIẢM THIỂU SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC BỆNH VIỆN

GIẢM THIỂU SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC BỆNH VIỆN
... ngƣời bệnh A Hoàn cảnh tình có khả nguy x y sai sót B Sự cố x y nhƣng chƣa thực ngƣời bệnh C Sự cố x y với ngƣời bệnh nhƣng không g y tổn hại D Sự cố x y với ngƣời bệnh, y u cầu theo dõi phát nguy ... 3% - 16%23 Sự cố y khoa không mong muốn có tần suất cao ngƣời bệnh có phẫu thuật (50%)22,23,24 - Sự cố y khoa nhiễm khuẩn bệnh viện - Sự cố y khoa ngƣời bệnh bị té ngã điều trị sở y tế Chú ý: ... ngƣời bệnh gặp cố y khoa chiếm 10,8% ngƣời bệnh nhập viện nửa cố phòng ngừa13 Nghiên cứu tần suất cố y khoa bệnh viện Canada báo cáo tần suất cố y khoa 7,5% ngƣời bệnh nhập viện, 36,9% cố phòng ngừa...
 • 12
 • 54
 • 0

Giảm thiểu sự cố y khoa trong chăm sóc người bệnh

Giảm thiểu sự cố y khoa trong chăm sóc người bệnh
... suất & xu hướng cố y khoa Xu hướng cố y khoa Nguyên nhân cố y khoa Đề xuất giải pháp giảm thiểu cố YK ATNB THÁCH THỨC Y TẾ TOÀN CẦU  ATNB y u tố định chất lượng KCB (Safety & Quality)  ATNB tác ... OIG analysis of hospital stays for 780 Medicare beneficiaries in October 2008 6 XU HƯỚNG SỰ CỐ Y KHOA (1) Khiếu kiện gia tăng! BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG KHIẾU KIỆN Y KHOA TẠI NHẬT XU HƯỚNG SỰ CỐ Y KHOA ... to play in improving patient safety” 8 NGUỒN GỐC SỰ CỐ Y KHOA CBYT CHUYÊN MÔN  Do thói quen CV  Do thường qui CV  Do tình cảnh  Do bất cẩn  Do y đức D Y TRUYỀN KCB  Xác xuất  Nhiều người...
 • 16
 • 142
 • 0

GIẢM THIỂU SỰ CỐ Y KHOA KHÔNG MONG MUỐN TRONG CÁC BỆNH VIỆN

GIẢM THIỂU SỰ CỐ Y KHOA KHÔNG MONG MUỐN TRONG CÁC BỆNH VIỆN
... Ở nước ta, số cố y khoa không mong muốn x y gần g y quan tâm theo dõi toàn xã hội ngành Y tế Khi cố y khoa không mong muốn x y ra, người bệnh gia đình người bệnh trở thành nạn nhân, ... muốn bệnh viện với mục đích: 1) Cung cấp thông tin tần suất cố y khoa; 2) Đánh giá xu hướng cố y khoa; 3) Xác định nguyên nhân phân loại cố y khoa; 4) Đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu cố y khoa ... người bệnh gặp cố y khoa chiếm 10,8% người bệnh nhập viện nửa cố phòng ngừa12 Nghiên cứu tần suất cố y khoa bệnh viện Canada báo cáo tần suất cố y khoa 7,5% người bệnh nhập viện, 36,9% cố phòng ngừa...
 • 10
 • 377
 • 1

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, GIẢM THIỂU SỰ CỐ NỀN MÓNG TRONG VÙNG XÂY CHEN pdf

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, GIẢM THIỂU SỰ CỐ NỀN MÓNG TRONG VÙNG XÂY CHEN pdf
... ngừa cố thi công hố đào vùng đất yếu (2007) Hướng dẫn kỹ thuật chống giữ thành hố đào sâu (2009) II Vấn đề quản chất lượng giảm thiểu cố móng vùng xây chen 2.1.Phân tích số cố móng vùng xây chen ... kế, thi công Quản chặt chẽ chất lượng đường giảm thiểu cố công trình, đặc biệt cố móng liên quan đến xây dựng vùng xây chen 3.2 Cần thiết tăng cường bồi dưỡng cách mở lớp chuyên đề, lớp trao ... quan trắc phải xử lý, đánh giá nhằm khẳng định dự báo thiết kế biện pháp thi công phát kịp thời nguy cố triển khai biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu cố Quản chất lượng Quản chất lượng thi công...
 • 10
 • 296
 • 8

BÁO CÁO TỰ NGUYỆN – GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG CÁC NGUY SỰ CỐ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN

BÁO CÁO TỰ NGUYỆN – GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG CÁC NGUY CƠ VÀ SỰ CỐ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN
... NGHIỆM TRIỂN KHAI LOGO QUI TRÌNH QUẢN LÝ SỰ CỐ Báo cáo cố Điều tra nguy n nhân gốc LOGO ĐIỀU TRA SỰ CỐ LOGO QUI TRÌNH QUẢN LÝ SỰ CỐ Báo cáo cố Điều tra nguy n nhân gốc Đề xuất giải pháp Triển khai ... LUẬN LOGO - Báo cáo cố tự nguy n giám sát chủ động hai hoạt động thiếu công tác ATNB bệnh viện - Để triển khai hiệu quả: - Cam kết lãnh đạo - Đơn vị quản lý qui trình cụ thể - Huấn luyện đào tạo ... SỰ CỐ LÀ GÌ ?? Lỗi dùng thuốc LOGO Chậm trễ việc điều trị Sự cố việc x y hoạt động bình thƣờng bệnh viện hoạt động chăm sóc thông thƣờng cho bệnh nhân cụ thể SỰ CỐ SUÝT X Y RA ?? LOGO Sự cố xảy...
 • 52
 • 297
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố tại các công trình đơn vị thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp biên hòa II

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố tại các công trình đơn vị thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp biên hòa II
... 86 ix DANH M C HÌNH Hình 1.1: Khu công nghi p Biên Hòa I & Khu công nghi p Biên Hòa II 10 Hình 1.2: B n Khu công nghi p Biên Hòa I & Khu công nghi p Biên Hòa II 14 Hinh 1.3: Su i Bà Lúa ... c th i t i khu công nghi p Biên Hòa I v h th ng x nư c th i t p trung c a KCN Biên Hòa II Nhà máy x nư c th i t p trung t i khu công nghi p Biên Hòa II c ánh giá có h th ng x nư c th ... n: Giáo trình Công trình x nư c th i – Lê Anh Tu n, 2005) b Phương pháp x hóa Các phương pháp hóa thư ng c ng d ng nhi u nh t phương pháp oxi hóa trung hòa, k t t a, ion - Quá trình...
 • 117
 • 743
 • 3

nghiên cứu về sự mưu cầu một cuộc sống ý nghĩa trong các tác phẩm chọn lọc của toni morrison

nghiên cứu về sự mưu cầu một cuộc sống có ý nghĩa trong các tác phẩm chọn lọc của toni morrison
... tảng văn hóa ý thức hệ khác Mỗi người quan điểm khác sống ý nghĩa Nhưng nhìn chung, sống đủ yếu tố sau sống người ý nghĩa Đó : niềm tin Chúa, công việc ý nghĩa, người bạn ... điệp gửi gắm tác phẩm bà động giúp cho sinh viên Việt Nam nhìn nhận lại sống giá trị Với lí đề tài Nghiên cứu mưu cầu sống ý nghĩa tác phẩm chọn lọc Toni Morison” tiến hành nghiên cứu Cấu trúc ... khác Đồng thời nghiên cứu ý nghĩa vấn đề nghiên cứu việc giáo dục cho sinh viên Việt Nam sống gia đình ý nghĩa 5.2 Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu hầu hết nhân vật nữ da đen tác phẩm chọn bị đối...
 • 23
 • 201
 • 0

báo cáo khoa học đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG

báo cáo khoa học đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG
... thống điện Tác giả đề xuất biện pháp nhằm ngăn chặn giảm thiểu cố hậu cố điện diện rộng xảy như: Các biện pháp thiết kế qui hoạch, vận 603 Một số biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu cố điện diện rộng ... xuất số biện pháp nhằm ngăn chặn giảm thiểu cố điện diện rộng xảy hệ thống điện KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số cố điện diện rộng điển hình giới Trên giới ghi nhận nhiều cố điện diện rộng Thụy Điển ... đại hệ thống bảo vệ làm giảm thiểu kích động, cố điện diện rộng tương lai 3.3 Các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu cố điện diện rộng Mất điện diện rộng thường bắt nguồn từ chuỗi kiện có mối liên...
 • 11
 • 160
 • 0

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: - Đánh giá khả hút thu kim ... nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách góp phần sản xuất rau an ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 64
 • 615
 • 1

“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách

“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách
... từ vấn đề chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: ... giá khả hút thu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 68
 • 267
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH NHẰM GIẢM THIỂU NGUY CHÁY RỪNG TRỒNG Ở BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH NHẰM GIẢM THIỂU NGUY CƠ CHÁY RỪNG TRỒNG Ở BÌNH ĐỊNH
... hợp số mô hình phòng cháy rừng trồng vi) Đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phòng cháy rừng trồng 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Quan điểm phơng pháp tiếp cận Biện pháp lâm sinh biện pháp kỹ ... kỹ thuật lâm sinh nhằm giảm thiểu nguy cháy rừng trồng Bình Định Về thực tiễn, luận án nghiên cứu nhằm xác định mục tiêu cụ thể sau: i) Đề xuất biện pháp kỹ thuật đốt trớc có điều khiển để giảm ... cháy rừng thờng xuyên xảy Một nguy n nhân quan trọng thiếu nghiên cứu phòng cháy rừng (PCR), nghiên cứu phơng pháp dự báo nguy cháy rừng (DBNCCR), nghiên cứu công trình PCR, nghiên cứu giải pháp...
 • 24
 • 559
 • 3

Giảm thiểu sử dụng bao nilong trong tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

“ Giảm thiểu sử dụng bao nilong trong tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
... tài” Giảm thiểu sử dụng bao nilong tiêu dùng địa bàn Nội”do công chúng mục tiêu mà muốn hướng tới nhứng người cung cấp sử dụng bao nilon tiêu dùng. Họ người trực tiếp sử dụng thải môi trường bao ... công chúng mục tiêu thấy rõ tính cấp bách việc giảm thiểu sử dụng bao nilon từ 71% lên 80% - Giảm tỷ lệ sử dụng bao nilon tiêu dùng từ 100% xuống 90% - Hình thành thói quen sử dụng hình thức ... trung vào tác hại nilong, về biện pháp thay cụ thể cho việc giảm sử dụng bao nilong, lợi ích mang lại việc giảm thiểu sử dụng bao nilong, phát túi sử dụng nhiều lần cho công chúng dùng thử, khuyến...
 • 28
 • 436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự cố y khoa thường gặpcác loại sự cố y khoakhống chế giảm thiểu sự cố trong quá trình thi cônggiảm thiểu sự cố môi trườngcác biện pháp an toàn lao động giảm thiểu sự cố môi trườnggiảm thiểu sự cố trong giai đoạn xây dựngnhiên liệu sinh học có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đắt đỏ đang cạn kiệtnghiên cứu các giải pháp giảm thiểu sự tác động của gió bão lốc đối với các công trình xây dựnggiảm thiểu sử dụng thuốc bvtvnhà nước giảm thiểu sự can thiệp ưu tiên đối với các khu vực tư nhâncăn cứ sự có ý thức hay chưa được ý thức của các httlrà soát các khoản tiền gửi và đầu tư tại các nhtm tctc để có biện pháp giảm thiểu nguy cơ mất vốn rà soát các hoạt động đầu tư kinh doanhmột số giải pháp về chính sách an toàn tài chính nhằm giảm thiểu nguy cơ đảo ngược dòng vốngiảm thiểu sự khác biệt và các rào cản về môi trương bên ngoàiđể hướng tới giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch cần phải đi cùng vớiTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ