BÀI GIẢNG cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Cấu trúc thị trường

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Cấu trúc thị trường
... Phân loại thị trờng Các loại thị trờng: Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo Thị trờng cạnh tranh độc quyền Thị trờng độc quyền tập đoàn Thị trờng độc quyền Các tiêu thức ... Rất cao Rất cao Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo- Đặc điểm Vô số ngời mua bán nhỏ độc lập với Sản phẩm đồng Tự vào thị trờng Thông tin hoàn hảo Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo - Đặc điểm Giỏ ... HN - ng cu D phn ỏnh MU - Ti MU>P ngi tiờu dựng cú li - Ngi tiờu dựng thu c thng d tiờu dựng t tt c cỏc n v tr n v cui cựng - Thng d tiờu dựng l din tớch di ng D, trờn mc giỏ P CS PO P CS =(P-P0).Q/2...
 • 71
 • 231
 • 0

Bài 7: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

Bài 7: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau
... vị bán CƠ CHẾ CỦA GIAO DỊCH GIAO SAU CƠ CHẾ CỦA GIAO DỊCH GIAO SAU YẾT GIÁ GIAO SAU YẾT GIÁ GIAO SAU YẾT GIÁ GIAO SAU YẾT GIÁ GIAO SAU YẾT GIÁ GIAO SAU Các loại hợp đồng giao sau • Ngũ cốc hạt ... giao sau chứng khốn đời • 1980, hợp đồng giao sau số chứng khốn bắt đầu thành cơng vang dội THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN OTC  Thị trường kỳ hạn thị trường lớn rộng khắp tồn giới Những thành viên thị trường ... dịch giao ngay) mà cho ngày sau tương lai (giao dịch kỳ hạn) • Việc đặt giao bánh pizza hầu hết sinh viên trường đại học hợp đồng kỳ hạn Giới thiệu • Quyền chọn giao sau quyền chọn hợp đồng giao...
 • 34
 • 926
 • 10

Tài liệu Bài 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn doc

Tài liệu Bài 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn doc
... TT quyền chọn Các thuật ngữ • Một hợp đồng quyền chọn để mua tài sản gọi quyền chọn mua • Một hợp đồng quyền chọn để bán tài sản quyền chọn bán • Mức giá cố định mà người mua hợp đồng quyền chọn ... Khi quyền chọn tháng hết hiệu lực, quyền chọn tháng bổ sung; quyền chọn tháng đáo hạn, quyền chọn tháng bổ sung; quyền chọn tháng hết hiệu lực, quyền chọn tháng đưa vào Giao dòch quyền chọn ... Cơ chế giao dòch Các loại quyền chọn Quyền chọn cổ phiếu Quyền chọn cổ phiếu riêng lẻ đơi gọi quyền chọn cổ phiếu hay quyền chọn vốn cổ phần Các loại quyền chọn Quyền chọn số Một số chứng khốn...
 • 31
 • 522
 • 2

Tài liệu Bài 5: Cấu trúc thị trường và định giá của doanh nghiệp doc

Tài liệu Bài 5: Cấu trúc thị trường và định giá của doanh nghiệp doc
... cung thị trường nên không ảnh hưởng tới giá thị trường, mà phải chấp 133 Bài 5: Cấu trúc thị trường định giá doanh nghiệp op nhận giá thị trường Như ta biết giá thị trường hình thành cung cầu thị ... trả lời phụ thuộc vào P2, với giả định doanh nghiệp cố định giá Tuy nhiên, 177 Bài 5: Cấu trúc thị trường định giá doanh nghiệp op doanh nghiệp thay đổi nào, lợi nhuận doanh nghiệp tối đa hóa ... phẩm doanh nghiệp giả định 176 Bài 5: Cấu trúc thị trường định giá doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp giảm giá bán xuống, người tiêu dùng mua hàng hóa họ doanh nghiệp chịu lỗ với sản phẩm bán Do hai doanh...
 • 70
 • 381
 • 1

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 5 Cấu trúc thi trường

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 5 Cấu trúc thi trường
...  = TR - TC π r   Nguyên tắc: → sản xuất Q*: MR = MC = P * Phân tích số liệu Q 10 P 5 5 5 5 5 TR 10 15 20 25 30 35 40 45 50 TC 15 17 18 .5 19 .5 20. 75 22. 25 24. 25 27 .5 32.3 40 .5 52 .5 π -1 5 -1 2 -8 .5 -4 .5 ... 40 .5 52 .5 π -1 5 -1 2 -8 .5 -4 .5 -0 . 75 2. 75 5. 75 7 .5 7.6 4 .5 -2 .5 MC 1. 5 1. 25 1. 5 3. 25 4.9 8 .1 12 MR 5 5 5 5 5 * Phân tích đồ thị a .Trường hợp 1:   Nếu P > ACmin π = (P - AC) Q > Doanh nghiệp định ... nước thành vi n Vd: Cartel: OPEC (Organization of Petrolium exporting countries) Thành cơng trì hợp tác giá cao , 19 73 – 19 85 19 72: $2,64 -> 19 74: $11 ,17 -> 19 81: $ 35 ,1 19 86: $12 ,52 * Khơng...
 • 54
 • 3,276
 • 1

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 6 cấu trúc thị trường

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 6 cấu trúc thị trường
... ln chia t phn th trng Cỏc ro cn i vi cnh tranh (lut phỏp, thu nhp khu, tớnh kinh t ca quy mụ) Sp cú th ng nht hoc phõn bit Cỏc hóng ph thuc cht ch ln v i mt vi ố khụng chc chn Thụng tin khụng ... u thu c li nhun kinh t = Khụng cũn ng c gia nhp hoc rỳt lui khingnh Giỏ sp c X bi cõn bng cung-cu th trng C QUYN BN KHI NIM V PHN LOI Khỏi nim DNQ l DN m nhn hoc ton b vic mua hoc ton b vic ... loi H no ú trờn th trng, khụng cú sp thay th gn gi Phõn loi + Q MUA: m nhn ton b vic mua + Q BN: m nhn ton b vic bỏn + Q SONG PHNG ngi mua x ngi bỏn CC NGUYấN NHN DN N C QUYN Kim soỏt c...
 • 59
 • 317
 • 0

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 cấu trúc thị trường

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 cấu trúc thị trường
... 20 30 40 50 60 70 80 TC 150 0 250 0 3400 4300 51 00 6100 7300 8600 10100 11900 139 00 FC= TC 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 VC= TCFC 1000 1900 2800 3600 4600 58 00 7100 850 0 1040 ... 95 93,3 90 92 96,7 101,4 106,3 1 15, 6 124 AFC FC/Q 150 75 50 37 ,5 30 25 21,4 ATC =TC/ Q - 250 170 143,3 127 ,5 122 121,7 122,9 126,2 132,2 139 MC= VC/ Q 100 90 90 120 80 100 130 90 18, 75 16,7 150 ... AFC=FC/Q=169/Q AVC=VC/Q=Q+1 ATC=TC/Q=AVC+AFC=Q+1+169/Q MC=TC=2Q+1 P =55 , tớnh MAX? =TR-TC;TR=P.Q;P =55 ;P=MC= >55 =Q+1=>Q =54 TC=Q2+Q+169 =54 .54 +54 +169= =TR-TC=>MAX= BT: CTHH tip X P v Q hũa MC=ATC=>2Q+1=Q+1+169/Q=>Q0...
 • 60
 • 524
 • 0

Bài giảng CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH

Bài giảng CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH
... Hồng, Duyên Hải Nam trung , Đông Nam , đồ ng sông Cửu Long) CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH 9.MÔN TIẾNG ANH Cấu trúc đề thi gồm phần: thang điểm 100 phân bố sau: 1- Nghe hiểu ( listening): ... : ý ý nâng cao Điểm dành cho câu từ đến điểm ******************* CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH MÔN HOÁ HỌC Đề thi gồm câu, thang điểm 20, phân bố sau: - Hoá học vô cơ: câu, 14 điểm ... phản ứng, nồng độ dung dịch + Xác định thành phần hỗn hợp 2điểm CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH 4.MÔN SINH HỌC *Đề thi gồm câu, thang điểm 20; phân bố sau : -Phần I – Di truyền biến...
 • 10
 • 504
 • 1

bài tập nhóm cấu trúc thị trường tài chính

bài tập nhóm cấu trúc thị trường tài chính
... I Hệ thống tài chính: II .Thị trường tài Khái niệm: Chức thị trường tài Cấu trúc thị trường tài 3.1 Căn vào kỳ hạn lưu chuyển vốn 3.1.1 Thị trường tiền tệ (money market) 3.2.2 Thị trường vốn (capital ... gồm : thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp - Theo phương thức tổ chức giao dịch thị trường gồm : thị trường tập trung thị trường phi tập trung - Theo công cụ tài gồm : thị trường nợ thị trường ... luật -Cấu trúc hệ thống tài chính: tài doanh nghiệp, tài cá nhân, ngân sách nhà nước, tổ chức quốc tế, thị trường tài tổ chức trung gian tài II .Thị trường tài 1.Khái niệm: - Thị trường tài hệ...
 • 11
 • 340
 • 0

Bài tập nhóm kinh tế vi mô cấu trúc thị trường

Bài tập nhóm kinh tế vi mô cấu trúc thị trường
... Phân loại thị trường Khi xem xét góc độ cạnh tranh hay độc quyền, tức xem xét hành vi thị trường, nhà kinh tế học thường phân loại thị trường sau: -  Thị Thị trường độc quyền  Thị trường cạnh ... Trình I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG II/ CẠNH TRANH HOÀN HẢO III/ ĐỘC QUYỀN PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 PHẦN I LÝ THUYẾT I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Khái niệm Phân loại thị trường II/ CẠNH ... quyền lựa chọn nhỏ so với mức sản lượng thị trường canh tranh Đồ thị 5.10: Phần không nhà độc quyền gây 24 PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 25 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 BÀI TẬP SỐ 69 1/ Điền số liệu vào cột chi...
 • 34
 • 506
 • 2

Bài tập nhóm kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường

Bài tập nhóm kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường
... Phân loại thị trường Khi xem xét góc độ cạnh tranh hay độc quyền, tức xem xét hành vi thị trường, nhà kinh tế học thường phân loại thị trường sau: -  Thị Thị trường độc quyền  Thị trường cạnh ... Trình I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG II/ CẠNH TRANH HOÀN HẢO III/ ĐỘC QUYỀN PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 PHẦN I LÝ THUYẾT I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Khái niệm Phân loại thị trường II/ CẠNH ... quyền lựa chọn nhỏ so với mức sản lượng thị trường canh tranh Đồ thị 5.10: Phần không nhà độc quyền gây 24 PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 25 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 BÀI TẬP SỐ 69 1/ Điền số liệu vào cột chi...
 • 34
 • 435
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 6: sắp xếp - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 6: sắp xếp - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM Sắp xếp (Sorting) Định nghĩa  Sắp xếp trình tổ chức lại tập hợp k đối tượng theo trật tự  Hai mô hình xếp Sắp xếp (internal), phần tử cần xếp lưu sẵn RAM  Sắp ... (n-i) lần so sánh, với i=1…n-1 (n-1) + (n-2) + … + = n(n-1)/2 = O(n2)  Thời gian thực giải thuật T(n) ~ O(n2) Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 32 So sánh ba phương pháp xếp ... pháp xếp Đánh giá phương pháp Quick_Sort Heap_Sort Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM Mục tiêu Trình bày thuật toán thông dụng cho việc xếp (sắp xếp nhớ - RAM)  Minh họa thuật...
 • 78
 • 403
 • 0

Xem thêm