THÀNH tựu văn MINH ả rập

Các thời kỳ và thành tựu văn minh Hy Lạp cổ đại

Các thời kỳ và thành tựu văn minh Hy Lạp cổ đại
... NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH HY LẠP • Chữ viết • Văn học • Sử học • Nghệ thuật kiến trúc • Triết học • Khoa học khác 1 .Văn minh chữ viết • Chữ viết Hy Lạp có từ thời Crete-Mycenae 2 .Văn học Hy Lạp ... •Dionysus Thần rượu nho trai Zues Ariadne • Apollo Thần ánh sáng , tri thức, Zeus Semele .Sử thi Hy Lạp •Thơ kịch Thơ -Tiếp theo Home, Hediot có hai tập thơ: Gia phả vị thần, Lao động ngày tháng ... triết học phương Tây Các khoa học khác • Toán học - Thales (624-546TCN) Người đo chiều cao Kim Tự Tháp Tính ngày Nhật thực - Pythagoras(580-500TCN), cha đẻ số học Người chứng minh tổng góc tam giác...
 • 32
 • 2,874
 • 3

tieu luan: thanh tuu van minh An Do pot

tieu luan: thanh tuu van minh An Do pot
... giáo, đáng kể dãy chùa Trang hang Ajanta miền trung Ấn Độ Đây dãy chùa đục vào vách núi, có tới 29 gian chùa, gian chùa thường hình vuông nhiều gian cạnh tới 20m Trên vách hang có tượng Phật nhiều ... trước người Aryan đặt chân đến Nền văn minh Vệ Đà (1.600- kỷ I TCN) Ở khoảng thời gian 100 đến 1.600 TCN, chi dòng họ Aryan rộng lớn, thường gọi người Indo-Aryan, di cư đến Ấn Độ Họ đem theo với ... Nghiên cứu vai trò ý nghĩa thành tựu văn minh Ấn Độ cổ trung đại - Tổng quan Ấn Độ - Những yếu tố ảnh hưởng đến văn minh, phát minh, vai trò ý nghĩa phát minh - Phạm vi nghiên cứu đề tài : Ấn Độ...
 • 26
 • 2,272
 • 24

Thành tựu văn minh Trung Hoa

Thành tựu văn minh Trung Hoa
... com Văn học  Thời cổ đại :thần thoại, Kinh Thi, văn xuôi triết học, Sở từ, Sử ký…  Sang thời trung đại, Phú thời Hán, Thơ thời Đường, Từ thời Tống tiểu thuyết thời Minh, Thanh thành tựu văn ... www.thie ndianhan com Vạn lí trường thành:  nước Tần, Yên, Triệu thời Chiến quốc xây dựng  Khi Tần Thuỷ Hoàng thống Trung Hoa cho nối đoạn thành lại  Trường Thành dài 6.352 km chạy từ bờ biển ... kể Company Logo www.thie ndianhan com Khoa học tự nhiên- kỹ thuật Thiên văn học Toán học Y dược học phát minh lớn Company Logo www.thie ndianhan com Thiên văn học  Đời nhà Thương - vẽ đồ có tới...
 • 61
 • 605
 • 1

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI
... LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI III.Nhũng văn minh Trung Mỹ cổ trung đại Olmec_nền văn minh châu Mỹ 1.1 Lịch sử hình thành văn minh Olmec Bản đồ vùng đất trung tâm văn minh Olmec Olmec văn minh vùng ... trúc vĩ đại mang tính nhân văn cao Ngày văn minh có tác động quan trọng tới phát triển châu Mỹ nói riêng giới nói chung I.Điều kiện hình thành văn minh châu Mỹ cổ trung đại 1.Tổng quan Châu Mỹ hay ... source not found Các thành tựu văn minh khác Trung mỹ Error: Reference source not found III .Thành tựu văn minh Nam Mỹ cổ trung đại Error: Reference source not found 1 .Văn minh Inca Error:...
 • 80
 • 490
 • 5

Những thành tựu văn hóa tinh thần của Rập thời kỳ " Văn minh hồi giáo"

Những thành tựu văn hóa tinh thần của Ả Rập thời kỳ " Văn minh hồi giáo"
... gian không gian thời văn minh Hồi giáo “Phân biệt rõ Hồi giáo Rập Người Rập chia sẻ văn hóa chung gọi văn hóa Rập, Hồi giáo thành tố cấu thành mẫu số chung văn hóa Rập [tr.103] Trang ... nên cộng hƣởng văn hóa, cho đời văn hóa văn hóa Rập Nói chung, bành trƣớng Hồi giáo phƣơng tiện, sở cho phát triển văn minh Hồi giáo Thứ ba, thành tựu văn minh Rập thời kì có ảnh hƣởng lớn ... TỰU VĂN HÓA TINH THẦN CỦA RẬP THỜI KÌ “VĂN MINH HỒI GIÁO” (THẾ KỈ VII - XV) Trên lãnh thổ bán đảo Rập trƣớc Hồi giáo xuất hiện, tồn văn hóa cƣ dân Rập du mục định cƣ canh nông, nhƣng Hồi giáo...
 • 86
 • 1,316
 • 2

Những thành tựu văn hoá tinh thần của Rập thời kì “Văn minh Hồi giáo” (thế kỉ VII – XV)

Những thành tựu văn hoá tinh thần của Ả Rập thời kì “Văn minh Hồi giáo” (thế kỉ VII – XV)
... TRIỂN CỦA HỒI GIÁO TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ XV CHƢƠNG 2: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ TINH THẦN CỦA ẢRẬP THỜI KÌ “VĂN MINH HỒI GIÁO” (THẾ KỈ VII XV) CHƢƠNG 3: ẢNH HƢỞNG CỦA HỒI GIÁO ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ... Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Trịnh Tiến Thuận LỜI CẢM ƠN Những thành tựu văn hoá tinh thần Rập thời Văn minh Hồi giáo” (thế kỉ VII XV) đề tài mới, nhiên để viết đƣợc thành khoá ... VĂN HÓA TINH THẦN CỦA RẬP THỜI KÌ “VĂN MINH HỒI GIÁO” (THẾ KỈ VII - XV) Trên lãnh thổ bán đảo Rập trƣớc Hồi giáo xuất hiện, tồn văn hóa cƣ dân Rập du mục định cƣ canh nông, nhƣng Hồi giáo...
 • 86
 • 684
 • 0

Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến vieech hình thành văn minh champa docx

Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến vieech hình thành văn minh champa docx
... tiến, bước đẩy lùi văn minh Ấn Độ Đông Nam Á mà Champa đại diện Có thể nói rằng, sụp đổ của văn minh Champa sụp đổ của văn minh Ấn Độ trước văn minh Trung Hoa Vương quốc Champa không tồn nữa, ... chảy của văn học Ấn Độ đến với Champa qua trung gian Malaysia, quốc gia ảnh hưởng văn minh Ấn Độ Dĩ nhiên đến Champa, dòng tư tưởng có khác để phù hợp, với sống sinh hoạt Champa Đó thể loại văn ... mặt nghệ thuật Trên sở văn minh Ấn Độ, người Champa tiếp thu có chọn lọc sáng tạo thành nét văn hóa riêng, độc đáo cho riêng Nền văn minh Champa ảnh hưởng sâu sắc văn minh Ấn Độ từ ý thức hệ...
 • 9
 • 165
 • 0

Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Những thành tựu văn hóa thời cận đại
... Chương III Những thành tựu văn hoá thời cận đại Bài 7: Những thành tựu văn hoá thời cận đại Sự phát triển văn hoá buổi đầu thời cận đại Sự phát triển văn hoá buổi đầu thời cận đại a Về văn học -Thế ... 10 năm 2008 Chương III Những thành tựu văn hoá thời cận đại Bài 7: Những thành tựu văn hoá thời cận đại Néi dung Sự phát triển văn hoá buổi đầu thời cận đại Thành tựu văn học nghệ thuật từ đầu ... Chương III Những thành tựu văn hoá thời cận đại B ài : Những thành tựu văn hoá thời cận đại GV : Phan Th ị Nhung Trường TTGDTX Tiên Lãng Kiểm tra...
 • 27
 • 1,525
 • 4

Bài đọc thêm. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài đọc thêm. Những thành tựu văn hóa thời cận đại
... này,Beethoven trở thành người đại diện cho Neefe dàn nhạc hoàng gia với vai trò nghệ só đại phong cầm.Năm 14 tuổi,Beethoven giành vò trí thức nghệ só chơi đại phong cầm dàn nhạc này.Tuy nhiên thời gian ... người Đức phần lớn thời gian sống Wien,o.Sáng tác ông thấm đượm tinh thần dân chủ ,cách mạng.ng hình tượng âm nhạc quan trọng giai đoạn giao thời từ thời kì âm nhạc cổ điển sang thời kì âm nhạc ... tận thời gian gần đây,nhiều công trình tham khảo coi ngày 1612 “ngày sinh” Beethoven,với ly’ ông rửa tội vào ngày 17-12 trẻ vào thời thường rửa tội vào hôm sau ngày sinh.Tuy nhiên học giả đại...
 • 13
 • 1,429
 • 16

Bài 7.Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài 7.Những thành tựu văn hóa thời cận đại
... BÀI GV: NGUYỄN CHÍ THUẬN NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI NỘI DUNG Sự phát triển văn hóa buổi đầu thời cận đại 2 .Thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu kỉ XIX ... nghóa xã hội khoa học từ kỉ XIX đến đầu kỉ XX 1 Sự phát triển văn hoá buổi đầu thời cận đại Văn hóa ?      Văn hoá vật thể Văn hoá phi vật thể Giá trò vật chất tinh thần người sáng tạo Văn ... mâu thuẫn +Văn học nghệ thuật có điều kiện sáng tác 1 Sự phát triển văn hoá buổi đầu thời cận đại a.Về văn học Nêu thành tựu văn học Pháp ? Cooc-nây (bi kòch) La Phông-ten (ngụ ngôn) Mô-li-e (hài...
 • 43
 • 4,081
 • 16

CÔNG NGHIệP HOá, HIệN ĐạI HOá NÔNG NGHIệP, NÔNG THÔN ở HUYệN Bố TRạCH, TỉNH QUảNG BìNH: MộT Số THàNH TựU, VấN Đề ĐặT RA Và HƯớNG GIảI QUYếT

CÔNG NGHIệP HOá, HIệN ĐạI HOá NÔNG NGHIệP, NÔNG THÔN ở HUYệN Bố TRạCH, TỉNH QUảNG BìNH: MộT Số THàNH TựU, VấN Đề ĐặT RA Và HƯớNG GIảI QUYếT
... điểm Đảng CSVN vai trò, vị trí nông nghiệp, nông thôn, nông dân nghiệp CNH, HĐH đất nớc, l: Nông nghiệp l mặt trận hng đầu, Nông nghiệp, nông thôn, nông dân l vấn đề chiến lợc cách mạng Việt Nam, ... Việt Nam, Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc phải giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn v nông dân V cần khắc phục tình trạng: chế, sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân thiếu đồng bộ, thiếu tính đột ... nhu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thơng mại v l lúc đời sống kinh tế-xã hội Bố Trạch khởi sắc v ngợc lại Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn l nhu cầu xúc Cụng...
 • 12
 • 485
 • 1

Hỗ trợ bài giảng Thành tựu văn hóa thời cận đại

Hỗ trợ bài giảng Thành tựu văn hóa thời cận đại
... BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Sự phát triển văn hóa buổi đầu thời cận đại: -Balzac (1799 – 1850) -Là nhà văn tiếng Pháp - Tác phẩm bật: Tấn trò đời BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA ... bạt 1633 BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Trào lưu Triết học ánh sáng Montesquieu Voltaire Rousseau BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu kỷ ... tiến hóa giống loài Triết học cổ điển Đức Kinh tế trị Anh CNXH Khoa học BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Karl Marx (1818 – 1883) F Engels (1820 – 1895) BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI...
 • 24
 • 680
 • 1

Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời Cận Đại

Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời Cận Đại
... Lép-tôn-xtôi (1828 – 1910) Bài tập: Trả lời câu hỏi Lập bảng hệ thống kiến thức thành tựu văn hóa thời cận đại (với nhà văn hóa trào lưu tư tưởng tiêu biểu)? Dẫn vài tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự ... nhóm Bách khoa toàn thư Nhóm *Thành tựu văn hóa: - Châu Âu: Hãy chocó Pi-e Cooc-nây (1606 - 1684) Pháp biết thành tựu sắc tư tưởng, kịch cổ đến đại diện xuất mặt bivăn hóa điển Pháp; La kỉ XIX? Phông-ten ... thức xã hội nước giới thời kỳ cận đại ⇒Hình thành quan điểm, tư tưởng người tư sản, công vào thành trì chế độ phong kiến, góp phan vào thắng lợi chủ nghĩa tư II Thành tựu văn học, nghệ thuật từ...
 • 17
 • 2,474
 • 25

bài 7:"thành tựu văn hóa cận đại"- Sử 11

bài 7:
... II Thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX Điều kiện lịch sử - Chủ nghĩa tư xác lập phạm vi toàn giới bước sang giai đoạn ... đời sống nhân dân lao động bị áp ngày khốn khổ Câu hỏi: Văn học thời kỳ từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX Để tìm hiểu phần có đặc điểm bật? văn học, bạn tham khảo SGK trả lời câu hỏi sau: Trả lời: ... đoạn chủ nghĩa đế quốc Nội dung tác phẩm văn học phương Tây thời kỳ phản ánh thực xã hội cách chân thực, toàn diện đời sống khốn khổ nhân dân lao động 2 .Văn học: -Victor Hugo (1802 - 1885):với...
 • 24
 • 835
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thành tựu của văn minh ả rậpthành tựu chủ yếu của văn minh ả rậpthành tựu văn minh đông nam áthành tựu văn minh đông nam á cổ trung đạivăn minh ả rậpthành tựu văn minh ấn độnhững thành tựu văn minh ai cập cổ đạithành tựu văn minh ai cập cổ đạithành tựu văn minh công nghiệpthành tựu văn minh la mã cổ đạithành tựu văn minh trung quốc cổ đạithành tựu văn minh trung hoa cổ đạithành tựu văn minh trung quốc thời cổ trung đạithành tựu văn minh ấn độ cổ trung đạithành tựu văn minh trung quốcTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây