GIÁO TRÌNH MARKETING THỰC PHẨM

giáo trình marketing thực phẩm

giáo trình marketing thực phẩm
... VỀ MARKETING THỰC PHẨM 1.1 MARKETING THỰC PHẨM LÀ GÌ? 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CỦA MARKETING THỰC PHẨM 1.3 QUẢN TRỊ MARKETING THỰC PHẨM 1.4 MƠI TRƯỜNG MARKETING 1.5 HỆ THỐNG THƠNG TIN MARKETING ... 1.3 QUẢN TRỊ MARKETING THỰC PHẨM Quản trị marketing thực phẩm q trình tập trung nguồn lực cơng ty vào mục tiêu dựa hội thị trường tiêu thụ thực phẩm Quản trị marketing thực phẩm q trình hoạch ... niệm marketing thực phẩm Khái niệm marketing thực phẩm Marketing thực phẩm q trình hoạch định & thực chiến lược 07p nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng & đạt mục tiêu tổ chức CHIẾN LƯỢC 07P TRONG MARKETING...
 • 195
 • 527
 • 0

Tài liệu Giáo trình Marketing - chiến lược sản phẩm docx

Tài liệu Giáo trình Marketing - chiến lược sản phẩm docx
... m Chu kỳ - tái chu kỳ Tăng trư ng – suy gi m - n ñ nh Tăng trư ng - n ñ nh Thâm nh p nhanh 42 14 Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m Giai ño n m ñ u: S n ph m: hoàn thi n quy trình s n ... t i th trư ng Chu kỳ s n ph m ñóng vai trò quan tr ng trình marketing Các giai ño n c a chu kỳ s n ph m ñòi h i doanh nghi p có chi n lư c marketing khác 38 Chu kỳ s ng c a s n ph m Doanh thu ... tiêu dùng 44 Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m Giai ño n trư ng thành: dài nh t chu kỳ s n ph m, doanh thu tăng ch m, ñ t c c ñ i c nh tranh mãnh li t ho t ñ ng marketing c nh tranh ch...
 • 20
 • 612
 • 1

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppsx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppsx
... Marketing nông nghiệp - Sản phẩm cung cấp cho thị trờng - Giảm chi phí sản phẩm để có thêm khách h ng - Sản phẩm l kết hợp sản phẩm với - Sản phẩm bị hạ cấp 2.2 Sản phẩm cung cấp thêm chức - 95 Sản phẩm ... Các định Marketing chiến lợc sản phẩm hàng hoá kinh doanh nông nghiệp Quyết định lợi ích sản phẩm Lợi ích sản phẩm l mong đợi khách h ng sản phẩm h ng hoá, l giá trị kinh doanh m doanh nghiệp l ... nông nghiệp 97 Soạn thảo chiến lợc Marketing cho sản phẩm mới: - Sau đ lựa chọn đợc phơng án sản phẩm thức, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lợc Marketing cho sản phẩm - Chiến lợc Marketing cho sản...
 • 33
 • 410
 • 6

Bài giảng marketing thực phẩm

Bài giảng marketing thực phẩm
... thức marketing sản xuất tiêu thụ sản phẩm thực phẩm Xây dựng chiến lược sản phẩm dựa hệ thống marketing Mở đầu 1.1 - Sự đời phát triển marketing thực phẩm hệ thống marketing - Thực phẩm sản phẩm ... thực phẩm Thực phẩm vấn đề sức khoẻ công đồng Thực phẩm vấn đề tồn phát triển lành mạnh người Chương Nội dung quy trình marketing kinh doanh thực phẩm 5.1 Vai trò marketing kinh doanh thực phẩm ... Chương Sản xuất thực phẩm vấn đề xây dựng thị trường thực phẩm 8.1 Sản xuất thực phẩm Thực phẩm tươi sống Thực phẩm công nghiệp Vấn đề đóng gói, vận chuyển hệ thống bảo quản thực phẩm 8.2 Xây...
 • 104
 • 1,244
 • 13

Giáo trình marketing kỹ nghệ

Giáo trình marketing kỹ nghệ
... cho hoạt động trình sản xuất, gọi marketing kỹ nghệ Như định nghĩa marketing kỹ nghệ, quản trị marketing kỹ nghệ định nghĩa khác marketing kỹ nghệ dựa sở định nghĩa tương ứng lý luận marketing nói ... tốt vấn đề lý luận quan điểm marketing vào marketing kỹ nghệ, điều quan trọng nhận biết khác biệt marketing kỹ nghệ marketing tiêu dùng Sự khác biệt marketing kỹ nghệ marketing tiêu dùng phân thành ... KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING KỸ NGHỆ VÀ TIÊU DÙNG Các khác biệt marketing tiêu dùng marketing kỹ nghệ Rất nhiều nội dung sở lý luận quan điểm vận dụng marketing tiêu dùng marketing kỹ nghệ Tuy nhiên...
 • 73
 • 376
 • 0

giáo trình marketing kỷ nghệ

giáo trình marketing kỷ nghệ
... cho hoạt động trình sản xuất, gọi marketing kỹ nghệ Như định nghĩa marketing kỹ nghệ, quản trị marketing kỹ nghệ định nghĩa khác marketing kỹ nghệ dựa sở định nghĩa tương ứng lý luận marketing nói ... tốt vấn đề lý luận quan điểm marketing vào marketing kỹ nghệ, điều quan trọng nhận biết khác biệt marketing kỹ nghệ marketing tiêu dùng Sự khác biệt marketing kỹ nghệ marketing tiêu dùng phân thành ... KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING KỸ NGHỆ VÀ TIÊU DÙNG Các khác biệt marketing tiêu dùng marketing kỹ nghệ Rất nhiều nội dung sở lý luận quan điểm vận dụng marketing tiêu dùng marketing kỹ nghệ Tuy nhiên...
 • 73
 • 306
 • 0

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương I

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương I
... thông tin cho khách - Nhận chuyển giao thư từ, i n tín, Fã, E.mail - Thực thông tin i n tho i - Tiếp nhận gi i phàn nàn khách - Hợp tác chặt chẽ v i phận khác để đáp ứng yêu cầu khách th i gian ... nhân viên lễ tân yêu tố quan trọng việc giao dịch v i khách, nhân viên lễ tân ngư i thường xuyên tiêps xúc v i khách nhiều Bên cạnh đó, công việc nhân viên lễ tân vất vả, hàng ph i hoạt động nhiều, ... ngư i nhân viên lễ tân quan trọng - Năng động, nhanh nhẹn, tháo vát linh hoạt việc gi i tình - Có khả tổ chức gi i vấn đề có hiệu C i mở hiếu khách, thân i, lịch sự, tôn trọng sẵn sàng giúp...
 • 6
 • 202
 • 1

Xem thêm