Tìm hiểu và cấu hình group policy trên windows server 2012

chuyên đề mạng máy tính tìm hiểu cài đặt group policy trên windows sever 2008

chuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008
... lập máy tính, site, domain, OU GROUP POLICY Không giống system policy, group policy tự động tác dụng máy trạm chúng xóa bỏ khỏi miền AD Group policy dùng để triển khải phần mềm cho nhiều máy ...  Các Policy liên quan tới máy tính áp dụng máy khởi động hệ điều hành  Chỉ có người dùng, máy tính Policy áp dụng tới Security Group Policy Người ta dùng Security Group để lọc bớt Policy ... KHÁI NIỆM TRONG GROUP POLICY Thời gian cách thức áp dụng Policy Đặc điểm Policy Điểm trọng tâm Group Policy 1.THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG POLICY liên quan tới người dùng  Các Policy áp dụng...
 • 18
 • 292
 • 0

03 cài đặt cấu hình child domain trên windows server 2008

03 cài đặt và cấu hình child domain trên windows server 2008
... Restore Mode Administrator Password”, nhập vào mật khẩu, sau chọnNext - Tại cửa sổ “Summary”, chọn Next - Quá trình nâng cấp Windows Server 2008 thành Domain Controller diễn ra… - Sau nâng cấp ... Next - Tại cửa sổ “Name the New Domain , nhập vào thông tin miền cha, thông tin tên miền con, chọn Next - Tại cửa sổ “Set Domain Function Level”, lựa chọn mức độ chức Domain, chọn Next - Tại cửa ... - Nâng cấp BKNP-DC08-01 thành Domain Controller (xem Lab ) - Đặt địa IP cho máy tính BKNP-SRV08-01, với giá trị DNS mô tả địa IP BKNP-DC08-01 (BKNPDC08-01 DNS Server) - Thực lệnh DCPROMO máy...
 • 8
 • 1,366
 • 13

Cấu hình ảo hóa trên Windows Server 2012 R2

Cấu hình ảo hóa trên Windows Server 2012 R2
... Hyper-V server máy ảo Cụ thể gồm nội dung sau: - Tạo cấu hình máy ảo - Tạo cấu hình hệ thống lưu trữ ảo - Tạo cấu hình mạng ảo 3.1 Tạo cấu hình máy ảo Ảo hóa server Windows Server 2012 R2 hoạt ... Hyper-V Windows Server 2012 R2 23 Cài đặt cấu hình Windows Server 2012 R2 - Hyper-V Windows Server 2012 R2 có hỗ trợ Enhanced Session mode, cho phép người dùng máy ảo chạy Windows Server 2012 R2 Windows ... khai ảo hóa dựa Hyper–V Windows Server 2012 R2, bạn triển khai ảo hóa phiên server khác Microsoft, Hyper-V Server 2012 R2, phiên rút gọn Windows Server 2012 R2 Khi cài đặt Hyper-V Server 2012 R2, ...
 • 55
 • 1,014
 • 7

Tìm hiểu cấu hình GRUB trên LINUX

Tìm hiểu và cấu hình GRUB trên LINUX
... GRUB Danh sách lệnh: GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX GVHD: Trang- 37 NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX GVHD: Trang- 38 NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ ... bảng mục chọn GRUB hiển thị GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Trang- 45 Hiển thị file thư mục /etc /grub. d GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Trang- ... NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Trang- 50 Màn hình sau thoát Tiến hành cập nhật GRUB: + Lưu lại thay đổi GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Trang- 51...
 • 63
 • 416
 • 5

Đồ án "Tìm hiểu cấu hình GRUB trên LINUX" pdf

Đồ án
... GRUB Danh sách lệnh: GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX GVHD: Trang- 37 NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX GVHD: Trang- 38 NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ ... tập tin cấu hình GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Cài đặt GRUB II Trang- Nơi tải GRUB xuống GRUB có sẵn ftp://alpha.gnu.org/gnu /grub mirror Tên gói GRUB có dạng grub- version.tar.gz, ... TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX Trang- 43 Khi chỉnh sửa xong file grub sử dụng lệnh sudo update -grub để cập nhật thay đổi GVHD: NGUYỄN TẤN KHÔI TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH GRUB TRÊN LINUX...
 • 64
 • 357
 • 0

Tìm hiểu cấu hình IPTables trên hệ điều hành linux

Tìm hiểu và cấu hình IPTables trên hệ điều hành linux
... Ngọ - Lớp 11TLT Trang 31 Tìm hiểu cấu hình IPTables hệ điều hành linux CHƢƠNG TÌM HIỂU VỀ IPTABLES TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX I.Giới thiệu Iptables I.1 Khái niệm Iptables Iptables gói tƣờng lửa ứng ... Chúng em chọn cho hƣớng nghiên cứu tìm hiểu hệ điều hành linux mà cụ thể tìm hiểu cấu hình iptables hệ điều hành linux Iptables phần mềm tƣờng lửa phổ biến HĐH Linux Iptables tƣờng lửa ứng dụng lọc ... hình IPTables hệ điều hành linux IV.Nội dung đề tài gồm phần  Tìm hiểu tổng quan hệ điều hành linux  Tổng quan hệ thống tƣờng lửa  Tìm hiểu cấu hình Iptables hệ điều hành linux  Kết luận SVTH:...
 • 63
 • 192
 • 1

TÌM HIỂU CẤU HÌNH DỊCH VỤ SSH TRÊN LINUX

TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SSH TRÊN LINUX
... cấu hình vào Firefox hình bên Hình VD cấu hình Firefox 16 Để kiểm tra việc cấu hình SOCKS có hoạt động đúng, tới địa http://www.google.vn để kiểm tra IP Internet 1.3.6 Một hệ thống SSH Hình Cấu ... B ssh ngược A, sau: 15 ssh root@localhost -p 2222 Để B2 kết nối ssh tới A thông qua B, cấu hình /etc /ssh/ sshd_config B phải thêm GatewayPorts yes Sau thay đổi cấu hình ssh, cần khởi động lại dịch ... key sử dụng sshd deamon cho phiên giao thức SSH Bảo mật SSH nâng cao Phần giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho dịch vụ Secure Shell (SSH) File cấu hình server SSH đặt thư mục /etc /ssh/ sshd_conf Bạn...
 • 55
 • 511
 • 19

Tìm hiểu cấu hình RAID trên hệ điều hành Linux

Tìm hiểu và cấu hình RAID trên hệ điều hành Linux
... HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài tập lớn môn: An toàn hệ điều hành TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH RAID TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Nhận xét giảng viên: ... trước hệ điều hành khởi động.(thiết lấp RAID mortherboard – Hardware RAID) sau hệ điều hành khởi động xong, lấy quyền kiểm soát lại từ BIOS giao quyền điều khiển RAID cho hệ điều hành (RAID ... CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ RAID Tổng quan RAID 1.1 RAID gì? 1.2 Lợi ích RAID Các loại RAID 2.1 Software RAID 2.2 Hardware RAID 2.3 So sánh Software RAID Hardware RAID 2.4 Fake RAID hay Host RAID...
 • 24
 • 290
 • 4

Tìm hiểu cấu hình domain trust

Tìm hiểu và cấu hình domain trust
... HOÀNG ANH TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DOMAIN TRUST -2 - GVHD:TS NGUYỄN TRUNG HÒA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DOMAIN TRUST LỜI MỞ ĐẦU Domain không lạ lẫm với Microsoft đưa khái niệm domain Windows ... ANH TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DOMAIN TRUST - 10 - GVHD:TS NGUYỄN TRUNG HÒA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH NGUYỄN HOÀNG ANH TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DOMAIN TRUST - 11 - GVHD:TS NGUYỄN TRUNG HÒA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM ... có domain Domain tin tưởng gọi trusted domain, domain tin tưởng domain gọi trusting domain Cơ chế SVTH NGUYỄN HOÀNG ANH -4 - GVHD:TS NGUYỄN TRUNG HÒA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VÀ CẤU HÌNH DOMAIN...
 • 44
 • 1,935
 • 1

Tìm hiểu cấu hình về ISAS

Tìm hiểu và cấu hình về ISAS
... Packet-filtering router áp dụng quy tắc để gói tin IP vào sau chuyển hay loại bỏ gói tin Router thường cấu hình để lọc gói tin theo hai hướng ( từ vào mạng nội bộ) Quy tắc lọc dựa thông tin chứa ... yatri@192.168.1.50 ask' Ngăn chặn host dựa vào thay đổi key Nếu bạn có máy chủ thử truy cập vào key tự thay đổi, cấu hình OpenSSH mặc định ngăn chặn bạn truy cập vào Bạn thay đổi giá trị StrictHostKeyChecking ... nhiều lối vào cho dịch vụ khác nhau: • Một số dịch vụ phép vào trực tiếp qua packet filtering • Một số dịch vụ khác phép vào gián tiếp qua proxy Bởi kiến trúc cho phép packet từ bên vào mạng bên...
 • 28
 • 86
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu và cấu hình giao thức định tuyến EIGRP
... DUNG THỰC TẬP o Giới thiệu chung -Tên chủ đề thực tập: Tìm hiểu cấu hình giao thức định tuyến EIGRP -Mục tiêu :Nắm +Đặc điểm hoạt động giao thức định tuyến Distance Vector +Thuật toán tìm đường tốt ... hop mạng sử dụng giao thức EIGRP mạng sử dụng giao thức định tuyến IGRP giao thức EIGRP sử dụng thuật toán phức tạp giao thức IGRP IGRP định tuyến theo khoảng cách EIGRP định tuyến theo vectơ ... lượng kiến thức sâu rộng giao thức định tuyến EIGRP, các đặc điểm,thuật toán,thông số cấu hình giao thức EIGRP -Nguyện vọng: Với lượng kiến thức hạn hẹp quy mô đề tài thực tập nên báo cáo em nhiều...
 • 35
 • 266
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu cấu hình giao thức định tuyến RIP

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu và cấu hình giao thức định tuyến RIP
... troubleshoot giao thức RIPv1 RIPv2 3.4.1 Các bước cấu hình RIPv1 RIPv2 * Các bước cấu hình RIPv1 29 Cấu hình giao thức định tuyến RIP: router(config)# router rip Chỉ định mạng sử dụng giao thức định tuyến ... lại báo cáo hình định tuyến theo giao thức RIP - Hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp I.4 Kết cần đạt + Hiểu rõ đặc điểm hoạt động giao thức định tuyến Distance Vector + Hiểu rõ thuật toán tìm ... youtube giao thức định tuyến RIP - Thực hành mô hình định tuyến giao thức RIP phần mềm giả lập máy tính mạng GNS3 - Demo cấu hình định - Thực - Hoàn thành Demo cấu tuyến theo giao thức RIP máy...
 • 51
 • 208
 • 0

Tìm hiểu, phân tích các dịch vụ trên windows server 2008

Tìm hiểu, phân tích các dịch vụ trên windows server 2008
... đại học Tìm hiểu, phân tích dịch vụ Windows Server 2008 I CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2008 TỔNG QUAN VỀ WINDOWS SERVER 2008 Microsoft Windows Server 2008 hệ hệ điều hành Windows Server, giúp ... 16 dịch vụ phân tích gúp hiểu thêm dịch vụ windows server 2008 Windows server 2008 la Windows windows 2003 Các dịch vụ nâng cấp có nhiều dịch vụ so với Windows Server 3003 Windows Server 2008 ... nghiệp đại học Tìm hiểu, phân tích dịch vụ Windows Server 2008 LỜI MỞ ĐẦU Để đóng góp vào mảng kiến thức mạng máy tính cho sinh viên, đề tài tìm hiểu, phân tích dịch vụ WINDOWS SERVER 2008 Đề tài...
 • 51
 • 737
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu hình group policy trong windows server 2012cấu hình group policy trong windows server 2008cấu hình active directory trên windows server 2012tìm hiểu và cấu hình ftp server trên centoscài đặt và cấu hình mail service trên windows 2003cấu hình active directory trên windows server 2008hướng dẫn cấu hình ipsec vpn trên windows server 2003tìm hiểu về cấu hình để laptopcông nghệ thông tincấu hình group policytìm hiểu về cấu hình laptoptìm hiểu về cấu hình máy tính xách taytìm hiểu và phát triển ứng dụng trên mạng wlanhướng dẫn cấu hình group policytìm hiểu về cấu hình máy tính để bàntìm hiểu về cấu hình frame relayĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả