KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ MARKETING

Chương 1. Khái niệm về quản trị Marketing

Chương 1. Khái niệm về quản trị Marketing
... II Công việc nhà quản trị Marketing: b Hoạch định: - Lập kế hoạch nghiên cứu - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Hoạch định chiến lược Marketing - Quyết định danh mục SP - Lập chương trình phát ... giá - Lập chương trình chiêu thị - Xây dựng kênh phân phối - Kế hoạch đào tạo nhân viên Marketing b Tổ chức: - Tổ chức chương trình nghiên cứu Marketing - Quyết định cấu tổ chức phận Marketing ... Tiến hóa quan điểm Marketing: g Quan điểm trọng SX h Quan điểm trọng SP i Quan điểm trọng bán hàng d Quan điểm trọng Marketing- mix e Quan điểm tiếp thị XH VI Các cấp quản trị Marketing: - Cấp cao...
 • 7
 • 3,915
 • 17

Khái luận cơ bản về quản trị chiến lược và quản trị Marketing

Khái luận cơ bản về quản trị chiến lược và quản trị Marketing
... CHƯƠNG Khái luận Quản Trị Tiếp Thị quản trị chiến lược nghiên cứu ứng dụng chương từ việc nghiên cứu tài liệu tác giả tiếng Fred R David khái luận quản trị chiến lược Philip Kotler Quản Trị Tiếp ... Quản Trị Tiếp Thị Khái luận quản trị chiến lược có đề cập ba cấp độ chiến lược chiến lược cấp công ty (Corporate Strategy), Chiến lược cấp đơn vị (Business Unit Strategy) chiến lược cấp chức (Functional ... ra, khái luận chiến lược nêu bật qui trình quản trị chiến lược qua giai đoạn giai đoạn hình thành, giai đoạn thực giai đoạn đánh giá chiến lược Ở giai đoạn hình thành, nhà quản trị chiến lược...
 • 80
 • 1,260
 • 7

bài giảng quản trị marketing - chương 4 triển khai marketing mix và lập kế hoạch marketing

bài giảng quản trị marketing - chương 4 triển khai marketing mix và lập kế hoạch marketing
... MỤC TIÊU CHƯƠNG  Tìm hiểu triển khai Marketing Mix  Nghiên cứu chất nội dung kế hoạch Marketing 4. 1 Triển khai Marketing Mix Marketing Mix gì? Marketing mix tập hợp công cụ tiếp ... lợi) 4. Promotion 4. Communication (thông tin) 4. 2 Kế hoạch Marketing Kế hoạch Marketing công cụ để định hướng phối hợp nỗ lực Marketing Chiến lược marketing kết kế hoạch marketing thường lập cho ... hoàn 4. 2.2 Lập kế hoạch Marketing Kế hoạch Marketing cho phép nhà quản trị cân nhắc lại phê chuẩn chiến lược chương trình với bối cảnh chiến lược mục tiêu kinh doanh tổ chức Một kế hoạch marketing...
 • 37
 • 606
 • 0

luận văn quản trị marketing Hoàn thiện chính sách marketing triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội tại công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam

luận văn quản trị marketing Hoàn thiện chính sách marketing triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội tại công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam
... nhập thị trường công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam? - Các kết luận đề xuất hoàn thiện sách marketing triển khai chiến lược thâm nhập thị trường công ty cổ phần quà tặng sáng tạo Việt Nam? ... THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM 3.1 CÁC KẾT LUẬN THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI CÔNG TY ... CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO VIỆT NAM Công...
 • 61
 • 331
 • 0

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 1

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 1
... Trin khai marketing - mix (Developing the Marketing - Mix) Thc hin chin lc marketing (Implementing Marketing Strategies) Kim tra hot ng marketing (Controlling Marketing Effort) Hỡnh 1. 4 Tin trỡnh ... hng Marketing phi hp Li nhun thụng qua s tha ca khỏch hng (b) Trit lý marketing Hỡnh 1. 3 S khỏc ca trit lý bỏn hng v trit lý marketing Hỡnh 1. 3 ch s khỏc bit c bn gia trit lý bỏn hng v trit lý marketing ... Chin lc marketing c xõy dng phi bao hm cỏc ni dung : - Mc tiờu chin lc marketing - nh dng marketing -mix (marketing phi hp) - Cỏc chin lc marketing cnh tranh ca doanh nghip -Ngõn sỏch marketing...
 • 25
 • 2,187
 • 34

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 2Ch2.pdf

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 2Ch2.pdf
... chức nhà quản trị tiến trình nhà quản trị xác định lựa chọn mục tiêu tổ chức vạch hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu Cũng thời gian này, tác động lực lượng bên hoạt động tổ chức nhà quản trị quan ... hình Marketing tại, nhà quản trị Marketing tiếp tục xác định hội đe doạ chính, khả nguồn lực vấn đề mà dòng sản phẩm phải đương đầu 4.4 Thiết lập mục tiêu: Ngay tổng hợp vấn đề, nhà quản trị Marketing ... định mục tiêu marketing tài kế hoạch 4.5 Chiến lược Marketing: Nhà quản trị sản phẩm cần phác thảo chiến lược Marketing để đạt mục tiêu đề kế hoạch Khi phát triển chiến lược, nhà quản trị sản phẩm...
 • 32
 • 1,119
 • 22

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 3

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 3
... hệ thống marketing nhứng mà hoạt động marketing doanh nghiệp phải đạt thông qua nỗ lực marketing Chiến lược marketing doanh nghiệp phải xác định phương tiện giải pháp nhằm đạt mục tiêu marketing ... đối thủ Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý miễn phí cho khách hàng Mối quan hệ hợp tác gần gũi mà nhà quản trị xây dựng với đội ngũ quản lý khách hàng thường giúp họ hiểu biết sản ... lược marketing cạnh tranh ? Vì xây dựng chiến lược marketing, doanh nghiệp cần phân tích đối thủ cạnh tranh ? Những doanh nghiệp cần biết đối thủ điều thể tiến trình hoạch định chiến lược marketing...
 • 20
 • 966
 • 23

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 4

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 4
... thông tin cung cấp cho người quản trị marketing doanh nghiệp IV HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Trong nhiều trường hợp, để đưa định marketing có tính khả thi người quản trị marketing cần phải thực đặt ... vậy, người thiết kế hệ thống thông tin cần tham khảo ý kiến tất người quản trị marketing, người quản trị sản phẩm, người quản trị bán hàng đại diện bán hàng doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu thông ... trường marketing Có bốn cách thức chủ yếu mà người quản trị marketing thường sử dụng để nghiên cứu môi trường marketing : - Xem xét thông tin chủ đích Tiếp xúc chung với thông tin mà nhà quản trị...
 • 18
 • 860
 • 21

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 5Ch5.pdf

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 5Ch5.pdf
... chiến lược, kế hoạch, sách chương trình marketing thông qua hoạt động quản trị nghiên cứu marketing, quản trị nhãn hiệu, quản trị lực lượng bán, Các nhà qủan trị marketing phải phối hợp hoạt động ... môi trường vi mô, nhà quản trị marketing xem xét vai trò phận marketing doanh nghiệp, mối quan hệ tác động hỗ trợ phận sản xuất, tài chính, nhân phận marketing Bộ phận marketing doanh nghiệp ... gian marketing, khác hàng công chúng Nhà quản trị marketing phải xác định rõ vai trò phận marketing doanh nghiệp, mối quan hệ tác động hỗ trợ phận cung ứng, sản xuất, tài chính, nhân phận marketing, ...
 • 12
 • 647
 • 18

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 6

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 6
... hỡnh D : 0,4 (9) + 0,3 (8) + 0,2 (7) + 0,1 (6) = 0,4 (8) + 0,3 (10) + 0,2 (6) + 0,1 (4) = 0,4 (7) + 0,3 (8) + 0,2 (9) + 0,1 (4) = 0,4 (6) + 0,3 (4) + 0,2 (6) + 0,1 (9) = 8,1 7,8 7,4 5,7 tỏc ng n ... hiu Chn ni mua Chon lỳc mua S lng mua Hỡnh 6. 1 Mụ hỡnh hnh vi ca ngi tiờu dựng Trờn hỡnh 6. 1 trỡnh by mụ hỡnh phõn tớch hnh vi ngi tiờu dựng Cỏc yu t marketing (sn phm, giỏ c, phõn phi, c ng) ... h quỏ trỡnh quyt nh mua ca ngi tiờu dựng s giỳp cho ngi qun tr marketing iu chnh thớch hp cỏc chng trỡnh marketing ca mỡnh Ngi lm marketing cng phi cú nhng k hoch phự hp cho cỏc dng hnh vi mua...
 • 24
 • 527
 • 17

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 7Ch7.pdf

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 7Ch7.pdf
... mua tổ chức ? Ở mức độ nhất, người làm marketing muốn biết khách hàng tổ chức đáp ứng trước tác nhân marketing khác Mô hình đơn giản hành vi mua tổ chức trình bày hình 7.1 MÔI TRƯỜNG Cáctácnhân ... CHỨC Trung tâm mua CÁC ĐÁP ỨNG CỦA NGƯỜI MUA Chọn sản phẩm marketing khác Tiến trình Sản phẩm Kinh tế Gía Công nghệ Phân phối Chính trị Cổ động Văn hóa Cạnh tranh hay dịch vụ Chọn nhà cung cấp ... người làm marketing tư liệu sản xuất kích thích việc đầu tư thêm mức độ hạn chế Ngoài ra, doanh nghiệp mua tư liệu sản xuất chịu tác động phát triển công nghệ, trị cạnh tranh Những người làm marketing...
 • 13
 • 721
 • 21

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 8Ch8.pdf

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 8Ch8.pdf
... quản lý, chi phí quảng cáo v.v khả sinh lời chiến lược chắn Hình 8.6 khái quát điểm khác gữa marketing không phân biệt, marketing phân biệt marketing tập trung a Marketing không phân biệt b Marketing ... Chương trình quảng cáo không phân biệt góp phần làm giảm chi phí quảng cáo Việc nghiên cứu lập kế hoạch marketing theo phân đoạn thị trường bớt chi phí nghiên cứu marketing quản trị sản phẩm ... Marketing không phân biệt b Marketing phân biệt c Marketing tập trung Marketing - mix doanhnghiệp Marketing - mix Marketing - mix Marketing - mix Marketing - mix doanhnghiệp Thị trường Phân đoạn...
 • 28
 • 725
 • 18

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9
... 193 0 Dreft 193 3 Tide 194 6 Cheer Oxydol 195 2 Dash 195 2 Bold 196 5 Gain 196 6 Era 197 2 Solo 197 9 Kem ỏnhrng Gleem 195 2 Crest 195 5 Denquel 198 0 X phũng bỏnh Ivory 18 79 Kirks 1885 Lava 1 893 Camay 192 6 ... 18 79 Kirks 1885 Lava 1 893 Camay 192 6 Zest 195 2 Safeguard 196 3 T giy Pampes 196 1 Luvs 197 6 Khn giy Charmin 192 8 White Cloud 195 8 Puffs 196 0 Banner 198 2 Hỡnh 4.2.Chiu rng ca danh mc sn phm v chiu ... lc marketing d kin giỏ bỏn, chin lc phõn phi v ngõn sỏch marketing cho nm u tiờn - Phn th ba ca k hoch chin lc marketing trỡnh by doanh s d tớnh v lõu di, mc tiờu li nhun phi t v chin lc marketing...
 • 42
 • 595
 • 21

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 10

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 10
... lược giá trị cao Chiến lược giá trị tuyệt hảo Chiến lược giá cao Chiến lược giá tri trung bình Chiến lược giá trị tốt Chiến lược giá cắt cổ Chiến lược giá trị thấp gian dối Chiến lược giá trị thấp ... dụng yếu tố phi giá marketing - mix để xây dựng giá trị cảm nhận tâm trí người mua Giá định vào giá trị cảm nhận Những doanh nghiệp sử dụng phương pháp định giá theo giá trị nhận thức phù hợp ... mục tiêu doanh nghiệp nhiều mức độ khác b Marketing - mix (phối thức marketing) Giá yếu tố marketing - mix mà doanh nghiệp sử dụng để đạt mục tiêu marketing Các định giá phải phối hợp với định...
 • 31
 • 774
 • 14

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 11Ch11.pdf

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 11Ch11.pdf
... chóng chiến lược marketing IV QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI Sau lựa chọn kênh phân phối mình, doanh nghiệp phải tiến hành việc quản trị hoạt động kênh cách có hiệu Việc quản trị kênh phân ... marketing truyền thống b Hệ thống marketing dọc Một bước tiến có ý nghĩa thời gian gần xuất hệ thống marketing dọc thách thức với kênh marketing truyền thống.Một hệ thống marketing dọc (VMS), bao gồm ... thức bán hàng tốn kếm phí vào việc thuê, huấn luyện, quản lý động viên lực lượng bán hàng Marketing trực tiếp Marketing trực tiếp xuất phát từ marketing đơn hàng qua bưu điện, ngày cách tiếp cận...
 • 34
 • 709
 • 17

Xem thêm