ài liệu Xã hội học khoa học và công nghệ Xã hội học môi trường

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)
... trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 sở luận xây dựng ... dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN...
 • 83
 • 234
 • 0

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học công nghệ cấp huyện ( Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Lạng Sơn)

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện ( Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Lạng Sơn)
... phố thuộc tỉnh Nghiêm Công (2 005), Nghiên cứu hoàn thiện chế phối hợp ngành, cấp quản hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện/ quận 7 Nguyễn Việt Cường (2 005), Khái quát quản quản hành ... Keywords Quản khoa học; Khoa học công nghệ; Cấp huyện Content Luận văn gồm chương: - Chương 1: Cở sở luận - Chương 2: Thực Trạng hoạt động KH&CN hệ thống quản KH&CN cấp huyện tỉnh Lạng Sơn ... Hồng (2 011): Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nước khoa học công nghệ cấp huyện tỉnh Lào Cai Luận văn Thạc sĩ; 13 Mai Thanh Long (2 010): Chính sách thúc đẩy tiến khoa học công nghệ...
 • 4
 • 300
 • 2

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học công nghệ cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)
... tài: Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống Quản khoa học công nghệ cấp huyện (nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn) với mong muốn kết nghiên cứu góp phần đẩy mạnh hoạt động quản khoa học công nghệ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÝ TRUNG KIÊN SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN (Nghiên cứu trƣờng hợp tỉnh Lạng Sơn) ... ký hoạt động khoa học công nghệ theo thẩm quyền; 24 Xây dựng quản hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia khoa học công nghệ; hệ thống thống kê khoa học công nghệ tiêu chí thống thống nƣớc;...
 • 102
 • 114
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
... hướng dẫn hoạt động thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê khoa học công nghệ phát triển thị trường công nghệ; đạo hướng dẫn hoạt động mạng lưới tổ chức dịch vụ thông tin khoa học công nghệ; ... cho thông tin thống kê khoa học công nghệ, tổ chức chợ công nghệ thiết bị, trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học công nghệ, xây dựng sở liệu nhân lực thành tựu khoa học công nghệ, ... KH&CN công lập gồm [4]: - Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đầu mối liên kết trung tâm mạng lưới tổ chức dịch vụ thông tin khoa học công nghệ -...
 • 13
 • 50
 • 0

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM
... trình di chuyển nhân lực KH&CN hàng loạt vấn đề đặt cần nghiên cứu sách quản phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam Chính vậy, đề tài Nghiên cứu sở luận thực tiễn cho việc hình thành số sách ... sách di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu trường đại học doanh nghiệp KH&CN Việt Nam triển khai Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm khuyến nghị số sách tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN Việt ... trương đưa viện nghiên cứu vào trường đại học, môn /khoa đơn vị vừa làm công tác giảng dạy, vừa làm công tác nghiên cứu khoa học Theo Quyết định, trường đại học viện nghiên cứu khoa học liên...
 • 63
 • 64
 • 0

Tài liệu Kinh tế học: Môi trường docx

Tài liệu Kinh tế học: Môi trường docx
... thị trường) Các vấn đề môi trường Như lưu ý trước khoá học này, thị trường phân bổ nguồn tài nguyên cách hiệu giá phản ánh toàn chi phí cận biên lợi nhuận cận biên với hoạt động Thất bại thị trường ... chữa thất bại thị trường cách sử dụng thuế quy tắc kiểm soát (chẳng hạn quy định tiêu chuẩn ô nhiễm) Một vấn đề liên quan tới môi trường bị gây thiếu quyền sở hữu tư với nguồn tài sản phổ biến ... nhận nguồn tài nguyên không khai thác giai đoạn tiếp theo), giá thời giảm giá tương lai tăng tỷ lệ giá tăng với tỷ lệ lãi suất thị trường (Nếu khác biệt giá lớn tỷ lệ lãi suất thị trường, cung...
 • 6
 • 215
 • 0

Tài liệu Tenseur - cơ học môi trường liên tục ppt

Tài liệu Tenseur - cơ học môi trường liên tục ppt
... định nghĩa tenseur từ tích tenseur tối thiểu không gian R3 R 3* Các tenseur có số bậc lớn Việc chập tenseur cho ta dãy tenseur thành phần tenseur có số bậc nhỏ số bậc tenseur ban đầu Cho tenseur ... t2jj = t211 + t 222 + t233 = - +3+0 = - u =4 ei -4 e2 +0 e3 u = t3jj = v = t j1j = t111 + t 212 +t313 = 1-2 +0 = -1 v = t j2j = t121 + t 222 + t323 = 2-3 +0 = - u =4 ei -4 e2 +0 e3 v = t j3j = Ta ... tenseur thành phần 47 - Chập tenseur: tij = v jljl Bậc tenseur chập bậc tenseur ban đầu trừ - Phép nhân chập tenseur: kết hợp phép nhân phép chập - Hạ số: tijk = g il t ljk Chỉ tiêu tenseur: Nếu phép...
 • 79
 • 310
 • 3

Cơ sở khoa học - kỹ thuật - công nghệ của quản lý môi trường là gì? doc

Cơ sở khoa học - kỹ thuật - công nghệ của quản lý môi trường là gì? doc
... Tóm lại, quản môi trường cầu nối khoa học môi trường với hệ thống tự nhiên - người - xã hội phát triển phát triển môn chuyên ngành Quản môi trường hình thành bối cảnh kinh tế thị trường thực ... lượng đắt chỗ đứng Vì vậy, dùng phương pháp công cụ kinh tế để đánh giá định hướng hoạt động phát triển sản xuất có lợi cho công tác bảo vệ môi trường Các công cụ kinh tế đa dạng gồm loại thuế, phí ... Một số ví dụ phân tích kinh tế quản tài nguyên môi trường lựa chọn sản lượng tối ưu cho hoạt động sản xuất có sinh ô nhiễm Q đó, xác định mức khai thác hợp tài nguyên tái tạo v.v ...
 • 2
 • 262
 • 0

Tài liệu môn Độc học môi trường

Tài liệu môn Độc học môi trường
... ĐỘC HỌC: - ĐỘC HỌC MÔI TRƢỜNG - ĐỘC HỌC CÔNG NGHIỆP - ĐỘC HỌC CỦA THUỐC TRỪ SÂU - ĐỘC HỌC DINH DƢỠNG - ĐỘC HỌC THUỶ SINH - ĐỘC HỌC LÂM SÀNG - ĐỘC HỌC THẦN KINH Nguyên tắc độc học • Biểu độc biểu ... dung môn học Tuần Chương 1,2 I Giới thiệu II Phản ứng sinh vật độc chất III Độc học môi trường khí IV Độc học môi trường đất V Độc học môi trường nước VI Độc học kim loại KIỂM TRA GIỮA KỲ VII Độc ... 400 mg (7 viên) 12 000 mg (60 viên) ĐỘC HỌC MÔI TRƢỜNG ĐỘC HỌC MÔI TRƢỜNG ĐỘC HỌC SINH THÁI đối tƣợng nghiên cứu mục đích KHÁI NIỆM: ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ĐỘC HỌC MÔI TRƢỜNG LÀ MỘT NGÀNH NGHIÊN CỨU...
 • 42
 • 258
 • 0

Những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường trung học bưu chính viễn thông công nghệ thông tin i thành trường cao đẳng

Những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin i thành trường cao đẳng
... trạng đ i ngũ giáo viên Trường Trung học Bưu Viễn thông Công nghệ Thông tin I - Đề xuất biện pháp phát triển đ i ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bưu Viễn thông ... dựng phát triển đ i ngũ, gi i pháp tập trung vào phát triển đ i ngũ đáp ứng yêu cầu giai đoạn ”, phát triển đ i ngũ để "nâng cấp trường có đề t i nâng cấp từ trường Cao đẳng thành trường Đ i học, ... Công nghệ Thông tin I Đ i tượng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 4.1 Đ i tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đ i ngũ giáo viên Trường Trung học Bưu Viễn thông Công nghệ thông tin I đáp ứng yêu...
 • 95
 • 286
 • 2

Luận văn Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả tái chế nhựa HDPE LDPE xác định những tác động của công nghệ tái chế đến môi trường

Luận văn Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả tái chế nhựa HDPE và LDPE và xác định những tác động của công nghệ tái chế đến môi trường
... sở tái chế nhựa Trang 40 Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu tái chế nhựa HDPE LDPE xác định tác động công nghệ tái chế đến môi trường  Qui mô đầu tư Hầu hết sở tái chế nhựa ... 10 Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu tái chế nhựa HDPE LDPE xác định tác động công nghệ tái chế đến môi trường - Tái sản xuất lượng sản phẩm từ phế liệu tác dụng nâng cao ... thu mua tái chế nhựa, giá nylon phế liệu dao động Trang 37 Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu tái chế nhựa HDPE LDPE xác định tác động công nghệ tái chế đến môi trường khoảng...
 • 97
 • 244
 • 0

Một số giả pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng Atech MÔI TRƯờNG

Một số giả pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Atech MÔI TRƯờNG
... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ATECH I Khái quát chung Công ty cổ phần vấn chuyển giao công nghệ xây dựng Atech MT Khái quát chung công ty Công ... lớn không luận mà thực tiễn quản doanh nghiệp Vì trên, em chọn đề tài : Một số giả pháp nâng cao chất lượng quản tài công ty cổ phần vấn chuyển giao công nghệ xây dựng Atech MT” ... CHƯƠNGIII: Ý KIẾN, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ATECH MT I Cơ hội thách thức Công ty tiến trình phát triển ng lai...
 • 35
 • 136
 • 0

Tiểu luận Quản lý môi trường đô thị công nghiệp,Các vấn đề môi trường KCN

Tiểu luận Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp,Các vấn đề môi trường KCN
... IV.1 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Hệ thống quản môi trường KCN 47 NHÓM CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN Hình4.1 : Sơ đồ nguyên tắc mối quan hệ quản môi trường khu công ... CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN DANH MỤC HÌNH ẢNH NHÓM CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN DANH MỤC BẢNG BIỂU NHÓM CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN ... định quản môi trường KCN Đến hầu hết văn liên quan đến KCN tập trung vào vào vấn đề cải thiện môi trường ầu tư, hànhlang pháp quản môi trường KCN chậm ban hành Thực tiễnđặt nhiều vấn đề...
 • 66
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn hóa học môi trườngtài liệu về độc học môi trườngtài liệu môn độc học môi trườngcó đầy đủ tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ sử dụng chất phụ giaứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trườngtài liệu môn kiến trúc dân dụng và công nghiệpcơ sở khoa học kỹ thuật công nghệ của quản lý môi trườngmột công trình lsđp được đánh giá là chất lượng trước hết hoàn toàn phụ thuộc nguồn tài liệu lịch sử sưu tầm được và công tác biên soạntrường đại học công nghiệp tp hcm viện công nghệ amp quản lý môi trường môn vi sinh môi trườngtài liệu xã hội khoa họctài liệu câu hỏi ôn tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học pdfxây dựng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã vùng xa tỉnh bạc liêugiáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hoá và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng hơn đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiệntài liệu xã hội học đại cươngtài liệu xã hội học giáo dụcTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic