de cuong duong loi hoc vien tai chinh

Đề cương chi tiết học phần tài chính tiền tệ (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần tài chính tiền tệ (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... Tài Tiền tệ, Khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, 2005 • Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, PGS.TS Lê văn Tư, NXB TK, 2001 • Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài ... thống tài 4.2 Đặc trưng khâu tài Chương 2: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ(8 tiết) Lịch sử đời phát triển tiền tệ Bản chất chức tiền tệ 2.1 Bản chất 2.2 Chức Cung cầu tiền tệ 3.1 Cầu tiền tệ 3.2 ... tra hết học phần 70% • Kiểm tra trình: gồm phần tự học học lớp 30% 10 THANG ĐIỂM: 10 11 MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Qua học phần, sinh viên hiểu nhận thức kiến thức lý luận tài chính, tiền tệ, tín dụng...
 • 5
 • 378
 • 1

Đề cương chi tiết học phần tài chính tiền tệ (60 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần tài chính tiền tệ (60 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... Kiểm toán Kinh tế Phát triển 12 NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (8 tiết) Tiền đề đời phát triển tài • Bản chất tài 2.1 Nguồn tài 2.2 Bản chất tài • Chức tài 3.1 ... LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ (8 tiết) Lịch sử đời phát triển tiền tệ Bản chất chức tiền tệ 2.1 Bản chất 2.2 Chức Cung cầu tiền tệ 3.1 Cầu tiền tệ 3.2 Cung tiền tệ Lạm phát Giảng lớp tiết phần , , Sinh ... Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2006 8.2 Tài liệu tham khảo • Giáo trình Lý thuyết Tài Tiền tệ, Khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, 2005 • Tiền tệ, ...
 • 7
 • 213
 • 0

Đề cương chi tiết học phần: Tài chính doanh nghiệp học phần 2 (bậc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần: Tài chính doanh nghiệp học phần 2 (bậc cao đẳng)
... trực tiếp… 2. 2 QUẢN LÝ CHI PHÍ 2. 2.1 Ý nghĩa 2. 2 .2 Biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí 2. 2 .2. 1 ý nghĩa tiết kiệm chi phí - Quản lý tốt chi phí giúp doanh nghiệp thƣơng mại tiết kiệm đƣợc chi phí ... động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) 2. 2 .2 Căn vào hoạt động doanh nghiệp 2. 2 .2. 1 Chi phí hoạt động kinh doanh - Chi phí hoạt động kinh doanh thƣơng mại bao ... kết thúc học phần Tài liệu học tập: 8.1 Giáo trình : Tài doanh nghiệp – Chủ biên TS Lê Phú Hào 8 .2 Tài liệu tham khảo: - Tài doanh nghiệp - Chủ biên TS Nguyễn Minh Kiều - Tài doanh nghiệp đại...
 • 23
 • 138
 • 0

Đề cương chi tiết học phần: Tài chính doanh nghiệp học phần 1 (Bậc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần: Tài chính doanh nghiệp học phần 1 (Bậc cao đẳng)
... VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. 3 .1 Vị trí Tài doanh nghiệp thương mại phận tài doanh nghiệp khâu sở toàn hệ thống tài quốc gia 1. 3.2 Vai trò ... soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1. 4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1. 4 .1 Khái niệm tổ chức hoạt động tài doanh nghiệp Tổ chức hoạt động tài doanh nghiệp tổng hợp hình ... tạo cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín 10 Thang điểm: Thang điểm 10 11 Nội dung học phần: 11 .1 Nội dung tổng quát: Trang TT Tên chương Tổng số tiết Bài mở đầu: Giới thiệu học phần Chương 1: Tổ...
 • 16
 • 202
 • 0

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn Học viện Hành chính

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn Học viện Hành chính
... BÌA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ... KẾT LUẬN Trình bày dự kiến kết (nếu có) đề cương luận văn cách ngắn gọn, lời bàn bình luận thêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn, sử dụng đề cập tới để bàn luận luận văn ... thu trình nghiên cứu đề tài luận văn đối chiếu với kết nghiên cứu tác giả khác thông qua tài liệu tham khảo Nội dung đề cương luận văn trình bày thành chương, ví dụ sau: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN...
 • 4
 • 475
 • 3

Đề cương thống kê tài chính -Học viện tài chính pps

Đề cương thống kê tài chính -Học viện tài chính pps
... • Hiệu giám định đề phòng tổn thất Phản ánh kỳ nhà BH sử dụng đồng cho chi phí giám định đề phòng rủi ro đồng doanh thu phí BH thu kỳ, xác định tỷ số tổng số tiền giám định đề phòng tổn thất ... luật như: quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng chất, quy định phủ định phủ định Câu 3: Các tiêu thống hiệu chi phí bảo hiểm? • Hiệu bồi thường chi trả tiền bảo hiểm Chỉ tiêu phản ánh đồng chi ... vật biện chứng đề cập đến cặp phạm trù: Cái riêng- chung, tất nhiên- ngẫu nhiên, chất- tượng, nội dung- hình thức, nguyên nhân- kết quả, khả – thực - Chủ nghĩa vật biện chứng đề cập đến quy luật...
 • 13
 • 226
 • 1

đề cương chi tiết chuyên đề kế toán bán hàng - học viện tài chính

đề cương chi tiết chuyên đề kế toán bán hàng - học viện tài chính
... tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 3.3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trên toàn đề cương chi tiết đề tài “Tổ chức công tác kế toán ... định kết bán hàng 1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 doanh nghiệp thương mại Kế toán bán hàng ... 1.1.1 Bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng 1.1.1.2 Khái niệm xác định kết bán hàng 1.1.1.3 Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng...
 • 7
 • 158
 • 3

Cấu trúc đề thi ngoại ngữ cơ bản 1 Học Viện Tài Chính

Cấu trúc đề thi ngoại ngữ cơ bản 1 Học Viện Tài Chính
... Excedrin account Câu 7:Đ hay S theo đoạn văn T F 1, Saatchi@Saatchi was founded in 19 71 2,General Mills comprises some 14 3 offices worldwide 3,By early 19 80,it ran into problems 4,Procter @ Gamble ... it ran into problems by lates 19 80s By 19 95 the Saatchis were no longger part of the firm.Today, the Saatchi$Saatchi (3) .compises some 14 3 offices worldwide, 21 of them in the United States ... in a few 1, 2, 3, 4, 5, Câu 6:Điền từ vào đoạn văn (network,accounts,aggressive,founded,extensions) Saatchi@Saatchi is named after the two English brothers who (1) the agency in 19 71 The agency...
 • 3
 • 1,783
 • 42

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại D&G Việt Nam.

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại D&G Việt Nam.
... Tính toán xác định doanh thu bán hàng, doanh thu lợi nhuận tạo sở để xác định xác lợi nhuận doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng, kết bán hàng 1.1.3.1 Vai trò kế toán bán hàng, kết ... -Kế toán ĐK: Nợ TK 821: 138.094.621 Có TK 3334: 138.094.621 2.2.8 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty * Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911 Xác định kết kinh doanh * Nội dung: Kết kinh doanh kết ... nhìn nhận sâu sắc trình bán hàng kết bán hàng nhằm xác định hớng đắn cho doanh nghiệp 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng, kết bán hàng 1.1.3.2.1 Nhiệm vụ kế toán bán hàng Hàng hoá doanh nghiệp gồm...
 • 78
 • 248
 • 0

Đề thi liên thông đại học môn kế toán tài chính của học viện tài chính

Đề thi liên thông đại học môn kế toán tài chính của học viện tài chính
... nguyên tắc kế toán để giải thích cho việc xác định giá thực tế vật liệu mua vào trường hợp Đối với lượng xăng thi u hụt lại, đề xuất biện pháp xử lý nguyên nhân cụ thể định khoản kế toán nghiệp ... vận chuyển 3% Công ty kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Trình bày nội dung nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác ... hạch toán sai đến tiêu Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinhdoanh năm N doanh nghiệp? Biết rằng: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm./ ...
 • 2
 • 574
 • 4

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
... TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH, HÀ NỘI – 2010) NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ TCC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN ... THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.1.1 KHÁI NIỆM 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM 1.1.3 CHỨC NĂNG 1.1.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC Câu hỏi gợi ý nghiên ... quả  Công bằng xã hội  Tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLTCC 1.2.1 KHÁI NIỆM 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM 1.2.3 YÊU CẦU 1.2.4 NỘI DUNG 1.2.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CU...
 • 29
 • 1,567
 • 15

Chuyên đề Định giá tài sản bảo hiểm Học viện Tài chính

Chuyên đề Định giá tài sản bảo hiểm Học viện Tài chính
... Định giá mảnh đất trống nay, anh/chị định giá nh nào? Tình định giá đề xuất cho nhóm II Định giá công trình xây dựng nay, anh/chị định giá nh nào? Tình định giá đề xuất cho nhóm II Định giá bất ... giá tài sản Thẩm định giá ớc tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích đợc xác định rõ Thẩm định giá việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị ... chung nhất: tài sản cải vật chất tinh thần (nguồn lực) có giá trị chủ sở hữu 3 Giá trị tài sản Giá trị tài sản ợc đo đơn vị tiền tệ biểu tiền Xác định thời điểm định lợi ích mà tài sản mang lại...
 • 99
 • 378
 • 0

Nghiên cứu Hành Động về sử sụng phim để tăng hứng thú và khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thú 3 không chuyên tại Học Viện Tài Chính

Nghiên cứu Hành Động về sử sụng phim để tăng hứng thú và khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thú 3 không chuyên tại Học Viện Tài Chính
... STUDENTS AT ACADEMY OF FINANCE (NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG PHIM ĐỂ TĂNG HỨNG THÚ VÀ KHẢ NĂNG NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ KHÔNG CHUYÊN TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH) M.A MINOR THESIS Field: English ... questionnaire 30 4.1 .3 Findings from observation sheet 32 4.1.4 Findings from interviews 33 4.1.5 Findings from tests 34 4.2 Discussion 35 4.2.1 Research ... comprehension? 37 4 .3 Reflection 38 CHAPTER 5: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 39 5.1 Summary of major findings 39 5.2 Recommendations 39 5 .3 Limitations...
 • 61
 • 192
 • 0

luận văn tốt nghiệp học viện tài chính Đề tài Nâng cao năng lực công tác tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam

luận văn tốt nghiệp học viện tài chính Đề tài Nâng cao năng lực công tác tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam
... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần ... Thực trạng công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam 2.2.1 Các văn pháp lý sử dụng thẩm định giá trị doanh nghiệp Avalue Việt Nam Căn văn quy định chung: ... phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam • Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt nam (Avalue Vietnam) số công ty Thẩm định giá chuyên nghiệp Việt Nam, thành lập theo Nghị định...
 • 113
 • 295
 • 1

Đề thi tuyển sinh liên thông Đại học - Môn Kế toán tài chính (Học viện Tài Chính)

Đề thi tuyển sinh liên thông Đại học - Môn Kế toán tài chính (Học viện Tài Chính)
... nguyên tắc kế toán để giải thích cho việc xác định giá thực tế vật liệu mua vào trường hợp Đối với lượng xăng thi u hụt lại, đề xuất biện pháp xử lý nguyên nhân cụ thể định khoản kế toán nghiệp ... vận chuyển 3% Công ty kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Trình bày nội dung nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác ... ảnh hưởng việc hạch toán sai đến tiêu Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinhdoanh năm N doanh nghiệp? Biết rằng: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích...
 • 2
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi liên thông học viện tài chính chuyên ngành kế toángiảng đường rốc học viện tài chính hnđề thi tin học đại cương học viện tài chínhđề thi pháp luật đại cương học viện tài chínhđề thi tin học đại cương của học viện tài chínhđề cương xã hội học học viện tài chínhđề cương tài chính tiền tệ học viện tài chínhđề cương nguyên lý kế toán học viện tài chínhđề cương pháp luật đại cương học viện tài chínhđề cương luận văn thạc sĩ học viện tài chínhtin học đại cương học viện tài chínhpháp luật đại cương học viện tài chínhđề thi kinh tế vi mô học viện tài chínhgiáo trình tin học đại cương học viện tài chínhgiáo trình pháp luật đại cương học viện tài chínhGIAO TRINH ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở THỰC vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưslide chính sách côngthuyết trình từ trường trái đấtNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNKỹ thuật tách chiết nucleic acidcách điều khiển động cơ bướcODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớixây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệpHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từTỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY cổ PHẦNHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismbài giảng kháng sinhVận đơn đường biểnPhân tích các yếu tố pháp lý để tư vấn cho cá nhân khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm