ĐỔI MỚI PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

ĐỔI MỚI PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN ĐẦU CÔNG

ĐỔI MỚI PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
... pháp tái cấu đầu công nâng cao hiệu đầu công Trong đó, đổi công tác phân cấp phân quyền quản đầu công định hướng quan trọng Trong bối cảnh Việt Nam, phân cấp quản đầu công hiệu ... cường hiệu công tác phân cấp quản đầu công Thứ nhất, cần nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp nhằm đẩy nhanh nội dung tái cấu đầu công nói chung đổi phân cấp quản đầu công nói ... Hiệu đầu công nhìn chung hạn chế, thấp so với khu vực nhân thấp nhiều so với kinh tế Đông Á thời kỳ phát triển ng ứng Khuôn khổ pháp phân cấp phân quyền quản đầu công Phân cấp quản...
 • 27
 • 171
 • 0

Tài liệu Đổi mới cơ chế phân cấp quản đầu công trong quá trình tái cấu trúc đầu công pptx

Tài liệu Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý đầu tư công trong quá trình tái cấu trúc đầu tư công pptx
... theo tinh thần Luật đầu công soạn thảo Kết luận Giải pháp cho việc đổi chế phân cấp quản đầu công Việt Nam cho giai đoạn phát triển trước mắt phải xây dựng cấp quản vùng có quyền định ... đoàn, tổng công ty nhà nước chi phối Không quy định ngành thiên lợi ích nhóm lợi ích quốc gia d) Phân cấp quản dự án đầu công nhiều bất cập Từ 2006 đến phần lớn dự án đầu công phân cấp cho ... đề phân cấp đầu công tạo bất cập a) “Khoán trắng đầu công Luật ngân sách 2004 quy định việc phân bổ vốn đầu giao chủ yếu cho ngành địa phương, tạo chủ động cho đơn vị Các dự án đầu tư...
 • 7
 • 373
 • 0

"Thuật phân thân" hay nghệ thuật phân quyền trong quản potx

... số quyền lực trách nhiệm định, để họ có quyền tự chủ tương đối, quyền tự quyền hành động cách tương đối Người trao quyền người trao quyền quyền huy, khống chế định Đồng thời, người trao quyền ... nhỏ So sánh phân định tập quyền phân quyền Tập quyền quyền định tất việc đơn vị tập trung vào tay người lãnh đạo Tất hành động thực thi cấp phải làm theo mệnh lệnh định lãnh đạo Phân quyền tức ... phải bên có quyền để trao bên có trách nhiệm phải đảm nhận * Hai là: trợ trao quyền Trao quyền trợ hình thức dùng người nảy sinh hoạt động dùng người Nhưng lại có khác Trợ giúp đỡ lãnh...
 • 8
 • 346
 • 0

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG HUY TUẤN ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẾN THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Môi ... quản rừng bền vững gắn kết với cải thiện sinh kế Chính đó, tiến hành thực đề tài Ảnh hưởng phân quyền quản rừng đến thể chế địa phương sinh kế người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế ... nguyên rừng [UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2010] Điều cho thấy quyền tỉnh Thừa Thiên Huế xúc tiến việc trao quyền cho người dân địa phương/ cộng đồng quản rừng Dưới phân quyền quản rừng tỉnh Thừa...
 • 167
 • 213
 • 0

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG HUY TUẤN ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẾN THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Môi ... gia vào tiến trình phân quyền Thừa Thiên Huế 63 3.2 SỰ THAY ĐỔI THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG SAU KHI PHÂN QUYỀN/SAU GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 72 iv 3.2.1 Thể chế địa phương quản rừng ... hoạt động sinh kế dựa vào rừng tự nhiên 115 3.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO TIẾN TRÌNH PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG VÀ TIẾN TRÌNH THỂ CHẾ HÓA QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VÙNG CAO THỪA THIÊN HUẾ 127...
 • 24
 • 61
 • 0

Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản nhà nước về sản xuất ở Việt Nam hiện nay - phương hướng & giải quyết

Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về sản xuất ở Việt Nam hiện nay - phương hướng & giải quyết
... III: Đổi hoàn thiện pháp luật quản Nhà nớc xuất Việt Nam - Phơng hớng giải I Hệ thống quan điểm đổi hoàn thiện pháp luật quản Nhà nớc xuất II Phơng hớng giải pháp đổi mới, hoàn thiện pháp luật ... thành hoạt động quản Nhà nớc pháp luật Việt Nam pháp luật quản Nhà nớc xuất Việt Nam - Thực trạng II Những yêu cầu đổi mới, hoàn thiện pháp luật xuất Việt Nam Về mặt luận Về mặt thực tiễn ... thiện pháp luật quản nhà nớc xuất Việt Nam nay- phơng hớng giải pháp I Hệ thống quan điểm đổi hoàn thiện pháp luật quản nhà nớc xuất Để có nhận thức chung thống nhất, làm sở cho việc đổi mới, ...
 • 51
 • 372
 • 0

ĐỔi mỚi hoàn thiỆn pháp luẬt trong quẢn nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam hiỆn nay

ĐỔi mỚi hoàn thiỆn pháp luẬt trong quẢn lý nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam hiỆn nay
... GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Phương hướng đổi & hoàn thiện pháp luật quản nhà nước xuất Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thiện ... Nhà nước xuất Từ phải đặt vấn đề cho việc hình thành chủ thể quản Nhà nước lĩnh vực xuất tương xứng với yêu cầu quản pháp luật xuất đặt Pháp luật xuất cần đổi mới, hoàn thiện địa vị pháp ... quan hệ quốc tế Thứ hai: Đổi hoàn thiện pháp luật tổ chức chế quản tăng cường hiệu lực quản Nhà nước xuất Hệ thống quản xuất phù hợp với hệ thống quản Nhà nước nói chung trung ương,...
 • 19
 • 289
 • 0

Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải pháp

Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay  phương hướng và giải pháp
... phẩm xuất tràn lan, không kiểm soát II PHƯƠNG HƯỚNG & GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Phương hướng đổi & hoàn thiện pháp luật quản nhà nước xuất Tăng ... LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM HIỆN NAYPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP I HỆ THỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Để có nhận thức ... hội xuất bản, đòi hỏi Nhà nước pháp luật thích hợp để quản 13 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM & NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG...
 • 53
 • 277
 • 0

Quản phân cấp quản đầu công, Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Quản lý và phân cấp quản lý đầu tư công, Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế
... duyệt TƯ TƯ TƯ TƯ TƯ Tài trợ TƯ TƯ TƯ/ĐP TƯ TƯ Thực TƯ TƯ TƯ/ĐP TƯ TƯ Giám sát TƯ/ĐP TƯ/ĐP TƯ/ĐP TƯ/ĐP TƯ/ĐP TƯ TƯ TƯ/ĐP TƯ TƯ Kiểm toán Nguồn: Vũ Thành Tự Anh (2012) Cần nhấn mạnh gốc gác tình trạng ... hệ phân cấp đầu công Việt Nam 4.1 Một số nguyên tắc quản đầu công Việt Nam Bên cạnh quan điểm nguyên tắc thống trình bày Nghị 08/2004/NQ-CP thực tế, sách phân cấp quản đầu công Việt ... tình trạng đầu lan tràn, chồng chéo, hiệu Bảng Trách nhiệm thẩm quyền TƯ ĐP đầu công Cảng biển lớn Sân bay Khu kinh tế Quốc lộ Điện Quy hoạch TƯ TƯ TƯ TƯ TƯ Thẩm định TƯ TƯ TƯ TƯ TƯ Phê...
 • 32
 • 310
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công trong quản đầu xây dựng công trình giao thông đô thị (TT)

Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (TT)
... đối tác công quản đầu xây dựng công trình giao thông đô thị - Luận án khảo sát đánh giá khái quát môi trường áp dụng hình thức đối tác công quản đầu xây dựng công trình giao thông ... vào đầu xây dựng Do vậy, đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công quản đầu xây dựng công trình giao thông đô thị cần thiết có ý nghĩa luận, thực tiễn Mục đích nghiên cứu ... công trình GTĐT 3.3.1 Lựa chọn mô hình đối tác công Sự hợp tác nhà nước nhân quản đầu xây dựng công trình giao thông đô thị theo hình thức đối tác công thể thông qua nhiều mô hình...
 • 27
 • 142
 • 0

DỰ ÁN ĐẦU TRONG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
... dự án sau: -Theo đối ng đầu tư: dự án có đối ng đầu sở vật chất, đầu xây dựng mới, đồng bộ, hoàn chỉnh -Theo chủ đầu tư: Dự án có chủ đầu Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH - KHÁNH HÒA Theo quy chế quản đầu xây dựng dự án đầu xây dựng công trình tập hợp đề xuất ... hình thức quản đầu tư: chủ đầu thuê vấn quản dự án 29 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH - KHÁNH HÒA II PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG SUẤT CHO DỰ ÁN Cơ sở...
 • 183
 • 287
 • 1

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU CÔNG CHO GIẢM NGHÈO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HÀ GIANG

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG CHO GIẢM NGHÈO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HÀ GIANG
... quan Đổi chế thực chương trình đầu công cho giảm nghèo: Giang KẾT LUẬN Việc tiếp tục hoàn thiện chế, sách hỗ trợ giảm nghèo để phù hợp với điều kiện đặc thù Giang nhằm thúc đẩy công giảm ... Đổi chế thực chương trình đầu công cho giảm nghèo: Giang chặt chẽ; chế quản lý, đạo điều hành, phân công phân cấp chưa hợp lý, việc tổ chức thực mục tiêu giảm nghèo số nơi ... tham gia người dân (cơ chế lập kế hoạch từ xuống (top - down)) nên ảnh hưởng lớn đến hiệu chương Đổi chế thực chương trình đầu công cho giảm nghèo: Giang trình dự án từ bắt đầu lập kế hoạch...
 • 8
 • 180
 • 0

Văn bản pháp luật trong quản đầu quản chất lượng công trình pot

Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình pot
... PHẦN I PHÁP LUẬT TRONG QLDA ĐẦU TƯ VÀ QLCLCTXD I- QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CLCTXD – MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA:  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM:   TÍNH ... ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH VỐN NGOÀI NS CĐT CHƯA THUÊ GS; CHƯA Ý THỨC VỀ TƯ VẤN QLCL, QLDA CHO CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ DO NGẠI TỐN KÉM CTXD XẢY RA SỰ CỐ KHI XÂY CHEN CÒN NHIỀU: BIỆN PHÁP THI CÔNG MUA BH TRONG ... ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO HỘI NHẬP ĐẦY ĐỦ II- NHỮNG TỒN TẠI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐT–XD VÀ QLCLCTXD:               ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NS, THƯỜNG CLCT TRUNG BÌNH VÀ YẾU,...
 • 80
 • 299
 • 1

Hiệu quả quản đầu công tại thành phố hồ chí minh Vấn đề và giải pháp.pdf

Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố hồ chí minh Vấn đề và giải pháp.pdf
... hiệu quản đầu công thành phố Hồ Chí Minh 19 2.1 Giới thiệu tổng quan chung thành phố Hồ Chí Minh: 19 2.2 Khái quát tình hình đầu công địa bàn thành phố 20 2.2.1 Tỉ lệ đầu ... cách thành phố cần thực hiện, kiến nghị với Trung ương: .52 3.1 Hiệu quản đầu công hạn chế quản lý: 52 3.1.1 Hiệu quản đầu công 52 3.1.2 Các hạn chế quản đầu ... thành phố Hồ Chí Minh, + Về thời gian: giai đoạn từ năm 2001-2007 Câu hỏi nghiên cứu: - Hiệu quản đầu công địa bàn thành phố nào? - Các vấn đề tồn công tác quản đầu công gì? - Những giải...
 • 84
 • 389
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 pdfbáo cáo kinh tế vĩ mô năm 2012 pdfbáo cáo kinh tế vĩ mô 2011báo cáo kinh tế vĩ mô việt nam 2012báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2013báo cáo kinh tế vĩ mô 2014báo cáo kinh tế vĩ mô việt nam 2013báo cáo kinh tế vĩ mô 2013báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng 2012báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2010báo cáo kinh tế vĩ mô 2010báo cáo kinh tế vĩ mô 2013 của ủy ban kinh tếbáo cáo kinh tế vĩ mô quý 1 năm 2013báo cáo kinh tế vi môbáo cáo kinh tế vĩ mô thường niên năm 2012CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây