Nội dung lý thuyết môn giải tích 1

Sử dụng phương tiện trực quan tượng trưng trong dạy học những tình huống điển hình của môn toán ở trường phổ thông (thể hiện qua nội dung đại số và giải tích)

Sử dụng phương tiện trực quan tượng trưng trong dạy học những tình huống điển hình của môn toán ở trường phổ thông (thể hiện qua nội dung đại số và giải tích)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN ANH DUY SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TƯỢNG TRƯNG TRONG DẠY HỌC NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔN TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG (Thể qua nội dung Đại số Giải tích) ... đề trực quan tượng trưng dạy học Đại số Giải tích trường phổ thông 1.3 Kết luận Chương CHƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TƯỢNG TRƯNG TRONG DẠY HỌC NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔN TOÁN TRƯỜNG ... CHƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TƯỢNG TRƯNG TRONG DẠY HỌC NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔN TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG 2.1 Các sở để đề xuất tình sử dụng phương tiện trực quan tượng trưng Thực...
 • 115
 • 215
 • 0

bài toán khôi phục trong thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo

bài toán khôi phục trong lý thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
... trình khác Tác giả luận án PHẦN MỞ ĐẦU Việc khảo sát toán khôi phục hàm giải tích bắt nguồn từ thực tế, lĩnh vực điều khiển học, vật lý, nhận dạng Trong trình giải toán khôi phục, kết thu có nhiều ... hàm giải tích U ( p  ) , đại số đĩa A( U ) (nghĩa hàm f liên tục đĩa đơn vị đóng U  z  C : | z |  1 giải tích U ) toán khôi phục toán moment Luận án nghiêng mặt ứng dụng nên toán khôi phục ... 0 ,T  Bài toán gọi toán Cauchy non-analytic cho phương trình parabolic Một phiên khác toán có tên toán parabolic với liệu bên trong, hàm u khôi phục từ nhiệt độ cho tập điểm  Bài toán mô...
 • 112
 • 453
 • 0

Bài giảng thuyết chuỗi - giải tích A2

Bài giảng lý thuyết chuỗi - giải tích A2
... ta nói chuỗi (B) lớn chuỗi (A), hay chuỗi (A) nhỏ chuỗi (B) Định phát biểu nh sau: Nếu chuỗi số dơng hội tụ chuỗi số dơng nhỏ hội tụ; Nếu chuỗi số dơng phân kỳ chuỗi lớn phân kỳ Định 2: ... đối chuỗi (U) Chú ý chuỗi số dơng chuỗi giá trị tuyệt đối (U*) (U), chuỗi số âm (chuỗi với số hạng 0) chuỗi (U*) chuỗi (1)u n =1 n có tính chất hội tụ hay phân kỳ với chuỗi (U) Hơn nữa, chuỗi ... s chuỗi phân kỳ n =1 n Định nghĩa: Chuỗi số (U) đợc gọi chuỗi hội tụ tuyệt đối chuỗi giá trị tuyệt đối (U*) hội tụ Chuỗi số (U) đợc gọi chuỗi hội tụ không tuyệt đối thân chuỗi hội tụ nhng chuỗi...
 • 33
 • 394
 • 6

skkn Phương pháp tóm tắt kiến thức cần nhớ và vận dụng thuyết vào giải toán

skkn Phương pháp tóm tắt kiến thức cần nhớ và vận dụng lý thuyết vào giải toán
... tình hoạt động nhóm tiết ôn tập nhằm phần giải số khó khăn Trong tập xin đưa số vấn đề sau : A Tóm tắt kiến thức cần nhớ Gồm phương pháp sau: ( Tên phương pháp tác giả tự đặt tên) I Kiểu "điền khuyết" ... giác b Học sinh biết vận dụng đònh cosin, sin tam giác, công thức độ dài đường trung tuyến công thức tính diện tích tam giác vào toán chứng minh, tính toán hình học giải số toán thực tế Kó năng: ... giác b Học sinh biết vận dụng đònh cosin, sin tam giác, công thức độ dài đường trung tuyến công thức tính diện tích tam giác vào toán chứng minh, tính toán hình học giải số toán thực tế Kó năng:...
 • 27
 • 369
 • 0

nghiên cứu nội dung thuyết cũng như những điểm khác biệt với học thuyết Keynes

nghiên cứu nội dung lý thuyết cũng như những điểm khác biệt với học thuyết Keynes
... LUẬN  Qua nghiên cứu thuyết trọng tiền mối quan hệ so sánh với học thuyết Keynes, thấy rằng, học thuyết kinh tế có ưu điểm lẫn khuyết điểm Việc vận dụng q thiên lệch học thuyết gây tác động ... kinh tế học Là người từ đầu bảo vệ thuyết số lượng tiền tệ, Friedman chắn thuyết gia có cơng lớn kỷ XX làm truyền bá học thuyết này, đưa vào làm tảng luận cho tranh luận khơng khoan như ng ... thời làm việc tích cực trung tâm nghiên cứu, cuối chuyển tới làm việc với nhà kinh tế danh tiếng Simon Kuznets Ban Nghiên cứu kinh tế Quốc gia (NBER) dự án nghiên cứu thu nhập ngành có chun mơn...
 • 23
 • 139
 • 0

xây dựng các đề kiểm tra - đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học nội dung đại số và giải tích lớp 11, ban nâng cao

xây dựng các đề kiểm tra - đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học nội dung đại số và giải tích lớp 11, ban nâng cao
... + Năng lực lực Toán học + Kiểm tra đánh giá giáo dục, đặc biệt kiểm tra đánh giá theo tiếp cận lực - Thiết kế, xây dựng đề thi Đại số & Giải tích lớp 11 nhằm kiểm tra đánh giá theo tiếp cận lực ... cứu Thiết kế số đề kiểm tra đánh giá theo tiếp cận lực dạy học nội dung Đại số Giải tích lớp 11 - Ban nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Toán 3.2 Các nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu ... kết học tập phát triển lực cho học sinh Từ lí trên, chọn đề tài: Xây dựng đề kiểm tra - đánh giá theo tiếp cận lực dạy học nội dung đại số giải tích lớp 11, Ban nâng cao ” Lịch sử nghiên cứu Trong...
 • 7
 • 390
 • 1

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH KINH DOANH

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH KINH DOANH
... : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1.Khái niệm Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình nghiên cứu, ... trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp |Page 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Có nhiều phương pháp sử dụng phân tích hoạt động kinh tế, tuỳ theo mục đích việc phân tích mà sử dụng ... phân tích thuận lợi Đối tượng phân tích hoạt động kinh tế, bao gồm : 1.1.2.1 Kết trình kinh doanh: Kết trình kinh doanh không kết tài cuối mà kết thực trình kinh doanh (giai đoạn cung ứng, giai...
 • 23
 • 133
 • 0

thuyết hình giải tích phẳng

lý thuyết hình giải tích phẳng
... FL = p >0 ( với L hình chiếu vuông góc F d) gọi tham số tiêu S trung điểm FL gọi tâm Parabol Đường thẳng FL trục đối xứng Parabol Phương trình tắc Parabol Định Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nên ... tiêu cự - Đường thẳng gọi tiêu trục - Trung điểm I gọi tâm (E) Phƣơng trình tắc elip Định Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, elip (E) có tiêu điểm và có tổng hai bán kính qua tiêu điểm ứng với điểm ... lớn 2a, độ dài trục nhỏ 2b Tọa độ bốn đỉnh Elip Tọa độ bốn đỉnh hình chữ nhật sở (E) là: A(-a;b), B(a;b), C(a;-b), D(-a;-b) Chu vi hình chữ nhật sở (E) 4(a+b) Elip có hai tiêu điểm tiêu điểm trái...
 • 7
 • 106
 • 1

luận văn quản trị nhân lực Vận dụng thuyết về phân tích công việc, hãy mô tả công việc của bản thân mình rồi nêu lên tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu công việc đối với người thực hiện.

luận văn quản trị nhân lực Vận dụng lý thuyết về phân tích công việc, hãy mô tả công việc của bản thân mình rồi nêu lên tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu công việc đối với người thực hiện.
... điểm công việc, làm sở cho việc xây dựng bảng tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc. - Bảng tả công việc văn liệt kê quyền hạn trách nhiệm thực công việc, mối quan hệ báo cáo thực công việc, ... sở thích người thực công việc Bảng tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc sử dụng làm thông tin sở cho việc tuyển lựa, chọn lọc đào tạo nhân viên, đánh giá việc thực công việc trả công lao ... việc công việc, thủ tục xác định quyền hạn, trách nhiệm, kỹ theo yêu cầu công việc làm sở xác định cho việc quản trị nhân nhằm thực công việc cách tốt Phân tích công việc cung cấp thông tin yêu cầu, ...
 • 14
 • 266
 • 0

MỘT SỐ ĐỊNH CƠ SỞ TRONG THUYẾT SỐ GIẢI TÍCH

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ CƠ SỞ TRONG LÝ THUYẾT SỐ GIẢI TÍCH
... trình thuyết số hè 2012 Viện nghiên cứu cao cấp toán chia thành hai hoạt động Một hoạt động lớp học định kinh điển thuyết số giải tích Tài liệu học sách "Nhập môn thuyết số giải tích" ... nguyên 30 Định Chebyshev phân bố số nguyên tố 47 Định Weyl phân bố định Kronecker 67 Định lí Minkowski điểm nguyên tập lồi 77 Định lí Dirichlet số nguyên tố cấp số cộng 86 10 Định số nguyên ... 28 số hoàn hảo Số hoàn hảo có liên quan chặt chẽ với số Mersenne Định nghĩa (Số Mersenne) Số Mersenne số nguyên có dạng 2n − Nếu số nguyên tố, ta gọi số nguyên tố Mersenne Quan hệ số hoàn hảo số...
 • 117
 • 284
 • 5

thuyết hàm giải tích

Lý thuyết hàm giải tích
... nh Cauchy v tớch phõn hm gii tớch trờn ng cong úng 3.2.1 nh Cauchy g nh 3.2 Nu hm w f z gii tớch n liờn D thỡ vi mi chu tuyn trn tng khỳc D ta cú: Trong nh trờn ta phi t iu kin nh ... gii tớch trờn n liờn D Khi z ú f z dz khụng ph thuc vo ng ni im z0 , z z0 nh 3.4 nh Morera (nh o o ca nh Cauchy) Nu hm s w f z liờn tc trờn n liờn D v tớch phõn ca hm f z dc theo ... ta cú nh Cauchy suy rng nh sau: g nh 3.3 Gi s D l n liờn b chn vi biờn D l mt chu tuyn trn tng khỳc Khi ú nu f l hm liờn tc trờn D D gii tớch trờn D thỡ fdz D v f D chng minh nh lý, ta cú...
 • 64
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệpphân tích nội dung chương trình môn công nghệ 12 theo quan điểm phát triển năng lựccho học sinh nhắc lại các nội dung lý thuyết đã học định nghĩa quy tắc công thức cách giải các dạng toán mới được học ở bài trướcnội dung lý thuyết liên quan đến phân tích tài chính tại doanh nghiệplý thuyết toán giải tíchtóm tắt lý thuyết môn sinh học 12lý thuyết môn sinh lớp 12ngân hàng đề thi môn giải tích 1đề kiểm tra giữa kì môn giải tích 1lý thuyết trường giải tích 2lý thuyết hình giải tíchlý thuyết môn hóa lớp 12tài liệu môn giải tích 1cơ sở lý thuyết hóa phân tích 1nội dung lý thuyết việc làm của keyneschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học